Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Konklawe - zmienione zasady

Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu wydał dokument Universi Dominici Gregis w którym zmienił zasady, według których kardynałowie będą wybierali przyszłych następców papieża. Innowacje zostały wprowadzone również w samym sposobie wybierania kardynałów, posiadających czynne prawo do głosowania.W przeszłości proces wybierania głowy kościoła polegał głównie na wskazaniu konkretnego dostojnika duchownego, wspieranego przez monarchów państw europejskich. Wybór taki był zatem podyktowany w większym stopniu względami politycznymi niż dobrem kościoła.

Według nowych reguł, następca Jana Pawła II będzie wybierany przez 120 kardynałów, którzy po śmierci papieża, w ciągu 20 dni zjadą się ze wszystkich stron świata do Watykanu. Głosowanie będzie miało charakter pisemny, aby nie pozwolić na emocjonalne wystąpienia zwolenników różnych kandydatów. Kardynałowie, mający czynne prawo wyborcze, muszą mieć nie więcej niż 80 lat.

Co najważniejsze, ponad 80% kardynałów, wybierających nowego papieża nie będzie pochodziło z Włoch. Próby umiędzynarodowienia kolegium kardynalskiego podjęte zostały już przez papieża Piusa XII, ich pozytywne zakończenie przypadło jednak na pontyfikat Jana Pawła II. Obecny papież sam wybrał większość duchownych, którzy będą mieli zaszczyt wybierania jego następcy.

Około 20% głosujących kardynałów przyjedzie z Ameryki Łacińskiej, ponad 10% dostojników pochodzić będzie z Ameryki Północnej. Kolejne kilkadziesiąt procent kardynałów przybędzie z Azji oraz Afryki. Tak utworzone konklawe spowoduje, iż kościół katolicki będzie instytucją światową, a nie tylko rzymską.

Szczegółowe zasady wybierania nowego papieża:

- Konklawe zbierze się w Kaplicy Sykstyńskiej, pod freskami Michała Anioła. Ma to sprzyjać świadomości, iż Bóg jest blisko i czuwa. Zasada ta jest zgodna z watykańską tradycją.

- Głosujący kardynałowie, w liczbie nie większej niż 120, powinni reprezentować narodowości i kulturę ze wszystkich zakątków świata.

- Wiek kardynałów, o czynnym prawie wyborczym, musi być mniejszy od 80 lat. Jest to zasada obowiązująca od czasów papieża Pawła VI.

- Relikt przeszłości, polegający na wybieraniu papieży poprzez głosowanie werbalne bądź inne specjalne praktyki jest zabroniony. Wybory mają być tajne i sporządzane na papierze.

- Jeśli 2/3 głosów nie będzie wskazywać jednego kandydata, to wszystkie dokumenty powinny zostać zniszczone, a głosowanie musi zostać rozpoczęte ponownie. Zgodnie z tradycją, kartki wyborcze będą zawierały specjalne środki chemiczne, które podczas palenia utworzą czarny dym, zwiastujący porażkę przy wyborze głowy kościoła.

- Jeżeli kardynałowie nie będą w stanie wybrać papieża w ciągu trzech dni, to głosowanie zostanie odłożone na maksimum jeden dzień. Ma to pozwolić na skupienie się oraz modlitwę.

- Dalsze trudności w wyborze mają zaowocować trzema sesjami wyborczymi. Każda sesja złożona będzie z siedmiu tajnych głosowań oraz oddzielona będzie od następnej chwilą przerwy na refleksje, zadumę i przemyślenia.

- Gdyby po 21 głosowaniach nadal nie wybrano papieża, Kardynałowie elektorzy zostaną poproszeni przez Kardynała Kamerlinga o wyrażenie opinii co do sposobu działania - można będzie albo wynrać papieża absolutną większość głosów, albo poprzez głosowanie tylko na dwa imiona, które w bezpośrednio poprzedzającym głosowaniu otrzymały najwięcej głosów (przy czym i w tym przypadku papieżam zostanie ten, który uzyska większość absolutną). W kolejnym głosowaniu zastosowany będzie sposób, jaki ustali większość absolutna kardynałów.

- Wybór nowego papieża ogłosi biały dym oraz bicie dzwonów.

Więcej informacji na temat konklaweOpcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/20050402114508121

No trackback comments for this entry.
Konklawe - zmienione zasady | 1 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
Konklawe - zmienione zasady
remigius wto, 12 kwi 2005, 12:54:13
Trzeba zwrócic uwagę, że kardynałowie-elektorzy wybierają papieża ale niekoniecznie spośród siebie. Teoretycznie jest możliwe, że na papieża może zostać wybrany także biskup (nie kardynał), prezbiter (kapłan), diakon lub katolik świecki. Jeśli papieżem zostałaby osoba nie posiadająca święceń biskupich to pontyfikat nie jest liczony od dnia elekcji lecz od dnia, w którym tytularny arcybiskup Ostii - dziekan kolegium kardynalskiego udzieli tej osobie sakry biskupiej. Bieże się to z tego, że papież jest jednocześnie biskupem diecezjalnym (Biskup Rzymu, Arcybiskup Metropolita Rzymskiej Prowincji Kościelnej), a nie może nim zostać dopóki nie został ordynowany na biskupa.

---
Remigiusz
 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń