Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wyznania mniejszościowe a władze Polski Ludowej

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie zaprasza na V sympozjum naukowe pt. MIĘDZY LOJALIZMEM A SAMODZIELNOŚCIĄ - Mniejszościowe wspólnoty religijne a władze Polski Ludowej, które odbędzie się w piątek 19 października 2007 r. w siedzibie Seminarium w Warszawie-Radości przy ul. Szczytnowskiej 35-39 Początek godz. 10.00.W polskim życiu publicznym toczy się intensywna debata na temat dopuszczalnych - z etycznego punktu widzenia - postaw w czasie PRL-u. Istotnym elementem tej dyskusji jest kwestia zachowań duchownych wobec władzy politycznej, a zwłaszcza wobec tajnej policji komunistycznej. Temperaturę toczonego w tym zakresie sporu pokazała wyraziście chociażby sprawa abp. Stanisława Wielgusa.

Chociaż w centrum uwagi w omawianym obszarze znajdują się duchowni Kościoła katolickiego, to nie sposób nie stawiać pytań o rolę duchownych i działaczy świeckich z innych Kościołów (wspólnot religijnych).

Uczciwość nakazuje zdać rachunek sumienia z historii mniejszościowych związków wyznaniowych, które znajdując się w wiele trudniejszej sytuacji niż Kościół przytłaczającej większości społeczeństwa polskiego, często samotnie musiały stanąć wobec wyzwań stwarzanych przez dyktaturę Polski Ludowej. Zmagania te skutkowały zachowaniami, które wymagają starannej i roztropnej oceny specjalistów obeznanych z realiami powojennego blisko półwiecza. Znajomość wstydliwych i godnych pochwały reakcji przedstawicieli mniejszościowych wyznań religijnych na realia PRL-u pomoże wyciągnąć naukę z trudnych doświadczeń poprzednich pokoleń ludzi wiary w Polsce.

Elementem procesu przyswajania prawdy o losie Kościołów i innych wspólnot religijnych w Polsce Ludowej ma być zaplanowane na 19 października 2007 r. sympozjum naukowe w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Udział w nim wezmą specjalizujący się w tych zagadnieniach przedstawiciele nauk historycznych, prawnych, społecznych i teologicznych, a także działacze kościelni.

W trakcie sympozjum zaprezentowane zostaną następujące referaty

(w kolejności alfabetycznej referentów):

Dr Grzegorz Bębnik (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach), Opór, współpraca, symbioza... Dylematy zwierzchników Kościołów protestanckich w Polsce południowej wobec władz komunistycznych

Dr Konrad Białecki (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), Podstawowe założenia polityki wyznaniowej władz PRL wobec mniejszościowych Kościołów chrześcijańskich

Prof. dr hab. Krzysztof Biliński (Uniwersytet Wrocławski), Polityczny obraz Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w świetle własnego piśmiennictwa 1945-1989

Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań / WBST), Zabiegi o odzyskanie kaplicy baptystycznej w Poznaniu w latach 1945-1962. Przyczynek do relacji władze PRL a Polski Kościół Chrześcijan Baptystów

Dr Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Relacje Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z władzami Polski Ludowej w latach 60-tych

Dr Jan Mironczuk (Warszawskie Seminarium Teologiczne), Świadkowie Jehowy wobec władz Polski Ludowej. Geneza kontestacji

Dr Henryk Ryszard Tomaszewski (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie), Polityka władz państwowych w stosunku do Polskiego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów

Mgr Magdalena Tomczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków), Pozycja władz PRL wobec konfliktu religijnego w Bolesławcu k. Olkusza

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (ChAT / WBST), Stosunek władz Polski Ludowej wobec mniejszościowych związków religijnych w percepcji współczesnej doktryny prawa

Opłata rejestracyjna wynosi 25 zł (w tym opłata za obiad)

04-812 Warszawa-Radość, ul. Szczytnowska 35-39;

Telefonicznie: (0-22) 615-50-33; elektronicznie: rektorat@wbst.edu.pl

www.wbst.edu.pl

Dotychczas w WBST odbyły się następujące sympozja naukowe:

I sympozjum: Ewangelikalizm polski – jaka czeka go przyszłość? (23 X 2003)

II sympozjum: Misja w Polsce jako problem międzykościelny (15 X 2004)

III sympozjum: Kościoły protestanckie w III Rzeczypospolitej na rzecz społeczeństwa polskiego - dokonania, niepowodzenia, zamierzenia. Sympozjum naukowe w dekadę po uchwaleniu ustaw o stosunku Państwa do Kościołów protestanckich w Polsce (18 XI 2005)

IV sympozjum: Rola Biblii w Kościele - między tradycjonalizmem a awangardowością (17 XI 2006)Opcje Artykułu

Wyznania mniejszościowe a władze Polski Ludowej | 1 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
reguly wto, 27 lis 2007, 08:49:05
Ciekawe ze teraz trudniej zarejestrowac zwiazek wyznaniowy niz jeszcze parenascie lat temu...

---
Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń