Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Kościół odwraca się od kapitalizmu

"Bez zmiany systemu ekonomicznego podziały w świecie będą rosnąć" – uważa prominentny urzędnik watykański, dyrektor międzynarodowej Caritas. Alternatywy dla kapitalizmu domaga się sam papież. 

Wielu komentatorów społecznej myśli Kościoła katolickiego próbowało przemilczeć, podważyć lub zreinterpretować antykapitalistyczne tony encyklik papieskich. W "Centesimus Annus" Jan Paweł II pisał: "Nie do przyjęcia jest twierdzenie, jakoby po klęsce realnego socjalizmu kapitalizm pozostał jedynym modelem organizacji społecznej". W tegorocznym przesłaniu na Światowy Dzień Pokoju Benedykt XVI bez ogródek mówi o "budowaniu dobra pokoju poprzez nowy model rozwoju i gospodarki".

Media katolickie i świeckie ograniczyły istotny przekaz papieski. "Własność prywatna należy do zaledwie 20 proc. ludności. Taki podział utrzymuje się już od dziesięcioleci i z każdym rokiem jeszcze bardziej się pogłębia" - uskarżał się cytowany przez Radio Watykańskie bliski Benedyktowi XVI hierarcha, kardynał Oscar Rodríguez Maradiaga.

"Aktualny system ekonomiczny służy tylko nielicznym: państwom, korporacjom czy też grupom sprawującym władzę w różnych krajach". Nie będzie opcji na rzecz ubogich, jeśli nie zostanie on zmieniony. - To jest punkt newralgiczny - uważa purpurat. Żądania zmiany regulacji rynkowych i mentalności kapitalistycznej wychodzą od samego papieża, który podziela przekonanie o potrzebie nowego modelu rozwoju, a także "nowego spojrzenia na gospodarkę". - "Kryzys można wykorzystać jako okazję do rozeznania i poszukiwania nowego modelu gospodarczego" - pisze ojciec święty w corocznym orędziu.

W dokumencie "Błogosławieni pokój czyniący" czytamy, że pokój opiera się na więziach rodzinnych, sprawiedliwym podziale dóbr i głębszej perspektywie antropologicznej.
 

Praca


Kapitalizm może być zagrożeniem dla wielowymiarowego rozumienia pracy. Praca jest prawem człowieka a nie łaską pracodawcy dostosowaną do jego celów. Błędne pojmowanie pracy wynika z uzależniania rozwoju gospodarczego od "pełnej" (czytaj nienasyconej) wolności rynków, jego mechanizmów ekonomicznych i finansowych.

Zysk


Władza i zysk w kapitalizmie - objaśnia papież - wspierają się na relatywizmie i skrajnym indywidualizmie, przez co stają się celem samym w sobie, a kultura i edukacja skupiają się wyłącznie na narzędziach, technice i wydajności.

Człowiek, któremu wmawia się pragnienie absolutnej wolności, stał się niewolnikiem konsumpcji i niskich potrzeb. Stąd krok do coraz powszechniejszego przekonania, że wzrost PKB można i należy osiągać za wszelką cenę, "nawet kosztem erozji społecznej roli państwa i społeczeństwa obywatelskiego jako sieci relacji opartych na solidarności".

Stosunek do zysku w kapitalizmie zasadniczo różni ekonomię solidarności postulowaną przez papieża. W kapitalizmie jest on najwyższą wartością. Tymczasem to nie zysk, ale właściwości ludzkie i sam człowiek są - zdaniem papieża - najwyższą wartością w ekonomii. W ekonomii także obowiązuje prymat wymiaru duchowego i odwołanie się do realizacji dobra wspólnego. W przeciwnym razie traci ona swą słuszną wartość, prowadząc do powstania nowych bożków.

 

"Poszukiwanie maksymalizacji zysku i konsumpcji, w perspektywie indywidualistycznej i egoistycznej, chcącej oceniać ludzi tylko ze względu na ich zdolność do odpowiadania wymogom konkurencyjności" są cechą kapitalizmu, której nie da się pogodzić z Ewangelią.
 

Jak wygląda alternatywa chrześcijańska i czy ma szansę na zaistnienie?


- Prawdziwy i trwały sukces można osiągnąć poprzez dar z siebie, swoich możliwości intelektualnych, przedsiębiorczości, ponieważ prawdziwie ludzki rozwój gospodarczy wymaga logiki daru - przekonuje następca św. Piotra.

Papież wzywa do wykonywania działalności gospodarczej jako misji na rzecz dobra wspólnego dla dobra pokoleń obecnych i przyszłych.

Nowa mentalność bezinteresowności w przedsiębiorczości przenikać powinna do etyki rynków monetarnych, finansowych i komercyjnych. Można to osiągnąć poprzez ich stabilizację, koordynację i kontrolę celem ochrony najbiedniejszych przed wykorzystaniem. Przykładem takiej interwencji opartej na solidarności jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kosztem wolności nieodpowiedzialnych podmiotów gospodarczych.

Żeby wnieść w gospodarkę etyczne regulacje ludzie czyniący pokój są powołani do współpracy w duchu solidarności, od poziomu lokalnego do międzynarodowego. W praktyce chodzi o umożliwienie średniej klasie prowadzenia swej działalności w sposób godny i zrównoważony z punktu widzenia społecznego, środowiskowego i ekonomicznego.

Destrukcyjna filozofia kapitalizmu


Benedykt XVI jest przekonany, że u podstaw kryzysu ekonomicznego stoi liberalizm oraz indywidualizm. Liberalizm to wszechwładna zasada wolności wyniesionej ponad więzi społeczne i rodzinne. W rezultacie zasada wolności terroryzuje słabszych nie tylko w dziedzinie ekonomii. Niesprawiedliwości podlega małżeństwo, gdyż chce się je umniejszyć. Formy relacji partnerskich mniej stabilne, płodne, nośne społecznie i wychowawczo relatywizują sens małżeństwa.

Przywiązanie do wolności ponad miłością społeczną i rodzinną odbywa się kosztem wolności religijnej i poszanowania życia ludzkiego, które nie są adekwatne do wyobrażeń obowiązujących w rygorach kultury.

Papież ubolewa, że w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej coraz liczniejsze są przypadki nietolerancji religijnej. Częścią epiki kapitalistycznej jest także przejmowanie władzy nad dziećmi i jak najwcześniejsze odbieranie ich rodzicom poprzez edukację, opiekę oraz inne świadczenia zarządzane przez państwo.Opcje Artykułu

Kościół odwraca się od kapitalizmu | 1 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Kościół odwraca się od kapitalizmu
skierka pon, 28 sty 2013, 20:54:01

Eh !

1.Byłoby dobrze gdyby papież " pogonił " swoich pracowników i spytał co sie stało z realizacją

encykliki Quadro. Ann. z ...z 1934 roku , tam to już jest...

2. Pytanie jeszcze bardziej istotne KTO , kto pytam ma opracować takie nowe rozwiązania ?

 Ci którzy osiągają zyski z obecnych układów ekonomicznych czy kościół ? no... przecież liczba ekonomistów

czy speców od organizacji w ramach kościoła wielokrotnie przwyższa liczbę kapłanów.

 

Są dwie możliwości :

a/ kościół zmobilizuje własne zasoby intelektualne

b/ będzie "trzymał ręce wkieszeni " i liczył na  "prezent "... ze strony swoich przeciwników.

 

 Stawiam na to drugie... bo to oznaczałoby aktywizację a co za tym idzie wzrost znaczenia laikatu ,

a tego kościół hierarchiczny sie boi  jak.... święconej wody, nawet gdyby to mialo odbyć się kosztem ... Kościoła.

 

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń