Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

TOTUSY 2005 - nominacje

Jednym z ważniejszych wydarzeń V Dnia Papieskiego będzie Gala Nagród TOTUS 2005. Nagrody TOTUS za rok 2005 zostaną wręczone w kategoriach:
"Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza"; "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej"; "Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II"; "Totus medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach".


W kategorii "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza" nominowani zostali:

Ks. Wojciech Łazewski, wieloletni dyrektor Caritas Polska.
Za zasługi dla odbudowania struktur Caritas Polska i nakreślenia kierunków jego owocnej działal­ności w minionych dziesięciu latach.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" w Białymstoku
Za wieloletnią owocną pracę na rzecz rodzin osób uzależnionych, zwłaszcza ich dzieci, połączoną z troską o ich życie duchowe.

Jan Jakub Wygnański
Za długoletnią owocną pracę dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za zasługi dla powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych.

Jan Arczewski
Za stworzenie telefonu zaufania dla osób niepełnosprawnych i długoletnią pracę przy jego prowadzeniu, za poświęcenie się pomocy dla innych w sytuacji osobistej niepełno­sprawności.

W kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej" nominacje przyznano:

Muzeum Powstania Warszawskiego
Za rolę, jaką Muzeum odgrywa dla ocalenia pamięci o Powstaniu Warszawskim i oddania sprawiedliwości jego Bohaterom, za prowadzone przez Muzeum prace naukowe i dokumentacyjne, przede wszystkim za wielkie dzieło edukacji nowych pokoleń, dokonywane przy użyciu nowatorskich środków.

Stanisławowi Niemczykowi
Za dokonania w dziedzinie architektury sakralnej, w szczególności umiejętność sięgnięcia do tradycyjnych korzeni tego ważnego obszaru kultury chrześcijańskiej.

Markowi Piwowskiemu, reżyserowi, za film "Oskar"
Za film "Oskar" i wyrażone w nim świadectwo ludzkiej dobroci i chrześcijańskiej nadziei w obliczu pozornych przegranych.

Zygmuntowi Koniecznemu – kompozytorowi
Za całokształt dokonań twórczych, w szczególności umiejętność zawarcia w nowatorskiej muzyce najlepszych tradycji i popularyzację wspaniałej polskiej poezji, także religijnej.

Redakcji Mszy św. Radiowej
Emitowana od 25 lat na falach Polskiego Radia coniedzielna Msza św., wyrastająca z ducha porozumień sierpniowych 1980 r., stanowi nie tylko zdobycz społeczeństwa, odzyskującego swoją tożsamość, lecz jest także długotrwałym i ważnym dziełem formacji i edukacji tego społeczeństwa.
Polskie Radio już od 25 lat transmituje z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie niedzielną mszę świętą, która była pierwszym takim wydarzeniem w historii transmitowanym przez Polskie Radio. Nadano ją po raz pierwszy z Poznania 3 maja 1927 roku.

Nominowani w kategorii "Promowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II" to:

o. Jan Góra OP
Za pracę dla konkretnego wcielania w życie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, która zaowocowała powstaniem ważnej rzeczywistości społecznej, jaką jest Ruch Lednicki i duchowe ożywienie szerokich rzesz młodzieży.

Marek Skwarnicki
Za całokształt osiągnięć twórczych, zwłaszcza za miejsce, jakie w jego twórczości zajmuje myśl Jana Pawła II i za osobiste świadectwo, dawane papieskiemu nauczaniu.

"Tygodnik Powszechny"
Za kilkudziesięcioletnie zasługi "Tygodnika" dla prezentowania myśli Jana Pawła II (a wcześniej jeszcze Karola Wojtyły) i tworzenie pola debaty nad nauczaniem papieskim.

Zespół twórców filmu "Karol – człowiek, który został papieżem"
Za film, który opowiedzianą historią ułatwia pełniejsze zrozumienie Osoby i nauczania Jana Pawła II.

Kapituła Nagrody "TOTUS Medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczaniu Jana Pawła II w mediach postanowiła wyróżnić tych licznych ludzi mediów, którzy w pamiętnych dniach pierwszej połowy kwietnia br. – w okresie agonii Jana Pawła II, żałoby po jego śmierci i oczekiwania na wybór nowego papieża – tak pięknie i skutecznie służyli budowaniu wspólnoty Polaków wokół tego, co najważniejsze.

Z okazji Dnia Papieskiego słowo wygłosi papież Benedykt XVI.

W niedziele oprócz szeregu mszy świętych, czeka nas „Apel z Ojcem Świętym” na Placu Zamkowym w Warszawie i galowy koncert Dnia Papieskiego, który będzie transmitowany przez telewizję publiczną.

Polska.plOpcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20051014100758358

No trackback comments for this entry.
TOTUSY 2005 - nominacje | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń