Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Podsumowanie 49. MKE w Quebecu

49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Kanadzie przeszedł do historii. „Eucharystia Bożym darem dla życia świata”- pod takim przewodnim hasłem trwał w dniach od 15 do 22 czerwca 2008 roku w Quebecu w Kanadzie 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Był on jednym wielkim przeżyciem i manifestacją wiary w żywą obecność Chrystusa w Eucharystii. Kard. Marc Ouellet, Prymas Kanady i Gospodarz 49. MKE. nazwał Kongres „wyjątkową Ucztą Eucharystyczną”, a kard. Claudio Hummes dodał, iż w tych dniach miasto Quebec stało się „Ołtarzem świata”.
Ojca Świętego reprezentował ks. kard. Józef Tomko, który w latach 2001- 2007 stał na czele Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.

Kongres połączony był z obchodami 400. rocznicy założenia miasta Quebec i 350. rocznicą ustanowienia najstarszego w Ameryce Północnej biskupstwa, noszącego dzisiaj miano stolicy prymasowskiej.

Głównym celem kongresu było pogłębienie duchowej formacji eucharystycznej katolików, ożywienie „świadomości eucharystycznej”, pobudzenie praktyk religijnych oraz powrót do źródeł chrześcijaństwa. Wszystkie spotkania, katechezy i homilie były świadectwem na to, że Chrystus żyje i stale jest obecny w Najświętszej Eucharystii, oraz ukazały jedność i powszechność Kościoła.

Trudno w niniejszym podsumowaniu streścić wszystkie wystąpienia i świadectwa, ale chciałbym zapoznać czytelnika z - moim zdaniem - najważniejszymi tezami niektórych

z nich, by w ten sposób przybliżyć poruszaną tematykę.

Kard. Christian Tumi z Kamerunu wygłosił swoją katechezę nt. „Świadkowie Eucharystii w sercu świata”. Powiedział m.in.: „Jak można być świadkiem Eucharystii w sercu świata, w którym wszystko jest kwestionowane, w którym króluje tylko zwątpienie i sceptycyzm, a nadmierność spożycia na północnej części półkuli ziemskiej jest przyczyną chorób, podczas gdy pod innym nieboskłonem głód dyktuje swoje prawa”.

Przedstawiciel Kościoła w Azji - kard. Telesphore P. Toppo z Indii w swoim wystąpieniu nt. „Eucharystia a misje”, powiedział: „Eucharystia jest źródłem mocy świadectwa. W niej chrześcijanie spotykają żyjącego Chrystusa i stają się zdolni ogłaszać to, co widzieli, słyszeli i czego dotykali”.

Kard. Philippe Barbarin z Francji w swoim wystąpieniu podkreślił: „Jeśli mam łaskę wiary, to znaczy wewnętrzne przekonanie, że miłosierdzie Boga zawsze zatriumfuje w życiu jego dzieci, tak samo jak w życiu Jezusa, Jego umiłowanego Syna, to jestem gotów wszystko poświęcić, aby oddać się przygodzie ewangelizacji. Być siewcą radości w świecie, zwiastować ludziom, że są zbawieni, że im wystarczy teraz otworzyć wszystkie drzwi ich życia dla Chrystusa, jak prosił o to Jan Paweł II, to wspaniałe powołanie, niezależne od tego, ile by to nas kosztowało. Każdy z nas jest gotów utracić wszystko, aby podążać tą drogą”.

Przedstawiciel Ameryki Południowej, kard. José Mario Bergoglio z Argentyny stwierdził: „Wierzyć w Chrystusa, który przyszedł w ciele, znaczy wierzyć, że cała rzeczywistość ludzka została zbawiona i uświęcona w Chrystusie. Kościół jako rzeczywistość całkowicie «uświęcona» oraz zdolna przyjąć i przekazywać dalej pełnię świętości Boga. Nie jest jakimś «uzupełnieniem» czy «instytucjonalnym dodatkiem» do Jezusa Chrystusa, lecz jest pełnią uczestnictwa w Jego życiu, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu”.

Bp Luis Antonio G. Tagle z Filipin powiedział: „Kościół, który żyje życiem Chrystusa i składa Jego ofiarę nie może uciec od swej misji ukazywania fałszywych bogów, których czci współczesny świat. Jak wielu ludzi zamieniło prawdziwego Boga na takie bożki jak zysk, prestiż, przyjemność, czy władza. W rzeczywistości ci fałszywi bogowie to tylko własne korzyści”.

Ks. kard. Stanisław Dziwisz obecny na kongresie wyznał, że „tysiące ludzi z całego świata stworzyło wyjątkową atmosferę modlitwy i braterstwa. Tu, na tym kongresie zrozumiałem, że drogą do odnowy Kościoła jest Eucharystia: Msza św. i adoracja Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie”.

Dla wielu uczestników kongresu wydarzenie to było wielkim duchowym przebudzeniem oraz doświadczeniem żywego i zmartwychwstałego Chrystusa w darze Eucharystii. Swoimi refleksjami o Eucharystii dzielili się także inni księża kardynałowie, biskupi, jeden kapłan i kilku świeckich z różnych krajów świata.

Kongresowy program zawierał codzienną Mszę Św., wspólne odmawianie Jutrzni z Liturgii Godzin, adorację eucharystyczną, wspólne śpiewy integracyjne, warsztaty i dyskusje, wizyty w parafiach i wspólnotach zakonnych, spotkanie z seminarzystami, spektakle artystyczne. W czwartek, 19 czerwca miała miejsce liturgia pokutna i spowiedź. Była to gorąca zachęta do powrotu sprawowania indywidualnej spowiedzi świętej, od której w ostatnim czasie odchodzi się w Kanadzie. Wieczorem ulicami miasta Quebec przeszła wielka, 20 tys. procesja z Najświętszym Sakramentem. W piątek 12 diakonom udzielono święceń kapłańskich, dając wyraźnie do zrozumienia, że nie ma Sakramentu Eucharystii bez Sakramentu Kapłaństwa.

Każdy dzień kongresu miał swój określony temat – przesłanie: poniedziałek – Eucharystia jako prawdziwy Dar Boży; wtorek – Eucharystia, pamiątką Tajemnicy Paschalnej; środa – Eucharystia budująca Kościół, jako sakrament zbawienia; czwartek – Eucharystia, życie Chrystusa w naszym życiu; piątek – Eucharystia i misje; sobota – Świadkowie Eucharystii w sercu świata.

W niedzielę, 22 czerwca 2008 roku nastąpiło uroczyste zamknięcie kongresu eucharystycznego pod przewodnictwem Legata Papieskiego kard. Jozefa Tomko.

W Statio Orbis na quebeckich Polach Abrahama uczestniczyło ok. 50 tysięcy wiernych z 75 krajów świata. Koncelebrowało 30 kardynałów, ponad 200 biskupów i 1500 kapłanów. Homilię - przesłanie w przekazie satelitarnym z Watykanu wygłosił Ojciec Św. Benedykt XVI. Ojciec Św. przedstawił różne wymiary Eucharystii i jej rolę w życiu każdego chrześcijanina. Benedykt XVI przypomniał także stojącą u źródeł Najświętszego Sakramentu ofiarę Jezusa Chrystusa. Jest to dla ludzi wierzących wyzwanie, by dzisiaj oni sami głosili i szerzyli na całym świecie Bożą Miłość.

„Mam szczerą nadzieję, że ten kongres posłuży wszystkim wierzącym za wezwanie do podobnego zaangażowania w odnowę katechezy o Eucharystii, tak aby sami uzyskali autentyczną świadomość eucharystyczną i na nowo nauczali dzieci i młodzież dostrzegać tę podstawową tajemnicę wiary i budować wokół niej własne życie – powiedział Ojciec Św. Benedykt XVI – Wzywam szczególnie księży, by z należytym szacunkiem odnosili się do sprawowania Eucharystii, a wszystkich wiernych zachęcam do poszanowania i rozeznania ról przynależnych kapłanom i świeckim w sprawowaniu Eucharystii. Liturgia nie jest naszą własnością, ale skarbem Kościoła”.
W swojej homilii papież przypomniał też o ważności adoracji Najświętszego Sakramentu oraz konieczności przystępowania do Komunii Św. w stanie łaski uświęcającej, czemu ma służyć i pomagać Sakrament Pojednania.

Wezwał także wiernych Kościoła o modlitwę za nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne: „Aby nigdy nie zabrakło Ludowi Bożemu szafarzy, którzy karmiliby go Ciałem Chrystusa, potrzeba nam prosić Pana, by udzielił swemu Kościołowi daru nowych powołań kapłańskich. Proszę was także o przekazanie tego wołania o kapłanów młodemu pokoleniu, aby przyjęli je z radością i bez lęku odpowiedzieli Chrystusowi, a nigdy nie będą zawiedzeni. Niech rodziny będą kolebką powołań”.
Na zakończenie homilii Ojciec Święty ogłosił, iż następny, jubileuszowy 50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się w 2012 roku w Europie, w stolicy Irlandii Dublinie.

Gospodarz 49. MKE, krad. Marc Ouellet przyznał, że jednym z najważniejszych wydarzeń i pierwszym owocem kongresu eucharystycznego były święcenia kapłańskie 12 młodych diakonów z kilku diecezji w prowincji Quebec. „Święcenia kapłańskie, podczas kongresu eucharystycznego są punktem zwrotnym w historii Kościoła katolickiego w Quebecu. To prawdziwy czas łaski, zobaczyć tę namacalną łączność między Eucharystią, a Kapłaństwem” – wyznał ze wzruszeniem ks. kard. Marc Ouellet.

Po raz pierwszy w historii Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych przebieg 49. edycji tego ważnego, światowego wydarzenia kościelnego był na bieżąco przekazywany w internecie. Wszystkie relacje z kongresu w Québecu zostały zebrane i zamieszczone na portalu www.ecdq.tv. Na podanej stronie internetowej nadal znajdują się reportaże, katechezy, homilie, wywiady i świadectwa, z którymi warto się zapoznać.


o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp

Komitet Organizacyjny 49. MKE w KanadzieOpcje Artykułu

Podsumowanie 49. MKE w Quebecu | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń