Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Sacramentum Caritatis - Sakrament Miłości

Posynodalna Adhortacja Apostolska papieża Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis” - o Eucharystii jako źródle - szczycie życia i misji Kościoła Powszechnego została zaprezentowana w Watykanie 13 marca 2007 r.„Sacramentum Caritatis” (Sakrament Miłości) - to tytuł opublikowanego papieskiego dokumentu. W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej przedstawili go: Sekretarz Generalny Synodu Biskupów ks. abp Nikola Eterović i patriarcha Wenecji ks. kard. Angelo Scola, który na synodalnym zgromadzeniu ogólnym poświęconym Eucharystii (2-23 października 2005 r.) był relatorem generalnym.

Ojciec Św. Benedykt XVI jako tytuł adhortacji wybrał słowa św. Tomasza z Akwinu - „Sacramentum Caritatis” czyli „Sakrament Miłości” i w ten sposób posynodalna adhortacja apostolska jest jakby kontynuacją i podejmuje idee jego pierwszej encykliki „Deus caritas est”.

„Eucharystia została przedstawiona jako sakrament Bożej Miłości, jako akcja liturgiczna, która daje nam doświadczyć tej miłości” – zuważył w czasie oficjalnej prezentacji papieskiego dokumentu ks. kard. Angelo Scola. Ta miłość zadziwia i nadal budzi zdumienie. Zdumiała dwunastu apostołów, gdy Jezus pochylił się, by umyć im nogi, umiłowawszy ich aż do końca. Zdumiała uczniów z Emaus przy łamaniu chleba.

„W ten sposób Eucharystia, zostaje nam dana również dzisiaj, po dwóch tysiącach lat, jako droga dostępna dla ludzi naszych czasów, aby doświadczyli miłości prawdziwej, pięknej miłości, i aby nauczyli się tej miłości. Tych dwóch rzeczy bardzo potrzeba w naszych czasach” - dopowiedział ks. kard. Scola.

Ojciec św. Benedykt XVI w ogłoszonej adhortacji apostolskiej m.in. dotyka sakramentu kapłaństwa, który ściśle powiązany jest z Eucharystią. „Nieocenionym bogactwem” nazywa celibat kapłanów w ogłoszonej posynodalnej adhortacji apostolskiej „Sacramentum Caritatis”. Papież napisał także w dokumencie, że wolny wybór celibatu, dokonywany przez każdego księdza, jest wyrazem „oddania siebie samego Królestwu Chrystusa”. Ojciec św. przypomniał również w swej pierwszej adhortacji, poświęconej Eucharystii, że Jezus Chrystus żył do końca, aż do ukrzyżowania w czystości.

To - podkreślił papież - jest trwałym punktem odniesienia, aby zrozumieć prawdziwy sens tradycji Kościoła. Jednak według Benedykta XVI nie wystarczy pojąć celibat kapłański „tylko w funkcjonalny sposób”, gdyż „w rzeczywistości celibat ten stanowi specjalne ukształtowanie stylu życia na wzór samego Chrystusa”.

Dla nas Polaków i dla całej Europy bardzo ważny jest dzisiaj silny głos Ojca św. Benedykta XVI w obronie życia! Benedykt XVI wzywa polityków chrześcijańskich do przeciwstawiania się prawu godzącemu w życie poczęte.

„Katoliccy politycy, świadomi ich wielkiej odpowiedzialności przed społeczeństwem, nie mogą głosować na prawo, które jest przeciwne ludzkiej naturze” - kategorycznie stwierdził papież Benedykt XVI w ogłoszonej posynodalnej adhortacji apostolskiej „Sacramentum Caritatis”. Wezwał szczególnie parlamentarzystów wszystkich krajów chrześcijańskich do „życiowej konsekwencji” i zdecydowanego wsparcia prawa szanujacego „podstawowe wartości, takie jak szacunek dla życia ludzkiego i małżeństwa jako związku meżczyzny i kobiety”

W dokumencie tym papież, nawołuje wszystkich katolików, którzy pełnią role społeczne do odważnego i „publicznego manifestowania swojej wiary”. Zdaniem papieża taka „manifestacja” jest konieczna zwłaszcza w chwilach „podejmowania decyzji politycznych o charakterze fundamentalnym”.

W adhortacji apostolskiej papież wyraźnie opowiada się także za śpiewem gregoriańskim w liturgii, uznając go za najbardziej odpowiedni w Kościele. Napisał: „nie możemy powiedzieć, że w liturgii jeden śpiew równa się drugiemu”. Dlatego według ojca św. należy „unikać ogólnej improwizacji, czy też wprowadzania gatunków muzycznych, nie szanujących sensu liturgii”.

Na koniec papież zapowiedział, że „przyszli księża będą nauczani w seminarium odprawiania Mszy Świętych w języku łacińskim”. Klerycy będa uczeni tego „jak śpiewać teksty gregoriańskie”. Benedykt XVI wyraził także nadzieję, że i sami wierni powrócą po latach do nauki śpiewania pieśni w języku łacińskim.

W adhortacji apostolskiej „Sacramentum Caritatis” Ojciec Święty zapowiada wydanie specjalnego „Kompendium”. Ma ono nam ułatwiać wiarę, celebrację i coraz głębsze przeżywanie Tajemnicy Eucharystycznej. Zostaną w nim zebrane teksty z Katechizmu Kościoła Katolickiego: modlitwy, wyjaśnienia mszalnych modlitw eucharystycznych i wszystko, co może się okazać użyteczne dla poprawnego pojmowania, sprawowania oraz adorowania Najśw. Sakramentu - Eucharystii.

opracował,

o. Dariusz W. Andrzejewski CSSpOpcje Artykułu

Sacramentum Caritatis - Sakrament Miłości | 3 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
mateuszwroc śro, 14 mar 2007, 06:24:52
Mnie osobiście podoba sięten fragment:

Język łaciński

62. Mając to na uwadze, nie należy jednak podważać wartości takich wielkich celebracji liturgicznych. Myślę w tym momencie, w szczególności o celebracjach, podczas międzynarodowych spotkań, dziś coraz częstszych, które powinny być docenione. Aby lepiej wyrazić jedność oraz uniwersalność Kościoła, chciałbym polecić to, co zostało zasugerowane przez Synod Biskupów, zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II: z wyjątkiem czytań, homilii oraz modlitwy wiernych, dobrze będzie, jeśli takie celebracje będą odprawiane w języku łacińskim. W ten sposób będą recytowane po łacinie modlitwy najbardziej znane z tradycji Kościoła czy też wykonywane fragmenty z chorału gregoriańskiego. Proszę zatem, aby przyszłych kapłanów już w seminarium przygotowywano do rozumienia i celebrowania Mszy św. po łacinie, a także do posługiwania się tekstami łacińskimi, i do wykonywania chorału gregoriańskiego. Nie należy też zaniedbać możliwości, by sami wierni zostali wychowani tak, aby znali najbardziej powszechne modlitwy po łacinie i śpiewali niektóre części liturgii na sposób gregoriański


Odnośnie owych polityków, to może by tak pogrozić ekskomuniką?

---
"Nikt nie może się zbawić, jeżeli nie trwa w łonie Kościoła katolickiego i w łączności z nim." Sobór Florencki

 
 • Rafi F śro, 14 mar 2007, 22:17:25

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń