Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Kościół odwraca się od kapitalizmu

"Bez zmiany systemu ekonomicznego podziały w świecie będą rosnąć" – uważa prominentny urzędnik watykański, dyrektor międzynarodowej Caritas. Alternatywy dla kapitalizmu domaga się sam papież. 

Wielu komentatorów społecznej myśli Kościoła katolickiego próbowało przemilczeć, podważyć lub zreinterpretować antykapitalistyczne tony encyklik papieskich. W "Centesimus Annus" Jan Paweł II pisał: "Nie do przyjęcia jest twierdzenie, jakoby po klęsce realnego socjalizmu kapitalizm pozostał jedynym modelem organizacji społecznej". W tegorocznym przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju Benedykt XVI bez ogródek mówi o "budowaniu dobra pokoju poprzez nowy model rozwoju i gospodarki".

Media katolickie i świeckie ograniczyły istotny przekaz papieski. "Własność prywatna należy do zaledwie 20 proc. ludności. Taki podział utrzymuje się już od dziesięcioleci i z każdym rokiem jeszcze bardziej się pogłębia" - uskarżał się cytowany przez Radio Watykańskie bliski Benedyktowi XVI hierarcha, kardynał Oscar Rodríguez Maradiaga.

"Aktualny system ekonomiczny służy tylko nielicznym: państwom, korporacjom czy też grupom sprawującym władzę w różnych krajach". Nie będzie opcji na rzecz ubogich, jeśli nie zostanie on zmieniony. - To jest punkt newralgiczny - uważa purpurat. Żądania zmiany regulacji rynkowych i mentalności kapitalistycznej wychodzą od samego papieża, który podziela przekonanie o potrzebie nowego modelu rozwoju, a także "nowego spojrzenia na gospodarkę". - "Kryzys można wykorzystać jako okazję do rozeznania i poszukiwania nowego modelu gospodarczego" - pisze ojciec święty w corocznym orędziu.

W dokumencie "Błogosławieni pokój czyniący" czytamy, że pokój opiera się na więziach rodzinnych, sprawiedliwym podziale dóbr i głębszej perspektywie antropologicznej.
 

Praca


Kapitalizm może być zagrożeniem dla wielowymiarowego rozumienia pracy. Praca jest prawem człowieka a nie łaską pracodawcy dostosowaną do jego celów. Błędne pojmowanie pracy wynika z uzależniania rozwoju gospodarczego od "pełnej" (czytaj nienasyconej) wolności rynków, jego mechanizmów ekonomicznych i finansowych.

Zysk


Władza i zysk w kapitalizmie - objaśnia papież - wspierają się na relatywizmie i skrajnym indywidualizmie, przez co stają się celem samym w sobie, a kultura i edukacja skupiają się wyłącznie na narzędziach, technice i wydajności.

Człowiek, któremu wmawia się pragnienie absolutnej wolności, stał się niewolnikiem konsumpcji i niskich potrzeb. Stąd krok do coraz powszechniejszego przekonania, że wzrost PKB można i należy osiągać za wszelką cenę, "nawet kosztem erozji społecznej roli państwa i społeczeństwa obywatelskiego jako sieci relacji opartych na solidarności".

Stosunek do zysku w kapitalizmie zasadniczo różni ekonomię solidarności postulowaną przez papieża. W kapitalizmie jest on najwyższą wartością. Tymczasem to nie zysk, ale właściwości ludzkie i sam człowiek są - zdaniem papieża - najwyższą wartością w ekonomii. W ekonomii także obowiązuje prymat wymiaru duchowego i odwołanie się do realizacji dobra wspólnego. W przeciwnym razie traci ona swą słuszną wartość, prowadząc do powstania nowych bożków.

 

"Poszukiwanie maksymalizacji zysku i konsumpcji, w perspektywie indywidualistycznej i egoistycznej, chcącej oceniać ludzi tylko ze względu na ich zdolność do odpowiadania wymogom konkurencyjności" są cechą kapitalizmu, której nie da się pogodzić z Ewangelią.
 

Jak wygląda alternatywa chrześcijańska i czy ma szansę na zaistnienie?


- Prawdziwy i trwały sukces można osiągnąć poprzez dar z siebie, swoich możliwości intelektualnych, przedsiębiorczości, ponieważ prawdziwie ludzki rozwój gospodarczy wymaga logiki daru - przekonuje następca św. Piotra.

Papież wzywa do wykonywania działalności gospodarczej jako misji na rzecz dobra wspólnego dla dobra pokoleń obecnych i przyszłych.

Nowa mentalność bezinteresowności w przedsiębiorczości przenikać powinna do etyki rynków monetarnych, finansowych i komercyjnych. Można to osiągnąć poprzez ich stabilizację, koordynację i kontrolę celem ochrony najbiedniejszych przed wykorzystaniem. Przykładem takiej interwencji opartej na solidarności jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kosztem wolności nieodpowiedzialnych podmiotów gospodarczych.

Żeby wnieść w gospodarkę etyczne regulacje ludzie czyniący pokój są powołani do współpracy w duchu solidarności, od poziomu lokalnego do międzynarodowego. W praktyce chodzi o umożliwienie średniej klasie prowadzenia swej działalności w sposób godny i zrównoważony z punktu widzenia społecznego, środowiskowego i ekonomicznego.

Destrukcyjna filozofia kapitalizmu


Benedykt XVI jest przekonany, że u podstaw kryzysu ekonomicznego stoi liberalizm oraz indywidualizm. Liberalizm to wszechwładna zasada wolności wyniesionej ponad więzi społeczne i rodzinne. W rezultacie zasada wolności terroryzuje słabszych nie tylko w dziedzinie ekonomii. Niesprawiedliwości podlega małżeństwo, gdyż chce się je umniejszyć. Formy relacji partnerskich mniej stabilne, płodne, nośne społecznie i wychowawczo relatywizują sens małżeństwa.

Przywiązanie do wolności ponad miłością społeczną i rodzinną odbywa się kosztem wolności religijnej i poszanowania życia ludzkiego, które nie są adekwatne do wyobrażeń obowiązujących w rygorach kultury.

Papież ubolewa, że w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej coraz liczniejsze są przypadki nietolerancji religijnej. Częścią epiki kapitalistycznej jest także przejmowanie władzy nad dziećmi i jak najwcześniejsze odbieranie ich rodzicom poprzez edukację, opiekę oraz inne świadczenia zarządzane przez państwo.Opcje Artykułu

Kościół odwraca się od kapitalizmu | 1 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
skierka pon, 28 sty 2013, 20:54:01

Eh !

1.Byłoby dobrze gdyby papież " pogonił " swoich pracowników i spytał co sie stało z realizacją

encykliki Quadro. Ann. z ...z 1934 roku , tam to już jest...

2. Pytanie jeszcze bardziej istotne KTO , kto pytam ma opracować takie nowe rozwiązania ?

 Ci którzy osiągają zyski z obecnych układów ekonomicznych czy kościół ? no... przecież liczba ekonomistów

czy speców od organizacji w ramach kościoła wielokrotnie przwyższa liczbę kapłanów.

 

Są dwie możliwości :

a/ kościół zmobilizuje własne zasoby intelektualne

b/ będzie "trzymał ręce wkieszeni " i liczył na  "prezent "... ze strony swoich przeciwników.

 

 Stawiam na to drugie... bo to oznaczałoby aktywizację a co za tym idzie wzrost znaczenia laikatu ,

a tego kościół hierarchiczny sie boi  jak.... święconej wody, nawet gdyby to mialo odbyć się kosztem ... Kościoła.

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń