Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Chrzest w ujęciu prawno-kanonicznym

Podczas dyskusji na Forum Kościol.pl padają różne opinie odnośnie chrztu i jego skutków prawnych oraz sposobu rezygnacji z Kościoła Katolickiego. Pragnę Państwu przedstawić prawno-kanoniczne ujęcie sakramentu chrztu w Kościele Katolickim.

Przede wszystkim należy wyjść od kodeksowego zapisu chrztu Kan. 849 - Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.
W tym zapisie znajdują się elementy nie tylko teologiczne, ale i prawne. Prawne skutki chrztu to:

 • włączenie do Kościoła Katolickiego
 • stanie się pełnoprawnym członkiem Kościoła Katolickiego
 • uzyskanie praw, ale i również obowiązków
 • prawo ważnego przyjmowania kolejnych sakramentów

Następnie analizując ten przepis wyróżnia się elementy, które wymagana są do ważności chrztu jak i jego godziwości.
Do ważności chrztu prawo przewiduje obmycie w wodzie bądź zanurzenia lub pokropienie. Sposób użycia wody jest regulowane decyzja Konferencji Episkopatu dane kraju. Natomiast używana podczas chrztu winna być poświęcona, chyba ze zaistniały okoliczności, które uniemożliwiają jej poświecenie. Dlatego błędne jest pisanie przez użytkowników Forum, iż może to być „zwykła” woda. Do ważności chrztu wymagane jest wypowiedzenie formuły słownej przewidzianej w księgach liturgicznych czyli użycie formuły trynitarnej :Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Również istotna jest intencja udzielającego chrztu, ochrzczenia osoby w wierze katolickiej.

Kolejnym elementem ważnym dla sakramentu chrztu są warunki wymagane do godziwości chrztu Kan. 868 - § 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:
1° aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;
2° aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.
§ 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.

Chrzest dzieci zasadniczo zawsze jest udzielany z inicjatywy rodziców. Ponieważ dziecko w wieku niemowlęcym nie posiada używania rozumu, dlatego w jego imieniu wszelkie czynności wykonują rodzice. Przyjęcie chrztu nie powoduje, że osoba automatycznie staje się katolikiem. Chrzest powoduje włączenie do wspólnoty kościoła Katolickiego, rodzi uprawnienia jak i zobowiązania, osoba ta jest włączona do rodziny chrześcijańskiej, staje się chrześcijaninem. To, co zostanie przez ochrzczonego czynione później w ciągu swojego życia, to świadczy o tym czy jest katolikiem czy nie. Chrztu nie da się wymazać czy odwołać, zrezygnować z niego, gdyż raz przyjęty, jest przyjęty na zawsze. Należy pamiętać, że nie mamy tu do czynienia z „rzeczą”, ale sakramentem, który ma charakter duchowy i naznaczony jest łaską przez Chrystusa. Obok tych dyskusji odnoście tego czy i jak można zrezygnować z sakramentu chrztu, wystąpić z Kościoła pamiętajmy, ze mamy do czynienia z czymś nadzwyczajnym, boskim, znakiem łączącym ludzi z Bogiem, podstawą naszej wiary. Chrzest to nie tylko widoczne znaki na zewnątrz, ponadto regulowane przepisami prawa, ale to przede wszystkim cudowny znak ukochania ludzi przez Boga i ustanowienia ich swoimi dziećmi.

Chrzest jest ważny w każdej wspólnocie Kościoła również i w tych, które nie maja pełnej wspólnoty z Kościołem Katolickim. Prawo Kanoniczne tylko wówczas przewiduje możliwość powtórnego, warunkowego udzielenia chrztu, gdy istnieją wątpliwości, co do materii, formy i intencji udzielonego chrztu. Co zaś się tyczy innych sakramentów ich udzielanie i przyjmowania regulacje znajdują się w innych przepisach kodeksowych.

Gdy chodzi o kwestię wystąpienia z Kościoła Katolickiego to słusznie wypowiedział się jeden z użytkowników Forum, iż należy udać się do parafii swojego chrztu i tam dokonać oficjalnego, pisemnego wystąpienia z Kościoła Katolickiego przed księdzem proboszczem, który uczyni odpowiednią adnotację w księdze chrztu.

Całkowite porzucenia wiary chrześcijańskiej to apostazja, która rodzi również określone skutki prawne. Osoby takie dopuszczają się naruszenia przepisów kościelnego prawa karnego, które pociąga za sobą zakaz np. udziału we Mszy świętej, sprawowania czynności liturgicznych, przyjmowania i udzielania sakramentów świętych, sprawowaniu urzędów w kościele.

Mgr.lic prawa kanonicznego Małgorzata BaranOpcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20040905121837432

No trackback comments for this entry.
Chrzest w ujęciu prawno-kanonicznym | 20 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Chrzest w ujęciu ekumenicznym
namor pon, 6 wrz 2004, 14:36:18

Przez wieki Kościół nauczał, ze wyznacznikiem i podstawą jedności wspólnoty chrześcijan jest JEDEN CHRZEST. Konkretnie oznacza to, że chrzest jednego Kościoła, jednego wyznania jest uznawany przez inne Kościoły Chrześcijańskie. I tak katolicy uznają np. chrzest prawosławnych, luteran itd. Jeśli katolik przechodzi na prawosławie, i jest włączany do wspólnoty tego Kościoła, to prawosławni nie chrzczą go ponownie. Podobnie jeśli prawosławny nawraca się na katolicyzm, to nie chrzci się go ponownie, ale respektuje ważność tego sakramentu u prawosławnych. Oba te Kościoły wzajemnie uznają swój chrzest. Jest to podkreślenie jakiejś niedoskonałej wspólnoty, czy podkreślenie byłej całkowitej wspólnoty tych dwóch Kościołów. A zatem chrzest dokonany w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego łączy wszystkich chrześcijan, czyniąc z nich Ciało Chrystusa. Sakrament chrztu św. przeprowadzany jest w konkretnym Kościele, jednakże pomimo tego faktu wydarzenie chrztu, które nie może być powtarzane, włącza chrześcijan z różnych Kościołów wyznaniowych do Jednego Ciała Chrystusowego, a więc właściwie do Jednego Kościoła Chrystusowego. Poprzez chrzest święty wszyscy jesteśmy jednym Kościołem, jesteśmy siostrami i braćmi w Jednym Panu. Baptyści nie przyłaczyli się podpisania wspólnej deklaracji o uznawaniu chrztu, z powodu przyjętego założenia, ze ochrzczone mogą być jedynie osoby dorosłe. Z punktu widzenia baptystów, my - katolicy nie jesteśmy ochrzczeni, a więc powstaje pytanie, czy w ogóle jesteśmy chrześcijanami? Przyznam, że mnie osobiście boli takie podejście do sprawy, bo zostałem ochrzczony jako dziecko w kościele rzymskokatolickim i uważam, ze należę poprzez ten chrzest do Kościoła Chrystusowego, który obejmuje wszystkich chrześcijan wierzących w Chrystusa. Rozumiem powody jakimi kieruje się Kościół Chrześcijan Baptystów, ale, z całym szacunkiem dla mych przyjaciół baptystów, także tych tworzących kosciol.pl, uważam, ze trudno uprawiać dialog ekumeniczny, z kimś, kto nie uznaje czegoś co jest swoistym fundamentem tego dialogu. 

---
Roman Zając.

 
Chrzest w ujęciu prawno-kanonicznym
mateuszwroc pon, 6 wrz 2004, 16:17:10
Otóż byłem zaintrygowany tą sytuacją i spytałem się księdza, czy można się wypisać. Otóż odpowiedział, że nei ma możliwości wypisania się. Ksiądz także studiował kanoniczne i to przez 4 lata. Teraz to jużdostaję pomieszania opinii, bo nie wiem kto ma rację. Bardziej skłaniam sie ku zdaniu księdza, bo w KPK jest napisane:"niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła". Skoro niezniszczalnie, to jak można się wypisać? Czy mógłby się jakiś doktor prawa kanonicznego wypowiedzieć na ten temat?

---
Zawsze wierny Prawdzie katolickiej - Prawdzie jedynej.

 
Chrzest w ujęciu prawno-kanonicznym
Joel śro, 8 wrz 2004, 14:01:37
nie zabieram głosu,gdyż tytuł tego artykułu to "chrzest" w ujeciu prawno-kanonicznym a nie biblijnym..jak będzie w biblijnym-wówcza i ja sie dołoże..a może nawet sam stworze taki artykół???kto wie..pozdrawiam Joel

---
Joel

 

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń