Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Teoria Ewolucji versus Kreacjonizm

Niedawne wystąpienie w Europarlamencie prof. Macieja Giertycha wywołało nie lada burzę. Media jak i nieco zdezorientowani słuchacze, wykarmieni na ogół jedynym, ewolucyjnym modelem wyjaśniającym powstanie świata i człowieka przecierają oczy ze zdumienia i nie zostawiają suchej nitki na autorze referatu. Abstrahując od formy wykładu pana Giertycha poniższym przeglądem chciałbym wykazać – wbrew propagandzie mediów – że nie poruszamy się między dwiema skrajnościami „antynaukowy, fanatyczny religijnie fundamentalizm chrześcijański głoszący sześciodniowe stworzenie contra światły i naukowy ewolucjonizm”. Spektrum jest znacznie szersze i po środku debaty są światli i naukowo podchodzący do zagadnienia tak zwolennicy młodej ziemi jak i progresywnego kreacjonizmu... o czym z perspektywy członka Kościoła Chrześcijan Baptystów poniżej.

W swojej pracy „Teologia Systematyczna” Millard Ericson wymienia pięć poglądów na pochodzenie człowieka:

1. Naturalistyczny Ewolucjonizm – wszystkie formy życia powstały na skutek wewnętrznych, naturalnych procesów zachodzących w materii. Zgodnie z tym poglądem nadnaturalność jest ściśle wykluczona.

2. Fiat – Kreacjonizm – pogląd mówiący, że Bóg poprzez bezpośredni akt stwórczy niemal natychmiast stworzył wszystko co istnieje. Zarówno bezpośrednie Jego działanie, jak i krótki przedział czasu w jakim to zaszło, są mocno akcentowane. Tego poglądu brani m.in. J. Whitecomb w książce: „Młoda Ziemia”. Zwolennicy tego poglądu twierdzą, że oddają sprawiedliwość nauczaniu Biblii w miejscach, w których wypowiada się ona w kwestii stworzenia.

3. Deistyczny Ewolucjonizm – Bóg zaplanował i uruchomił stwórcze procesy i używa ewolucji do osiągnięcia swych celów. Po stworzeniu pierwotnych form – wycofał się z procesu ewolucyjnego i Ericson z przekąsem odnosi się do tej koncepcji jako do „Stwórcy na emeryturze”.

4. Teistyczny Ewolucjonizm – jest podobny do poprzedniego poglądu z tą różnicą, że Bóg zaangażowany jest nie tylko w uruchomienie tego procesu, ale i w późniejszych, kluczowych jego momentach. Czyli Bóg do stworzenia człowieka użył już wcześniej istniejącej istoty. Bóg stworzył też ludzką duszę i umieścił ją w tej najwyższej istocie.

5. Progresywny Kreacjonizm – postrzega dzieło stwórcze jako kombinację serii aktów stwórczych de novo i nierozłącznego z tym Bożego w to zaangażowania. W różnych momentach czasu Bóg stwarzał nowe istoty bez użycia do tego celu już wcześniej istniejących form życia. Pomiędzy tymi aktami stwórczymi w obrębie gatunków nastąpiły pewne ewolucyjne zjawiska. Progresywni Kreacjoniści utrzymują, że Bóg w oddzielnym akcie stwórczym uczynił człowieka z prochu ziemii; nie użył On do tego celu wcześniej istniejących istot. Ten pogląd odrzuca makro-ewolucję ale uznaje mikro-ewloucję (przemiany wewnątrzgatunkowe).

[na podstawie dr. Robert Peterson syllabus: „Man, Christ and Redemption”, Covenant Theological Seminary St. Lois, USA, 2001]

Jak widać z powyższego przeglądu nie tylko pogląd fiat – Kreacjonistów zgadza się z Baptystycznym rozumieniem natchnienia Biblii (Wyznanie Wiary Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów z roku 1930 ): (fragment artykułu 1-go) Wierzymy, że niżej wymienione księgi święte Starego i Nowego Testamentu są przez Ducha Świętego prawdzi­wie natchnione (2 Tym. 3,16; 2 Mojż. 19,9; 2 Sam. 23,1-2; Izaj. 1,2; Jer. 1,9; Jan 10,35; 2 Ptr. 1,20-21; Hebr. 1,1- 2; Łuk. 10,16; Mat. 10,20; 1 Tes. 2,13; 1 Kor. 2,4-5.13), zawierają prawdziwe dla rodzaju ludzkiego objawienie Boże,...

Problem w zdecydowaniu, który model wyjaśniający powstanie człowieka jest zgodny ze Słowem Bożym i Baptystycznym Wyznaniem Wiary sprowadza się zasadniczo do pytania: który z modeli traktuje opis stworzenia człowieka z Pierwszej Księgi Mojżeszowej jako opis rzeczywistych wydarzeń? Należy odrzucić wszystkie modele, które powyższy opis traktują jako mit lub dydaktyczną legendę, gdzie pewna prawda (Bóg stworzył człowieka) ubrana jest w formę historii Adama i Ewy, która tak naprawdę nigdy nie miała miejsca. (Pogląd o tym, że Adam i Ewa byli jedynie symbolicznymi a nie historycznymi postaciami głoszony był m.in. przez neoortodoxyjnego teologa Emila Brunnera).

Argumenty za odrzuceniem 1,3 i 4 spośród powyższych modeli są następujące:

1.Łukasz dowodząc autentycznego Żydowskiego rodowodu ziemskiego ojczyma Jezusa (Józefa) cytuje jego rodowód aż do Adama. (Łk 3) – nie ma wątpliwości, że Łukasz traktuje te postaci jako historyczne. (Podobnie I Księga Kronik rozdział 1);

2.1 Tm 2,11-15 Apostoł Paweł argumentuje, za wyłączeniem kobiet z urzędu nauczających bądź sparwujących zarządzanie starszych powołując się na kolejność stworzenia i kolejność upadku pierwszych rodziców. Jaką siłę miałby ten argument, jeśli Adam i Ewa byliby jedynie postaciami z legendy?

3.Najbardziej przekonującym i rozstrzygającym argumentem jest analogia Pawłowa między pierwszym Adamem a Chrystusem w Rz 5 i 1 Kor 15. (Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Rz 5,19) Jak niedorzecznym byłby argument takiej symetrii (Adam upadł – Chrystus odkupił), gdyby Adam nie był postacią historyczną. Uznanie ewolucjonistycznego pojawienia się człowieka godzi w sedno odkupienia. Podważa ono podstawowe doktryny Chrześcijaństwa: upadek prarodziców wnoszący skażenie natury ludzkiej we wszystkich kolejnych pokoleniach, podważa zasadę zapłatą za grzech jest śmierć (śmierć w ewolucjoniźmie nie ma charakteru kary, jest wręcz motorem postępu – kolejne pokolenie – kolejna szansa na wyewoluowanie do wyższej postaci.) W końcu podważa zadość-czyniący charakter śmierci Jezusa na Krzyżu skoro śmierć nie jest karą za grzech, tylko naturalnym biegiem rzeczy.

4.W Nowym Testamencie mamy liczne odniesienia do opisów narracji historycznej z 1 Księgi Mojżeszowej: w dyskusji o rozwodzie (Mt 19) Pan nasz odnosi się do definicji małżeństwa z 1 Moj 1,27; Cytowane są postaci jak: Kain i Abel, Noe, Lot – jeśli traktować Adama i Ewę jak postaci mityczne, choć mamy do czynienia z tym samym gatunkiem literackim co w przypadku historii ich dzieci czy Noego, Lota i Abrahama – to czy wszystkie będziemy traktować jako historie mityczne? A jeśli nie, to na jakiej podstawie jedne tak a drugie nie?

5.Baptystyczne Wyznanie Wiary z 1930 roku wyraźnie traktuje postać Adama jako historyczną: (Fragm. Artykułu 3-go): Wierzymy, że pierwszego człowieka stworzył Bóg na swoje wyobrażenie (1 Mojż. 1,27), [...] Ponieważ wszyscy ludzie pochodzą od Adama, odziedziczyli jego grzeszną i całkowicie zepsutą naturę,...

[część opracowana na podstawie dr. Robert Peterson syllabus: „Man, Christ and Redemption”, Covenant Theological Seminary St. Lois, USA, 2001]Opcje Artykułu

Teoria Ewolucji versus Kreacjonizm | 10 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Dla pelnego obrazu...
reguly śro, 29 lis 2006, 10:47:42
.. wypadaloby przedstawic takze historyczne teorie ewolucji... I o co chodzi z ta propaganda mediów? Jakas kolejna teoria spiskowa? No i co to w ogole za wstep??? Media jak i nieco zdezorientowani słuchacze, wykarmieni na ogół jedynym, ewolucyjnym modelem wyjaśniającym powstanie świata i człowieka przecierają oczy ze zdumienia i nie zostawiają suchej nitki na autorze referatu. Abstrahując od formy wykładu pana Giertycha poniższym przeglądem chciałbym wykazać – wbrew propagandzie mediów – że nie poruszamy się między dwiema skrajnościami „antynaukowy, fanatyczny religijnie fundamentalizm chrześcijański głoszący sześciodniowe stworzenie contra światły i naukowy ewolucjonizm”. Najpierw autor za przyklad przedstawia opinie skrajna, potem sie dziwi zywiolowym reakcjom jakie wywolala, nastepnie proponuje pozostawic owa skrajna opinie by nastepnie udowadniac, ze nie poruszamy sie w obrebie tylko skrajnych opinii... To troche jak sieganie zewa reka przez prawe ramie do kieszeni na lewej piersi...

---
Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze

 
Teoria Ewolucji versus Kreacjonizm
reguly śro, 29 lis 2006, 10:49:04
PS. No i gdzie w tym arcie ow VS z tematu?

---
Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze

 
Mikroewolucja - tak, ale nie makro
Jerzy Marcol pią, 1 gru 2006, 11:55:51

Przyjrzyjmy się faktom.
Obecnie coraz większa liczba naukowców odrzuca ewolucję -  makroewolucję, akceptując
jednocześnie 'mikroewolucję'. Jeśli pewne zmiany w obrębie gatunku traktowane jako mikroewolucja są faktem, to jednak przechodzenie jednego gatunku w drugi - makroewolucja - nie została potwierdzona naukowo. Więcej, nauka dostarcza coraz więcej dowodów na to, że makroewolucja jest niemożliwa.

W naszym kraju mamy zawziętych obrońców ewolucji zarówno wśród ateistów jak i katolików. Ci drudzy bronią ewolucji, gdyż poparł ja polski papież, zatem nie wypada nie zgodzić sie z papieżem.

Wypowiedź Życińskiego w sprawie ewolucji była bardzo manipulatywna - deprecjonowała tych, którzy jej nie akceptują. Nie tędy droga w dyskusji o pochodzeniu człowieka.

W dyskusjach na internecie zauważyłem, że wielu apologetów ewolucji nie potrafi rozróżnić pomiędzy mikro a makroewolucją. Dziwne. Czy tego w szkołach nie uczą? Ewolucjoniści a za nimi media podają dowody na mikroewolucję jako dowody na ewolucję, co nie jest uczciwe i rzetelne. Służy to zwodzeniu ludzi, jakoby (makro)ewolucja była udowodniona naukowo.  Wielu zwolenników ewolucji nawet nie wie  o istnieniu pojęć mikro i makroewolucji. Nie rozumiejąc różnicy pomiędzy mikro a makroewolucją, dochodzą do zbyt szybkich wniosków, że ewolucja jest potwierdzona naukowo. Mikro – tak, ale nie makro.

Nawet Anglia zaczyna wprowadzać do szkół lekcje na temat 'inteligentnego projektu" (Intelligent design), gdyż pogląd ewolucyjnego rozwoju życia nie wytrzymuje próby nauki i czasu.

Zainteresowanym polecam link do
 http://evolution-facts.org/Cruncher%20TOC.htm
szczególnie rozdziały 1,2, 8-10.

gdzie są podane współczesne ustalenia naukowców o niemożliwości zaistnienia makroeolucji, być może nie znane osobom, które podpisały się pod oświadczeniem.

Polecam też Encyklopedię Faktów Naukowych Przeciwko Ewolucji
http://evolution-facts.org/EncyclopediaTOC.htm

Pozdrawiam z wyrazami szacunku,
Jerzy Marcol, misjonarz

www.bsm.org.pl

 

 
Teoria Ewolucji versus Kreacjonizm
AndrzejPilarczyk sob, 24 maj 2008, 20:50:25
No właśnie... gdzie tu ten versus?

Odnośnie wypowiedzi Pana Jerzego. Mam wrażenie że Pan sam nie odróżnia makro od mikroewolucji. Myli Pan makroewolucje ze specjacją, nie widzi pan tego ze pojęcia mikroe. i makroe. przenikają sie wzajemnie - jedno tak naprawdę wypływa z drugiego - to jest widoczne do tego stopnia, ze wielu naukowców nie oddziela tych dwóch pojęć.

Najciekawsze w dyskusjach nt ewolucji jest to, że ludzie którzy ja krytykują nie mają zielonego pojęcia o przyrodzie - brak tutaj wiedzy już z poziomu liceum. Wyjątek od tej reguły stanowią sfrustrowani pseudonaukowcy, którzy zagubili sie w swoim religijnym fanatyzmie i nie nie osiągnęli nic w dziedzinie która sie zajmują, wiec próbują zaistnieć choć przez chwile na tym polu - żałosne.

Nie rozumiem kolejnej rzeczy - dlaczego katolicy (głownie) nie potrafią pogodzić sie z faktem, że świat (ten naukowy) nie opiera sie na Biblii. Jakkolwiek w moich ustach to zabrzmi - i Bogu za to niech będą dzięki, bo dalej bali byśmy sie, ze nasze statki spadły by w przepaść jeśli zapuściły by sie choć trochę za daleko... Ludzie - czemu nie potraficie nie patrzeć na religię jako jedyne źródło wiedzy o świecie - czemu sie tak zamykacie - tego chyba nigdy nie zrozumiem...

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń