Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Nowi kardynałowie

Benedykt XVI zapowiedział, że 24 marca kreuje 15 nowych kardynałów. Przedstawiam krótkie sylwetki nowych Książąt Kościoła.

Abp William Joseph Levada – Prefekt św. Kongregacji ds. Doktryny Wiary, emerytowany Arcybiskup Metropolita San Francisco. Urodził się 15 czerwca 1936r. w Long Beach. Święcenia kapłańskie otrzymał w Patriarszej Bazylice Watykańskiej 20 grudnia 1961r. z rąk Abpa Martina Johna O'Connor z inkardynacją do Archidiecezji Los Angeles. W 1976r. został nominowany Oficjałem w św. Kongregacji ds. Doktryny Wiary. Jan Paweł II nominował go 25 marca 1983r. Tytularnym Biskupem Kaprea i Sufraganem Los Angeles. Sakrę otrzymał 12 maja tegoż roku z rąk Ks. Timothy’ego Kard. Manning. Współkonsekratorami byli Bp John James Ward i Bp Juan Alfredo Arzube. 1 lipca 1986r. Bp Levada został nominowany Arcybiskup Portland w Oregonie. Zaś 17 sierpnia 1995r. Arcybiskupem Koadiutorem San Francisco. Metropolitą tejże Archidiecezji został 27 grudnia tegoż roku. 22 lipca 1999r. został nominowany Administratorem Apostolskim Diecezji Santa Rosa w Kalifornii. Zrezygnował z tej funkcji 11 kwietnia 2000r. 13 maja 2005r. został nominowany Prefektem św. Kongregacji ds. Doktryny Wiary.

Abp Fran Rodé CM – Prefekt św. Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Emerytowany Arcybiskup Metropolita Lublany. Urodził się 23 września 1934r. w Lublanie. 29 czerwca 1960r. otrzymał święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Kongregacja Misji. Konsekratorem był Bp André-Jean-François Defebvre CM. W 1987r. został nominowany Sekretarzem Sekretariatu ds. Niewierzących. 1993r. został nominowany Sekretarzem Papieskiej Rady ds. Kultury. 5 marca 1997r. został nominowany Arcybiskupem Metropolitą Lublany. 6 kwietnia 1997r. otrzymał święcenia biskupie z rąk Abpa Alojzij Šuštar. Współkonsekratorami byli Abp Franc Perko i Abp Aloysius Matthew Ambrozic. 11 lutego 2004r. został nominowany Prefektem św. . Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Utracił ten urząd 2 kwietnia 2005r. automatycznie z chwilą śmierci Jana Pawła II. 21 kwietnia 2005r. Benedykt XVI przywrócił go na to stanowisko.

Abp Agostino Vallini – Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, Emerytowany Biskup Albano. Urodził się 17 kwietnia 1940r. w Poli. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 lipca 1964r. z rąk Ks. Alfonso Kard. Castalado Arcybiskupa Metropolity Neapolu. 23 marca 1989r. Ks. Vallini został nominowany Sufraganem tejże Archidiecezji i Biskupem Tytularnym Tortibulum. Sakrę otrzymał 13 maja 1989r. z rąk Ks. Michele Kard. Giordano. Współkonsekratorami byli Abp Luigi Diligenza i Abp Antonio Ambrosiano. 13 listopada 1999r. został nominowany Biskupem Albano. 27 maja 2004r. Bp Vallini został nominowany Prefektem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Przestał pełnić obowiązki 2 kwietnia z chwilą śmierci Jana Pawła II. Benedykt XVI przywrócił go na stanowisko 21 kwietnia 2005r.

Abp Jorge Liberato Urosa Savino – Arcybiskup Metropolita Caracas. Urodził się 28 sierpnia 1942r. w Caracas. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 sierpnia 1967r. z rąk Ks. José Umberto Kard. Quintero Parra Arcybiskupa Metropolity Caracas. 3 lipca 1982r. Ks. Urosa Savino został nominowany Sufraganem tejże Archidiecezji i Biskupem Tytularnym Vegesela. Sakrę otrzymał 22 września 1982r. z rąk Abpa José Alí Lebrún Moratinos. Współkonsekratorami byli Abp Domingo Roa Pérez i Abp Miguel Antonio Salas Salas CIM. 16 marca 1990r. został nominowany Arcybiskupem Valencia. 19 września 2005r. został nominowany Arcybiskupem Caracas.

Abp Gaudencio Borbon Rosales – Arcybiskup Metropolita Manili. Urodził się 10 sierpnia 1932r. w Caracas. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 marca 1958r. z rąk Bpa Alexandro Olalia Biskupa Lipa. 12 sierpnia 1974r. Ks. Urosa Savino został nominowany Sufraganem Archidiecezji Manila i Biskupem Tytularnym Oescus. Sakrę otrzymał 28 października 1974r. z rąk Abpa Bruno Torpigliani. Współkonsekratorami byli Abp Jamie Lachia Sin i Abp Ricardo Jamin Vidal. 9 czerwca 1982r. Bp Rosales został nominowany Biskupem Koadiutorem Malaybalay. 14 siepnia 1984r. został nominowany Biskupem Malaybalay. 30 grudnia 1992r. został nominowany Arcybiskupem Lipa. 15 sierpnia 2003r. został nominowany Arcybiskupem Manili.

Abp Jean-Pierre Bernard Ricard – Arcybiskup Metropolita Bordeaux (-Bazas). Urodził się 26 września 1944r. w Marsylii. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 października 1968r. z rąk Abpa Georgesa Jacquot. 17 kwietnia 1993r. Ks. Ricard został nominowany Sufraganem Diecezji Grenoble i Biskupem Tytularnym Pulcheropolis. Sakrę otrzymał 6 czerwca 1993r. z rąk Ks. Robert-Josepha Kard. Coffy. Współkonsekratorami byli Bp Louis Jean Dufaux i Bp Jacques Louis Marie Joseph Fihey. 4 lipca 1996r. Bp Rosales został nominowany Biskupem Koadiutorem Montpellier. 6 września 1996r. został nominowany Biskupem Monpellier. 21 grudnia 2001r. został nominowany Arcybiskupem Bordeaux (-Bazas).

Abp Antonio Cañizares Llovera – Arcybiskup Metropolita Toledo, Prymas Hiszpanii. Urodził się 15 października 1945r. w Utiel. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1970r. z rąk Abpa José María García Lahiguera, Arcybiskupa Metropolity Walencji. 6 marca 1992r. Ks. Cañizares Llovera został nominowany Biskupem Avili. Sakrę otrzymał 25 kwietnia 1992r. z rąk Abpa Mario Tagliaferri. Współkonsekratorami byli Ks. Angel Kard. Suquía Goicoechea i Ks. Marcelo Kard. González Martín. 10 grudnia 1996r. Bp Cañizares Llovera został nominowany Arcbiskupem Grenady. 24 października 2002r. został nominowany Arcybiskupem Toledo.

Abp Nicholas Cheong Jin-Suk – Arcybiskup Seulu, Administrator Apostolski P’yong-yang. Urodził się 7 grudnia 1931r. w Seulu. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 marca 1961r. 25 czerwca 1970r. Ks. Nicholas Cheong Jin-Suk został nominowany Biskupem Ch'ongju. Sakrę otrzymał 3 października 1970r. z rąk Abpa Paul Marie Kinam Ro. Współkonsekratorami byli Bpa Jamesa Vincente Pardy MM i Bpa Petera Han Kong-ryel. 3 kwietnia 1998r. Bp Nicholas Cheong Jin-Suk został nominowany Arcybiskupem Seulu. 6 czerwca 1998r. został nominowany Administratorem Apostolskim P’yong-yang.

Abp Sean Patrick O'Malley OFM cap. – Arcybiskup Metropolita Bostonu. Urodził się 29 czerwca 1944r. w Lakewood. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 sierpnia 1970r. z rąk Bpa Johna Bernarda McDowell jako kapłan kapucyński. 30 maja 1984r. Ks. O'Malley został nominowany Biskupem Koadiutorem Saint Thomas, Amerykańskie Wyspy Dziewicze. Sakrę otrzymał 2 sierpnia 1984r. z rąk Bpa Edwarda Johna Harpera CSsR. Współkonsekratorami byli Abp James Aloysius Hickey i Bp Eugene Antonio Marino SSJ. 16 października 1985r. Bp O'Malley został Biskupem Saint Thomas. 16 czerwca 1992r. został nominowany Biskupem Fall River. 3 września 2002r. został nominowany Biskupem Palm Beach. 1 lipca 2003r. został nominowany Arcybiskupem Bostonu.

Abp Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski. Urodził się 27 kwietnia 1939r. w Rabie Wyżnej. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1963r. z rąk Bpa Karola Wojtyły. Po wyborze Kard. Wojtyły na Papieża Ks. Dziwisz został jego prywatnym sekretarzem. 7 lutego 1998r. Ks. Dziwisz został nominowany Tytularnym Biskupem San Leone i Oficjałem Prefektury Domu Papieskiego. Sakrę otrzymał 19 marca 1998r. z rąk Jana Pawła II. Współkonsekratorami byli Ks. Angelo Kard. Sodano i Ks. Franciszek Kard. Macharski. 29 września 2003r. został nominowany Tytularnym Arcybiskupem San Leone. 3 czerwca 2005r. został nominowany Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim.

Abp Carlo Cafarra – Arcybiskup Metropolita Bolonii. Urodził się 1 czerwca 1938r. w Samboseto di Busseto. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1961r. z rąk Bpa Guglielmo Bosetti, Biskupa Fidenza. 8 września 1995r. Ks. Cafarra został nominowany Arcybiskupem Ferrara-Comacchio. Sakrę otrzymał 21 października 1995r. z rąk Ks. Giacomo Kard. Biffi . Współkonsekratorami byli Abp Giovanni Battista Re i Bp Carlo Poggi. 16 grudnia 2003r. został nominowany Arcybiskupem Bolonii.

Abp Joseph Zen Ze-kiun SDB – Biskup Hong-Kongu. Urodził się 13 stycznia 1932r. w Szanghaju. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 lutego 1961r. jako salezjanin. 13 września 1996r. Ks. Cafarra został nominowany Biskupem Koadiutorem Hong-Kongu. Sakrę otrzymał 9 grudnia 1996r. z rąk Ks. Johna Baptista Kard. Wu Cheng-chung. Współkonsekratorami byli Ks Peter Seiichi Kard. Shirayanagi i Abp Charles Asa Schleck CSC. 23 września 2002r. Bp Zen Ze-kiun został Biskupem Hong-Kongu.Abp Andrea Cordero Lanza di Montezemolo – Emerytowany Nuncjusz we Włoszech, Archiprezbiter Bazyliki św. Pawła Za Murami. Urodził się 27 sierpnia 1925r. w Turynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 marca 1954r. W 1976 r. został Sekretarzem w Papieskiej Radzie Iustitia et Pax. 5 kwietnia 1977r. Ks. Cafarra został nominowany Tytularnym Arcybiskupem Pandosia i Pro-Nuncjuszem Apostolskim w Papui – Nowej Gwinei i Delegatem Apostolskim dla Wysp Salomona. Sakrę otrzymał 4 czerwca 1977r. z rąk Ks. Jean-Marie Kard. Villot. Współkonsekratorami byli Abp Bernardin Gantin i Abp Duraisamy Simon Lourdusamy. Przez lata pracy w dyplomacji watykańskie był Nuncjuszem w: Nikaragui, Hondurasie, Urugwaju, Jerozolimie i Palestynie, na Cyprze, Izraelu, Włoszech, San Marino. 13 kwietnia 1991r. jego Tytularna Stolica Pandosia została zamieniona na Tuscania.

Abp Peter Proeku Dery – Emerytowany Arcybiskup Tamale (Ghana). Urodził się 10 maja 1918r. w Ko. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 lutego 1951r. w Diecezji Wa. 16 marca 1960r. Ks. Dery został nominowany Biskupem Wa. Sakrę otrzymał 8 maja 1960r. z rąk Jana XXIII. 18 listopada 1974r. Bp Dery został nominowany Biskupem Tamale. Razem z wyniesieniem tejże Diecezji do rangi Archidiecezji Bp Dery został jej pierwszym Arcybiskupem.

O. Albert Vanhoye SJ – Emerytowany Rektor Papieskiego Instytutu Biblijnego i Papieskiej Rady Biblijnej. Urodził się 24 lipca 1923r. w Hazebrouck Nord, we Francji. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 lipca 1954r. w Enghien, w Belgi, jako jezuita. Nie ma o nim zbyt wielu informacji.


Opcje Artykułu

Nowi kardynałowie | 2 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Bai Lung śro, 15 mar 2006, 11:56:03
Sprawa była już tutaj dyskutowana – takie następstwo jest niemożliwe „ogłosił, że mianuje”, mógł najwyżej zapowiedzieć, że to publicznie ogłosi. Papież mianuje kardynałów w swoim sercu (in pectore, [lat.] w piersi), a ogłasza potem publicznie nominacje już dokonane.
 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń