Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Nie rozumiane Niepokalane Poczęcie

8 grudnia Kościół Katolicki obchodzi 150. rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny - jednej z najbardziej znanych i najczęściej źle rozumianych doktryn tego kościoła. Dogmat głosi, że Maria matka Jezusa została poczęta bez grzechu pierworodnego.

Wiara w Niepokalane Poczęcie była tak silna na przestrzeni wieków, że to właśnie ludzie świeccy w pewnien sposób wymogli na katolickiej hierarchii uczynienie z niej dogmatu. Amerykańscy biskupi oddali naród Niepokalanemu Poczęciu już w 1846 roku, 8 lat przed ogłoszeniem dogmatu. Jego ogłoszenie w 1854 roku było jedną z dwóch sytuacji we współczesnej historii, gdy papież stwierdził coś ex-cathedra, nieomylnie (drugą taką sytuacją był dogmat o Wniebowzięciu NMP w 1950 roku).

Dziś jednak znaczenie tego dogmatu często jest niezrozumiałe i mylone z inną chrześcijańską prawdą wiary - mianowicie tą, że Jezus narodził się z dziewicy i że Niepokalane Poczęcie dotyczy tego iż w poczęciu Jezusa nie brał udziału mężczyzna.

Narodzenie z dziewicy opisywane jest w Nowym Testamencie mówi o tym Maria poczęła Jezusa z Ducha Świętego i jest uznawane przez wszystkie główne chrześcijańskie kościoły. Jednak dogmat o Niepokalanym Poczęciu nie dotyczy Jezusa a Marii - twierdzi, że została ona poczęta bez grzechu pierworodnego, który każdy człowiek "dziedziczy" po Adamie i Ewie. Wbrew innym nieporozumieniom nie ma on niczego wspólnego z seksem - nie oznacza bowiem, że Matka Jezusa została poczęta w sposób "nadprzyrodzony".

Poczęcie Jezusa z dziewicy jest obchodzone w kościele katolickim 25 marca, dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem jako święto Zwiastowania Pańskiego, Niepokalane Poczęcie zaś - 8 grudnia. Jednakże oba te wydarzenia opierają się na tym samym fragmencie Ewangelii i to może stać się prztyczyną mylenia ich ze sobą.

Pozdrowienie kierowane do Marii w Łukasza 1:28 jest uważane za jedną z najważniejszych biblijnych wskazówek co do dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Według większości tłumaczeń brzmi ono "Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna". W takiej formie stało się ono częścią ukochanej przez katolików modlitwy - "Zdrowaś Mario łaski pełna...".

Właśnie wyrażenie "Pełna łaski" jest przedmiotem licznych debat teologicznych i lingwistycznych. Wiele nowszych wydań Biblii tłumaczy je jako "niezwykle wyróżniona", "obdarzona łaską". Niezależnie jednak od tłumaczenia katolicy rozumieją, że zwrot anioła oznacza iż Maria jako przyszła matka Jezusa nie była obciążona grzechem pierworodnym który powoduje, że cała ludzkość jest zbuntowana przeciw Bogu. Dlatego też ona jako jedyna była godna i zdolna by nosić Bożego Syna.

Dzisiaj sama idea "grzechu pierworodnego" jest dla ludzi niejasna. Współczesny człowiek poczęcie z grzechem pierworodnym rozumie raczej w kategoriach tego co robi a nie tego jaka jest jego duchowa sytuacja. Dlatego też współcześni teologowie mają trudny orzech do zgryzienia usiłujac wyjaśnić współczesnym językiem zarówno koncepcję grzechu pierworodnego jak i związany z nią dogmat o Niepokalanym Poczęciu.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu jest odrzucane zarówno przez kościoły prawosławne jak i przez protestantów. Twierdzą oni, że wszyscy ludzie zostali poczęci w grzechu pierworodnym, nie wyłączając Marii. I że wszyscy, również Maria, potrzebują Jezusa jako Zbawiciela. Kościół Katolicki odpowiada na to, że Maria została wybawiona nawet w bardziej potężny sposób niż inni ludzie.

Decydującym czasem dla wprowadzenia dogmatu były wizje młodej zakonnicy, późniejszej świętej Katarzyny Laboure .

"[Najświętsza Panna] Stała w jedwabnej sukni w kolorze jutrzenki. Stopy jej spoczywały na kuli, której widziałam zaledwie połowę, w rękach wzniesionych na wysokości piersi, trzymała lekko kulę, oczy wzniesione ku niebu. Jej postać była niezwykle piękna, nie umiałabym jej opisać. Nagle zauważyłam na jej palcach pierścienie wysadzane klejnotami, z których jedne były większe inne mniejsze. Rzucały one promienie, jedne piękniejsze od drugich. Nie potrafię wyrazić tego, czego doświadczyłam i co widziałam: piękna i niezwykłego blasku promieni. Głos wewnętrzny mówił mi: Te promienie to symbole łask, jakie udzielam osobom, które mnie o nie proszą. Dziecko moje lubię udzielać łask. Następnie wokół Najświętszej Panny utworzył się jakby owalny obraz, gdzie widniały słowa, wypisane złotymi literami: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". I dał się słyszeć głos: Postaraj się o wybicie Medalika na ten wzór. Wszystkie osoby, które będą go nosić, otrzymają wiele łask. Łaski będą obfite dla tych, którzy będą go nosić z ufnością. W jednej chwili wydało mi się, że obraz się odwrócił. Zobaczyłam drugą stronę Medalika: litera "M" z krzyżem powyżej, niżej dwa serca, jedno otoczone koroną, a drugie przebite mieczem, wokół było dwanaście gwiazd." - tak wyglądała wizja młodej zakonnicy, która zapoczątkowała ogromny ruch "Cudownych medalików" noszonych ze szczególną czcią podczas wojny i zarazy. Do 1900 roku rozprowadzono ich ponad 100 milionów. Wraz z medalikami rósł kult Niepokalanego Poczęcia.

W 1849 roku papież Pius IX wysłał listy do wszystkich biskupów, by rozpoznać jak szeroka i głeboka jest pobożność i wiara w Niepokalane Poczęcie oraz by spytać czy księża oraz lud pragną ogłoszenia dogmatu. Stosunkiem 546 do 56 głosów biskupi poparli dogmat. Został on ogłoszony 8 grudnia 1854 roku.Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20041207224104882

No trackback comments for this entry.
Nie rozumiane Niepokalane Poczęcie | 44 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Nie rozumiane Niepokalane Poczęcie
dawid1976 śro, 8 gru 2004, 00:54:41

Bracia Katolicy, powinniście posłuchać na starszych bratów Prawosławnych i odrzucić tą całkowicie nie Biblijną oraz nie logiczną doktrynę! Czynicie okropne przemieszanie hermatologi oraz soteriologi i wyśmiewacie się z całej tradycji Chrześcijańskiej. Na tych samych argumentach możemy od razu przyjąć dodatkową księge Mormonów.

   

 
Nie rozumiane Niepokalane Poczęcie
verbadocent śro, 8 gru 2004, 10:58:36

Bardzo ciekawy tekst. Dobrze, że wskazuje na aspekt niezrozumienia tego dogmatu, szczególnie ze strony prawosławnych.  Ja dopisałbym krótką historię dochodzenia do tego dogmatu:

1617 papież Paweł IV zakazał wygłaszania publicznie opinii sprzecznych z wiarą w Niepokalane Poczęcie.

1622 r. papież Grzegorz XV rozszerzył ten zakaz na pisma prywatne.

1661 r. (8 grudnia)papież Aleksander VII wydaje  bullę „Sollicitudo omnium ecclesiarum” opisującej  kult Niepokalanego Poczęcia.  Zabrania nazywać  wiernych nie podzielających tej opinii heretykami.

1708 papież Klemens XI ustanawia dzień 8 grudnia jako święto kościelne (w całym Kościele).

1838 r. papież Grzegorz XVI zezwala  dodać do prefacji NMP „et te in Conceptione immaculata”.

1846  w Baltimore (USA)biskupi amerykańscy  ogłosili NMP pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia patronką Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

8 grudnia 1854 r. papież  Pius IX ogłasza w  bulli „Ineffabilis Deus” dogmat o Niepokalanym Poczęciu Marii Matki Jezusa. Jest to orzeczenie „ex cathedra”, dogmatyczne. Stwierdza się w nim,  że w żadnym momencie Maryja nie pozostawała pod władzą grzechu i z uwagi  na przyszłą rolę w  zbawczej  śmierci Chrystusa otrzymała od Boga wyjątkowy dar ochrony  od grzechu pierworodnego.

 

Ważne jest podkreślenie, że przez zdecydowaną większość chrześcijaństwa (i to nie tylko rzymskiego katolickiego), w zasadzie do połowy XX wieku (vide "Miłość i odpowiedzialność" K.Wojtyły) obowiązywało rozumienie aktu poczęcia człowieka jako grzechu. Grzesznie poczęci są wszyscy ludzie, z wyjątkiem Marii, głosił ten dogmat.

 

---
Verba Docent Exempla Trahunt

 
Czesto nawet rozumiane, lecz nieakceptowane
montsegur śro, 8 gru 2004, 12:28:12

Gwoli scislosci "kecharitomene" nie znaczy "laski pelna", bo to by musialo byc po grecku "pleris charitas". "Kecharitomene" to doslownie "ulaskawiona" lub "zlaskawiona". Jest to - jak by powiedzieli Anglicy - past participle czasownika, czyli czas przeszly dokonany. Hieronim przetlumaczyl jako "gratia plena" i tak juz zostalo "w tradycji". Forma dokonana sugeruje raczej, ze Maria najpierw byla, a potem otrzymala laske. A to juz - jesli trzymac sie scisle "zapisu biblijnego" wykluczac by musialo "niepokalane poczecie" a priori.

No, ale ja w gruncie rzeczy mie mam nic przeciw temu, by ludzie wierzyli w to "niepok. pocz." "wsio rawno" czy biblijne czy nie. Tyle tylko, ze sam nie akceptuje i juz sie nie zanosi, bym kiedykolwiek zaakceptowal.

Zalaczam nie-maryjne (ale nie anty-maryjne!) pozdrowienia!

Cheers!!!

 
Nie rozumiane Niepokalane Poczęcie
Joel śro, 8 gru 2004, 12:53:48
ludzie po co wam to???Czy Bog wam nie starcza???Po co trwonic ie swoj czas na nieistotne sprawy!Skupcie sie na Jezusie!W nim jest prawda i zbawienie Wasze.Maria byl atylko nasza grzeszna siostra w wierze..co prawda byla wilce blogoslaiwona i niech taka zostanie w naszej pamieci.Amen

---
Joel

 
Nie rozumiane Niepokalane Poczęcie
burusiek śro, 8 gru 2004, 20:11:46
Nie jest tak, ze katolicy musza uczyc sie od prawoslawnych interpretacji Biblii. Prawda o Niepokalanym Poczeciu NMP jest prosta do zrozumienia, jezeli docenia sie odkupienie dokonane przez Chrystusa. W tym przypadku jest to "przedokupienie". Ale odkupienie to nie tylko wybawienie od zla, ale tez obdarzenie dobrem i laskami.

---
Misior

 
Nie rozumiane Niepokalane Poczęcie
asmoDEUSz śro, 8 gru 2004, 23:50:26
8. grudnia wspominam Johna Lennona, który 8. grudnia 1980. roku został zastrzelony przez Marka Davida Chapmana; a co do niepokalanego poczęcia Marii nie mam zdania - czy Pismo Święte to gdziekolwiek sugeruje?

---
taDEUSz
 
Nie rozumiane Niepokalane Poczęcie
mateuszwroc czw, 9 gru 2004, 07:20:17

Proszę o poprawienie wielce historycznego błędu.

Dogmat o nieomylności Ojca Świętego w sprawach wiary i moralności został ogłoszony na Soborze Watykańskim I, który trwał w latach 1869-1870. Niemożliwym jest więc, aby w Dogmacie o Niepokalanym poczęciu została użyta owa nieomylność. W 1854 Papież po prostu Dogmat ogłosił i koniec. Jedynym, jak na razie, Dogmatem ogłoszonym z nieomylnością (tą sformuowaną na Vaticanum I) był Dogmat o Wniebowięciu Najświętszej Maryi Panny.

---
"Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną." (J 15;6)

 
Nie rozumiane Niepokalane Poczęcie
gosc wto, 5 kwi 2005, 17:58:37
Wszystkie takie rozważania mają wartość dyskusji ile diabłów mieści się na czubku szpilki, nie można nic udowodnić ale się ględzi, ględzi i ględzi nie wiadomo po co?
 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń