Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Czy ciało ma duszę i gdzie ?
 |  Wersja do druku
eviva
 styczeń 01 2008 12:04   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

rozumujesz
Nie chcę się za bardzo rozpisywać,ale uważam,że to co jest dobre pochodzi od ducha ludzkiego,a to co złe lub gorsze,pochodzi od grzesznej duszy.
Z punktu widzenia psychologii i religii,może to tak się przedstawiać:

człowiek={duch ludzki-Nadświadomość+Syn+Ojciec+Duch Święty}+dusza{świadomość+podświadomość}

Tańczący Kruk

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty - to jest Trynitarny Bóg. A ty za przeproszeniem wymyślasz( trzech Duchów Świętych) Big Grin

Bóg Ojciec-Matka,Duch Święty-jedyny Bóg,który jest osobowy jako Boża Osoba i nieosobowy jako Boża energia.

Bóg Ojciec-Matka,stworzył Boga-Ojca,Boga osobowego.
Bóg-Ojciec stworzył Pierwszego Anioła żeńskiego,którego ustanowił swoim dualem{swoją żoną,mówiąc językiem ziemskim}.
Z tego związku urodził się Chrystus,Pierworodny Syn Boży itd.

Trójca Święta:

Bóg Ojciec-Matka,Duch Święty,Bóg Miłość-Mądrość,
Bóg-Ojciec,
Bóg-Chrystus.

Duch Święty,Bóg-Ojciec i Bóg-Chrystus,stanowią jedność,bo mogą korzystać z Bożej energii Ducha Świętego.

My jako duchy ludzkie-dusze,jesteśmy w duchu braćmi i siostrami Chrystusa,ale nie Bogami,bo nie możemy korzystać z Bożej energii w takim stopniu jak Bóg-Ojciec i Bóg-Chrystus.

W Biblii nie pisze bezpośrednio o istnieniu Trójcy Świętej,ale pisze o niej pośrednio w 1 Jana 5.7.

Biblia Jakuba Wujka:
Albowiem trzej są, którzy dają świadectwo na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.

Biblia Gdańska:
Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.

Ponieważ niebo pisze z małej litery,jest Ojciec a nie Bóg-Ojciec i Słowo zamiast Bóg-Chrystus lub Chrystus,oznacza to obecność Trójcy Świętej w naszym duchu ludzkim.

W obecnych przekładach Biblii zostały usunięte fragmenty o Ojcu,Słowie i Duchu Świętym i pisze tak,1 Jana:
5.7.Bo jest trzech świadków:
5.8.Duch i woda,i krew,a ci trzej są zgodni.

Dlaczego tamte fragmenty zostały usunięte? Ich obecność w NT,wyjaśniłaby sporny problem istnienia jednego Boga i Trójcy Świętej.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Gocek
 styczeń 01 2008 15:02   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/07/05
Postów:: 1294

TANCZACY KRUK

Rozumiem, że wszystko co nas otacza i co jest w nas, może determinować. Jednak człowiek to taki twór który może powiedzieć NIE czynnikom determinującym.

Człowiek nie może powiedzieć NIE czynnikom determinującym. Człowiek jedynie dzięki poznaniu owych czynników może wykorzystać wiedzę i własną inteligencję oraz osiągnięcia techniki do ułatwienia sobie zdeterminowanego życia.
Co do wyboru.
Zawsze można wziąść i jabłko i gruszke-po co wybierać?
Ale czy to też nie wybór?

Jest to też wybór zdeterminowany przez głód. Chcesz powiedzieć NIE determinizmowi - umrzesz.

===

"Wydaje się, że wiara w cuda znika w jednej dziedzinie tylko po to, by zagnieździć się w innej." Karol Marks
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Krzysztof
 styczeń 01 2008 19:59   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/13/06
Postów:: 86

Nie chcę się za bardzo rozpisywać,ale uważam,że to co jest dobre pochodzi od ducha ludzkiego,a to co złe lub gorsze,pochodzi od grzesznej duszy.

To co złe lub gorsze, pochodzi od szatana.

===

Jestem katolikiem!
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
eviva
 styczeń 01 2008 20:40   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

Dezerter

My to już wszystko sobie powiedzieliśmy i pozostańmy przy swoich poglądach

Możemy pozostać przy swoich poglądach,ale nie bierzesz pod uwagą prawdy,że:

1.Jesteśmy duchem ludzkim,a nie połączeniem ciała fizycznego z oddechem życia.

Powołujesz się na 1 Mojż.2.7.Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia.Wtedy stał się człowiek istotą żywą.

Dech życia jest Duchem Świętym,Bożą energią,z której wszystko powstało i która ożywia wszystko co jest duchowe.Ma ona określoną częstotliwość,której nie może odebrać Frankenstein z epoki Kamienia Łupanego.Jedynie "serce" naszego ducha ludzkiego,Ojciec,posiada taką samą częstotliwość i jest jedynym "odbiornikiem"tej Bożej energii.To ona wpływa przez Ojca do naszego ducha ludzkiego,z niego do naszej duszy,a z niej po obniżeniu swojej częstotliwości,dopiero wpływa do naszego ciała fizycznego i z niego wypływa.

Do tego można dodać:

1 Mojż.3.19..bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.
Kazn.3.19.Bo los synów ludzkich,jest taki sam jak los
zwierząt..Jak one umierają,tak umierają tamci;i wszyscy mają to samo tchnienie.Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem...
Kazn.3.20.Wszystko idzie na jedno miejsce;wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca.

I człowiek może dojść do fałszywych wniosków,że jest marnym prochem.A gdzie pisze o tym,że człowiek jest nieśmiertelnym duchem-duszą?

2.Duch ludzki nie jest oddechem życia.

Job.10.12.Życiem i łaska obdarzyłeś mnie,a twoja opieka strzegła mojego ducha{ludzkiego}.
Job.32.8.Lecz duch{ludzki} i tchnienie{oddech życia}Wszechmogącego,czynią go rozumnym.
Job.34.14.Gdyby {Bóg}obrócił przeciwko niemu{człowiekowi}serce swoje,a ducha jego{człowieka}i oddech życia do siebie zabrał:...
Kazn.12.7.Wróci się proch do ziemi,tak jak nim był,duch{ludzki} zaś wróci do Boga,który go dał.
Ps.31.5.W ręce twoje polecam ducha mego,..
1 Piotra 3,3.4.Ozdobą wasza niech nie będzie to,co zewnętrzne...Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha{ludzkiego},który jedynie ma wartość przed Bogiem.
Hebr.12.23..i do duchów ludzi sprawiedliwych,którzy osiągnęli doskonałość.
Jak.4.5...Zazdrośnie chce On{Bóg} mieć tylko dla siebie
ducha{ludzkiego},któremu dał w nas mieszkanie.
1 Kor.2.11.Bo któż z ludzi wie,kim jest człowiek,prócz ducha ludzkiego,który w nim jest?..
Fil.3.20...nasza ojczyzna jest w Niebie.
2 Kor.4.16.Dlatego nie upadamy na duchu,bo choć zewnętrzny nasz człowiek{ciało fizyczne}niszczeje,to jednak ten nasz wewnętrzny{duch ludzki} odnawia się z każdym dniem.
2 Kor.4.18...albowiem to co widzialne{ciało fizyczne{jest doczesne,a to co niewidzialne{duch ludzki},jest wieczne.
2Kor.5.9.Dlatego też dokładamy starań,żeby,niezależnie od tego,czy mieszkamy w ciele{jako duch ludzki},czy jesteśmy poza ciałem,jemu się podobać.

----

Adeen

To co złe lub gorsze, pochodzi od szatana.
Demony jako upadłe anioły,wpływają na bardzo dużo ludzi.Dlatego jest tyle zła i nieszczęść na świecie.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
xxx
 styczeń 01 2008 21:54   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/06/07
Postów:: 624

Quote by eviva: Dezerter
My to już wszystko sobie powiedzieliśmy i pozostańmy przy swoich poglądach

Możemy pozostać przy swoich poglądach,ale nie bierzesz pod uwagą prawdy,że:

1.Jesteśmy duchem ludzkim,a nie połączeniem ciała fizycznego z oddechem życia.

Powołujesz się na 1 Mojż.2.7.Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia.Wtedy stał się człowiek istotą żywą.

Dech życia jest Duchem Świętym,Bożą energią,z której wszystko powstało i która ożywia wszystko co jest duchowe.Ma ona określoną częstotliwość,której nie może odebrać Frankenstein z epoki Kamienia Łupanego.Jedynie "serce" naszego ducha ludzkiego,Ojciec,posiada taką samą częstotliwość i jest jedynym "odbiornikiem"tej Bożej energii.To ona wpływa przez Ojca do naszego ducha ludzkiego,z niego do naszej duszy,a z niej po obniżeniu swojej częstotliwości,dopiero wpływa do naszego ciała fizycznego i z niego wypływa.



I rzekł Piotr: Ananiaszu, czemu szatan skusił serce twoje, żebyś skłamał Duchowi Świętemu, i ujął z zapłaty za rolę?

jak można nakłamać energii?

To że "energia" Boga i Duch święty to coś innego mówi Pismo:


Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” ( Łk 1, 28. 30-31. 35)

===

Czy jestem pyszny? Pysznię się paradą pychy, którą urządza we mnie geniusz.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Dezerter
 styczeń 01 2008 23:39   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by eviva: Dezerter
My to już wszystko sobie powiedzieliśmy i pozostańmy przy swoich poglądach

Możemy pozostać przy swoich poglądach,ale nie bierzesz pod uwagą prawdy,że:

1.Jesteśmy duchem ludzkim,a nie połączeniem ciała fizycznego z oddechem życia.

No to podyskutujmy , ale uczciwie i otwarcie, wiesz, że taki jestem i jestem ci przychylny , więc tego samego oczekuje od ciebie
inaczej - nie ma sensu!

Widzisz - według Biblii to połączenie ciała fizycznego (prochu/materii)z tchnieniem/istnieniem/nesamach/pneuma powoduje, że stajemy się istotą żywą, która posiada (lub jest) duszą/nefresz.
Trójskładnikowy człowiek - uznawany nie tylko przez Biblie , ale i przez większość religii, mistyków itp.
Ciało, ja/psyche i coś duchowego/nie z tego świata/duch co pozostaje (po wchłonięciu doświadczeń i dorobku ja/świadomości/psyche) po śmierci ciała fizycznego.

Po tych uwagach zgoda z tobą (jeśli je przyjmiesz :-)), że jesteśmy duchem/duszą nieśmiertelną (choć by być uczciwy muszę dodać, że to już nie bardzo na podstawie Biblii)


Dech życia jest Duchem Świętym,Bożą energią,z której wszystko powstało i która ożywia wszystko co jest duchowe.Ma ona określoną częstotliwość,której nie może odebrać Frankenstein z epoki Kamienia Łupanego.


Jesteś naprawdę chyba jedyną osobą na tym forum, która uparcie nie widzi różnicy między
1. duchem/tchnieniem/istnieniem - które ma każda żywa istota (również zwierze)- według Biblii
(a nawet roślina i minerały według wielu - bo Stwórca jest jakoś obecny w każdym stworzeniu, gdyż warunkuje jego istnienie - również w w twoim Frankensteinie
a
2 Duchem Bożym(Świętym)- który i tu zgoda z Tobą jest obecny tylko w ludziach! duchownych, czyli tych wybierających świadomie lub nie Boga


Jedynie "serce" naszego ducha ludzkiego,Ojciec...

nie wiem skąd te informacje - ja nic na ten temat nie wiem - więc odpowiem - być może

Do tego można dodać:

1 Mojż.3.19..bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.
Kazn.3.19.Bo los synów ludzkich,jest taki sam jak los
zwierząt..Jak one umierają,tak umierają tamci;i wszyscy mają to samo tchnienie.Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem...
Kazn.3.20.Wszystko idzie na jedno miejsce;wszystko

tak właśnie jest tchnienie jest we każdej istocie - tak mówi wielokrotnie Biblia! - więc czemu fałszywego???



2.Duch ludzki nie jest oddechem życia.

zobaczmy cytat po cytacie czy masz racje?

Job.10.12.Życiem i łaska obdarzyłeś mnie,a twoja opieka strzegła mojego ducha{ludzkiego}.

no jasne, że mojego bo mi indywidualnie danego przy stworzeniu (imie) i powróci ten sam duch po S.O. na zawsze do mnie - ale to cały czas ten sam!:
1. duch/tchnienie/istnienie/nesamach - dane nam przez Stwórce (czy można go nazwać tak jak ty "ludzki")

Job.32.8.Lecz duch{ludzki} i tchnienie{oddech życia}Wszechmogącego,czynią go rozumnym.

W tysiąclatce jest tak :
"Ale to duch w człowieku, to Wszechmocnego tchnienie go poucza"
Jak widzisz duch w człowieku i Wszechmocnego tchnienie - to jedno i to samo, to zwykłe powtórzenie - wszystko jest moim punktem 1
Job.34.14.Gdyby {Bóg}obrócił przeciwko niemu{człowiekowi}serce swoje,a ducha jego{człowieka}i oddech życia do siebie zabrał:...

i znów nie mogę się z tobą zgodzić , bo zobacz sama :
Tysiąclatka:
"Niech tylko zwróci uwagę,
niech życie i tchnienie odbierze,
a wszelkie ciało zaginie"
czemu życie i tchnienie - bo tchnienie daje życie i skoro odbiera życie to i tchnienie wraca do Niego - to działa jak automat nie może zagrzć życia a zostawić tchnie nie - stąd "i"
I zwróć uwagę na trójskładnikowe życie :
nefresz/psyche")
tchnienie - ruach/pneuma/nesamach
ciało - basar (czy jakoś tak :-)))

Kazn.12.7.Wróci się proch do ziemi,tak jak nim był,duch{ludzki} zaś wróci do Boga,który go dał.

dokładnie mój punkt 1. duch/tchnienie/istnienie

Ps.31.5.,..

Tak jest zaiste - ale cóż to może znaczyć?- Napisał te słowa człowiek/żyd, który uważał człowieka za niepodzielną jedność - istotę żywą, która żyje dzięki duchowi/tchnieniu/istnieniu od Boga pochodzącemu i w chwili śmierci - a o tym psalmista włośnie pisze - wracającym do Boga - wiedząc o tym psalmista pisze - W ręce twoje polecam ducha mego - gdyż ja go dostałem od Pana, dzięki niemu żyłem, on warunkuje me istnienie - więc jest mój (ale tylko w tym sensie!) i jeśli Pan zechce dostanę go powtórnie po S.O.
tak myślał psalmista - czyż nie?
Powiem więcej to samo chciał nam przekazać Jezus wypowiadając te słowa na krzyżu.

1 Piotra 3,3.4.Ozdobą wasza niech nie będzie to,co zewnętrzne...Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha{ludzkiego},który jedynie ma wartość przed Bogiem.

U mnie jest tak:
"ale wnętrze serca człowieka o o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga"
przecież sama mówisz , że wewnątrz serca naszego jest ta boska iskra...

Hebr.12.23..i do duchów ludzi sprawiedliwych,którzy osiągnęli doskonałość.

to jest proces upodabniania sie naszego ja/duszy/ducha do pierwowzory Boskiego czyli przebustwienie stanie się jednością z Chrystusem w Chrystusie

Jak.4.5...Zazdrośnie chce On{Bóg} mieć tylko dla siebie
ducha{ludzkiego},któremu dał w nas mieszkanie.

czy gdyby było {ludzkiego} napisał by "w nas"?!?! - nie
ale skoro jest o Jego Tchnieniu to pisze "w nas"

1 Kor.2.11.Bo któż z ludzi wie,kim jest człowiek,prócz ducha ludzkiego,który w nim jest?..

Tysiąclatka: "jeśli nie duch, który jest w człowieku" - ludzki czy tchnienie?
ano poczytajmy dalej:
"Podobnie i tego co Boskie , nie zna nikt, tylko Duch Boży.
12. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha , który jest z Boga, dla poznania darów Bożych
dość mam na dziś - jutro do pracy
Tak bardzo się nie różnimy
można/możesz nazywać 1. tchnienie /istnienie "naszym duchem" gdyż jest nam dany i to na wieczność, ale pamiętając skąd/od kogo ten duch pochodzi
i
odróżniając go od
2.Ducha Bożego/Św.

życzę ci aby twój duch/dusza zjednoczył sie z Jego Duchem

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
rozumujesz
 styczeń 03 2008 01:20   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/14/07
Postów:: 13


2 Duchem Bożym(Świętym)- który i tu zgoda z Tobą jest obecny tylko w ludziach! duchownych, czyli tych wybierających świadomie lub nie Boga


To ja mam pytanie czy to nas odróżnia od zwierząt że jest w nas Duch i to za sprawą jego jesteśmy zdolni do wolnej woli ?
EDIT: I to ten duch daje nam sumienie?

===

Głód wiedzy, ale wiedza jeszcze mała.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
eviva
 styczeń 03 2008 13:41   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

Pius

Ja za Janem Pawłem II,traktuję Ducha Świętego osobowo jako osobę i nieosobowo jako Bożą energię.

Dezerter

No to podyskutujmy , ale uczciwie i otwarcie, wiesz, że taki jestem i jestem ci przychylny , więc tego samego oczekuje od ciebie
inaczej - nie ma sensu!
A czy było kiedyś inaczej?

Jesteś naprawdę chyba jedyną osobą na tym forum, która uparcie nie widzi różnicy między
1. duchem/tchnieniem/istnieniem - które ma każda żywa istota (również zwierze)- według Biblii
(a nawet roślina i minerały według wielu - bo Stwórca jest jakoś obecny w każdym stworzeniu, gdyż warunkuje jego istnienie - również w w twoim Frankensteinie
a
2 Duchem Bożym(Świętym)- który i tu zgoda z Tobą jest obecny tylko w ludziach! duchownych, czyli tych wybierających świadomie lub nie Boga

1.Przypomnę historię powstania Trójcy Świętej.

Bóg Ojciec-Matka->Bóg-Ojciec->{p ierwszy Anioł Żeński}->Bóg-Syn

1.Bóg Ojciec-Matka,Bóg Miłość-Mądrość,Bóg,który jest jeden,osobowy i nieosobowy jako Boża energia.Składający się z dwóch podstawowych energii:męskiej i żeńskiej.
2.Bóg-Ojciec,Bóg osobowy.Ma do dyspozycji dwie Boże energie:Miłość i Mądrość.
3.Bóg-Syn,Chrystus,Bóg osobowy.Ma do dyspozycji część jednej Bożej energii-Miłości.

To zapewne po soborze Trydenckim "zniknęła" żeńska połowa Boga jako Matki,a pojawił się Bóg-Ojciec jako jedyny Bóg.Jana 1.14.Bóg jest Miłością.Pojawił się Duch Święty,"..który od Ojca i Syna pochodzi",a w rzeczywistości jest odwrotnie. itd.

2.Trójca Święta obecna w człowieku.

człowiek={duch ludzki+Ojciec+Syn+Duch Święty}+ dusza

Ojciec,Syn i Duch Święty są w nas obecni energetycznie jako Iskry Ducha Świętego.Jest to też obecność osobowa,bo reprezentują w nas:

Duch Święty->Boga Ojca-Matkę,
Ojciec->Boga Ojca,
Syn->Boga-Syna,Chrystusa.

3.Duch ludzki nie jest tchnieniem,ruah,które jest Duchem Świętym.

W KKK o Duchu Świętym:

691.Pojęcie "Duch",jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa Ruah,które przede wszystkim oznacza tchnienie,powietrze wiatr.Jezus posługuje się obrazem wiatru,aby zasugerować Nikodemowi transcendentną nowość Tego,który jest w sposób osobowy Tchnieniem Boga,Duchem Bożym{Duchem Świętym}.

Potwierdza to Jan Paweł II:

Jan Paweł II
DUCH ŚWIĘTY W STARYM TESTAMENCIE
Audiencja generalna 13 maja 1998

3.Pierwszą wzmiankę o Duchu Świętym znajdujemy już w początkowych wersetach Pisma Świętego, w hymnie do Boga Stworzyciela, który otwiera Księgę Rodzaju: Duch Boży{Duch Święty} unosił się nad wodami» (Rdz 1, 2). Na określenie ducha używa się tam hebrajskiego słowa ruah, czyli «tchnienie», które można tłumaczyć jako «wiatr» lub jako «oddech». Jak wiadomo, tekst ten należy do tzw. «źródła kapłańskiego», którego korzenie sięgają czasów niewoli babilońskiej (VI w. p.n.e.), kiedy to w wierze narodu izraelskiego ukształtowała się monoteistyczna koncepcja Boga. Rozważając w świetle Objawienia stwórczą moc jedynego Boga, Izrael nabrał przekonania, że Bóg stworzył świat mocą swojego Słowa. W tym kontekście pojawia się Duch{Święty}, którego rolę określa na płaszczyźnie językowej słowa i tchnienia wychodzącego z ust: «Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie (ruah) ust Jego» (Ps 33, 6).

To żywe i ożywiające tchnienie Boga nie występuje tylko w pierwszej fazie stworzenia, lecz nieustannie podtrzymuje i ożywia całe stworzenie, wciąż je odnawiając: «Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha{Świętego} i odnawiasz oblicze ziemi» (Ps 104, 30).

4. Najbardziej znamienną nowością objawienia biblijnego jest ukazanie historii jako uprzywilejowanego miejsca działania Ducha Bożego{Świętego}. W ok. 100 fragmentach Starego Testamentu występuje ruah JHWH, które wskazuje na działanie Ducha Pana prowadzącego swój lud, przede wszystkim w istotnych momentach jego wędrówki. I tak w okresie Sędziów Bóg zsyłał swojego Ducha {Świętego} na ludzi słabych i przemieniał ich w charyzmatycznych przewodników obleczonych w Boską moc; tak było w przypadku Gedeona, Jeftego, a zwłaszcza w przypadku Samsona (por. Sdz 6, 34; 11, 29; 13, 25; 14, 6. 19).


To tyle o tchnieniu-duchu w nas
ale to nie może być Duch Św/Duch Boży

Tchnienie,ruah,oznacza Ducha Świętego.Wg:"..I tak w okresie Sędziów Bóg zsyłał swojego Ducha {Świętego} na ludzi...",najlogiczniejsze może byłoby przyjęcie,że Duch Święty jest to ta część Boga,która jako Boża energia stwarza i ożywia wszystko co istnieje.W tym przypadku Ducha Świętego trzeba traktować osobowo i nieosobowo.
--------
rozumujesz

Kiedy Bóg stworzył nas jako duchy ludzkie w Niebie,otrzymaliśmy od niego wolną wolę.Teraz jesteśmy duchami-duszami przebywającymi w fizycznych ciałach.Duch-dusza ma swoje ciało duchowe,które jest dokładnie opisane,ale raczej nie w książkach religijnych.Chociaż pisze na ten temat np.św.Teresa z Avril i ksiądz C.W.Leadbeater,który był wybitnym jasnowidzem i opisał to co widział.

Teraz zdjęcia duszy można zrobić sobie w firmie BioFoton,która wykonuje je dla celów leczniczych.
here

Człowiek jest duchem-duszą,a zwierzę tylko duszą,ale inną niż nasza.W naszym duchu ludzkim są jeszczeuch Święty,Syn i Ojciec.Są to Iskry Ducha Świętego,ale powinno się je traktować osobowo,jako osoby.Można przyjąć,że ta Trójca Święta w nas obecna,to jest nasze sumienie.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
xxx
 styczeń 03 2008 21:40   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/06/07
Postów:: 624

Quote by eviva: Pius

Ja za Janem Pawłem II,traktuję Ducha Świętego osobowo jako osobę i nieosobowo jako Bożą energię.




Przypomnę historię powstania Trójcy Świętej.

Bóg Ojciec-Matka->Bóg-Ojciec->{p ierwszy Anioł Żeński}->Bóg-Syn


A modlisz się za JP2 na różańcu?

(15) On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia.

Nie wiem skąd wzięłaś ta "historie powstania Trójcy Świętej" i chyba wole nie wiedzieć. Anioł żeński .. . Jak czytam Twoje posty to mam wrażenie ze chodziłaś chyba do jakiegoś technikum mechanicznego, iskry, energia itp.

===

Czy jestem pyszny? Pysznię się paradą pychy, którą urządza we mnie geniusz.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Dezerter
 styczeń 03 2008 21:42   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Rozbieżność między nami jest następująca:
Ty
Podpierasz się KKK a w nim nie ma nic o naszym duchu - to raz.
Dwa - Zwróć uwagę, że JPII nie odwołuje się do "i tchnął w niego" - i nie bez powodu bo to nie ten sam "Duch , który unosił się nad wodami"
Cytujesz fragment, że "Bóg zsyłał swojego Ducha {Świętego} na ludzi słabych i przemieniał ich w charyzmatycznych przewodników obleczonych w Boską moc"
To ja pytam!
po co zsyłał coś co ma każda żywa istota???????
sama widzisz, że duch są dwa
1.
2.
Ty zazwyczaj 1. nazywasz "naszym duchem" na co mogę się zgodzić pamiętając o Prawdziwym Właścicielu.


Nie wiem czy dobrze cię rozumię co masz na myśli mówiąc o Duchu osobowym i nieosobowym
Czy nieosobowy to może być mój 1.
a osobowy 2.?

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Andrzej
 styczeń 03 2008 22:18   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by eviva:
Bóg Ojciec-Matka,stworzył Boga-Ojca,Boga osobowego.
Bóg-Ojciec stworzył Pierwszego Anioła żeńskiego,którego ustanowił swoim dualem{swoją żoną,mówiąc językiem ziemskim}.
Z tego związku urodził się Chrystus,Pierworodny Syn Boży itd.

majaczenie
Jeśli Bóg stworzył Boga, to stworzony nie jest Bogiem, bo nie jest Najwyższym, Co najwyżej pogańskim bożkiem w pogańskiej wizji świata.
Co do reszty to nigdzie w Biblii nie znajdziesz potwierdzenia na te brednie.

Wiecej nie komentuję bo mógłbym Cie cięzko obrazić, chociaż Ty sama obrażasz i siebie i nas i naszą inteligencję sadząc, że możemy takie głupoty strawić

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Rafi F
 styczeń 03 2008 22:30   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Kliknołem na Piusa, bo do reszty nie chce mi się odnosić (bez urazy, nie czytałem uwaznie większości, na pewno sa tam wartosciowe perełki). Przygnębia mnie jaka fantastyka che się podpiać pod chrzescijanstwo.
Chwlę i wysławiam Pana za łaskę w której zabronił nam wywoływania duchów i wrózenia z fusów.

Quote by Pius:
Quote by eviva: Pius

Ja za Janem Pawłem II,traktuję Ducha Świętego osobowo jako osobę i nieosobowo jako Bożą energię.




Przypomnę historię powstania Trójcy Świętej.

Bóg Ojciec-Matka->Bóg-Ojciec->{p ierwszy Anioł Żeński}->Bóg-Syn


A modlisz się za JP2 na różańcu?

(15) On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia.

Nie wiem skąd wzięłaś ta "historie powstania Trójcy Świętej" i chyba wole nie wiedzieć. Anioł żeński .. . Jak czytam Twoje posty to mam wrażenie ze chodziłaś chyba do jakiegoś technikum mechanicznego, iskry, energia itp.

To tak hurtem : ja się modlę za kolanach, na stojaco i, na leżąco i spiewajaco, ale na różańcu jeszcze nie próbowałem. Boso trzeba?(mam wrazliwe stopy)
Wiesz mi, w technikum sa przewaznie az za bardzo trzeźwo myslacy panowie (i panie oczywiscie), to jest raczej wpływ IZO TV (czy jakoś tam). Ja na ten kanał nie przełączam, bo mi ekran skwierczy, pilot pali i mam ochotę żucić nim w kineskop.

A tak bardzo, bardzo poważnie : odpowiedzi już padły. warto karmić trole?

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
tmina
 styczeń 03 2008 23:18   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/29/07
Postów:: 4

Domyslam sie ze nie znamy odpowiedzi na to pytanie ale jestem ciekawy co wy o tmy myslicie.
Czy tylko Homo sapiens sapiens mial/ma dusze czy nasi wczesniejsi kuzyni tez ja mieli ??
z tego pytania wynika nastepne Czy dusza tak samo jak nasz gatunek utworzyla sie w procesie ewolucji, stopniowo ??

===

Jeżeli ktoś mówi: Miłuję Boga, a brata swego nienawidzi, jest kłamcą
 
 Profil   Email 
 Cytat 
kazema
 styczeń 04 2008 00:11   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/15/07
Postów:: 456

Rozumujesz, i dowiedziales sie czegos? Chyba teraz masz niezly metlik w glowie Ale jak juz Ci tak maca, to ja pozwole dodac cos od siebie:

Cialo nie jest 'opakowaniem' dla duszy. Teoria, ze cialo to otoczka dla duszy pochodzi chyba z hinduizmu.
Pytanie: czy cialo ma dusze i gdzie?jest pytaniem blednie sformulowanym(z chrzescijanskiego punktu widzenia).

Zamiast zastanawiac sie gdzie ta dusza sie znajduje, lepiej po prostu zadbac o jej czystosc. A jak tego dokonac?Postepuj zgodnie ze swoim sumieniem. Tylko nie pytaj, gdzie znajduje sie sumienie!




===

'Od momentu, gdy zaczniesz podróż przez życie w jakimś obranym kierunku,nieustannie musisz korygować kurs' ('Plan lotu')
 
 Profil   Email 
 Cytat 
kazema
 styczeń 04 2008 00:22   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/15/07
Postów:: 456

[QUOTEcytat za: rozumujesz]Nurtuje mnie taki problem, zapłodnienie In Vitro.Skoro akt stworzenia człowieka wydarza się poza ciałem kobiety przy użyciu jajka, igły i plemnika. To dość dziwne że taki twór może mieć duszę(hipotetycznie)[/QUOTE]

In vitro (dziś)to jeszcze nie taka tragedia(dziecko nadal ma biologiczego ojca i matke). Za iles tam lat naukowcy przewidzieli, ze do powstania czlowieka potrzebne beda tylko komorki z jednego osobnika(kobiety). Dlaczego kobiety? Bo mezczyzni nam wymieraja, podobno

Kolorowych snow.

===

'Od momentu, gdy zaczniesz podróż przez życie w jakimś obranym kierunku,nieustannie musisz korygować kurs' ('Plan lotu')
 
 Profil   Email 
 Cytat 
kazema
 styczeń 04 2008 16:02   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/15/07
Postów:: 456

hej,

zajrzyjcie sobie, jak macie czas do NT i tam w liscie do Galatow jest mowa o 'napieciu miedzy duchem a cialem (rozroznienie ducha ,nie duszy, i ciala)
Ga 5, 16-26

===

'Od momentu, gdy zaczniesz podróż przez życie w jakimś obranym kierunku,nieustannie musisz korygować kurs' ('Plan lotu')
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Pastor
 styczeń 04 2008 18:23   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/05/07
Postów:: 501

Dusza to Człowiek jako całość - więc ciało będzie elementem tworzącym Dusze. Ujmij ciało, duszy nie będzie.

To są jakieś herezje.

===

Rzeczywistość należy do Chrystusa. (Kol 2,17) U Jego boku cały kosmos wyruszy w bój przeciw głupocie. (Mdr 5,17-20)
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Łukasz
 styczeń 04 2008 21:57   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/13/07
Postów:: 309

[Cytat Dusza to Człowiek jako całość - więc ciało będzie elementem tworzącym Dusze. Ujmij ciało, duszy nie będzie.

To są jakieś herezje.


Tak, jestem heretykiem !

A na serio to pomyśl Pan zanim coś napiszesz
Dusza wynika z istnienia ciała, umysłu(emocji itp.), świadomości bytu. Te trzy elementy tworzą Człowieka, zdolnego do kochania, postrzegania rzeczywistości, zdobywania wiedzy i tak dalej można by było wymieniać chyba w nieskończoność... I teraz w zależności w jakim środowisku, na jakich wartościach wychowywany jest człowiek, będzie świadczyć o stanie duszy( czy godna jest by dostąpić Królestwa Bożego, czy też nie ). Dlatego tak ważne jest uświadamiać ludziom że Kościół i Jego nauki są niezbędne do zbawienia!!

z pozdrowieniami od brata heretyka

===

"Jestem Twym najlichszym sługą, nędznym robakiem, daleko nędzniejszym i godnym pogardy, niż to pojmuję i umiem wyrazic"
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Łukasz
 styczeń 04 2008 22:34   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/13/07
Postów:: 309

Quote by kazema: [QUOTEcytat za: rozumujesz]Nurtuje mnie taki problem, zapłodnienie In Vitro.Skoro akt stworzenia człowieka wydarza się poza ciałem kobiety przy użyciu jajka, igły i plemnika. To dość dziwne że taki twór może mieć duszę(hipotetycznie)


In vitro (dziś)to jeszcze nie taka tragedia(dziecko nadal ma biologiczego ojca i matke). Za iles tam lat naukowcy przewidzieli, ze do powstania czlowieka potrzebne beda tylko komorki z jednego osobnika(kobiety). Dlaczego kobiety? Bo mezczyzni nam wymieraja, podobno

Kolorowych snow.[/QUOTE]

W końcu będziecie miały spokój

===

"Jestem Twym najlichszym sługą, nędznym robakiem, daleko nędzniejszym i godnym pogardy, niż to pojmuję i umiem wyrazic"
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Pastor
 styczeń 05 2008 00:12   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/05/07
Postów:: 501

Quote by Tanczacy_Kruk:
A na serio to pomyśl Pan zanim coś napiszesz


Poczytaj Pan św Tomasza - Kwestia o duszy.
Quote by Tanczacy_Kruk:
Dlatego tak ważne jest uświadamiać ludziom że Kościół i Jego nauki są niezbędne do zbawienia!!


Rz. 11,32 Albowiem Bóg podał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.
Niezbędna do zbawienia jest łaska Boża na którą nie można zasłużyć można ją tylko przyjąć bądź nie.


===

Rzeczywistość należy do Chrystusa. (Kol 2,17) U Jego boku cały kosmos wyruszy w bój przeciw głupocie. (Mdr 5,17-20)
 
 Profil   Email 
 Cytat 
kazema
 styczeń 05 2008 11:24   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/15/07
Postów:: 456

W końcu będziecie miały spokój


To sie nie tyczy mojej osoby(niestety).Ja nie doczekam sie tych SPOKOJMYCH, SZCZESLIWYCH czasow(niewierzac w reinkarnacje). Za daleka przyszlosc

===

'Od momentu, gdy zaczniesz podróż przez życie w jakimś obranym kierunku,nieustannie musisz korygować kurs' ('Plan lotu')
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Łukasz
 styczeń 05 2008 16:00   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/13/07
Postów:: 309

Pijany_pastor

Poczytaj Pan św Tomasza - Kwestia o duszy.


Dziękuje, poczytam...

Rz. 11,32 Albowiem Bóg podał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.
Niezbędna do zbawienia jest łaska Boża na którą nie można zasłużyć można ją tylko przyjąć bądź nie.


Tak, ale trzeba zauważyć, że Łaska Boża zawsze prowadzi do Kościoła, który jest zbawieniem...

Kazema

To sie nie tyczy mojej osoby(niestety).Ja nie doczekam sie tych SPOKOJMYCH, SZCZESLIWYCH czasow(niewierzac w reinkarnacje). Za daleka przyszlosc Wink


Takie czasy nie nastaną dlatego ich Pani nie doczeka.
Za to doczeka się Pani niebiańskich czasów

===

"Jestem Twym najlichszym sługą, nędznym robakiem, daleko nędzniejszym i godnym pogardy, niż to pojmuję i umiem wyrazic"
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Dezerter
 styczeń 05 2008 22:17   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by Tanczacy_Kruk: Pijany_pastor

Niezbędna do zbawienia jest łaska Boża na którą nie można zasłużyć można ją tylko przyjąć bądź nie.


Tak, ale trzeba zauważyć, że Łaska Boża zawsze prowadzi do Kościoła, który jest zbawieniem...

Łaska Boża prowadzi do świętości/przebustwienia/stania się "Chrystusem w Chrystusie",... a zbawieniem to jest Chrystus - "Nie masz innego imienia pod słońcem...."(z głowy)


Kazema

To sie nie tyczy mojej osoby(niestety).Ja nie doczekam sie tych SPOKOJMYCH, SZCZESLIWYCH czasow(niewierzac w reinkarnacje). Za daleka przyszlosc Wink


Takie czasy nie nastaną dlatego ich Pani nie doczeka.
Za to doczeka się Pani niebiańskich czasów

Kruku! , ale co to za niebo ... skoro my też tam będziemy
Oj siostra - podpadasz!

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
matejanka
 styczeń 05 2008 23:42   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

Kochani! Witajcie w Nowym Roku!!!
Nie oprę się aby nie napisać paru słów w tym temacie.
Strasznie to wszystko komplikujecie z kilku powodów.
Dzielicie Boskiego Ducha i Boga który jest przecież tylko jeden!!!!Bóg jest wszystko przenikającym Duchem o wielu Aspektach.

Nie ma oddzielnie żadnych innnych bóstw w Bogu i innych duchów oprócz Boskiego!!!
Jeżeli Boga nazywamy imieniem Duch Święty to myślimy i mówimy o sposobie działania Boga i sposobie Jego Objawiania się nam. Duch Chrystusowy to również ten sam jeden jedyny Bóg-dlaczego o tym nie pamiętacie!
Kolejny błąd to utożsamianie cżłowieka z jego duszą.
Po śmierci ciała zostaje tylko nasza duchowa część czyli dusza z duchem.
Dusza, to najbardziej z ciałem związana duchowa część. Dusza wcielając się, aby żyć na ziemi jako cżłowiek po pewnym czasie zapomina skąd przychodzi i swoją poprzednią osobowość i często ulega prawu materialnego świata stając się grzeszna.
Po śmierci ciała dusza budzi się do duchowego życia i staje na sądzie własnego sumnienia to znaczy w świetle Boskiego Prawa rozlicza się ze swojego życia w ciele.
Duch jest księgą duszy i w nim zapisywane są wszystkie czyny dokonywane przez duszę w kolejnych wcieleniach. Po śmierci ciała dusza dowiaduje się jakim cżłowiekiem była i jakim będzie. Zgodnie z Księgą Hebrajczyków "człowiek żyje tylko raz a potem sąd" co oznacza, że dusza w każdym nowym wcieleniu posiada inną osobowośc i inne cechy zależne jednak od jej poprzednich wcieleń.
Dusza po osądzeniu swojego ziemskiego życia ma okazję w zaświatach do zadośćuczynienia swoim uchybieniom w ciele, ma szansę na dalszy rozwój i jeżeli się to okaże konieczne na kolejne wcielenie. I mądra rozwinęta dusza jeżeli dobrze wykorzysta przerwę we wcieleniach to może ponownie narodzić się jako uduchowiony lepszy i wędrujący Drogą Boskiego Prawa cżłowiek. Dlatego św. Paweł słusznie pisze 9)Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; Sieje się w niesławie, bywa zbudzone w ... sieje się ciało cielesne, to jest także ciało duchowe." Ciało duchowe oznacza ciało uduchowione przez ducha czyli takie które jest posłuszne duchowi.
A teraz uwaga do katolików wierzących w zmartwychwstanie ciał i w życie duszy po śmierci!!!!
Zastanówcie się jaki sens ma ludzki dualizm to znaczy możnośc życia duszy poza ciałem. Czy sądzicie że duszy poza ciałem czegoś brakuje?
Dusza uwolniona z cielesnej powłoki staje na sądzie! Czy jest możliwe, aby ciało miało jakąś znaczącą role dla duszy poza dawaniem jej oparcia w materialnym świecie i bycia dla niej kamieniem probierczym?
Nie nie jest to możliwe, gdyż dusza jest osądzana a nie ciało, które wraca tam skąd przyszło, czyli do ziemi i to jest jego sąd. Ciało jest osądzone jako nietrwała i przemijająca powłoka dla duszy, jako proch!!! Gdyby było inaczej musiałoby powstać na sąd wraz z duszą!!! A sam Jezus powiedział że życiem jest duch, a ciało nic nie pomaga. Jak może zmartwychwstać coś co samo z siebie nie posiada życia!!!!?????
Zmartwychwstaniem ciała jest wcielenie się duszy w martwą materię i każde narodzenie nowego dziecka jest zmartwychwstaniem duszy do życia w materii. To jest ciała zmartwychwstanie.
Czym innym jest duchowe zmartwychwstanie to do którego powinna dążyć każda dusza, będące powstaniem duszy do duchowego życia bez grzechu, do życia zgodnego z Boskim Prawem zapisanym w jej duchu! Duchowym zmartwychwstaniem jest powrót do Domu Ojca bez konieczności powrotu na ziemię w kolejnym wcieleniu. Jak powrócić do Domu Ojca pokazał nam swoim życiem i śmiercią sam Bóg wcielając się w cżłowieka Jezusa. Jezus Przykład do naśladowania dla każdego człowieczego syna pokazał nam jacy musimy być aby kiedyś zasiąść po prawicy Ojca.Dlatego Jezus choć Jego Duch był Boski, nazywał Siebie Synem Człowieczym
Pozdrawiam

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Andrzej
 styczeń 06 2008 00:51   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by matejanka: A teraz uwaga do katolików wierzących w zmartwychwstanie ciał i w życie duszy po śmierci!!!!
Zastanówcie się jaki sens ma ludzki dualizm to znaczy możnośc życia duszy poza ciałem. Czy sądzicie że duszy poza ciałem czegoś brakuje?

Nie tylko sadzimy, ale i wierzymy w to na podstawie nauki Kościoła.
Duszy czegoś brakuje, poniewaz dusza jest tylko formą ciała
Quote by matejanka:
Dusza uwolniona z cielesnej powłoki staje na sądzie! Czy jest możliwe, aby ciało miało jakąś znaczącą role dla duszy poza dawaniem jej oparcia w materialnym świecie i bycia dla niej kamieniem probierczym?

Dusza bez ciała jest jak błękit nieba bez nieba
Quote by matejanka:
Nie nie jest to możliwe, gdyż dusza jest osądzana a nie ciało, które wraca tam skąd przyszło, czyli do ziemi i to jest jego sąd.

Osądzany jest człowiek
Quote by matejanka:
Ciało jest osądzone jako nietrwała i przemijająca powłoka dla duszy, jako proch!!!

A po co sadzić samo ciało?
Quote by matejanka:Gdyby było inaczej musiałoby powstać na sąd wraz z duszą!!!

I powstanie
Quote by matejanka:A sam Jezus powiedział że życiem jest duch, a ciało nic nie pomaga.

ciągle zapominasz, że to nie ten kontekst
Quote by matejanka: Jak może zmartwychwstać coś co samo z siebie nie posiada życia!!!!?????

no własnie dlatego może zmartwychwstać i to nie własną mocą, bp samo z siebie nie posiada życia tylko wtedy gdy zostaje do życia powołane przez połączenie z duszą
Quote by matejanka:

Zmartwychwstaniem ciała jest wcielenie się duszy w martwą materię

wybacz, ale to juz bajki niczym nie poparte
Quote by matejanka: i każde narodzenie nowego dziecka jest zmartwychwstaniem duszy do życia w materii.

wybacz, ale to juz bajki niczym nie poparte
Quote by matejanka:
To jest ciała zmartwychwstanie.


wybacz, ale to juz bajki niczym nie poparte
Quote by matejanka:
Czym innym jest duchowe zmartwychwstanie to do którego powinna dążyć każda dusza, będące powstaniem duszy do duchowego życia bez grzechu, do życia zgodnego z Boskim Prawem zapisanym w jej duchu!

oczywiście, że czym innym
Quote by matejanka:
Duchowym zmartwychwstaniem jest powrót do Domu Ojca bez konieczności powrotu na ziemię w kolejnym wcieleniu.

ales to zgrabnie wykombinowała
Quote by matejanka:Jak powrócić do Domu Ojca pokazał nam swoim życiem i śmiercią sam Bóg wcielając się w cżłowieka Jezusa.

nadinterpretacja. Jezus niczego nie pokazywał
Quote by matejanka:Jezus Przykład do naśladowania dla każdego człowieczego syna pokazał nam jacy musimy być aby kiedyś zasiąść po prawicy Ojca.

znowu nadinterpretacja
Quote by matejankaBig Grinlatego Jezus choć Jego Duch był Boski, nazywał Siebie Synem Człowieczym

a tu już związku żadnego nie ma

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
matejanka
 styczeń 06 2008 01:12   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

Medieval man!

Dlatego Jezus choć Jego Duch był Boski, nazywał Siebie Synem Człowieczym

a tu już związku żadnego nie ma

Pomijam Twoje wypowiedzi dotyczące innych poruszonych przeze mnie zagadnień, gdyż są mało przekonywujące
Uważasz że nie ma znaczenia fakt że Jezus wcielony Bóg nazywał Siebie Synem Człowieczym?
Otóż jakże się mylisz!!!!!!
Jako istoty ludzkie żyjące w świecie materialnym i dla materialnego świata jesteśmy synami cżłowieczymi,oddzielonymi od naszego prawdziwego Ojca.
Bóg po to stał się do nas podobny i przyjął ciało podobne do synów ludzkich, abyśmy mogli naśladując Go stać się znowu Jego dziećmi, a nie tylko synami człowieczymi, którzy na tym świecie rodzą się z woli ciała.
Jezus więc pokazał nam jak możemy stać się z synów ludzkich, dziećmi Boga poprzez pójście za Nim i poprzez naśladowanie Go. Jezus pozostawił nam zbawczą Naukę popartą własną Boską Krwią.
Pozdrawiam

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Dezerter
 styczeń 06 2008 01:31   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by medieval_man:
Quote by matejanka: Jak powrócić do Domu Ojca pokazał nam swoim życiem i śmiercią sam Bóg wcielając się w cżłowieka Jezusa.


nadinterpretacja. Jezus niczego nie pokazywał



a czemu nadinterpretacja?, Czy nie mamy iść w ślady Jezusa/naśladować go?,
czyż nie został nzwany Drogą?,
czyż ta Droga nie zaprowadzi nas do domu Ojca,
Czy Jezus swoim życiem nie dał nam przykładu/wskazówek jak żyć postępować, kochać, znosić cierpienie, wybaczać bliźnim ich słabości, nieosądzać innych i...długo jeszcze mógłbym?

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Andrzej
 styczeń 06 2008 14:28   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by matejanka: Medieval man!
Dlatego Jezus choć Jego Duch był Boski, nazywał Siebie Synem Człowieczym

a tu już związku żadnego nie ma

Pomijam Twoje wypowiedzi dotyczące innych poruszonych przeze mnie zagadnień, gdyż są mało przekonywujące
Uważasz że nie ma znaczenia fakt że Jezus wcielony Bóg nazywał Siebie Synem Człowieczym?


No to jeszcze raz przeczytaj sobie matejanko.
Napisałem:
a tu już związku żadnego nie ma
A ty zadajesz mi pytanie:
nie ma znaczenia fakt że Jezus wcielony Bóg nazywał Siebie Synem Człowieczym?

Czy to sie nie nazywa manipulacja?

Na resztę odpowiadam w poście do Dezertera

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Andrzej
 styczeń 06 2008 14:38   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by Dezerter:
Quote by medieval_man:
Quote by matejanka: Jak powrócić do Domu Ojca pokazał nam swoim życiem i śmiercią sam Bóg wcielając się w cżłowieka Jezusa.


nadinterpretacja. Jezus niczego nie pokazywał



a czemu nadinterpretacja?, Czy nie mamy iść w ślady Jezusa/naśladować go?,

Naśladowanie Jezusa nie jest najważniejsze.
Dopóki myślisz, że wystarczy naśladować Jezusa, tak długo opierasz się na własnych umiejętnościach naśladowczych.
A Jezus nie przyszedł zrobic z nas papugi.
Tak więc nie mamy tylko nasladować Jezusa (to oczywiscie nie zaszkodzi ale nie jest warunkiem zbawienia) , lecz przyjąć ofiarowaną przez Niego łaskę pojednania z Bogiem
Quote by Dezerter:
czyż nie został nzwany Drogą?,
czyż ta Droga nie zaprowadzi nas do domu Ojca,

Owszem, sam Siebie nazwał Drogą, co oznacza, że nie wskazuje nam kierunku, ani nie zchęca do naśladowania, lecz chce, byśmy zanurzając się w Jego Ciele (w Drodze) przyjęli łaskę powrotu do Ojca.
Droga nie jest tym samym co drogowskaz.
Jezus nie jest drogowskazem jak głoszą ci, którzy zachęcają do słuchania tylko Jego nauk i naśladowania Go (niby w czym?), ale Jezus jest Drogą, to znaczy, że jest pomostem pomiędzy czlowiekiem a Bogiem, z jednej strony mającym wejście/wyjście po stronie człowieka, a z drugiej strony mającym wejście/wyjście po stronie Boga
Quote by Dezerter:
Czy Jezus swoim życiem nie dał nam przykładu/wskazówek jak żyć postępować, kochać, znosić cierpienie, wybaczać bliźnim ich słabości, nieosądzać innych i...długo jeszcze mógłbym?

Owszem, ale czy jestes w stanie cokolwiek z tego zrobić tak jak On zrobił?
Zauważ, że Jezus stwierdził iż: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. (...) Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników
Nie przyszedł powoływać tych, ktorzy będą Go własnymi siłami naśladowali, ale tych, ktorzy będą od Niego oczekiwali miłosierdzia

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
matejanka
 styczeń 06 2008 18:51   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775


cyt. za matejanka
Jak powrócić do Domu Ojca pokazał nam swoim życiem i śmiercią sam Bóg wcielając się w cżłowieka Jezusa.


nadinterpretacja. Jezus niczego nie pokazywał

Medieval man! Jeżeli pytam kogoś o drogę, to o co pytam? Przecież, że o drogowskaz, o wskazówki jak dotrzeć do celu!!!! Dla duszy celem jest duchowe życie na Łonie Boga, a drogowskazem Jezus i Jego Życie i jego Nauka!!!!Czyżbyś to negował???Jezus jest Drogą do Ojca, jest drabiną do Nieba, a właściwie Jego krzyż!!! Czyżbyś zaprzeczał temu!!!?????Jezus wskazał nam drogę do wieczności!!Czyżbyś temu zaprzeczał???!!!!

Naśladowanie Jezusa nie jest najważniejsze.
Dopóki myślisz, że wystarczy naśladować Jezusa, tak długo opierasz się na własnych umiejętnościach naśladowczych.

A cóż to za przedziwny zlepek! Co znaczy wystarczy naśladować Jezusa!!????
Oznacza to żyć weług wskazówek Mistrza. Oznacza trud stawania się Jemu podobnym. Oznacza wysiłek postępowania według Jego Zbawczej Nauki!!! I to jest według Ciebie "tylko"!!!???
A Jezus nie przyszedł zrobic z nas papugi.
Tak więc nie mamy tylko nasladować Jezusa (to oczywiscie nie zaszkodzi ale nie jest warunkiem zbawienia) , lecz przyjąć ofiarowaną przez Niego łaskę pojednania z Bogiem

Co masz na myśli pisząc że Jezus nie przyszedł zrobić z nas papugi? Oczywiście że nie!!!!
Korzystanie z dobrego przykładu nie oznacza stawanie się papugą lecz jest samowychowywaniem się dopóty, dopóki jest to czynione świadomie i dobrowolnie. Jezus nie żądał od nas bezmyślnego powtarzania jego czynów lecz właśnie świadomego przyjęcia Łaski Zbawienia jaką jest skorzystanie z jego Przykładu i pójścia Jego Śladem Przyjęcie Łaski w niczym nie wyklucza się z naśladowaniem Jezusa!!!!! Lecz naśladowanie Jezusa jest konieczne do Zbawienia gdyż Jezus wskazał jedyną Drogę Zbawienia którą jest Droga Miłości, a ta jest konieczna do osiągnięcia celu!!!!!!!!
Co oznacza Droga Miłości? Właśnie dokładnie to czego nauczał Jezus i jest to droga miłosierdzia , przebaczenia, pojednania , braterstwa, nastawiania drugiego policzka gdy ktoś nas uderzy, nie żądania oddania tego co pożyczyliśmy, krótko mówiąc droga wyrzeczenia i poświęcenia się dla innych z miłości do nich.

Owszem, sam Siebie nazwał Drogą, co oznacza, że nie wskazuje nam kierunku, ani nie zchęca do naśladowania, lecz chce, byśmy zanurzając się w Jego Ciele (w Drodze) przyjęli łaskę powrotu do Ojca.
Droga nie jest tym samym co drogowskaz.
Jezus nie jest drogowskazem jak głoszą ci, którzy zachęcają do słuchania tylko Jego nauk i naśladowania Go (niby w czym?), ale Jezus jest Drogą, to znaczy, że jest pomostem pomiędzy czlowiekiem a Bogiem, z jednej strony mającym wejście/wyjście po stronie człowieka, a z drugiej strony mającym wejście/wyjście po stronie Boga

Jedno nie wyklucza drugiego!!!
Pamiętaj, że zaciemniając naukę Mistrza można spowodować, że się samemu nie wejdzie do Królestwa i nie pozwoli wejść innym!!!


Czy Jezus swoim życiem nie dał nam przykładu/wskazówek jak żyć postępować, kochać, znosić cierpienie, wybaczać bliźnim ich słabości, nieosądzać innych i...długo jeszcze..
Owszem, ale czy jestes w stanie cokolwiek z tego zrobić tak jak On zrobił?

A czy ziemski ojciec nauczając syna żąda od niego, aby od razu stał się taki jak on? Czy nie raduje się z każdej próby swojego syna do osiągania podobieństwa do siebie w sprawach, które sam już osiągnął. Ciagle zapominasz że Jezus oprócz tego, że był wcielonym Bogiem i Boskim Synem, duchowo był naszym Ojcem pouczającym nas swoimi Naukami! Samo naśladowanie Jezusa jest drogą do doskonalenia się, a ta droga zawsze prowadzi do Ojca, który jest doskonały



Zauważ, że Jezus stwierdził iż: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. (...) Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników
Nie przyszedł powoływać tych, ktorzy będą Go własnymi siłami naśladowali, ale tych, ktorzy będą od Niego oczekiwali miłosierdzia

Matko Przenajświętsza!!! Co Ty wypisujesz i jak wszystko mieszasz! Jezus przyszedł do grzeszników aby ich nawracać i wskazywać drogę. Po co miał przychodzić do tych którzy na niej już są, to znaczy postępują według Boskich Przykazań? Ale co to ma wspólnego z faktem, że swoją Nauką i Przykładem pociągał grzeszników i ich wzywał do naśladownictwa?
Medieval man! Mam nadzieję, że powyższy Twój post po prostu był mało przemyślany przez Ciebie!
Pozdrawiam

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,57 sekund
Nowy wątek Odpowiedz



 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana