Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Benedykt XVI o nowych impulsach w nauce społecznej Kościoła

Zniesienie nierówności w podziale dóbr, rozszerzenie dostępu do wychowania, wspieranie wzrostu i zrównoważonego rozwoju oraz ochrona środowiska to wielkie „imperatywy” naszych czasów, które wymienił Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników plenarnego posiedzenia Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Papież przypomniał, że społeczna nauka Kościoła pomaga „oceniać i podejmować” wielkie kwestie, wobec jakich stoi ludzkość na progu XXI wieku.Nawiązując do tematu obrad papież wyjaśnił, że pomocniczość oznacza „taki sposób koordynacji działań społecznych, ażeby służyły one życiu lokalnych wspólnot”. Zauważył, że godność osoby ludzkiej rozpatrywać można na dwóch osiach: „poziomej, reprezentowanej przez solidarność i pomocniczość, i pionowej, służącej dobru wspólnemu”. Zaznaczył, że głębia osoby ludzkiej przerasta schematyzm myślenia, a w przypadku chrześcijan zasady solidarności i pomocniczości „wzbogacone są niewątpliwie przez naszą wiarę w Trójcę”, co oznacza, że „stawiają one mężczyzn i kobiety na drodze do odkrycia swego ostatecznego i nadprzyrodzonego przeznaczenia”.

Dlatego - podkreślił Benedykt XVI - „odpowiedzialność chrześcijan za dążenie do pokoju i sprawiedliwości, zaangażowanie w budowę dobra wspólnego jest nierozerwalnie związana z ich misją głoszenia daru życia wiecznego, do którego Bóg powołał każdego mężczyznę i każdą kobietę”. W konkretne wprowadzanie w życie zasady pomocniczości polegać powinno na „promocji życia rodzinnego, stowarzyszeń wolontariatu, inicjatyw prywatnych i ładu publicznego, który sprzyjać będzie właściwemu funkcjonowaniu podstawowych społeczności”.

Za RVOpcje Artykułu

Benedykt XVI o nowych impulsach w nauce społecznej Kościoła | 2 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
stachgla śro, 7 maj 2008, 12:43:16
Łatwo jest prawić kazania posługując się ogólnikami, trudniej odnieść się do istniejących realiów. Jak np. skomentować w świetle postulowanej dostępności do wychowania fakt, że w bogatej katolickiej Brazylii i w większości krajów Ameryki Środkowej istnieje na skalę masową problem dzieci porzuconych, żywiących się na śmietniskach i łączących się w gangi, a na Kubie i w Chinach zjawisko to nie występuje?

---
Stach Głąbiński

 
 • Rafi F czw, 8 maj 2008, 13:03:06

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń