Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Okultyzm

Okultyzm - jeden z najcięższych grzechów - to niewierność fundamentalna gdyż jest odrzuceniem pierwszego przykazania Dekalogu: " Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną". Z wielkim niepokojem obserwuję powrót do magicznych praktyk.Nie ma wątpliwości, że współczesne media uczyniły i czynią wiele na korzyść Złego: amoralność niektórych programów, obfitość filmów pokazujących przemoc, terror czy seks. Ponadto media postawiły na pierwszym planie postacie magów i czarodziejów, popularyzując tym samym ich dzieła. Zjawisko to niepokoi zarówno, jako wskaźnik pobłądzenia i jako wskaźnik praktycznych zachowań, jakie owo zjawisko zakłada.

Alarmująca jest tutaj sytuacja w gronie samych wiernych.

To prawda, że czytanie horoskopów w gazecie nie jest tak wielkim złem jak na przykład wyznawanie satanizmu. To tak, jak nie można porównać kradzieży drobnej rzeczy w sklepie od kradzieży samochodu. Jednak mała kradzież może doprowadzić do kradzieży na wielką skalę. Niewinne zainteresowanie się okultyzmem (horoskopy) może doprowadzić do wielkiego uzależnienia.

Każdy, kto praktykuje najróżniejsze formy magii, satanizmu, astrologii, spirytyzmu, wróżbiarstwa, praktyki hinduskie, tybetańskie lub staje się członkiem masonerii, występuje przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli popełnia grzech śmiertelny. Jest to ciężki grzech nieposłuszeństwa Duchowi Świętemu oraz odrzucenia przewodnictwa Anioła Stróża. 

Św. Marek opisuje egzorcyzm Jezusa spełniony na opętanym, który dotychczas ukrywał się w pobożnym środowisku, zapewne modląc się gorliwie jak reszta uczestników nabożeństw. Demon znosi granice, miesza świętość z tym, co najohydniejsze, nie wzbrania się przed świętokradztwem i bluźnierstwem.

Apostołowie, Piotr i Paweł, spotykali się z przeszkodami okultystycznymi ze strony sławnych ówczesnych magów: Szymona i Elimasa, którzy próbowali zwodzić tłumy przy pomocy swoich sztuczek. Bardzo pouczająca jest uwaga św. Pawła skierowana do maga Elimasa: O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pańskich? (Dz. 13, 10) .

Postawa "Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek" niestety jest coraz bardziej rozpowszechniona.  Notoryczne przyjmowanie Komunii Świętej w stanie grzechu ciężkiego albo notoryczne zatajanie grzechu ciężkiego przy spowiedzi to najczęściej uczęszczana ścieżka złych duchów.

Niebezpieczeństwo okultyzmu nie ogranicza się tylko do osób praktykujących go, ale jest również niezwykle " toksyczne" dla środowiska rodzinnego i społecznego.

Ojciec Joseph-Marie Verlinde opisuje często tego rodzaju przypadki, gdzie matka uległa pokusie wizyty u jasnowidza, ( czy innego rodzaju przepowiadania przyszłości), co spowodowało że jedno z jej dzieci zostało "infesté" i okazywało niezwykłą agresywność a także nagły upadek zdrowia. Egzorcyzm dziecka nie poskutkował, lecz dopiero matki a zwłaszcza jej szczera spowiedź. 

Z wielkim niepokojem obserwuje się rosnącą w społeczeństwie "modę" na maleficium (rzucanie uroków, klątwy na przedmioty i osoby, złorzeczenie, przeklinanie), gdzie szatan działa za pośrednictwem człowieka, który staje się jego narzędziem.

Znany prawosławny diakon A. Kurajew powiedział "Rosja to kraj, w którym zwyciężył okultyzm", toteż istnieje pilna potrzeba ewangelizacji w obszarze zagrożeń duchowych. Ze smutkiem i niepokojem trzeba dodać: "cały świat tonie w okultyzmie"!

We Francji liczba jasnowidzów i wróżbitów dorównuje ilości wszystkich lekarzy ogólnych (ponad czterdzieści tysięcy). Uważa się, że liczba tych, którzy działają w świecie okultyzmu we Włoszech sięga ponad sto tysięcy, a tych, którzy korzystają z usług tychże szarlatanów, wynosi ponad dwanaście milionów. Jeśli do tego dodamy religijną ignorancję i niedoinformowanie a także pychę wielu chrześcijan, albo wręcz niedowiarstwo niektórych duchownych, zrozumiemy, że szatan dla swej działalności ma szeroko otwarte drzwi. 

"Na koniec bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy, bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnością, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich" (Ef 6, 10-12). 

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, ze Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wen wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny".

Okultyzm jest religią szatana. Praktykowanie jego różnych form jest jednym z najcięższych grzechów, gdyż jest odrzuceniem pierwszego przykazania Dekalogu." Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną" 

Do okultyzmu zalicza się między innymi:

Leczenie przez bioenergoterapię, radiestezję, magiczne zaklęcia, spirytyzm, stosowanie hipnozy, transy dla postawienia diagnozy czy leczenia, jak również znachorstwo, wróżbiarstwo, astrologię, jasnowidztwo, chiromancję, karty tarota lub inne podobne metody odkrywania przyszłości, wschodnie sztuki walki, medytacje wschodnie, jogę, wiarę w horoskopy, amulety, pierścienie Atlantów itp.

Okultyzm jest pewnego rodzaju sztuką lub nauką wymagającą specjalistycznej wiedzy czy umiejętności.

Ezoteryzm proponuje bogatszą metodykę poznawania Natury i Kosmosu oraz refleksję epistemologiczną i ontologiczną nad ostateczną rzeczywistością. Metodyka ta daje zasób wiedzy stanowiącej fundament dla praktyki okultystycznej".

Amulety:

Talizmany i amulety są to przedmioty, o których osoba je nosząca jest przekonana, że mają moc oddziaływania magicznego i że w danym przedmiocie jest ukryta siła, która ma charakter wszechmocny i ochronny a przecież te przymioty odnosić się mogą tylko do Boga. Popełnia się, więc grzech bałwochwalstwa i w ten sposób otwiera się na działanie złego ducha. Dokonuje się wtedy wyboru między wiarą w Boga, a wiarą w martwy przedmiot. Zły duch może stworzyć pozory pozytywnego działania amuletu, jednak takie "efekty" są zwykle okupione cierpieniem osoby noszącej amulet oraz jej rodziny. Częstymi objawami jest depresja, pogorszenie nastroju, trudności w modlitwie i przyjmowaniu sakramentów. Pamiętajmy, że noszenia amuletów czy talizmanów nie rozwiązuje żadnych problemów, ale raczej może ich przysparzać.  Dlatego apeluje się , aby osoby, które posiadają amulety, talizmany, karty tarota, wahadełka, publikacje związane z okultyzmem itd., je wyrzucili lub zniszczyli.

Magia:

Nie ma zasadniczej różnicy między magią czarną a białą. W obu przypadkach używamy sił okultystycznych, tajemnych, z pomocą jakiegoś posługującego nam ducha, chcącego zafascynować nas mocą, władzą, którą nam daje i w ten sposób odciągnąć nas od Jezusa Chrystusa. Jest to droga pychy, a więc droga kłamstwa. Aby nas odciągnąć od Chrystusa - szatan nigdy nie przedstawia nam zła jako zło, ale pozór dobra, żebyśmy za nim poszli. W ten sposób odciąga nas od Boga.  Kiedy ktoś oddaje się szatanowi, traci zdolność wolnego myślenia, wpada w pułapkę zniewolenia przez diabła. Najtrudniejsze jest nawrócenie czarowników, ponieważ oddali się złemu duchowi. Kiedy opuszczamy Boga oddajemy się praktykom, które otwierają bramy Diabłu. Nie ma wątpliwości, że współczesne media uczyniły wiele na korzyść Złego; po pierwsze przez wzgląd na amoralność niektórych programów, obfitość filmów pokazujących przemoc, terror czy seks. Ponadto media postawiły na pierwszym planie postacie magów i czarodziejów, popularyzując tym samym ich dzieła.

REIKI:

Słowo składa się z dwóch członów. Rei znaczy uniwersalna, dawanie życia, Ki - życiodajna energia. W każdej kulturze można znaleźć odpowiednik japońskiego Ki. I tak w Egipcie zwano tą energię Ka, w Indiach - Praną, w Chinach - Chi, na Hawajach - Maną, w Grecji Pneumą lub Logos. Ową energię próbuje się na użytek ludzi wierzących utożsamiać z Bogiem. Metoda ma charakter ezoteryczny, w inicjacji Reiki chodzi ostatecznie o to, by stać się medium dla energii, co jest sprzeczne z antropologią chrześcijańską.

Metoda leczenia( formuły, znaki i opisy pozycji rąk) opartego na tajemniczych znakach wydaje się kuszeniem Boga, czyli prowokowaniem Go do działania przy pomocy pewnych znaków, co jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu. W Reiki stwierdzamy synkretyzm, magiczne stosowanie znaków, które tak naprawdę są okultystyczne. Reiki nie leczy, lecz utaja chorobę!!!.

Spirytyzm:

Ten zachwyt i pociąg do spirytyzmu wskazuje na to, że gdy gaśnie nadzieja na zmartwychwstanie, ludzie są gotowi chwycić się byle jakiej nadziei przetrwania. Niestety, na końcu tej linii "telefonicznej" są złe duchy... Nasi zmarli mają na szczęście coś dużo ciekawszego do roboty niż rozmowy z żywymi. Oczyszczanie się dusz w czyśćcu, to ogień miłości spalający to, co w tej duszy nie jest jeszcze miłością, ale przywiązaniem do ziemi. Dusza czyśćcowa chciałaby rzucić się w ramiona Boga, ale przywiązania ziemskie jej to uniemożliwiają i to jest jej cierpieniem. Czy myślicie, że taka dusza będzie chciała przyjść, żeby rozmawiać przy stoliku z talerzykiem, który się kręci? Tymczasem są duchy, które podszywają się pod naszych zmarłych, żeby nas zniewolić. Demony chcą nas fascynować, byśmy skoncentrowali się na tym, co niskie i byśmy zapomnieli, że nasze życie jest ukryte w Bogu. (Kol 3,1-3).  Nawet statystyki pokazują, że wielu pacjentów szpitali psychiatrycznych, to właśnie adepci tego typu praktyk !!!. 

YOGA

Jest to ćwiczenie cielesne, które ma za zadanie uwolnienie ziemskiej energii, z którą jesteśmy w kontakcie przez stawianie stóp na ziemi czy też przez podstawę kręgosłupa - jeśli siedzimy na ziemi, i poprowadzenie jej aż do czubka czaszki. Tam powinna się ona spotkać z energią.  W momencie spotkania zaniknie iluzja osobowego "ja".  Taka droga prowadzi nas dokładnie w odwrotnym kierunku niż modlitwa chrześcijańska.  Modlitwa chrześcijańska jest przede wszystkim dialogiem międzyosobowym. "Ja" zwracam się do Bożego "Ty". Mój Ojcze, nasz Ojcze. Modlitwa chrześcijańska zakłada odrębność osób. Jeśli ćwiczę jogę, moje "ja" osobowe się rozpływa, coraz mniej jestem w stanie się modlić. Owszem, mogę wprawdzie odczuwać naturalną pogodę ducha, uspokojenie, ale nie ma to nic wspólnego z pokojem nadprzyrodzonym, który może nam dać wyłącznie Duch Święty. Pokój Ducha Świętego jest wspólnotą, komunią z Ojcem i Synem. Nie można przygotowywać się do modlitwy, ćwicząc jogę czy zen. Modlitwa chrześcijańska jest historią miłości. W mistyce naturalistycznej miłość nie ma najmniejszego sensu, wszystko ogranicza się do nieosobowego, boskiego "ja".  W jaki sposób umarł Budda -wszystkie energie są skoncentrowane na pępku i w ten sposób on wycofał się w głąb siebie, do wnętrza. Tymczasem Jezus jest całkowicie rozciągnięty na krzyżu w geście ukazującym pragnienie przyciągnięcia wszystkich do siebie. Jezus to człowiek całkowicie oddany, który błaga Ojca, by przebaczył Jego oprawcom, daje Ducha Świętego przed odejściem do Ojca. Z jednej strony Budda, skoncentrowany na samym sobie, z drugiej strony Chrystus, który pokazuje nam drogę daru z siebie.

* * *

Bóg nie chce, żebyśmy byli wielkimi czarnoksiężnikami tajemnego świata. On chce, byśmy byli prorokami, królami i kapłanami łaski z nieba. Nie jesteśmy magami niskich sił, ale jesteśmy sługami łaski z "wysoka" od Boga. Jak to mówi św. Paweł: ...szukajcie tego, co w górze,[...] ponieważ wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu (Kol 3,1-3). Dlatego jest tak ważne, żebyśmy byli ludźmi rozeznawania i odwracali nasz wzrok od wszelkich fascynacji okultystycznych, tajemnych, które są pułapką dla naszej duszy i zdrowia.

 

 

Źródła: Konferencje Ks. G. Amortha i O.Josepha-Marie Verlinde

 

 

 

 

 

 Opcje Artykułu

Okultyzm | 16 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Okultyzm
skierka pią, 19 mar 2010, 12:16:03

                                Dobra precyzyjna ,robota , merytorycznie nie mozna więcej już dodać.

 Jest tylko jeden problem który poruszył Autor który wymaga zastanowienia się : dlaczego dotyczy to rónież osób nominalnie

  wierzących ?

  1/ Kapłani o tym raczej nie mówią w homiliach / takiej homilii nie pamiętam / dlaczego ? nie wiem, mogę tylko przypuszczać

   to chyba niechęć do poruszania tematów "gorących"

  2 / Na jakie pytania odpowiada okultyzm , magia itp i czy jest ono Ewangeliczne ? ... jest , ano wstyd przyznać jest Ewangeliczne.

     Pytanie "Cóż mamy czynić ?" Łk 10/11  jest skierowane do św. Jana Chrzciciela przez osoby nie bardzo zdające

    sobie sprawę z tego jakie jest praktyczne zastosowanie zasad wiary , to było także troską  Jana Pawła II otóż na począku

    naszego wieku zwołał konsystorz poświęcony... brakowi przełożenia nauli koscióla na język praktyki .

  3/ Sama konstrukcja Biblii działa na zasadzie przejścia  od konkretu do pojęć trudniejszych,

      ani żony ,ani sługi , domu , wielbłąda   a potem  dopiero Hymn do Miłości św.Pawła , pomylenie tej kolejności

      w nauczaniu może dawać  wrażenie,że nauka kościoła jest bardzo ale to bardzo abstrakcyjna.

     Kto ją może konkretyzować ? albo kościół nauczajacy albo... no na bezrybiu i rak może uchodzić za takową .

             Spójrzmy na" nasze życie" sejmowe

     Kto może powoływać się na chrześcijaństwo ? ten kto opowiada sie przeciw aborcji, eutanazji  czy  zapłodnieniu

    pozaustrojowemu czyli tam gdzie kościół mówi ostrym zdecydowanym językiem , bez "luzów interpretacyjnych "

            wszędzie tam gdzie jest wieloznaczność .... hulaj dusza ...

 
Okultyzm
montsegur sob, 20 mar 2010, 02:20:48

Ten artykuł to typowe "pomieszanie z poplątaniem". To przykład wrzucania do jednego worka wszystkiego, co się napotka. Nawet praktyki hinduskie i tybetańskie zaliczono do "grzechów"... Gorzej już chyba być nie mogło.

Synkretyzm przeszkadza? A to nie wiemy, że samo Pismo Swiąte jest niczym innym jak właśnie synkretyzmem? Gdzież nauczynia Christosa z ewangelii a gdzeż prawa z księgi Deuteronomii ze "Starego Testamentu"? To dwa zupełnie różne światy. Gdzież przypowieść o Samarytaninie a gdzież krwawe mordy masowe z księgi Jozuego? Gdzież ten Bóg, co jest miłością, a ten "bóg" (lub raczej bożek, co "przykazał Mojżeszowi" wyrzynanie kogo się da?

Całe chrześcijaństwo jest jednym wielkim synkretyzmem, tak jak każda chyba wielka religia na świecie: hinduizm, islam, sikhizm...

Chrześcijaństwo więcej narobiło zła poprzez hurtową akceptację całego "Starego Testamentu" niż przez jakikolwiek okultyzm swoich członków. Nie było bodaj jednego skazującego na śmierć procesu inkwizycyjnego, któryby tej śmierci n ie uzasadniał "Starym Testamentem". Tak, Nowy Testament też cytowano, np to chrystusowe "odcinanie uschłej gałęzi". Ale swego morderczego znaczenia nabywało owo jedynie w połączeniu z wersetami starotestamentowymi, jak np z tym, gdzie "niewierne" miasto całe nawet ma być wyrżnięte, a cały dobytek spalony. Nawet w najsurowszych fragmentach NT nie ma nakazu zabijania. I tylko umieszczenie cytatów NT w tle tych starotestamenowych nadaje im wymowę, której same w sobie i w swoim autentycznym kontekście nie mają.

Dlatego uważam, że Markion (Marcjon) był największym prorokiem chrześcijańskim II wieku n.e. Całkiem słusznie ostrzegał przed "ST". No, ale jak to sam Christos uczył, proroków często ludzie nie słuchają...

Iluż potwornych zbrodni mógł sobie kościół chrześcijażski zaoszczędzić, gdyby wtedy posłuchał Marcjona. Najprawdopodobniej nie byłoby nawet czegoś takiego jak (nie)-święta inkwizycja. A gdyby nawet coś takiego było, to ograniczyłoby się do ekskomuniki, nie sięgając po zbrodnię.

Teraz wielu odwraca się od kościoła, za uzasadnienie podając jego dawne zbrodnie. Ewidentny dowód słuszności poglądu Marcjona...

Cheers!!!

---
Uwolnić Rudolfa, Frőlicha i Stolz! Zűndel nareszcie wolny!

 
Okultyzm
skierka sob, 20 mar 2010, 11:54:57

       Czy aby na pewno mówimy o tym samym ?

       Oczywiscie, z punktu widzenia  metody poznania Biblii Twoje spostrzeżenia są jak najbardziej na miejscu.

       Problem w tym,że cała "technologia społeczna " PRAKTYCZNE skutki oddziaływania  na  min. wiernych                                                                     mogą być identyczne bez względu na klasyfikacje i racje teoogii.

                 Widzisz cały problem chrześcijaństwa , nie tylko katolików , polega na tym ,że nie jest w stanie wyjść

      poza punkt widzenia , metody poznania  zarezerwowane jedynie dla teologów.

                Tak masz rację , tyle że szatan i jego działalność nic sobie nie robi z sal wykładowych.

     Moim hobby , więcej niz hobby , to kościół widziany jako SYSTEM ludzkich zachowań , to po prostu inny punkt widzenia.

    Nie jest taki zły , jak wielu zapaści uniknąłby kościół,gdyby wychodził poza granice teoogii, nie potrzeba

    czasopism w rodzaju "NIE" starczy lektura oficjalnych dokumentów np. encyklik papieskich by zdać sobie sprawę

   z  tego  iż  z własnej nieprzymuszonej woli w sprawach społ. występujemy jako ten " wiecznie spóźniony "

              Jaki wpływ na światopogląd może mieć np. namiętne oglądanie seriali TV / to oczywiście poza tematem /

   w Bblii tego nie ma , prawda ? 

 
Okultyzm
pijany pastor sob, 20 mar 2010, 14:08:04

Te artykuł to żenada jednym słowem. Wiarygodny dla środowisk wielbiących radio maryja, bezwartościowy dla osób mających jako takie pojęcie z zakresu religioznastwa. Fudamentalistyczny bełkot nacechowany niezrozumiałą nienawiścią i pewnie świadomym pomieszaniem pojęć.

---
If we are not capable of dealing with this things then who is?

 
Okultyzm
skierka pon, 22 mar 2010, 17:18:28

        Moi Drodzy, załóżmy że: / założyć można wszystko / jestescie biskupami kk.

    Co zrobilibyście z tym "fantem" ? opisanym w artykule.

    a/ pominęlibyście milczeniem coraz to bardziej modne i bluźniercze praktyki godzące w istotę pierwszego przykazania Dekalogu

   b/ zamiast nauczania podstaw religii katolickiej zaczęlibyście wykładać wiernym podstawy mistyki wschodu na poziomie j.w.

     a więc niedostępnym na poziomie statystycznego  chrześcijanina który nie wpisu w indeksie, tego z religioznawstwa.

   c/  Skrócilibyście zagadnienie do ogólnego stwierdzenia :

    "trzymajcie sie od tego wszystkiego wymienionego z daleka " bez wnikania w niuanse filozoficzne ?

                        Przepraszam za ten matematyczny język ,ale elementy tego samego zbioru można uporządkować nie tylko

   z uwzględnieniem jednego kryterium, to własnie radziłbym wziąć pod uwagę.

                    Decyduje pragmatyka, ot co , mam oczywiscie na myśli skalę makro.

 
Okultyzm
eviva pon, 2 sie 2010, 07:50:38

montsegur

W Biblii wystarczajaco dużo pisze o reinkarnacji dla tych,którzy Bogu oddają cześć w duchu i w prawdzie.

On wierzył, że do listów Pawła dopisano zdania, których pierwotnie tam nie było. Więc je wykreślił. To była taka antyczna metoda tego, co dziś nazywa się uczenie „analizą literacką”. Fałszerze na ogół nie usuwają nic z tekstu, raczej do niego coś dodają lub wręcz piszą całkowicie nowe teksty, twierdząc, że napisał je ktoś zupełnie inny.

Listy Pawła są najbardziej sfałszowaną częścią NT,w których wprowadzono treści sprzeczne z nauczaniem Chrystusa i Marcjon to słusznie zauważył.Kim był rzekomy Paweł,jeśli w ewangeliach:Jezusa,Filipa,Tomasza,Marii Magdaleny,Świętych Dwunastu nic o nim nie pisze.To jego nawrócenie w drodze do Damaszku,to tez jest niezła bajka dla uzasadnienia jego dalszej działalności.

Patrząc na sakramenty KK,to też są one zwiazane z magią i okultyzmem,o czym się oficjalnie nie pisze.Okultystyczny Jezus eucharystyczny zastąpił obecnego w nas żywego Chrystusa,itd.Jeśli Chrystus nauczał na osobności tajemnic Królestwa Bożego,którego najpierw kazał szukać go jako obecnego "w nas",a nie tak jak naucza KK,że jest ono obecne "pośród nas",to Chrystus był największym okultystą?

 

---
W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń