Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Papież o usprawiedliweniu i Marcinie Lutrze

Chrześcijańska wolność nie jest libertynizmem. Nie zwalnia z czynienia dobra – podkreślił Papież na audiencji ogólnej. W katechezie o św. Pawle Benedykt XVI przypomniał , że nauka o usprawiedliwieniu stała w centrum kontrowersji z okresu reformacji. Tłumacząc tekst św. Pawła, Luter dodał jedno słowo: tylko z wiary. Być sprawiedliwym to być z Chrystusem. Tylko w jedności z Nim człowiek doznaje usprawiedliwienia – mówił papież do zgromadzonych na audiencji.

Nawiązanie do osoby wielkiego reformatora zostało docenione przez włoskich luteran. Pastor Holger Milkau zwrócił uwagę, że w doktrynie usprawiedliwienia przez wiarę, a nie przez uczynki, „przyjętej jako podstawa wiary chrześcijańskiej” Benedykt XVI wskazał na pewne „ale”, dostrzegając „zagrożenie libertarianizmem, który odrzuca Paweł, a z nim także Luter”. „Wiara musi mieć swoją konsekwencję, która według luteranów wyraża się w zaangażowanie na rzecz wolności bliźniego” – dodał.

Papież kończąc cykl katechez o św. Pawle odniósł się szerzej do kwestii usprawiedliwienia.
Jako gorliwy faryzeusz, Paweł był przekonany, że usprawiedliwienie jest skutkiem doskonałego wypełniania przepisów Prawa. Wydarzenie pod Damaszkiem zmieniło jego sposób patrzenia. W swoich pismach dowodzi, że sprawiedliwości nie osiąga się przez przestrzeganie Prawa, ale dzięki wierze w Chrystusa. Od spotkania ze Zmartwychwstałym, On stał się początkiem i końcem egzystencji Apostoła, motywem i celem jego istnienia. Według Pawła to w zjednoczeniu z Nim, który umarł i zmartwychwstał, dokonuje się usprawiedliwienie, dzięki łasce wiary.

Usprawiedliwienie w Chrystusie jest darmowym dziełem Boga. Prawo jest święte, dobre i słuszne, bo pochodzi od Boga, ale nie ono usprawiedliwia, lecz Ten, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Chrystus jest jedynym zbawicielem świata: dzięki Niemu „uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5, 2).

„Słowa o usprawiedliwieniu płynącym tylko z wiary są prawdziwe, jeśli nie przeciwstawia się wiary miłości i miłosierdziu” – kontynuował Benedykt XVI. Wyjaśnił, że wiara jest patrzeniem na Chrystusa, powierzeniem się Mu, przylgnięciem do Niego. To zaufanie Chrystusowi owocuje upodobnieniem się do Niego, do Jego stylu życia. A Jego stylem życia jest miłość. „Wierzyć więc – to upodobnić się do Chrystusa, wejść w Jego miłość. Dlatego św. Paweł w Liście do Galatów, w którym przede wszystkim rozwinął swą doktrynę o usprawiedliwieniu, mówi o wierze, która działa poprzez miłość. Paweł wie, że w podwójnej miłości Boga i bliźniego wypełnione jest całe prawo. W ten sposób, w komunii z Chrystusem, w wierze tworzącej miłość, całe prawo jest wypełnione. Jesteśmy sprawiedliwi w komunii z Chrystusem, który jest miłością” – powiedział Benedykt XVI.Papież o usprawiedliweniu i Marcinie Lutrze | 1 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
kaiser czw, 4 gru 2008, 17:05:16
Czy autor tekstu może podać źródło informacji?
 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń