Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Znany polityk wykluczony z katolickiej organizacji

Brat ks. Dariusza Rasia Ireneusz został wykluczony z katolickiej organizacji Rycerze Kolumba. Ten pierwszy jest kapelanem ks. kard Dziwisza. Drugi jest politykiem Platformy Obywatelskiej. 

W piątek, o czym informowała Fronda.pl, w wyniku głosowania w Sejmie wynikiem 1 głosu została odrzucona poprawka do Ustawy „Prawo prywatne międzynarodowe”. Poprawka postulowała wpisanie do ustawy jasnego stwierdzenia, że małżeństwem w rozumieniu projektu ustawy winien być tylko związek kobiety i mężczyzny oraz aby nie stosować przepisów prawa obcego regulujących związki osób tej samej płci. Za odrzuceniem poprawki głosowała m.in. większość posłów PO.

 

KOMUNIKAT O WYKLUCZENIU Z ZAKONU RYCERZY KOLUMBA POSŁA MICHAŁA SZCZERBY (PO) I POSŁA IRENEUSZA RASIA (PO)

Działając na podstawie Statutu Rycerzy Kolumba w dniu 05.02.2011 poseł Michał Szczerba (PO) i poseł Ireneusz Raś (PO) zostali wykluczeni z szeregów Rycerzy Kolumba.

Nastąpiło to po powzięciu wiarygodnych informacji i rzetelnych dowodów, iż poseł Michał Szczerba będący Rycerzem Kolumba, m.in. w dniu 04.02.11. podczas głosowania w sejmie zachował się w sposób nie licujący z postawą Rycerza Kolumba: m.in. głosując przeciwko poprawce do Ustawy "Prawo prywatne międzynarodowe" (19-ta poprawka dodająca art. 54a), aby małżeństwem w rozumieniu projektu ustawy był tylko związek kobiety i mężczyzny oraz aby nie stosować przepisów prawa obcego regulujących związki osób tej samej płci oraz za całą ustawą po odrzuceniu tej poprawki.

Podobnie poseł Ireneusza Raś - będący Rycerzem Kolumba - głosował za Ustawą "Prawo prywatne międzynarodowe" po odrzuceniu przez Sejm 19-tej poprawki mającej dodać art. 54a: "aby małżeństwem w rozumieniu projektu ustawy był tylko związek kobiety i mężczyzny oraz aby nie stosować przepisów prawa obcego regulujących związki osób tej samej płci".

Podobne akty nieprzestrzegania rycerskich zasad i Statutu miały już miejsce ze strony obu posłów w przeszłości, m.in. podczas głosowań nad projektem ustawy zw. „contra-in vitro” w dn. 10.09.09 i 06.05.10, kiedy to poseł M. Szczerba głosował za odrzuceniem tego obywatelskiego projektu, zaś poseł Ireneusz Raś nie wziął udziału w tych głosowaniach. Ponadto w wypowiedziach publicznych obaj posłowie często dawali wyraz swym poglądom znacząco odbiegającym od prezentowanych przez Kościół i Rycerzy Kolumba np. poseł Ireneusz Raś w „Gościu Niedzielnym z 16.01.11 wypowiedział się de facto przeciwko całkowitej ochronie życia.

Powyższe fakty całkowicie uzasadniają podjętą decyzję o wykluczeniu.

W związku ze złamaniem rycerskich obowiązków zawartych m.in. w Statucie Rycerzy Kolumba (w szczególności §21) obaj posłowie zostali tym samym w trybie natychmiastowym wykluczeni z szeregów Rycerzy Kolumba i od tej pory nie mają prawa uczestniczyć w zebraniach roboczych Rycerzy Kolumba, korzystać z praw i  przywilejów członka Rycerzy Kolumba lub uczestniczyć jako członek w jakichkolwiek działaniach Rycerzy Kolumba. Ponad to nie mogą się oni przedstawiać jako członek Rycerzy Kolumba oraz używać nazwy lub godła Zakonu.

Arkadiusz Urban

p.o. Delegata Krajowego

Sekretarz Rady Krajowej

Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce

 

http://www.gazetakrakowska.pl/magazyn/187069,czas-braci-rasiow-iii,id,t.html?cookie=1Opcje Artykułu

Znany polityk wykluczony z katolickiej organizacji | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń