Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Dlaczego Bóg jest w trzech postaciach?
 |  Wersja do druku
eviva
 październik 30 2007 09:24   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139


Moje rozumienie Trójcy Świętej:

1.Jest jeden Bóg,Duch Święty,Ojciec-Matka,Miłość-Mądrość,Boża bezosobowa energia,której nawet najmniejsza Iskra Boża posiada Bożą świadomość.Z tej Bożej energii,powstało wszystko co istnieje i powstaje.

2.Z Boga Ojca-Matki powstały jako pierwsze osoby Boże:
Bóg Ojciec->Bóg Matka{matka Chrystusa}->Chrystus->następni Synowie i Córki Boże{tzn.i my też,jako czyste istoty duchowe bez grzechu.}

3.Bóg Ojciec i Chrystus Pierworodny Syn Boży{ale nie jedyny},posiadają do własnej dyspozycji Ducha Świętego,Bożą energię.Chrystus posiada jej mniej od Boga Ojca,dlatego mówi,że;"Ojciec jest większy niż Ja".
W każdym człowieku jest Boża energia,Duch Święty,która pochodzi od Boga Ojca i Jego w nas reprezentuje lub pochodzi od Chrystusa i Jego w nas reprezentuje.
Duch Święty,który pochodzi od Boga Ojca,jest to Duch Święty Boży,określany jako Duch Boży,Ojciec itd.
Duch Święty,który pochodzi od Chrystusa,jest to Duch Święty Chrystusowy,określany jako Duch Chrystusowy,Syn itd.
Jeśli się mówi o Duchu Świętym obecnym w nas,to trzeba rozumieć,że nie reprezentuje On trzeciej osoby Bożej-Ducha Świętego,tylko Boga Ojca lub Chrystusa.
W Niebie nie ma Ducha Świętego jako Trzeciej Osoby Bożej w tym sensie,w jakim są osobowo obecni tam Bóg Ojciec i Chrystus Syn Boży.Ducha Świętego obecnego w nas jako Iskra Boża,trzeba traktować jak osobę,która nas słyszy,może mówić do nas tak jak przemawiał przez proroków itd.Przez obecność w nas Ducha Świętego,Bóg jest w nas obecny osobowo.

4.W każdym z nas jest obecny Duch Święty Boży jako Ojciec i Duch Święty Chrystusowy jako Syn.Jest jednak Duch Święty obecny we wszystkim co żyje,jako Boża energia,która w nas wpływa,ożywia i z nas wypływa.Przez modlitwę możemy ją otrzymać w większej ilości,a więc zostać napełnieni Bożą energią i mocą,która dotyczy jej ilości.Tak jak Jezus został napełniony Duchem Świętym i mocą,Bożą energią,którą otrzymał od Boga Ojca.Nie otrzymamy jej w takiej ilości jak Jezus,ale w wystarczającej na nasze potrzeby.Tak jak to jest to napisane w NT:

Łuk.11.13...a ileż bardziej Ojciec z Nieba da Ducha Świętego tym,Którzy Go o to proszą.
Jan.3.34....gdyż Bóg udziela Ducha {Świętego}bez miary.

Wnioski:

Duch Święty jest Bożą energią,która jest też świadomością.Nie jest trzecią osobą Bożą obecną w Niebie,ale "..jest Panem i Ożywicielem,który od Ojca i Syna pochodzi",który reprezentuje przez Swoją obecność w nas Boga Ojca lub Chrystusa.Duch Święty przez Swoją obecność w nas,

staje się osobą Boga Ojca lub Chrystusa,a więc Trzecią Osobą Bożą.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
kasandra_K80
 październik 30 2007 09:43   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/14/06
Postów:: 850

Eviva

Duch Święty jest Bożą energią,która jest też świadomością.Nie jest trzecią osobą Bożą obecną w Niebie,ale "..jest Panem i Ożywicielem,który od Ojca i Syna pochodzi",który reprezentuje przez Swoją obecność w nas Boga Ojca lub Chrystusa.Duch Święty przez Swoją obecność w nas,

staje się osobą Boga Ojca lub Chrystusa,a więc Trzecią Osobą Bożą.Ciekawe, co na Twoją koncepcję powie ryszrd
Stanowisko innych osób jest raczej jasne.

Pozdrawiam

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
eviva
 październik 30 2007 10:19   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

kasandra K80
Studiuję ostatnio:Katechezy Jana Pawła II o Duchu Świętym,Jego Encykliki,Przemówienia itd.

Jan Paweł II nauczał też o Duchu Świętym,że jest Bożą energią,ale przez swoją obecność w nas staje się Trzecią Osobą Bożą.Tak na razie rozumiem Jego naukę na obecnym etapie jej poznawania.Np.Duch Święty rozumiany jako Boża energia:

Jan Paweł II
DUCH ŚWIĘTY W STARYM TESTAMENCIE
Audiencja generalna 13 maja 1998

Pierwsza z nich to całkowita transcendencja Ducha, który właśnie dlatego jest nazywany «świętym» (Iz 63, 10. 11; Ps 51, 13). Duch Boży zawsze jest «Boski». Nie jest rzeczywistością, którą człowiek może zrozumieć zdając się wyłącznie na własne siły, ale darem otrzymanym z wysoka: można Go jedynie wzywać i przyjąć. Nieskończenie «inny» niż człowiek,Duch Święty zostaje dany darmo ...

A kiedy człowiek pokornie i otwarcie przyjmuje tę Boską energię, zostaje uwolniony od swego egoizmu i od swoich lęków, a w świecie zakwita miłość i prawda, wolność i pokój.

Zauważ,że każdy może otrzymać Dar Ducha Świętego darmo!!!Ludzie nie wiedzą,co mogą za darmo otrzymać!Dlatego Jan Paweł II kładł duży nacisk na Ruch Odnowy w Duchu Świętym.Nikt nie musi daleko szukać Boga,bo On jest obecny w nas przez Ducha Świętego,który staje się w nas,a nie w Niebie,Trzecią Osobą Bożą.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
kasandra_K80
 październik 30 2007 10:49   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/14/06
Postów:: 850

Eviva

Zauważ,że każdy może otrzymać Dar Ducha Świętego darmo!!!Ludzie nie wiedzą,co mogą za darmo otrzymać!Dlatego Jan Paweł II kładł duży nacisk na Ruch Odnowy w Duchu Świętym.Nikt nie musi daleko szukać Boga,bo On jest obecny w nas przez Ducha Świętego,który staje się w nas,a nie w Niebie,Trzecią Osobą Bożą.


Brałaś kiedyś udział w spotkaniu Ruchu Odnowy w Duchu św., czy tylko teoretyzujesz?
jeśli brałaś udział, to czy Go odczułaś?

Pozdrawiam

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
piotr
 październik 30 2007 11:21   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/26/07
Postów:: 58

NO, własnie tak się zastanawiałem, przy tej okazji, czy ktokolwiek z anty-trynitarzy funkcjonuje w jakichkolwiek darach Ducha?? Ponieważ nie jest to 'sprawa' wyłącznie teoretyczna. Więc chciałby o to zapytać tych, którzy są przeciwko Osobie i Boskości Ducha. Jak widze własnie padła odpowiedź od kogoś, kto jeszcze nic na ten temat nie wie (poza teorią), a pisze, że Duch to energia, czy świadomość.

Może tu jest spory problem w tej kwestii. bo

1. Jeśli nikt z anty-trynitarzy nie funkcjonuje w darach Ducha to właśnie mamy odpowiedź na pytanie dlaczego (błędna nauka) Jak zresztą interpretuje się sprawę darów i czy one występują w ogóle jeszcze według a-T.?

2. Oczywiście jest wiele kościołów trynitarnych nie funkcjonujących w darach i to też ze względu złe nauczanie na temat darów, a nie Ducha.

3. Nie wierzę, aby ktokolwiek funkcjonujący w Darach mógł mieć jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, że Duch jest faktycznie Osobow, że mówi, czuje, jest wrażliwy, itd... Czasem nie potrzeba nawet darów z listy darów, 'wystarczy' jak tzw. 'namaszczenie' spocznie w czasie głoszenia Słowa, czy ewangelizacji.

Wystarczy kilka prawdziwych 'spotkań w duchu' z Duchem i nie pozostaje żaden ślad wątpliwości, że to, na co Biblia wskazuje -tzn. to co uznają na ten temat główne nurty chrześcijaństwa - jest słuszne, własciwe i zbawienne.
Jakkolwiek zawsze się mówi, że osobiste przeżycia nie są
podstawą do budowania żadnych doktryn - i Amen, tak jest - to znakomicie one potwierdzają w tym przypadku jej poprawność.

===

 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
eviva
 październik 30 2007 11:57   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

kasandra K80

W zasadzie czytam Katechezy Jana Pawła II o Duchu Świętym,ale zaciekawiło mnie przemówienie Jana Pawła II dla Liderów Odnowy w Duchu Świętym wygłoszone w Rzymie 11.V.1987r.jest tam mowa o:"Duchu Świętym,Panu i Ożywicielu,który odnawia Lud Boży w łasce i wolności,i jest Duchem Prawdy,dającym świętość i radość wszystkich ras,języków i narodów.
Duch Pański spoczywa na Mnie.Te słowa mają podstawowe znaczenie dla naszej modlitwy,naszej służby dla innych ,naszej wiary.

"One skierowują nas do niewidzialnego Boga,który mieszka w nas jak w Świątyni,do tego,którego wyznajemy w Credo,że jest Panem i Ożywicielem,Tym,który mówił przez proroków." itd.

Nie biorę udziału w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym,bo tak jak pisze w NT,a Jan Paweł II to potwierdza,Duch Święty zostaje dany człowiekowi darmo,jeśli zwracamy się do Boga z prośbą w modlitwie.Każdy może odczuć obecność Ducha Świętego energetycznie i osobowo jako napełniające nas np.ciepło,Miłość i Mądrość.W tych Ruchach Odnowy działanie Ducha Świętego na ludzi jest bardzo silne,przez doznawanie napełnienia Duchem Świętym.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 październik 30 2007 12:27   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by eviva: kasandra K80

W zasadzie czytam Katechezy Jana Pawła II o Duchu Świętym,ale zaciekawiło mnie przemówienie Jana Pawła II dla Liderów Odnowy w Duchu Świętym wygłoszone w Rzymie 11.V.1987r.jest tam mowa o:"Duchu Świętym,Panu i Ożywicielu,który odnawia Lud Boży w łasce i wolności,i jest Duchem Prawdy,dającym świętość i radość wszystkich ras,języków i narodów.
Duch Pański spoczywa na Mnie.Te słowa mają podstawowe znaczenie dla naszej modlitwy,naszej służby dla innych ,naszej wiary.

"One skierowują nas do niewidzialnego Boga,który mieszka w nas jak w Świątyni,do tego,którego wyznajemy w Credo,że jest Panem i Ożywicielem,Tym,który mówił przez proroków." itd.

jak więc widzisz Jan Paweł II nie uważa Ducha Świetego za energię, ale za Osobę
Quote by eviva:
Nie biorę udziału w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym,bo tak jak pisze w NT,a Jan Paweł II to potwierdza,Duch Święty zostaje dany człowiekowi darmo,jeśli zwracamy się do Boga z prośbą w modlitwie.

tak jak pisze w NT,a Jan Paweł II to potwierdza, dary Ducha Świętegp sa dane nie dla własnego pożytku, ale dla budowania Koscioła, wspólnoty.
Trudno otrzymac dary Ducha Świętego - charyzmaty, kiedy nie tworzy się wspólnoty
Quote by eviva:
Każdy może odczuć obecność Ducha Świętego energetycznie i osobowo jako napełniające nas np.ciepło,Miłość i Mądrość.

To akurat nie są dary Ducha Świętego.
Ciepło, odczucie napełnienia miłością czy mądrością sa raczej zwykłymi reakcjami fizjologicznymi na obecność działającej łaski Bożej
Quote by eviva:
W tych Ruchach Odnowy działanie Ducha Świętego na ludzi jest bardzo silne,przez doznawanie napełnienia Duchem Świętym.

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
piotr
 październik 30 2007 13:26   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/26/07
Postów:: 58

eviva.
Raz piszesz o mocy, a raz o osobowym Duchu, więc pewnie nie jest to dla Ciebie jeszcze jednoznaczne i zdecydowanie określone i lepiej.
Nie jest to też kwestia 'reprezentowania' Ojca lub Syna, bądź Ojca i Syna, ponieważ Jezus wyraźnie określił swoja obecność w uczniach, mówiąc (J.15:20) Owego dnia poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, i wy we mnie, a Ja w was"; ap. Paweł też pisze (Gal 2:20)... żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus... (Rzym 8:10) Jeśli tylko Chrystus jest w was to,....
Równocześnie wcześniej (Rzym 8:9)... jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Kto zaś nie ma Ducha CHrystusowego ten nie jest Jego". a jeszcze gdzie indziej: "Kto ma Chrystusa ma żywot, kto nie ma Chrystusa nie ma żywota...". Jest też: Kto ma Syna, ma i Ojca....
Upodobalo się Bogu, aby w Nim (Chrystusie) zamieszkała cała pełnia Boskości,... i macię tą pelnię w Nim"..

Cały czas te trzy Osoby są rozróżniane..i wymieniane osobne.
---------

===

 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
ryszrd
 październik 30 2007 18:26   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/03/07
Postów:: 17

Piotrze biblia nie uczy o trójcy.
Czy twój autor szkoły biblijnej on- line Matthew Slick wie lepiej niż cytowani przezemnie teolodzy i historycy.

Logiczne jest twierdzić, że skoro słowo "Trójca" nie występuje w Biblii, to ta koncepcja nie jest prawdziwa.

Piotrze czy nie jest dziwne że nauka o trójcy jest powszechna w wielu religiach pogańskich przed Chrystusem a Biblia jest nie przedstawia. Można podac dziesiątki przykładów trójc z religii pogańskich.
Właśnie tym różni się objawienie Boże od pogaństwa że nie zawiera tej fałszywej koncepcji a podaje prawdę o Bogu że jest jeden.
Historia dowodzi że w 4 wieku chrześcijanie którzy porzucili autorytet biblii ją przyjęli.

Gdzie cytowani tutaj ojcowie mówią o trójjedynym Bogu.

Prawdziwa wiara opierać powinna się na prawdzie obj w Biblii a nie pogańskich koncepcjach które wymyślił ktoś inny niż Bóg.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 październik 30 2007 18:56   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by ryszrd: Piotrze biblia nie uczy o trójcy.
Czy twój autor szkoły biblijnej on- line Matthew Slick wie lepiej niż cytowani przezemnie teolodzy i historycy.zastanawiam się tylko nad jednym:
Czy przeczytałeś cokolwiek z tych Ojców Kościoła i pisarzy chrześcijańskich z II-III stulecia, czy też opierasz się jedynie na tezach zawartych w :

The Illustrated Bible Dictionary
New Catholic Encyclopedia
The Catholic Encyclopedia
Trinitas-A Theological Encyclopedia of the Holy Trinity
The Encyclopedia of Religion
Jezuita Fortman
A Short History of Christian Doctrine
...
itd. itp

Mało tego
Czy opierasz się na tezach zawartych w tych wszystkich encyklopediach czy raczej na jakims propagandowym streszczeniu?
Czy którąkolwiek z cytowanych przez siebie książek miałeś kiedykolwiek chociaż w zasięgu wzroku, bo nie podejrzewam, żebys je przestudiował?

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
piotr
 październik 30 2007 19:45   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/26/07
Postów:: 58

Ryszard, jak na razie brzęcys jak mucha w pajęczynie w kółko to samo: Biblia nie uczy, Biblia nie uczy,....

1.
Jak na razie nie odpowiedzialeś na żaden z moich argumentów / pytań, więc nie mogę stwierdzić, że się mylę. cały czas odwołujesz do jakichś nieznanych mi źródeł, które wcale autorytetu dla mnie nie mają tylko daltego, że mają jakieś szumne tytuły i nazwy.

2.
Pogaństwo, a Trójca
NIeprawda, żadna koncepcja pogańska nie naucza o Trójcy, tzn JEDNYM BOGU w trzech Osoba. Pogaństwo uczy o różnych połączeniach czy uniach trzech bogów, a to ZUPEŁNIE co innego. Biblia podaje prawdę, że Bóg jest jeden, główny nurt chrześcijański i teologiczny podaje to samo BÓG JEST JEDEN, ani na krąk stąd jak dotąd nie ustąpiliśmy i zupełnie sie zgadzam z Tobą. Bóg Jest Jeden.
Dzięki takiej argumentacji można 'wywrócić Biblię' na samym początku.
Napisałeś: "nie jest dziwne ze nauka o trójcy jest powszechna w wielu religiach pogañskich przed Chrystusem".
A nie dziwi cię, że ofiary ze zwierzą były składane (również dziesięciny, kapłaństwo róznych bożkom) w całym pogańskim świecie na wiele stuleci przez nadaniem Prawa Mojżeszowego, czyli że jest to pogaństwo? Czy Bóg się uczył od pogan, czy to może jednak poganie w jakiś sposób, "szukając Boga czy go nie można znaleźć lub wyczuć" w jakiś sposób Go 'wyczuwali'? Nie wiem, dlaczego tak było, ale ogromna część przepisów Prawa Mojżeszowego była dużo wcześniej w różnych pogańskich religiach i praktykach, co zreszta przecież sceptycy zarzucają, że nie jest to Słowo Boże tylko zlepek różnych religijny baśni, bajań i praktyk. Przyjrzyj się, że to jest własnie główna ich argumentacja, jak też sporej części odjechanej już dziś prawie zupełnie tzw. 'krytyki literackiej tekstu biblijnego". Jeśli tak podejdziesz do sprawy to z Biblii nie zostaje nawet strzęp na otarcie łez.

3. Owszem nawet jeśli powstała w IV wieku to teraz mam XXI i każdy do Biblii ma dostęp. GDyby więc Biblia, jak tu nieustannie twierdzisz, tego nie nauczała spór zakończyłby się dawno temu. Tęgie głowy myślą nad tym po obu stronach 'bariery' i widocznie tak miało być. Napisałem już o tym pojmowaniu. Myśle, że pokory troche by się przydało, bo gdyby Bóg miał człowiekowi wszystko tłumaczyć, co do swojej natury to byłoby to pewnie troche tak, jak ja bym chciał mojemu psu wytłumaczyć, dlaczego nia ma kolację dla niego.

3.
Z innych, pośrednich, argumentów Biblijnych: "Nie może złe drzewo wydawać dobrych owoców, ani dobre złych..."
Jakie kościoły przez te lata wzrastaly i do dziś wzrastają najlepiej? (Tylko mi tu ze Średniowieczem nie wyjeżdżaj, bo to była hybryda - zle drzewo). Jakie mają prowadzą największą prace ewangelizacyjną, wśród ubogich, pomocy itd. itd... Jak na razie, mimo że często się ze sobą nie zgadzają, nikt tych 'trynitarnie wierzących' nie przebije wydwaniu dobrych owoców. (Nie wchodząc w szczegóły, oczywiscie).
Jakie dobre owoce wydawali przez stulecia/ wydają dziś - i w ogóle gdzis są - grupy (bo nie kościoły) anty-trynitarne?

4.
No i nadal czekam na sprawę darów Ducha Świętego, z czystej ciekawości, jak to dotkrynalnie i praktycznie wygląda. Może się tu ktoś wypowiedzieć? Może ktoś wie, jak to tam 'u nich' jest?

===

 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
ryszrd
 październik 31 2007 18:15   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/03/07
Postów:: 17

Piotrze Biblia mówi jasno że cudowne dary ducha św miały ustać (pisał o tym Paweł).
Ktoś już tu pisał że duch św jest siłą energią Boga i słusznie.

Co do trójcy to jest to koncepcja pogańska. Nic tu nie pomoże naciąganie wersetów i bujna wyobrażnia.
Może wg ciebie biblia jeszcze uczy o czyśćcu itp.

Jak ktoś nie ma argumentów to wyśmiewa sie albo podważa moje argumenty.
Celowo posłużyłem się cytatami żeby nie było że to są tylko moje wnioski z analizy Biblii.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
piotr.
 październik 31 2007 19:54   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/24/05
Postów:: 1167

Quote by ryszrd: Piotrze Biblia mówi jasno że cudowne dary ducha św miały ustać (pisał o tym Paweł).
Ktoś już tu pisał że duch św jest siłą energią Boga i słusznie.

Co do trójcy to jest to koncepcja pogańska. Nic tu nie pomoże naciąganie wersetów i bujna wyobrażnia.
Może wg ciebie biblia jeszcze uczy o czyśćcu itp.

Jak ktoś nie ma argumentów to wyśmiewa sie albo podważa moje argumenty.
Celowo posłużyłem się cytatami żeby nie było że to są tylko moje wnioski z analizy Biblii.


Pewnie nie będę oryginalny, ale jeden werset do przemyślenia dla Ciebie.

"Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie mówi Pan Zastępów"


Jeśli Duch Święty = moc/siła/energia to przykładowy werset

"abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję"

powinien brzmieć:

abyście przez moc mocy/siły/energii byli bogaci w nadzieję

Zresztą

1Tes 5:23 "Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca", 1Kor 6:11 "lecz zostaliście obmyci, uświęceni (...) przez Ducha Boga naszego".


Niech moc będzie z Tobą!

===

Sancta Maria, Mater Ecclesia, omnes sancti Angeli orate pro nobis.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 październik 31 2007 20:47   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by ryszrd: Piotrze Biblia mówi jasno że cudowne dary ducha św miały ustać (pisał o tym Paweł).
Ktoś już tu pisał że duch św jest siłą energią Boga i słusznie.

Co do trójcy to jest to koncepcja pogańska. Nic tu nie pomoże naciąganie wersetów i bujna wyobrażnia.
Może wg ciebie biblia jeszcze uczy o czyśćcu itp.

Jak ktoś nie ma argumentów to wyśmiewa sie albo podważa moje argumenty.
Celowo posłużyłem się cytatami żeby nie było że to są tylko moje wnioski z analizy Biblii.


Zastanawiam się jak antytrynitarze radzą sobie z oczywistą oczywistością, że:
- Ojciec jest Bogiem
- Syn Bozy jest Bogiem
- Duch Święty jest Bogiem
i na to wszystko są wersety biblijne, nienaciągane i świadectwo pierwszych chrzescijan

Jak ktoś nie ma argumentów to przytacza w kołko te same cytaty z jakichs broszurek propagandowych.

Jesli nie chcesz wierzyć w doktrynę o Trójcy Świętej to musisz najpierw wykazać, że Jezus nie jest Bogiem, i że Duch Święty nie jest Bogiem.
A to raczej śliskie.

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
ryszrd
 październik 31 2007 21:18   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/03/07
Postów:: 17

Śmieszne argumenty.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
piotr
 październik 31 2007 21:20   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/26/07
Postów:: 58

Quote by ryszrd: Piotrze Biblia mówi jasno że cudowne dary ducha św miały ustać (pisał o tym Paweł).
[....]
Jak ktoś nie ma argumentów to wyśmiewa sie albo podważa moje argumenty.

Oczywiście, że mówi o zaniknięciu darów, ale w jednym przypadku "... bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli jeżyki, ustaną jeśli wiedza, wniwcz się obróci"
...
GDY NASTANIE DOSKONAŁOŚĆ to, co cząstkowe przeminie" (1 Kor. 14:8 i 10)
wybiórcze czytanie tekstów jest charaktersytyczne przy dorabianiu 'teologii' do potrzec czy okoliczności.

Mądrość Boża jest fantastyczna, zawsze Słowo jest tak ułożone, że nie da się z nigo zrobić kitu.

Tak więc dary owszem, mają ustać DOPIERO, gdy nastanie doskonałość.
Jeśli zaś twierdzisz, że języki ustało (co widać w wielu kościołach, choć nie dlatego, że to była pora na ustanie), to znaczy, że i "wiedza się w niwecz obróciła".
Więc teraz uzasadnij mi, co szczególnie w dzisiejszych czasach znaczy, że "wiedza w niwecz się obróciła"??
CZy też jest tak, że proroctwa/języki już ustały a wiedza jeszcze nie. To też by należało jakoś uzasadnić, dlaczego jedno tak (zanikło) a drugie nie (ma się dobrze) choć to jeden i ten sam werset???

- -
Nie rozumiem tego fragmentu o wyśmiewaniu?? JEstem 'śmiertelnie poważny" niczego nie wyśmiewałem!!!

===

 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
ryszrd
 listopad 01 2007 17:10   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/03/07
Postów:: 17

Zgadzam się z tobą Piotrze że "wybiórcze czytanie tekstów jest charaktersytyczne przy dorabianiu 'teologii' do potrzeb czy okoliczności".
I z tym także "Mądrość Boża jest fantastyczna, zawsze Słowo jest tak ułożone, że nie da się z nigo zrobić kitu"

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 listopad 01 2007 20:42   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by ryszrd: Śmieszne argumenty.

No więc odnośnie do argumentów.
Przypatrzmy sie Twoim argumentom przeciwko koncepcji Trojcy Świętej, tym argumentom jakie zastosowałeś w swej wypowiedzi 07-10-29 10:06

Podam je w skróce:
1 Czy teologowie i historycy twierdzą, że to jest naprawdę nauka biblijna?
2 Świadectwo Starego testamentu
3 Świadectwo Nowego testamentu
4 CZY pierwsi chrześcijanie nauczali o Trójcy?
5 Czego nauczali przednicejscy Ojcowie Kościoła.
6 Jak się rozwinęła nauka o Trójcy?

Ad 1.
Rzeczywiście.
Przytoczone przez Ciebie w Twoim wywodzie cztery (4) źródła -
The Illustrated Bible Dictionary oraz
New Catholic Encyclopedia i
The Catholic Encyclopedia czy
Trinitas-A Theological Encyclopedia of the Holy Trinity
referują zagadnienie jak Ty tego chcesz.

Czy to jednak oznacza, że wszyscy teologowie i historycy twierdzą, że nie jest to naprawdę nauka biblijna?.
Wręcz, przeciwnie, znakomita większość teologów i historyków wywodzi naukę o Trojcy bezpośrednio z Biblii

- Dictionnaire critique de théologie, dir. Yves Lacoste, article Trinité, PUF, 1998
- Bóg trynitarny i Jego atrybuty, Louisa Berkhofa
- Mały słownik teologii katolickiej Karla Rahnera
- Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, Hahna
- i last but not least Katechizm Kościoła Katolickiego 249-267

Co do Ad 2 i Ad 3
Twoje źródła twierdzą, że cytuję: Dzisiejsi teolodzy zgodnie oświadczają, że w Biblii Hebrajskiej nie ma doktryny o Trójcy lub Jeśli chodzi o Nowy Testament, to nie ma w nim konkretnego nauczania o Trójcy jednak zapominasz dodać, iż nie twierdzą jakoby doktryny o Trójcy z Biblii wywieść się nie dało

Zgadzamy się wszyscy, że bezpośredniej nauki o Trójcy w Biblii nie ma.
Zadowolony?

Ad 4
Opierasz się na podanych Ci cytatach z różnych encyklopedii, ktore mówią tylko o tym, że w nauczaniu pierwszych chrześcijan nie istnieje słowo "Trójca". Zapominasz przeczytać o tym, że w nauczaniu pierwszych chrześcijan pojawiają się wypowiedzi o:
- Bogu Ojcu
- Jezusie Chrystusie, Synu Bozym Wcielonym
- Świętym Duchu Bożym.

Zgadzamy się z Tobą, że nauczanie pierwszych chrześcijan nie posluguje się zasadniczo (chociaż nie do końca - co niżej wykażę) słowem Trójca.
Zadowolony?

Ad 5
Posłużę się cytatami z tych samych Ojców, których cytaty wybrałeś (albo raczej Twoje źródła wybrały) wybiórczo.

- Justyn Męczennik: w imię Boga Ojca i Pana wszechrzeczy i Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego i Ducha Świętego otrzymują tedy chrzest w wodzie". ("Apologia" I:61,3)

- Ireneusz: "Kościół bowiem (...) otrzymał od Apostołów i ich uczniów wiarę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego (...) i w jednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Wcielonego dla naszego zbawienia i w Ducha Świętego, który przez proroków przepowiadał zarządzenia Boże i Jego przybycie..." (Adversus haereses 1,1)

- Klemens Aleksandryjski: "O cudowna tajemnico! Jeden jest Ojciec wszechświata i jedno także Słowo wszechświata, Duch Święty też jeden i wszędzie ten sam". ("Wychowawca" 1,42)

- Hipolit: Konieczną więc jest rzeczą (...), wyznawać Boga Ojca Wszechmogącego i Chrystusa Jezusa, Syna Bożego, Boga, który stał się człowiekiem, któremu Ojciec poddał wszystko, prócz siebie i Ducha Św. i to, że Ci są prawdziwie Trzej". ("Przeciw Noetosowi" 8)
"Nie możemy inaczej pojąć Boga, jeśli nie uwierzymy prawdziwie w Ojca, Syna i Ducha Św. (...) Słowo Ojca, (...) powiedziało uczniom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Św. Pouczył tutaj, że kto by pominął jednego z nich, ten nie okazuje prawdziwego uwielbienia Bogu. Bóg bowiem otrzymuje uwielbienie w tej Trójcy". ("Przeciw Noetosowi" 14)

- Orygenes: Dla osiągnięcia zbawienia człowiek potrzebuje pomocy Ojca, Syna i Ducha Św., i nie dostąpi zbawienia, jeśli nie będzie pełnej Trójcy (...) Nie można mówić o czymś niższym i wyższym w istocie Trójcy". ("O zasadach" 1:3,5-7)

Czyżby nie pisali o trzech Osobach Boskich?
Czyżby nie pisali wręcz o Trójcy?
Zadowolony?

Ad 6
Właściwie nie ma o czym pisać.
Powtórzę to, co juz kiedyś pisałem.
Chrześcijaństwo wyznające w ślad za judaizmem wiarę w Boga jedynego zetknęło się w Nowym Testamencie z oDucha Świętego.
Nie mogło zmienić wiary w Boga jedynego na wiarę w trzech Bogów.
Wyrażało więc wiarę w Boga jedynego, ale w trzech osobach formalizując ją w końcu podczas kolejnych soborów:
- soboru nicejskiego (który zformalizował wiarę w bóstwo Jezusa)
- soboru konstantynopolitańskiego I (który sformalizował wiare w bóstwo Ducha Świętego)
- soboru efeskiego (który przez zajecie się tytułem Theotokos potwierdził wiare w bóstwo Chrystusa)
- soboru chalcedońskiego (ktory wypracował teologiczne słownictwo co do nauki o Trójcy świętej)

W miedzyczasie działał Augustyn z Hippony, który już wyraźnie wprowadził pojęcie Trójcy i je uściślał

Tyle co do Twoich argumentów.

Mam jeszcze jedno pytanie, czy raczej wątpliwość.
Piszesz:
Gdyby nauka o Trójcy była prawdziwa, musiałaby być wyraźnie przedstawiona w Biblii.Otóż Bóg objawił się ludzkości przez Biblię, a skoro musimy znać Boga, żeby oddawać Mu cześć tak, jak On sobie tego życzy, więc w Biblii powinno być wyraźnie powiedziane, kim On właściwie jest.

Wybacz mi sarkazm.
Naprawdę w to wierzysz?
Bóg napisał nam faks i przesłał go na ziemię?

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
eviva
 listopad 02 2007 08:47   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139


1.Z Biblii nie wynika,że Duch Święty jest Trzecią Boską Osobą.

Cały problem polega na niewłaściwym rozumieniu jedynego Boga.W NT pisze:

Jan.4.24.Bóg jest duchem...

Z tego tekstu niewiele wynika.Powinno być napisane jednoznacznie,aby było wiadomo,kogo uważać za jedynego Boga:

Jedyny Bóg jest to Duch Święty,Bóg Ociec-Matka,Boża świadomość i energią,z której wszystko powstało i powstaje.Duch Święty nie jest osobą.

Są dwie Osoby Boskie:Bóg Ojciec i Jego Pierworodny Syn,Chrystus.Oni mają do dyspozycji energię Ducha Świętego.

W każdym człowieku zamieszkuje cała Trójca Święta tak to pisze w KKK,ale trzeba to właściwie rozumieć:

-Duch Święty,który w nas wpływa,ożywia i przepływa,reprezentuje Boga Ojca-Matkę,
-Duch Święty Boży,Ojciec,reprezentuje w nas Boga Ojca,
-Duch Święty Chrystusowy,Syn,reprezentuje w nas Chrystusa.

Te trzy Iskry Ducha Świętego obecne w nas,trzeba traktować osobowo,tak jak Trzy Boże Osoby,chociaż Iskry Ducha Świętego nie można nazwać osobą,a Duch Święty też nią nie jest.

W "Objawieniu Marii,Matki Jezusa do Marie Kirkwood" here pisze:

"Dla niektórych ludzi jest kwestią problematyczną traktowanie Boga osobowo,a równocześnie nieosobowo."

Z Katechez Jana Pawła II też wynika,że Ducha Świętego traktował osobowo i nieosobowo.

2.Jako duch ludzki,jesteśmy świątynią Ducha Świętego.

I Kor.6.19.Albo czy nie wiecie,że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego,który jest w was i którego macie od Boga{Ojca-Matki},i nie należycie też do siebie samych?
I Kor.6.20.Drogoście bowiem kupieni.Wysławiajcie tedy Boga{Ducha Świętego,Ojca-Matkę,który jest obecny}w ciele waszym.

Jeśli w NT pisze o Bogu,to należy go rozumieć jako Ducha Świętego,Ojca-Matkę.

To nie ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego tak jak pisze w I Kor.6.19,ale duch ludzki i zapewne nie trzeba tego uzasadniać.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 listopad 02 2007 10:35   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by eviva:
To nie ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego tak jak pisze w I Kor.6.19,ale duch ludzki i zapewne nie trzeba tego uzasadniać.


zapewne trzeba - inaczej jest tio zwykła paplaninka

Najlepiej uzasadniać jakos rzeczowo i merytorycznie i logicznie

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Gocek
 listopad 02 2007 11:01   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/07/05
Postów:: 1294

Bóg jest w trzech postaciach, bo tak chce i wie, że jest to dobre

===

"Wydaje się, że wiara w cuda znika w jednej dziedzinie tylko po to, by zagnieździć się w innej." Karol Marks
 
 Profil   Email 
 Cytat 
eviva
 listopad 02 2007 11:30   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

Quote by Gocek: Bóg jest w trzech postaciach, bo tak chce i wie, że jest to dobre

Bóg jako Duch Święty,Ojciec-Matka,nie jest osobą tak jak Bóg Ojciec i Bóg Syn Boży,Chrystus.Co należy rozumieć przez "postać"? Osobę?

Jak nazwać pozostałych Synów Bożych i Córki Boże,które są w Niebie? Czy też są Bogami? Z Bożych Osób tylko Bóg Ojciec i Chrystus Syn Boży,mają do dyspozycji Bożą energię.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
piotr
 listopad 02 2007 11:52   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/26/07
Postów:: 58

Quote by eviva:
....
Jedyny Bóg jest to Duch Święty,Bóg Ociec-Matka,Boża świadomość i energią,z której wszystko powstało i powstaje.Duch Święty nie jest osobą.

Są dwie Osoby Boskie:Bóg Ojciec i Jego Pierworodny Syn,Chrystus.Oni mają do dyspozycji energię Ducha Świętego.
....
Te trzy Iskry Ducha Świętego obecne w nas,trzeba traktować osobowo,tak jak Trzy Boże Osoby,chociaż Iskry Ducha Świętego nie można nazwać osobą,a Duch Święty też nią nie jest.
......
Jeśli w NT pisze o Bogu,to należy go rozumieć jako Ducha Świętego,Ojca-Matkę.


Ożesz, kobieto, ależ masz to ładnie zakręcone Bóg jest Duchem Świętym, Duch Święty nie jest osobą, Bóg jest Osobą.
To sa w koncu trzy Osoby Boże, czy dwie??

Duch i Bóg to to samo, ale Ducha macie od Boga, itd...

Dość się to zupełnie na żaden obraz nie składa... na pewno jest to bardziej skomplikowane w Twoim wydaniu, niż prostota, choć nie oczywiście nie do konca zrozumiala, idei Trójjedynego Boga.

Quote by eviva:
Cały problem polega na niewłaściwym rozumieniu jedynego Boga.W NT pisze:

Jan.4.24.Bóg jest duchem...

Z tego tekstu niewiele wynika.
Powinno być napisane jednoznacznie,aby było wiadomo,kogo uważać za jedynego Boga:
...

Dobre! POuczanie Pana Boga, co powinien był napisać i dlaczego ma długą historię i nigdy nie brakowało takich, co to lepiej wiedzą od swojego Stwórcy. Pytam ponownie, a jak być wyłumaczyła swojemu psu, dlaczego się kłócisz z bratem? (na przykład). Prosto, kawa na ławę, żeby wiedział o co chodzi? Życzę powodzenia.

Trochę tylko różnimy się ilorazem inteligencji (Podejrzewam, że między Bogiem a nami jest znacznie większa różnica, niż między nami a psami), więc chyba jednak nie dojdziemy do konca jak to jest dopóki : "nie nastanie doskonałość i to, co chwilowe przeminie, ... poznamy tak jak jesteśmy poznani" wcześniej raczej nam nie grozi dojść do sedna.

Osobowy i bezosobowy równocześnie, spoko może być, ale skoro ma być osobowy i bezosobowy równocześnie, to czemu 'równocześnie' piszesz, że nie jest osobowy. NIe za wiele z tego zrozumiałem.

===

 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Gocek
 listopad 02 2007 12:22   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/07/05
Postów:: 1294

To może wyrażę się inaczej, skoro pierwszy argument nie przemówił:
Bóg jest (albo nie jest) w trzech postaciach gdyż w to wierzymy (bądź nie wierzymy). Ogólnie Bóg zależy od tego w jaki sposób wierzymy w niego. Jeżeli uważamy go za dobro - to taki jest i można dopasować do tego ideologię - teologię. Akurat Bóg jest czymś takim, że niestety nie można powiedzieć, że jaki jest każdy widzi . Bóg jest zależny od wiary - bez wiary nie ma Boga.

===

"Wydaje się, że wiara w cuda znika w jednej dziedzinie tylko po to, by zagnieździć się w innej." Karol Marks
 
 Profil   Email 
 Cytat 
eviva
 listopad 02 2007 12:29   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

piotrz

Ja rozumiem to tak.Jeśli jest Niebo i stoi tam np.budynek z napisem Bóg,to są w nim obecne tylko dwie Osoby Boskie:Bóg Ojciec i Chrystus.Nie ma tam trzeciej osoby, Boga jako Ducha Świętego,Ojca-Matki.

Bóg jako jeden,jest Bożą energią i Świadomością,z której wszystko powstało i powstaje.

Nie można uważać Boga za Trzy osoby i do tego pozbawionego Bożej energii.Na jakiej podstawie uważa się,że Bóg nie jest energią i nie ma energii?

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
piotr
 listopad 02 2007 13:26   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/26/07
Postów:: 58

Quote by eviva:
Bóg jako jeden,jest Bożą energią i Świadomością,z której wszystko powstało i powstaje.

Nie można uważać Boga za Trzy osoby i do tego pozbawionego Bożej energii.Na jakiej podstawie uważa się,że Bóg nie jest energią i nie ma energii?


To proste, ponieważ energia, przynajmniej ta, którą my znamy i rozrózniamy też została stworzona, a Bóg nie jest tym, co sam stworzył... to jakieś hinduistyczne echa. Gdyby miał być energią musiałby być równiez czasem i materią. Bóg isteniej poza czasem, przestrzenią i materią, poniewaz kiedyś nic z tych rzeczy nie istniało, a Bóg istniał. oczywiście, Bóg swobodnia zarządz czasem,energią i materią, które stworzył, ale nie jest ich częścią.
Wskazuje na to zasada zachowania energii i masy (jest tych zasad zachowania więcej). Ani masy, ani energii nie da się 'stworzyć' zawsze jest jej tyle samo, ponieważ był taki 'dzien', w którym Bóg zakończył swoje dzieło Stwarzania i do dziś pozostało tyle ile stworzył, nie będzie tego ani więcej, ani mniej, dopóki On sam nie "zwienie wszystkiego jak płaszcz..."
(Jeśli chodzi o geniusz Boga i doskonałość stworzenia pozwolę sobie zareklamować artykuły pt.: "Naukowe dowody na istnienie Boga" pod:
http://tinyurl.com/2x3dxo
(5 części połączonych linkiem na dole).

Po prostu Bóg nie jest częścią swojego stworzenia, nie jest więce energią, anie nie 'ma energii', no przynajmniej w naszym współczesnym rozumieniu tego słowa, co nie znaczy, że to kiedyś nie ulegnie rozszerzeniu. Już od pewnego czasu bada się 'nowe formy' energii takie jak Orgon (które podobno jest inteligentna ), ale to zupełnie inna sprawa.
Chyba, że twój termin "Boża energia" oznacza coś, czego dotąd nie znamy, albo znamy, jak twierdzisz, jako Ducha Bożego.

===

 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
ryszrd
 listopad 02 2007 19:33   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/03/07
Postów:: 17

Proponuje zostawić argumenty pozabiblijne i bujną wyobrażnię, i podać jakieś argumenty biblijne.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
piotr
 listopad 02 2007 19:42   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/26/07
Postów:: 58

Ryszard:
Czego dotyczy Twoja uwaga?

===

 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Andrzej
 listopad 02 2007 20:34   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by ryszrd: Proponuje zostawić argumenty pozabiblijne i bujną wyobrażnię, i podać jakieś argumenty biblijne.


Co do bujnej wyobraźni, zgadzam się.
Co do odsunięcia argumentów "pozabiblijnych" - niby dlaczego?

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
eviva
 listopad 03 2007 09:27   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

piotrz

Po prostu Bóg nie jest częścią swojego stworzenia, nie jest więce energią, anie nie 'ma energii', no przynajmniej w naszym współczesnym rozumieniu tego słowa, co nie znaczy, że to kiedyś nie ulegnie rozszerzeniu.
Wszystko powstało z Bożej energii,materia też.

E=mc2

Naukowcy stwierdzają,że Wszechświat się cały czas rozszerza od czasu "Wielkiego Bum".W Biblii pisze,że otrzymujemy Ducha Świętego,a nie że Go raz na zawsze otrzymaliśmy.Co ożywia naszego duch-duszę i wszystko co żyje.Chcesz traktować oddech życia,Ducha Świętego jako "perpetum mobile "?Przecież On wpływa w naszą duszę.przepływa przez nią i wypływa.Wszystko co żyje jest ożywiane przez Bożą energię,Ducha Świętego.

Bóg bez Bożej energii,bez Ducha Świętego tak jak Ty to chcesz widzieć,byłby "goły i wesoły".

Chyba, że twój termin "Boża energia" oznacza coś, czego dotąd nie znamy, albo znamy, jak twierdzisz, jako Ducha Bożego.

To nie jet mój termin,bo z Bożej energii jako Ducha Bożego Świętego korzysta wszystko co żyje.Nie ma od niego lepszego i tańszego lekarstwa dla ciała i duszy. Tak jak nauczał Jan Paweł II...DUCH ŚWIĘTY zostaje dany darmo:

"A kiedy człowiek pokornie i otwarcie przyjmuje tę Boską energię,zostaje uwolniony od swego egoizmu i od swoich lęków,a w świecie zakwita miłość i prawda,wolność i pokój."

Nie ma powodu nie wierzyć w te piękne i mądre słowa Papieża.Znasz dogmat o nieomylności Papieża? Np.matejanka i Dezerter w nie wierzy.A każdy kto kocha Prawdę i Boga,też powinien w to wierzyć.Te słowa powinny być znane i zastosowane w praktyce przez wszystkich wierzących,dla ich własnego dobra.Nie jest to na rękę wszystkim koncernom farmaceutycznym,lekarzom,oszustom "bioenergoterapeutom" i innym wszelkiej maści uzdrowicielom,a także niektórym przedstawicielom Kościoła,którzy jeszcze się nie zapoznali z naukami Jana Pawła II,itd.
----------

medieval man

Ciało fizyczne jest tylko namiotem,który się rozpada.Duch Święty na stałe mieszka w duchu ludzkim,który jedynie jest trwałą świątynią.Duch Święty razem ze swoją świątynią-duchem ludzkim,tymczasowo przebywa w ciele fizycznym.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,42 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana