Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Czy sędzia nominat Neil Gorsuch zmieni USA? Oryginalizm - koncepcja prawna prawicy

Choć nowy sędzia najwyższej instancji sądowej w Stanach Zjednoczonych nie przeszedł jeszcze procedury zatwierdzającej jego nominację, środowiska pro-life wskazują na niego, jako osobę zdolną zmienić bieg historii.Ostatnie wypadki na frontach wojny kulturowej zapędziły konserwatystów w róg. Musieli oddać pomarksistowskiej lewicy nawet rodzinę, na której odzyskanie nie mają co liczyć w tej kadencji prezydenckiej. Donald Trump jasno zapowiedział, że prawnie dokonana zmiana definicji małżeńskiej jest nieodwracalna.

Na okoliczności rewolucji obyczajowej lewicowi politycy z senatu, od którego zależy uznanie kandydatury Gorsucha, zadadzą mu pytanie o stosunek do aborcji i homoseksualizmu. Od odpowiedzi na nie zależeć będzie zgoda demokratów, którzy zasiadają w tej Izbie w mniejszości co prawda, lecz z pomocą sztuczek proceduralnych mogą zagrozić wyborowi Trumpa lub zmusić sędziego nominata do ustępstw. Sędziego SN mianuje prezydent Stanów Zjednoczonych, zatwierdza jednak Senat najpierw zwykłą, ale po zablokowaniu obrad kwalifikowaną większością, czyli 60 głosami na 100, a takiej przewagi republikanie nie mają.

Jak przebiega spór o wykładnię konstytucyjnej doktryny w USA? To co istotne z perspektywy linii orzeczniczej sądów amerykańskich mieści się w koncepcji tzw. oryginalizmu, który wykładnię prawa ogranicza do poszukiwania intencji twórców konstytucji i pierwotnego językowego znaczenia jej tekstu, gdyż jedynie one mogą zapewnić ochronę wolności i praw obywateli przed sędziowską i legislacyjną arbitralnością.

Liberalne skrzydło Sądu Najwyższego, w tym wszyscy sędziowie żydowskiego pochodzenia obwiniani za amoralny skręt Ameryki, postuluje aktywizm sędziowski, czyli aktualizację orędzia ojców narodu amerykańskiego zwaną inaczej "doktryną żyjącego drzewa" (live document doctrine), co wynika z podejścia do konstytucji jak do ewoluującego, żywego organizmu, który podlega zmianom, tak jak społeczeństwo. Zwolennicy tego podejścia odrzucają "rządy martwej ręki" sprzed dwóch wieków.

Argumenty nie-oryginalistów koncentrują się zwykle na społecznych skutkach przyjęcia takiej a nie innej wykładni ustawy zasadniczej. Temu stanowisku zarzuca się kamuflowane odwzorowanie ideologii indywidualistycznej i antyreligijnej. Pierwszemu niedostosowanie do ducha współczesnych czasów.

"Wyrok Roe v Wade dowiódł, że teoria żyjącej konstytucji jest niebezpieczna i może prowadzić do… właściwie wszędzie może prowadzić, wszędzie tam, gdzie zechcą pójść sędziowie interpretując dany przepis w świetle "nowych warunków społecznych". Innymi słowy takie podejście pozwala odczytać z przepisu wszystko, co akurat chcemy w nim zobaczyć."

Autorzy amerykańskiej konstytucji preferowali określoną aksjologię i wizję człowieka zatem podtrzymanie oryginalizmu (orginal intent) w linii orzeczniczej SN uniemożliwia zamianę jednego systemu wartości na inny, natomiast koncepcja aktualizmu wprowadza obcą amerykańskiemu prawodawstwu zasadę neutralności światopoglądowej państwa, która w rzeczywistości jest wyznaniem liberalnego i antychrześcijańskiego credo. - Odejście od oryginalnego zapisu konstytucyjnego nie może być narzędziem zmiany społecznej, tym narzędziem jest wyłącznie zmiana samej konstytucji – uważają konserwatyści. - Uchwalając konstytucję, robimy to po to, aby przepisy w niej zapisane były przestrzegane i znaczyły zawsze (dopóki nie zostaną skorygowane), co znaczą dzisiaj - twierdzą.

"Jeżeli zapisujemy w konstytucji, że 'czynne prawo wyborcze ma ten, kto ukończył 18 lat' to tworzymy taką normę i oczywistym jest, że przy takim zapisie, jak ktoś ma 17 lat, nie może głosować. W głowie nam się nie mieści, że za 200 lat ktoś powie, że ten zapis stworzono dawno temu i tak naprawdę nie jest ważne, czy ma się dosłownie 18 lat, gdyż ważna jest dojrzałość, którą obecnie (tzn. za 200 lat) można za pomocą jakiegoś super-urządzenia badać i w związku tym przyznać prawo wyborcze raz 16-latkowi a raz 19-latkowi, w zależności od indywidualnych ich cech. Jeżeli ktoś takie urządzenie wymyśli to ok., nie ma sprawy, niech ono ocenia, czy ktoś ma prawo głosować, ale najpierw niech zmieni konstytucję."

Współcześni oryginaliści radzą sobie z podobnymi dylematami przez dwuetapowość procesu wykładni. W ramach pierwszego etapu (interpretacja) określa się "semantyczną zawartość" przepisu, która wyznacza ramy treści prawnej, którą z tego przepisu uzyskamy na etapie drugim (konstrukcja). Oryginaliści nie twierdzą, że treść językowa jest zawsze jasna, ostra i nie wymaga konkretyzacji. Wprost dopuszczają oni pewną dyskrecjonalność decyzji konkretyzującej treść językową na drugim etapie wykładni. Wymóg zasadniczy jest tylko jeden – ostateczny efekt wykładni musi mieścić się w ramach pierwotnego powszechnego znaczenia tekstu. Dla wielu jest to zastrzeżenie rozsądne. Doktryna żyjącego dokumentu konstytucyjnego rodzi uzurpację władzy sądowniczej do tworzenia prawa, czyli wkracza w kompetencję władzy ustawodawczej. W praktyce prowadzi do tego, że Sąd Najwyższy kreuje nowe prawa twierdząc że we współczesnych realiach dany zapis znaczyć może coś innego niż znaczy. A co znaczy, wiemy przecież nie tylko z analizy tekstu Konstytucji, ale też z Federalist Papers, czyli zapisów dyskusji toczonej przy redagowaniu i uchwalaniu konstytucji.

Casus "Roe v Wade" był pierwszym jaskrawym przypadkiem sądowniczego aktywizmu, gdyż z prawa do prywatności wywiódł prawo do aborcji. Takim spekulatywnym sposobem rozumowania można z konstytucji wyprowadzić dowolny wniosek. Po drugie, jest to antydemokratyczne, gdyż prawa, których nie daje się uchwalić w wybieralnym Kongresie można przeprowadzić w Sądzie Najwyższym, tak jak to zrobiono w przypadku małżeństw jednopłciowych.

Zmarły sędzia Anthony Scalia dowodził (praca wydana w 1989 roku), że oryginalizm jest znacznie bardziej kompatybilny z systemem demokratycznym niż stanowisko mu przeciwne. Jego zdaniem społeczeństwo demokratyczne nie potrzebuje, by jego konstytucyjne gwarancje odzwierciedlały "współczesne wartości", gdyż całkiem dobrze radzą sobie z tym same wybory polityczne. Wszelkie zmiany zapisów konstytucji powinny być poddane długiemu i ciężkiemu procesowi, zanim będzie można uznać za minione oryginalne gwarancje konstytucyjne.

Wśród zwolenników nowego oryginalizmu, oprócz sędziego Scalii, wymienić należy także sędziego Clarence’a Thomasa i teoretyków: Randy’ego Barnetta oraz Keitha Whittingtona. Tym ostatnim zawdzięczamy wyraźne rozróżnienie konstytucyjnej interpretacji od konstrukcji, które stanowi uznanie problemu "nieokreśloności konstytucji".

Oryginalizm popiera w całej rozciągłości nominat. Gorsuch uważany jest za przeciwnika aborcji, chociaż nigdy nie wypowiadał się wprost w tej sprawie. Uważa się tak ze względu na poglądy wyrażone przez niego w książce "The Future of Assisted Suicide and Euthanasia", gdzie broni niepodważalnego prawa do życia.

Neil Gorsuch napisał swój doktorat u filozofa prawa z Oksfordu Johna Finnisa, znanego teoretyka prawa naturalnego ("New Natural Law Theory" - NNLT), który znakomicie uzupełnia oryginalistyczne koncepcje Antoniego Scalii. Opcje Artykułu

Czy sędzia nominat Neil Gorsuch zmieni USA? Oryginalizm - koncepcja prawna prawicy | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń