Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Trzeci Testament vol 2
 |  Wersja do druku
eviva
 lipiec 25 2010 19:02   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

aszug

do matejanki:"Jesteś niepoważna. Jak może tak podstawowa rzecz, której brak czyni wszystko niejasnym i niespójnym nie występować ani jeden raz w Piśmie św. i w nauce Jezusa? Przecież to logiczne, że gdyby reinkarnacja była prawdą byłaby to jedna z podstawowych nauka Jezusa, a tak nie tylko taką nie jest, ale nie jest nią nawet w minimalnej formie, przeciwnie, wiele innych wypowiedzi Jezusa i św. Pawła przeczy wielokrotności istnienia na ziemi.
Matejanka podawała wcześniej fragmenty z Biblii mówiące o istnieniu reinkarnacji i było ich bardzo dużo.

Poza tematem tak trochę. Według muzułmanów Jego przyjście jednak nie okazało się wystarczające.
Nie wiem o jakich mówisz objawieniach którę byłyby sprzecznością w ST i NT(może nie doczytałem bo wątek jest okropnie długi), lecz każda sprzeczność w jakimkolwiek piśmie czy widzeniu, wyklucza jako autentyczne.[/p]
Sprzeczności w Biblii nie brakuje,a zwłaszcza w NT.

W temacie i to ściśle. Muzułmanie nie są chrześcijanami, chrześcijanie czekający na nowe objawienie są chrześcijanami z nieporozumienia, w Jezusie Chrystusie Bóg powiedział już wszystko i żadnego objawienia nie będzie, o czym mówi precyzyjnie Katechizm.[/p]
Kto to jest Jezus Chrystus i kto jest jego ojcem,bo ojcem Chrystusa jest Bóg Ojciec,a ojcem Jezusa jest Duch Święty.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Dezerter
 lipiec 26 2010 14:10   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by: eviva

Kto to jest Jezus Chrystus i kto jest jego ojcem,bo ojcem Chrystusa jest Bóg Ojciec,a ojcem Jezusa jest Duch Święty.


i tak Eviva niechcący udowodniła istnienie Trójcy Św Smile

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
matejanka
 lipiec 27 2010 18:02   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

cd.

Twierdzenia zwolenników reinkarnacji można bardzo prosto obalić czytając dokładniej cytowane teksty. Herod nie mógł myśleć o reinkarnacji jeśli ściął Jana parę miesięcy wcześniej, a Chrystus jest dorosłym człowiekiem.

co ma piernik...
przepraszam ale pisze z przyczepy nad morzem wiec w skrocie.
przedmiot wiary Heroda jest nieistotny

Jezus wprost mówi, że nie jest Eliaszem (J 1, 21), poza tym Żydzi uważali, że Eliasz nie umarł, ale żywcem został wzięty do nieba (2 Krl 2, 11) i oczekiwali jego powtórnego przyjścia – nie może więc być mowy o reinkarnacji.


slusznie mowil bo nim nie byl
Eliasz odszedl do nieba a powrot z nieba w innym ciele jest reinkarnacja duszy i nie ma znaczenia co stalo sie z poprzednim cialemChrystus gdy mówił, że Eliasz już przyszedł miał na myśli Jana Chrzciciela, który poprzedza samego Pana „z duchem i mocą Eliasza” (Łk 1, 16) – nie chodzi więc o osobę Eliasza, ale o samo posłannictwo. Domyślanie się poprzedniego wcielenia w pytaniu „kto zgrzeszył” nie ma także podstaw biblijnych.

a tutaj zastawiasz sidla na siebie samego
wklejam fragment z jednej ze stron internetowych o misji Jezusa
on byl namaszczony przez Ojca Duchem Swietym
wiec Kim wedlug Ciebie byl?
Mesjasz

KKK 745 Syn Boży w czasie swego Wcielenia jest konsekrowany na Chrystusa (Mesjasza) przez namaszczenie Duchem Świętym (Por. Ps 2, 6-7).

KKK 436 Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia "Mesjasz", które znaczy "namaszczony". Pojęcie to stało się imieniem własnym Jezusa, ponieważ On doskonale wypełnił Boskie posłanie, które pojęcie to oznacza. Istotnie, w Izraelu namaszczano w imię Boże tych, którzy zostali konsekrowani przez Boga do misji zleconej przez Niego. Byli to królowie (Por. 1 Sm 9, 16;10, 1; 16,1. 12-13; I Krl 1, 39). kapłani (Por. Wj 29, 7; Kpł 8, 12). a w rzadkich przypadkach prorocy (Por. 1 Krl 19, 16). Takim namaszczonym miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował ostatecznie Jego Królestwo (Por. Ps 2, 2; Dz 4, 26-27). Mesjasz miał być namaszczony Duchem Pańskim (Por. Iz 11, 2. równocześnie jako król i kapłan (Por. Za 4, 14; 6, 13). ale także jako prorok (Por. Za 4, 14; 6, 13). Jezus wypełnił mesjańską nadzieję Izraela w potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla.

KKK 437 Anioł ogłosił pasterzom narodzenie Jezusa jako narodziny obiecanego Izraelowi Mesjasza: "Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan" (Łk 2, 11). Od początku jest On Tym, "którego Ojciec poświęcił i posłał na świat" (J 10, 36), który począł się jako "święty" (Łk 1, 35) w dziewiczym łonie Maryi. Józef został powołany przez Boga, by wziął do siebie Maryję, swoją Małżonkę, "albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło" (Mt 1, 20), oraz żeby Jezus, "zwany Chrystusem", narodził się z Małżonki Józefa w mesjańskim potomstwie Dawida (Mt 1,16) (Por. Rz 1, 3; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16).

KKK 438 Konsekracja mesjańska Jezusa ukazuje Jego Boskie posłanie. "Na to zresztą wskazuje samo Jego imię, ponieważ w imieniu Chrystusa kryje się Ten, który namaścił, Ten, który został namaszczony, i samo namaszczenie, którym został namaszczony. Tym, który namaścił, jest Ojciec; Tym, który został namaszczony, jest Syn; a został namaszczony w Duchu, który jest Namaszczeniem" (Św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 18, 3). Wieczna konsekracja mesjańska Syna objawiła się w czasie Jego ziemskiego życia podczas chrztu udzielonego Mu przez Jana, gdy "Bóg namaścił (Go) Duchem Świętym i mocą" (Dz 10, 38), "aby On się objawił Izraelowi" (J 1, 31) jako Mesjasz. Jego dzieła i Jego słowa pozwolą poznać Go jako "Świętego Bożego" (Mk 1, 24; J 6, 69; Dz 3, 14).

KKK 439 Wielu żydów, a nawet niektórzy poganie podzielający ich nadzieję, rozpoznali w Jezusie podstawowe cechy mesjańskiego "syna Dawida" obiecanego przez Boga Izraelowi (Por. Mt 2, 2; 9, 27; 12, 23; 15, 22; 20, 30; 21, 9. 15. Jezus przyjął tytuł Mesjasza, do którego miał prawo (Por. J 4, 25-26; 11, 27). ale nie bez pewnej rezerwy, ponieważ ten tytuł był rozumiany przez pewną grupę Jemu współczesnych w sposób zbyt ludzki (Por. Mt 22, 41-46). przede wszystkim polityczny (Por. J 6, 15; Łk 24, 21).

KKK 440 Jezus przyjął wyznanie wiary Piotra, który uznał w Nim Mesjasza, zapowiadając bliską mękę Syna Człowieczego (Por. Mt 16, 16-23). Odsłonił autentyczną treść swojego mesjańskiego królowania, zarówno w transcendentnej tożsamości Syna Człowieczego, "który z nieba zstąpił" (J 3, 13) (Por. J 6, 62; Dn 7, 13). jak też w swoim posłaniu odkupieńczym jako cierpiący Sługa: "Syn Człowieczy... nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20, 28) (Por. Iz 53, 10-12). Dlatego prawdziwe znaczenie Jego królowania ukazało się dopiero z wysokości krzyża (Por. J 19, 19-22; Łk 23, 39-43). Po Jego zmartwychwstaniu natomiast Jego królowanie mesjańskie będzie już mogło być ogłoszone przez Piotra wobec ludu Bożego: "Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem" (Dz 2, 36).

KKK 486 Jedyny Syn Ojca, poczęty jako człowiek w łonie Maryi Dziewicy, jest "Chrystusem", to znaczy namaszczonym przez Ducha Świętego (Por. Mt 1, 20; Łk 1, 35. od początku swego ziemskiego życia, chociaż będzie objawiał się stopniowo: pasterzom (Por. Łk 2, 8-20). mędrcom (Por. Mt 2,1-12). Janowi Chrzcicielowi (Por. J 1, 31-34). uczniom (Por. J 2, 11). Całe życie Jezusa Chrystusa będzie więc ukazywać, że
"Bóg namaścił (Go) Duchem Świętym i mocą" (Dz 10, 38

cdn

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
matejanka
 lipiec 27 2010 18:13   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

cd. niestety nie mozna napisac dluzszego postu wiec pisze na raty
w poprzednim poscie chodzilo mi o zwrocenie Twojej uwagi na slowa ktorych sam uzyles w odniesieniu do Eliasza ,a ktore zostaly rowniez uzyte w odniesieniu do Jezusa
"w duchu i w mocy" i oznaczaja one w przypadku Jezusa, ze byl On samym Bogiem Ojcem z Ducha
a w przypadku Jana Chrzcieciela, ze b yl on z ducha Eliaszem, a wiec nim samym tylko w innej ludzkiej powloce
Jezus byl inkarnacja Ducha Boga w ludzkim ciele
cdn
pozdrawiam

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
matejanka
 lipiec 21 2011 07:06   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

Moi Mili
przetlumaczylam dla Was wezwanie Matki calej ludzkosci, Tej ktora "kiedys byla Maria" pochodzace z niemieckiej strony zajmujacej sie wspolczesnymi slowami Chrystusa i Jego Ziemskiej Matki kierowanymi do wspolczesnej ludzkosci.
.Slowa o Tej "ktora kiedys byla Maria" sa cytatem z objawienia Matki Boga na ziemi w Amsterdamie i chociaz nie naleza do przetlumaczonego przeze mnie Wezwania sa wazne jako wskazowka ze przedstawiane przeze mnie Objawienie z Norynbergii jest spojne z tym ktore jest juz znane a pochodzi z Amsterdamu,

Cytat z Objawienia w Amsterdamie Idzie Peerdeman brzmial tak:

"Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani Wszystkich Narodów, która kiedyś była Maryją, stanie się naszą Orędowniczką.Amen."
W slowach "Ktora kiedys byla Maryja" kryje sie Prawda o tym Kim Ona Jest
skad przyszla na ziemie i Kim jest po odejsciu z ziemi.
Ta Prawda bedzie coraz bardziej znana i uznana przez wszystkich ludzi gdyz Trynitarno-Maryjne Dzielo bedzie sie rozpowszechnialo na swiecie dzieki Swiatlu Ducha Swietego.
W Biblii mamy wskazowki o roli Niewiasty w procesie zbawienia, a w Apokalipsie jest jasno powiedziane ze Niewiasta obleczona w slonce odegra znaczaca role w procesie narodzin nowej ludzkosciu.
Lecz wrocmy do Wezwania Matki Ludzkosci, ktore dostepne jest na stronach niemieckich noszacych tytul "Licht, Liebe, Kreise Nurnberg 2" z dnia 13 lipca biezacego roku
Wezwanie to skierowane jest do wszystkich istot calego Stworzenia bez wyjatku i wzgledu na denominacje, a nawet wyznanie
W Wezwaniu tym nie ma niczego sprzecznego z nauczaniem kosciolow o Matce Boga, choc zawarte w nim jest uscislenie tego Kim Ona jest w swietle Wiecznosci.


Boskie Milosierdzie jest jak lustro, a Ja jako Aniol Milosierdzia trzymam to lustro przed tym swiatem

Niiech bedzie pochwalony Ten ktorego Milosierdzie ukazalo sie - w widzialnym swiecie-On Jedyny Wieczny
Niech bedzie pochawalony Ten, Ktory Milosierdzie postawil na najwyzszym miejscu w Swoim Stworzeniu-On Jedyny Wieczny
Niech bedzie pochwalony Wieczny Stworca Bog i Ojciec

Sluchajcie na wszystkich poziomach stworzenia, sluchajcie i chwalcie Tego, Ktory jest dla was Stworca, Kaplanem, Bogiem i Ojcem, chwalcie Go wszystkimi zmyslami

Jako Aniol Milosierdzia jestem Nosicielka tego wewnetrznego przezycia(milosierdzia) a w kazdym wloknie mojego istnienia odczuwam Wole Wiecznego Boga

Spojrzcie, ma nastapic Pokoj na kazdym poziomie stworzenia
Spojrzcie , ma nastapic Pokoj na wszystkich cialach niebieskich
Spojrzcie, ma nastapic Pokoj na ziemi
Lecz aby mogl nastapic Pokoj swiat musi sie zatrzymac, konieczne jest aby swiat ujrzal swoj stan

Wymaga to, aby swiat sobie uswiadomil w jakim stopniu jeszcze przestrzega Boskich Praw
i konieczne jest aby stan tego swiata stal sie widoczny

Dlatego mam za zadanie trzymac przed swiatem lustro, aby ten swiat mogl sie w nim obejrzec
Dlatego mam za zadanie kazdemu czlowiekowi z tego swiata tak trzymac lustro,aby ten mogl sie w tym lustrze Milosierdzia ujrzec i ocenic
Milosc Wiecznego bedzie czlowiekowi towarzyszyc jako pomoc w rozpoznaniu wlasnego stanu
Sluchajcie na wszystkich poziomach stworzenia i we wszystkich kregach stworzenia: Lustro Milosierdzia zostalo wzniesione i wszyscy w nim sie beda ogladali
Czy chcecie posluchac mojego glosu? Czy chcecie pojsc za moimi wskazowkami?
Czy naprawde chcecie zmiany na tym swiecie?
Czy rzeczywiscie chcecie ujrzec siebie w prawdzie o was?
Jezeli tego naprawde chcecie zacznijcie natychmiast i nie zwlekajcie
Nie stawiajcie wyzej zewnetrznych "waznosci" od waszego rzeczywistego istnienia.
Uswiadomcie sobie, ze nie zawsze zyjecie na tej ziemi
Uswiadomcie sobie, ze jestescie pielgrzymami, pielgrzymami poprzez poziomy stworzenia
Gdy to sobie uswiadomicie, uczcie sie uwalniania siebie ze wszystkich tych "waznosci" tego swiata
Lecz tez miejcie swiadomosc, ze od tego swiata nie otrzymacie za to zadnego uznania
Tak wiec o ile ludzie swiata dowiedza sie ze juz nie tylko z tym swiatem sie identyfikujecie, beda was wysmiewac, wyszydzac i odrzucac ze swojego "swiata kregu"
Lecz nie obawiajcie sie, gdyz tych ktorzy beda wykluczeni bedzie wielu, dzieki czemu wy w ludzkim okryciu nie bedziecie samotni w swoim wykluczeniu.
Wielu z ludzi swiata nie wystapi otwarcie przeciwko wam, nie powie wam otwarcie, ze jestescie wykluczeni, lecz beda sie odnosili do was z rezerwa .Nie beda chcieli z wami dzielic ich swiata
Rowniez ci ktorzy nie sa tego samego zdania w sprawach duchowych beda sie od was odwracali i tak jak we wszystkich czasach beda szli za tymi, ktorzy nosza wspaniale szaty i obiecuja wspaniale czasy
Wielu z nich dziala w dobrych zamiarach, lecz oni czesto sa tymi ktorzy zostali zwiedzeni
Blask tego swiata dochodzi az do mentalnego poziomu, tak ze rowniez w w zaswiatach zyja jeszcze dzieci podlegajace "Moznowladcom" tego swiata.
Niech wam sie nie wydaje, ze wszyscy ci ktorzy ten organiczny swiat opuscili, rzeczywiscie go opuszczaja
Wielu z nich nosi wciaz jeszcze swiadomosc tego swiata w sobie i jest jeszcze wciaz zwrocona ku temu swiatu
Tak, rowniez w zaswiatach po drugiej stronie zaslony na waszej swiadomosci, zyja mieszkancy, ktorzy sa zwroceniu ku tej samej swiadomosci co mieszkancy swiata
Uzywaja tych samych slow, maja te same "waznosci" a przez posrednictwo intuicji maja wplyw na mieszkancow swiata
Prawdziwe siostry i bracia pragna nie waszego swiatowego dobra, lecz waszego dobra duchowego.
Pragna was prowadzic poprzez sztormy duchowego obudzenia do waszego prawdziwego istnienia, ktore jest waszym duchowym istnieniem
To duchowe przebudzenia wymaga abyscie sie obejrzeli w lustrze prawdy
To lustro zostalo wykonane przez Boskie Milosierdzie, gdyz bez Milosierdzia nie moglibyscie zniesc prawdy o swoim stanie.i dokonalibyscie samosadu. Sami siebie stracilibyscie do piekla, gdyz nie moglibyscie zniesc Boskiej Prawdy.
Nie Bog wtraca do piekla, tych ktorzy nie moga zniesc Jego Prawdy lecz to oni sami uciekaja tam przed ta Prawda
Wielu ludzi swiata nie wierzy w Boga i naturalnie rowniez nie wierzy w pieklo.Wielu z tych ktorzy wierza w Boga i w pieklo wyobraza sobie, ze to Bog zsyla tam tych, ktorzy nie sluchaja Jego Prawa

Zaprawde Bog nigdy nie odrzuca i nie przeklina nikogo

Sa to oni sami, ktorzy uciekaja przed Boska Miloscia, ktorzy w oddaleniu od Boga szukaja ucieczki, a zaprawde oddalenie od Boga jest pieklem.
Uciekaja tam, gdyz sprawia im bol opor przed rozpoznana Boska Miloscia
Lecz oddalenie od Boga nigdy nie jest wiecznoscia, gdyz w akcie zbawienia na Golgocie oddaleniu od Boga zostal postawiony kres, a ten fakt bedzie teraz silniej przywolany do swiadomosci we wszystkich swiatach i na wszystkich poziomach stworzenia
Teraz rowniez ci ,ktorzy dotychczas ofiare na Golgocie odrzucali-ofiare Wiecznego Boga dla calego stworzenia i dla wszystkich stworzen-beda musieli uznac to, co Golgota naprawde oznacza i beda wstrzasnieci w obliczu tego co na Golgocie " Wykonalo sie"
Ten wstrzas bedzie lagodzilo lustro Milosierdzia, ktore bedzie otaczalo plaszczem tych, ktorzy tego najbardziej potrzebuja.
Sa to ci ktorzy uciekaja jak najdalej od Boga, gdy jest mowa o Boskiej Milosci
Sa to ci, ktorzy uciekaja przed imieniem Jezus, ktorzy nie chca zrozumiec ze w tym imieniu jest cale Zbawienia
Ten plaszcz Milosierdzia beda rowniez uzywali ci ktorzy, ktorzy imieniem Jezus poslugiwali sie dla wlasnych celow
Rowniez ci ktorzy w imieniu Jezusa skazywali na pieklo swoje rodzenstwo
Jedynym sedzia jest Bog a Jego Sedziowska Miara nie podlega ludzkiej mierze
Przypomnijcie sobie slowa
"nie sadzcie abyscie sami siebie nie osadzili."
Sluchajcie, pojmujcie i sprawdzajcie na zawartosc prawdy slowa, ktore dochodza do was spoza zaslony waszej swiadomosci
rowniez to nalezy do Milosierdzia

Tak wiec sprawdzajacie czy te slowa wskazuja ludziom na cel Zbawienia-na uswiadomienie kazdemu, ze jest ukochanym dzieckiem Wiecznego Ojca
Sprawdzajcie, czy czlowiek jest przedstawiany jako samozbawiajacy sie, lub czy tez ta Prawda wylacznie przypisywana jest Wiecznemu Stworcy
Sprawdzajcie czy jestescie wzywani do nawrocenia, do nawrocienia do Boga i przez Niego ogloszonym wartosciom, lub czy wam wartosci swiata beda przedstawiane jako "wartosci"
Sprawdzajcie czy wspolczucie , prawdziwa milosc, a przede wszystkim milosierdzie jest w tych slowach, lub czy przede wszystkim u ich podstawy jest odrzucenie i wyklecie
Sprawdzajcie siebie samych czy was wieza "waznosci" swiata , lub czy jestescie wolni aby wedrowac z aniolami Boga poprzez Boskie Krolestwo
Sprawdzajcie siebie samych w lustrze milosierdzia czy na pierwszym miejscu jest u was milosierna milosc, lub czy wazniejsza dla was jest madrosc swiata
Sprawdzajcie, a potem dzialajcie ale nie zwlekajcie
Nie osadzajcie. Gdyz zawsze wowczas gdy osadzacie osadzacie siebie jednoczesnie[/b

[b]]Mowi do was Matka i jednoczesnie Ta ktora jest nosicielka lustra Boskiego Milosierdzia
Jestem Aniolem Boskiego Milosierdzia, Pura(Czysta)


Blogoslawieni ci ktorzy uznaja Boska Milosc w Jezusie
Ktorzy poznali ze sam Bog sie na tej ziemi wrodzil, a mi bylo wolno byc Kielichem na te Milosc
Blogoslawieni ci ktorzy bardziej ufaja Bogu niz zwodzicielom tego swiata
Lecz cale moje wspolczucie mam dla tych zwodzicieli
Dla nich modle sie o laske samopoznania
Dla nich modle sie o laske, aby im bylo wolno rozpoznac Boga w Jego Milosci i wowczas aby wraz ze mna i calymi zastepami niebieskimi wspolnie wznosili hymn pochwalny

Badz pochwalony Ty Wieczny Boze w swojej Milosci
Badz pochwalony Ty Wieczny Boze w swoim Milosierdziu
Badz pochwalony Ty Wieczny Boze w swojej Cierpliwosci
Fundament Twojego Porzadku utrzymuje Stworzenie
Fundament Twojej Woli prowadzi je
Fundament Twojej Madrosci ksztaltuje je
Fundament Twojej Powagi daje mu Pokoj

Amen, Amen, Amen

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
aszug
 lipiec 21 2011 10:58   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/08/06
Postów:: 239

Bez końca potraficie ciągnąć temat tysiąckrotnie omówiony i bez końca potraficie gmatwać argumenty już dawno jasno i czytelnie podane.
Wszystkie fragmenty, które podajecie za istnieniem reinkarnacji pochodzące z Pisma świętego dadzą się wyjaśnić w zupełnie inny sposób, w powiązaniu do innych miejsc Pisma świętego lub przez swoją prostotę wprost, bez odniesień. Nie ma sensu żadna dyskusja z wami, bo wciąż robicie to samo: najpierw przyjęliście istnienie reinkarnacji, a potem szukacie argumentów na nią gdzie tylko się da, także w Piśmie świętym. To jest nieuczciwy zabieg, ale na szczęście wszystkie te techniki mające ukazać słuszność waszych wypowiedzi dadzą się wyjątkowo łatwo i po chrześcijańsku obalić.

===

Ilekroć poszedłem między ludzi, mniejszy wróciłem.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
aszug
 lipiec 21 2011 11:04   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/08/06
Postów:: 239

slusznie mowil bo nim nie byl
Eliasz odszedl do nieba a powrot z nieba w innym ciele jest reinkarnacja duszy i nie ma znaczenia co stalo sie z poprzednim cialem


To, że Eliasz powrócił z powrotem na ziemię jest zupełnie gołosłowne i wynika wyłącznie z Twojej woli, aby tak było. Nie ma na to najmniejszych wskazówek w Piśmie św.
Jezus mówi wyraźnie o tym, że Jan Chrzciciel jest Eliaszem w metaforycznym znaczeniu. Każdy obiektywnie nastawiony człowiek to dostrzega.a tutaj zastawiasz sidla na siebie samego
wklejam fragment z jednej ze stron internetowych o misji Jezusa
on byl namaszczony przez Ojca Duchem Swietym
wiec Kim wedlug Ciebie byl?
Mesjasz


Jezus przyszedł w duchy i mocy, czyli w Duchu Świętym, a nie w duchu Eliasza, tak jak wyraźnie mówi o tym Jezus. Nie ma tu żadnej analogii. Niewiarygodnie pokrętna jest Twoja logika.

===

Ilekroć poszedłem między ludzi, mniejszy wróciłem.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
aszug
 lipiec 21 2011 11:15   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/08/06
Postów:: 239

Quote by: matejanka

cd. niestety nie mozna napisac dluzszego postu wiec pisze na raty
w poprzednim poscie chodzilo mi o zwrocenie Twojej uwagi na slowa ktorych sam uzyles w odniesieniu do Eliasza ,a ktore zostaly rowniez uzyte w odniesieniu do Jezusa
"w duchu i w mocy" i oznaczaja one w przypadku Jezusa, ze byl On samym Bogiem Ojcem z DuchaNic takiego nie oznaczają. Oznaczają, że był w mocy Ducha św., co ani nie oznacza jeszcze, że był Bogiem, ani, że duch ten ma cokolwiek wspólnego z duchem Eliasza. "Duch Eliasza oznacza wyłącznie charyzmę charakteryzującą tak posłannictwo Eliasza, jak i Jana Chrzciciela.

Co zresztą chciałaś wykazać poprzez tę analogię? Słowa odnoszące się do Jana mówią "w duchu i mocy Eliasza", słowa dotyczące Jezusa tylko "w duchu i mocy", więc znaczenie jest zupełnie inne i nic nie wiąże tych tekstów. Poza tym Jezus nie jest Bogiem Ojcem, nigdy nim nie był i nigdy nim nie będzie. Cały Nowy Testament to poświadcza, że Jezus istniał wobec Ojca w sposób relacyjny, jak Ja i Ty, a nie tożsamy.


a w przypadku Jana Chrzcieciela, ze b yl on z ducha Eliaszem, a wiec nim samym tylko w innej ludzkiej powloce


Nic takiego z tych słów nie wynika, zupełnie. Mówią o czym innym i to jest całkowicie czytelne w nich. Być z ducha Eliaszem to mieć ten sam płomień, co on, tę samą charyzmę. "Ale z ciebie sokół" mówi się często o osobach szybkich. Jak można teksty tak proste przemanipulowywać? Jak już szukać argumentów, to uczciwiej, Matejanko.

Jezus byl inkarnacja Ducha Boga w ludzkim ciele
cdn
pozdrawiam[/p]


To tylko Twoje wierzenie. Cały Nowy Testament zaprzecza temu.

===

Ilekroć poszedłem między ludzi, mniejszy wróciłem.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
aszug
 lipiec 21 2011 11:28   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/08/06
Postów:: 239


Misja Jezusa bylo utorowanie drogi do Domu Ojca, a misja Ducha Prawdy wyjasnienie tego wszystkiego co ludzkosc poprzez wieki odksztalcila i nie zrozumiala z nauki Jezusa oraz wprowadzenie jej w nastepne Boskie Pouczenia, ktore wraz z Nauka obu testamentow ST i NT dadza jedna spojna logiczna calosc


Te wyjaśnienia nie dotyczą rzeczy podstawowych, tak jak reinkarnacja i wszystkie skutki dla wiary i życia duchowego z niej wynikające. Duch miał rozjaśnić i pogłębić to, co już Jezus ludziom oznajmił, a to, że nigdy nie nauczał ich o reinkarnacji jest pewne dla wszystkich sięgających po Pismo św., także niewierzących.przeciez Jezus powiedzial jednoznacznie, ze Jan Chrzciciel to oczekiwany Eliasz i ze On przyjdzie jeszcze raz. Zaprzeczanie temu rowna sie zaprzeczaniu slowom Jezusa a z kolei jezeli podwaza sie jasne slowa Jezusa i probuje sie nadac im inne znaczenie choc mowil je bez zadnych przypowiesci i wprost, to jak mozna w ogole dyskutowac? Gdy cos nie pasuje do nauki katechizmu to uznaje sie, ze tego nie ma?
cdn
[/p]


Ale to przecież Ty przeinaczasz jasne słowa Jezusa. Jezus nigdy nie powiedział, że Jan Chrzciciel jest Eliaszem, żydzi nie wierzyli w reinkarnację. Jezus mówi jasno i wyraźnie w jakim znaczeniu Jan jest Eliaszem: jest nim metaforycznie, symbolicznie. To Ty masz nieustanną i przewlekłą skłonność wszystkie tego typu fragmenty interpretować na swoją korzyść, nie licząc się z logiką Pisma św. i kontekstu, w jakich są osadzone. Utożsamiasz Kościół głupio i infantylnie z instytucją spiskową. Jaki to ma sens? Po co Kościół miałby zaciemniać prawdę o prawdziwej nauce Jezusa? Jaką ma z tego korzyść? Kościół to tysiące świętych, którzy oddawali życie za to, czym żyli, którzy cierpieli, kochali i umierali dla Jezusa. Trzeba mieć wyjątkowo złą wolę, aby widzieć w tych ludziach pragnienie jakiejś manipulacji i dopatrywanie się interesu, który kazał im fałszować naukę Pisma św.

Reinkarnacja nie jest nauką wynikającą z Pisma św. Można w nią wierzyć jedynie poza jego kontekstem i nie licząc się z podstawami w nim zawartymi.

===

Ilekroć poszedłem między ludzi, mniejszy wróciłem.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
aszug
 lipiec 21 2011 11:33   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/08/06
Postów:: 239


]Matejanka podawała wcześniej fragmenty z Biblii mówiące o istnieniu reinkarnacji i było ich bardzo dużo.


Wiem, wszystkie chybione.


Sprzeczności w Biblii nie brakuje,a zwłaszcza w NT.


Nie ma ich tak wielu, większość jest pseudosprzecznościami i bibliści już dawno te rzeczy wyjaśnili. Wystarczy się interesować tematem.

Kto to jest Jezus Chrystus i kto jest jego ojcem,bo ojcem Chrystusa jest Bóg Ojciec,a ojcem Jezusa jest Duch Święty.[/p]
]

Jezus Chrystus jest jedną Osobą i nie ma dwóch ojców. Duch święty jest źródłem Jego cielesności, człowieczeństwa, nie Osoby.

===

Ilekroć poszedłem między ludzi, mniejszy wróciłem.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
aszug
 lipiec 21 2011 11:57   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/08/06
Postów:: 239

Przeczytaj sobie Matejanko "Święta Pani" Fuli Horak. Jest tam szczegółowo opisane życie po śmierci w trzech wymiarach: w Odrzuceniu, w Czyśćcu i w bliskości Boga. Fula Horak to ateistka z Zakopanego, która nawróciła się w późnym wieku i miała objawienia prywatne. Wizje dotyczące życia po śmierci są bardzo przekonujące i całkowicie zgodne z nauką Kościoła.

Ludzie tacy jak Ty zawsze uważają, że katolicy chroniący swoją wiarę przed innymi wpływami, przed manipulacjami i obcymi naukami robią to wyłącznie z niskich, niegodnych pobudek takich jak: lęk przed prawdą, szukanie własnego interesu. Nie przyszło Ci do głowy, że robią tak, bo jest to w ich oczach słuszne i zwyczajnie wierzą w prawdziwość tego, co robią i wyznają? Dlaczego podejrzewasz wszystkich innych, tylko nie siebie, o fałsz i niskie motywacje? Ludzie są katolikami, bo kochają Boga i pragną być Mu wierni, cenią prawdę, którą objawił i nie szukają nowości. Nauka Jezusa im wystarcza, bo On powiedział już wszystko, co było istotne dla życia ludzkiego, nauka Kościoła jest tylko rozwinięciem tego. Ty głosisz im prawdy obce Pismu świętemu i sprzeczne z ich wiarą, z prawdą jaką od Jezusa otrzymali. Opór przeciw temu nie jest podejrzany, ale całkiem zrozumiały. Ty odrzucasz naukę Kościoła, bo tak Ci wygodnie, bo nie pasuje to do Twoich potrzeb duchowych i nie jest z nimi zgodne. Dlaczego uważasz, że katolicy nie przyjmując Twojej postępują nikczemnie? Ja nie mam żadnego interesu odrzucać wiary w reinkarnację i Trzeci Testament. Wolałbym dziś, po swoim nieudanym życiu, aby reinkarnacja była prawdą, ale zwyczajnie w nią nie wierzę, właśnie z powodu nauk Jezusa i Pisma świętego. Jest mało, lub zupełnie niewiarygodna w ich kontekście, a to, że Trzeci Testament jest sprzeczny z całą tradycją chrześcijańską, już od pierwszych wieków, jest dla mnie potwierdzeniem, że nie pochodzi od Ducha Świętego i nie prowadzi do prawdy. Naprawdę łatwiej jest zaufać świętym katolickim, pięknym i czystym postaciom takim jak Marta Robin, Św. Teresa z Avila, Św. Katarzyna ze Sieny z jej "Dialogiem" będącym właśnie taką 'wiedzą tajemną' dotyczącą życia duchowego, takim jak o. Pio i bardzo wiele jasnych i prostych dusz, które nigdy w reinkarnację nie wierzyły, choć się im to czasem przypisuje. Orygenesowi także przypisywano, choć w jasnych i wyraźnych słowach pisał wprost, co myśli o reinkarnacji. Ja Tobie nie wierzę nie dlatego, że mam w tym jakąś korzyść, bo jaką? ale dlatego, że jesteś po prostu mało przekonująca. Jest w Twoim nauczaniu mnóstwo sprzeczności i niejasności.

===

Ilekroć poszedłem między ludzi, mniejszy wróciłem.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
matejanka
 lipiec 21 2011 14:17   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775


Ludzie tacy jak Ty zawsze uważają, że katolicy chroniący swoją wiarę przed innymi wpływami, przed manipulacjami i obcymi naukami robią to wyłącznie z niskich, niegodnych pobudek takich jak: lęk przed prawdą, szukanie własnego interesu. Nie przyszło Ci do głowy, że robią tak, bo jest to w ich oczach słuszne i zwyczajnie wierzą w prawdziwość tego, co robią i wyznają?


Sprobuje krotko.
Czytalam to co napisala Fulda Horak i prezentowany przez nia opis zaswiatow. Ale to nie nalezy do tego tematu wiec sie nie wypowiem.

Natomiast raczej rzadko mi przychodzi do glowy uwazanie, ze Chrzescijanie robia cos z niskich pobudek.Raczej sadze, ze kieruja sie w wiekszosci szlachetnymi wzgledami.
Ale nie o to mi w tej chwili chodzi.
Chodzi mi o to ze nie dziele ludzi w ogole pod zadnym wzgledem i staram sie patrzec na wszystkich jak na moje rodzenstwo niezaleznie od tego w jaki sposob mysla czy wygladaja. Chodzi tylko o Prawde, a nie o walke z kimkolwiek lub czymkolwiek.
Jezus nie dzielil ludzi i nakazal "abysmy sie wzajemnie milowali" bez wyjatkow

sa katolikami, bo kochają Boga i pragną być Mu wierni, cenią prawdę, którą objawił i nie szukają nowości. Nauka Jezusa im wystarcza, bo On powiedział już wszystko, co było istotne dla życia ludzkiego, nauka Kościoła jest tylko rozwinięciem tego. Ty głosisz im prawdy obce Pismu świętemu i sprzeczne z ich wiarą, z prawdą jaką od Jezusa otrzymali. Opór przeciw temu nie jest podejrzany, ale całkiem zrozumiały


Zdanie ze nauka Jezusa jakiejs grupie ludzi wystarcza moge przyjac do wiadomosci , ale ze powiedzial wszystko co istotne dla zycia ludzkiego jest sprzeczne z Jego wlasnymi slowami
Rowniez twierdzenie ze wiemy wszystko o tym czego nauczal jest z kolei sprzeczne ze slowami ewangelisty, ktory wyraznie zaznaczyl ze Jezus dokonal jeszcze wielu dziel na ktorych opisanie nie starczyloby miejsca we wszystkich ksiegach swiata

Chyba znasz slowa Pana o Duchu Prawdy ktory przyjdzie aby wprowadzic ludzi w cala prawde i powiedziec rzeczy przyszle?
Ten Duch Prawdy mial byc przyslany do ludzi i mial byc Duchem Pocieszycielem
Nikt na ziemi nie ma uprawnienia mowienia od siebie w jego Imieniu lecz ma tylko powtarzac to co Duch mowi czyli nie tworzyc zadnych nowych Prawd ktore nie pochodzilyby bezposrednio z wysokosci
O tym bardzo wyraznie jest mowa w liscie do Hebrajczykow ktory zapowiada ze po odejsciu Jezusa znowu zabrzmi Glos z Nieba i ostrzega jednoczesnie przed zamykaniem uszu na Niego i odrzucaniem Go ze wzgledu na to ze bedzie sie wydawal wstrzasac dotychczas utartym mniemaniem stworzonym przez czlowieka i mieszanym z Boska Prawda


Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia. 26 Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem

.

Ja nie mam żadnego interesu odrzucać wiary w reinkarnację i Trzeci Testament. Wolałbym dziś, po swoim nieudanym życiu, aby reinkarnacja była prawdą, ale zwyczajnie w nią nie wierzę, właśnie z powodu nauk Jezusa i Pisma świętego. Jest mało, lub zupełnie niewiarygodna w ich kontekście,


gdybys zechcial dokladnie te sprawe przemyslec musialbnys zauwazyc ze dopiero w swietle wiedzy o reinkarnacji wiele slow Jezusa jest zrozumialych choc rowniez prawda jest , ze ta wiedza nie jest konieczna do zbawienia gdyz zbawienia dotyczy tylko tego jednego ostatniego zycia duszy na ziemi w ktorym dusza zdecydowala sie pojsc sladem Jezusa i przyjela od Niego Zbawienie.
Taka dusza nie musi juz wracac na ziemie aby odnalezc Prawde, ktora jest Chrystus i wolno jej pozostac w domu Ojca o czym mowia slowa ewangelii Luk

"Synowie tego świata żenia się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania ani się nie żenią ani za mąż nie wychodzą" (Łuk. 20, 34)

zwroc uwage ze dusza musi okazac sie godna zmartwychwstania do zycia wiecznego co oznacza ze zmartwychwstanie nie jest jednorazowym aktem na koncu swiata w czasie ktorego podobno wszystkie dusze na raz zmartwychwstana w cialach na ziemi.
Pomysl nad faktem ze reinkarnacja daje kazdej duszy okazje na poznanie Pana, a nie tylko tym ktorzy urodzili sie w miejscu dajacym im taka szanse.a to, że Trzeci Testament jest sprzeczny z całą tradycją chrześcijańską, już od pierwszych wieków, jest dla mnie potwierdzeniem, że nie pochodzi od Ducha Świętego i nie prowadzi do prawdy. Naprawdę łatwiej jest zaufać świętym katolickim, pięknym i czystym postaciom takim jak Marta Robin, Św. Teresa z Avila, Św. Katarzyna ze Sieny z jej "Dialogiem" będącym właśnie taką 'wiedzą tajemną' dotyczącą życia duchowego, takim jak o. Pio i bardzo wiele jasnych i prostych dusz, które nigdy w reinkarnację nie wierzyły

Nie istnieje mozliwoscizeby TT byl sprzeczny ze slowami Jezusa gdyz jest On Slowem tego samego Mistrza. a Mistrz sobie nigdy nie zaprzeczal
Jezeli sa gdzies sprzecznosci z uznanym chrzescijanstwem to jest to wina wylacznie zlego zrozumienia slow Jezusa i slow Biblii.
A co do ufania ludziom ktorzy swoim zyciem dali przyklad pokory i szli droga Jezusa to ich zadaniem nie bylo mowienie o reinkarnacji gdyz te Prawde mogl swiatu potwierdzic tylko Chrystus i tylko On jest godzien otworzyc Boska Ksiege zgodnie z tym co mowi Apokalipsa.
No i ostatnia rzecz
myslisz sie jezeli sadzisz ze ja czegos nauczam!!!
Nie tworze zadnej nauki ani niczego od siebie nie glosze, a jedynie powtarzam to czego dowiedzialam sie od Ducha Prawdy ktory przedstawil swiatu wystarczajace dowody na to, ze jest obiecanym na nasze czasy Duchem Prawdy i Duchem Pocieszycielem
Wiecznym Slowem Ojca, ktory nigdy nie przestanie mowic do swoich dzieci, Ktory nie ma granic tak jak Jego Slowo nie ma granic i nikt na ziemi nie bedzie mogl Mu tych granic postawic.


pozdrawiam


, choć się im to czasem przypisuje. Orygenesowi także przypisywano, choć w jasnych i wyraźnych słowach pisał wprost, co myśli o reinkarnacji. Ja Tobie nie wierzę nie dlatego, że mam w tym jakąś korzyść, bo jaką? ale dlatego, że jesteś po prostu mało przekonująca. Jest w Twoim nauczaniu mnóstwo sprzeczności i niejasności

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
matejanka
 lipiec 22 2011 18:54   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

poniewaz wezwanie Matki Boga na ziemi wydaje mi sie niezwykle wazne, jeszcze raz wklejam tlumaczenie z jezyka niemieckiego
liczne posty Aszuga sprawily ze to tlumacznie moze zostac przez wielu zainteresowanych niezauwazone

nie jest to oczywiscie zaden zarzut wobec Aszuga lecz stwierdzenie faktu
pozdrawiam
Moi Mili
przetlumaczylam dla Was wezwanie Matki calej ludzkosci, Tej ktora "kiedys byla Maria" pochodzace z niemieckiej strony zajmujacej sie wspolczesnymi slowami Chrystusa i Jego Ziemskiej Matki kierowanymi do wspolczesnej ludzkosci.
.Slowa o Tej "ktora kiedys byla Maria" sa cytatem z objawienia Matki Boga na ziemi w Amsterdamie i chociaz nie naleza do przetlumaczonego przeze mnie Wezwania sa wazne jako wskazowka ze przedstawiane przeze mnie Objawienie z Norynbergii jest spojne z tym ktore jest juz znane a pochodzi z Amsterdamu,

Cytat z Objawienia w Amsterdamie Idzie Peerdeman brzmial tak:

"Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani Wszystkich Narodów, która kiedyś była Maryją, stanie się naszą Orędowniczką.Amen."
W slowach "Ktora kiedys byla Maryja" kryje sie Prawda o tym Kim Ona Jest
skad przyszla na ziemie i Kim jest po odejsciu z ziemi.
Ta Prawda bedzie coraz bardziej znana i uznana przez wszystkich ludzi gdyz Trynitarno-Maryjne Dzielo bedzie sie rozpowszechnialo na swiecie dzieki Swiatlu Ducha Swietego.
W Biblii mamy wskazowki o roli Niewiasty w procesie zbawienia, a w Apokalipsie jest jasno powiedziane ze Niewiasta obleczona w slonce odegra znaczaca role w procesie narodzin nowej ludzkosciu.
Lecz wrocmy do Wezwania Matki Ludzkosci, ktore dostepne jest na stronach niemieckich noszacych tytul "Licht, Liebe, Kreise Nurnberg 2" z dnia 13 lipca biezacego roku
Wezwanie to skierowane jest do wszystkich istot calego Stworzenia bez wyjatku i wzgledu na denominacje, a nawet wyznanie
W Wezwaniu tym nie ma niczego sprzecznego z nauczaniem kosciolow o Matce Boga, choc zawarte w nim jest uscislenie tego Kim Ona jest w swietle Wiecznosci.


Boskie Milosierdzie jest jak lustro, a Ja jako Aniol Milosierdzia trzymam to lustro przed tym swiatem

Niiech bedzie pochwalony Ten ktorego Milosierdzie ukazalo sie - w widzialnym swiecie-On Jedyny Wieczny
Niech bedzie pochawalony Ten, Ktory Milosierdzie postawil na najwyzszym miejscu w Swoim Stworzeniu-On Jedyny Wieczny
Niech bedzie pochwalony Wieczny Stworca Bog i Ojciec

Sluchajcie na wszystkich poziomach stworzenia, sluchajcie i chwalcie Tego, Ktory jest dla was Stworca, Kaplanem, Bogiem i Ojcem, chwalcie Go wszystkimi zmyslami

Jako Aniol Milosierdzia jestem Nosicielka tego wewnetrznego przezycia(milosierdzia) a w kazdym wloknie mojego istnienia odczuwam Wole Wiecznego Boga

Spojrzcie, ma nastapic Pokoj na kazdym poziomie stworzenia
Spojrzcie , ma nastapic Pokoj na wszystkich cialach niebieskich
Spojrzcie, ma nastapic Pokoj na ziemi
Lecz aby mogl nastapic Pokoj swiat musi sie zatrzymac, konieczne jest aby swiat ujrzal swoj stan

Wymaga to, aby swiat sobie uswiadomil w jakim stopniu jeszcze przestrzega Boskich Praw
i konieczne jest aby stan tego swiata stal sie widoczny

Dlatego mam za zadanie trzymac przed swiatem lustro, aby ten swiat mogl sie w nim obejrzec
Dlatego mam za zadanie kazdemu czlowiekowi z tego swiata tak trzymac lustro,aby ten mogl sie w tym lustrze Milosierdzia ujrzec i ocenic
Milosc Wiecznego bedzie czlowiekowi towarzyszyc jako pomoc w rozpoznaniu wlasnego stanu
Sluchajcie na wszystkich poziomach stworzenia i we wszystkich kregach stworzenia: Lustro Milosierdzia zostalo wzniesione i wszyscy w nim sie beda ogladali
Czy chcecie posluchac mojego glosu? Czy chcecie pojsc za moimi wskazowkami?
Czy naprawde chcecie zmiany na tym swiecie?
Czy rzeczywiscie chcecie ujrzec siebie w prawdzie o was?
Jezeli tego naprawde chcecie zacznijcie natychmiast i nie zwlekajcie
Nie stawiajcie wyzej zewnetrznych "waznosci" od waszego rzeczywistego istnienia.
Uswiadomcie sobie, ze nie zawsze zyjecie na tej ziemi
Uswiadomcie sobie, ze jestescie pielgrzymami, pielgrzymami poprzez poziomy stworzenia
Gdy to sobie uswiadomicie, uczcie sie uwalniania siebie ze wszystkich tych "waznosci" tego swiata
Lecz tez miejcie swiadomosc, ze od tego swiata nie otrzymacie za to zadnego uznania
Tak wiec o ile ludzie swiata dowiedza sie ze juz nie tylko z tym swiatem sie identyfikujecie, beda was wysmiewac, wyszydzac i odrzucac ze swojego "swiata kregu"
Lecz nie obawiajcie sie, gdyz tych ktorzy beda wykluczeni bedzie wielu, dzieki czemu wy w ludzkim okryciu nie bedziecie samotni w swoim wykluczeniu.
Wielu z ludzi swiata nie wystapi otwarcie przeciwko wam, nie powie wam otwarcie, ze jestescie wykluczeni, lecz beda sie odnosili do was z rezerwa .Nie beda chcieli z wami dzielic ich swiata
Rowniez ci ktorzy nie sa tego samego zdania w sprawach duchowych beda sie od was odwracali i tak jak we wszystkich czasach beda szli za tymi, ktorzy nosza wspaniale szaty i obiecuja wspaniale czasy
Wielu z nich dziala w dobrych zamiarach, lecz oni czesto sa tymi ktorzy zostali zwiedzeni
Blask tego swiata dochodzi az do mentalnego poziomu, tak ze rowniez w w zaswiatach zyja jeszcze dzieci podlegajace "Moznowladcom" tego swiata.
Niech wam sie nie wydaje, ze wszyscy ci ktorzy ten organiczny swiat opuscili, rzeczywiscie go opuszczaja
Wielu z nich nosi wciaz jeszcze swiadomosc tego swiata w sobie i jest jeszcze wciaz zwrocona ku temu swiatu
Tak, rowniez w zaswiatach po drugiej stronie zaslony na waszej swiadomosci, zyja mieszkancy, ktorzy sa zwroceniu ku tej samej swiadomosci co mieszkancy swiata
Uzywaja tych samych slow, maja te same "waznosci" a przez posrednictwo intuicji maja wplyw na mieszkancow swiata
Prawdziwe siostry i bracia pragna nie waszego swiatowego dobra, lecz waszego dobra duchowego.
Pragna was prowadzic poprzez sztormy duchowego obudzenia do waszego prawdziwego istnienia, ktore jest waszym duchowym istnieniem
To duchowe przebudzenia wymaga abyscie sie obejrzeli w lustrze prawdy
To lustro zostalo wykonane przez Boskie Milosierdzie, gdyz bez Milosierdzia nie moglibyscie zniesc prawdy o swoim stanie.i dokonalibyscie samosadu. Sami siebie stracilibyscie do piekla, gdyz nie moglibyscie zniesc Boskiej Prawdy.
Nie Bog wtraca do piekla, tych ktorzy nie moga zniesc Jego Prawdy lecz to oni sami uciekaja tam przed ta Prawda
Wielu ludzi swiata nie wierzy w Boga i naturalnie rowniez nie wierzy w pieklo.Wielu z tych ktorzy wierza w Boga i w pieklo wyobraza sobie, ze to Bog zsyla tam tych, ktorzy nie sluchaja Jego Prawa

Zaprawde Bog nigdy nie odrzuca i nie przeklina nikogo

Sa to oni sami, ktorzy uciekaja przed Boska Miloscia, ktorzy w oddaleniu od Boga szukaja ucieczki, a zaprawde oddalenie od Boga jest pieklem.
Uciekaja tam, gdyz sprawia im bol opor przed rozpoznana Boska Miloscia
Lecz oddalenie od Boga nigdy nie jest wiecznoscia, gdyz w akcie zbawienia na Golgocie oddaleniu od Boga zostal postawiony kres, a ten fakt bedzie teraz silniej przywolany do swiadomosci we wszystkich swiatach i na wszystkich poziomach stworzenia
Teraz rowniez ci ,ktorzy dotychczas ofiare na Golgocie odrzucali-ofiare Wiecznego Boga dla calego stworzenia i dla wszystkich stworzen-beda musieli uznac to, co Golgota naprawde oznacza i beda wstrzasnieci w obliczu tego co na Golgocie " Wykonalo sie"
Ten wstrzas bedzie lagodzilo lustro Milosierdzia, ktore bedzie otaczalo plaszczem tych, ktorzy tego najbardziej potrzebuja.
Sa to ci ktorzy uciekaja jak najdalej od Boga, gdy jest mowa o Boskiej Milosci
Sa to ci, ktorzy uciekaja przed imieniem Jezus, ktorzy nie chca zrozumiec ze w tym imieniu jest cale Zbawienia
Ten plaszcz Milosierdzia beda rowniez uzywali ci ktorzy, ktorzy imieniem Jezus poslugiwali sie dla wlasnych celow
Rowniez ci ktorzy w imieniu Jezusa skazywali na pieklo swoje rodzenstwo
Jedynym sedzia jest Bog a Jego Sedziowska Miara nie podlega ludzkiej mierze
Przypomnijcie sobie slowa
"nie sadzcie abyscie sami siebie nie osadzili."
Sluchajcie, pojmujcie i sprawdzajcie na zawartosc prawdy slowa, ktore dochodza do was spoza zaslony waszej swiadomosci
rowniez to nalezy do Milosierdzia
Tak wiec sprawdzajacie czy te slowa wskazuja ludziom na cel Zbawienia-na uswiadomienie kazdemu, ze jest ukochanym dzieckiem Wiecznego Ojca
Sprawdzajcie, czy czlowiek jest przedstawiany jako samozbawiajacy sie, lub czy tez ta Prawda wylacznie przypisywana jest Wiecznemu Stworcy
Sprawdzajcie czy jestescie wzywani do nawrocenia, do nawrocienia do Boga i przez Niego ogloszonym wartosciom, lub czy wam wartosci swiata beda przedstawiane jako "wartosci"
Sprawdzajcie czy wspolczucie , prawdziwa milosc, a przede wszystkim milosierdzie jest w tych slowach, lub czy przede wszystkim u ich podstawy jest odrzucenie i wyklecie
Sprawdzajcie siebie samych czy was wieza "waznosci" swiata , lub czy jestescie wolni aby wedrowac z aniolami Boga poprzez Boskie Krolestwo
Sprawdzajcie siebie samych w lustrze milosierdzia czy na pierwszym miejscu jest u was milosierna milosc, lub czy wazniejsza dla was jest madrosc swiata
Sprawdzajcie, a potem dzialajcie ale nie zwlekajcie
Nie osadzajcie. Gdyz zawsze wowczas gdy osadzacie osadzacie siebie jednoczesnie[/b

]Mowi do was Matka i jednoczesnie Ta ktora jest nosicielka lustra Boskiego Milosierdzia
Jestem Aniolem Boskiego Milosierdzia, Pura(Czysta)

Blogoslawieni ci ktorzy uznaja Boska Milosc w Jezusie
Ktorzy poznali ze sam Bog sie na tej ziemi wrodzil, a mi bylo wolno byc Kielichem na te Milosc
Blogoslawieni ci ktorzy bardziej ufaja Bogu niz zwodzicielom tego swiata
Lecz cale moje wspolczucie mam dla tych zwodzicieli
Dla nich modle sie o laske samopoznania
Dla nich modle sie o laske, aby im bylo wolno rozpoznac Boga w Jego Milosci i wowczas aby wraz ze mna i calymi zastepami niebieskimi wspolnie wznosili hymn pochwalny

Badz pochwalony Ty Wieczny Boze w swojej Milosci
Badz pochwalony Ty Wieczny Boze w swoim Milosierdziu
Badz pochwalony Ty Wieczny Boze w swojej Cierpliwosci
Fundament Twojego Porzadku utrzymuje Stworzenie
Fundament Twojej Woli prowadzi je
Fundament Twojej Madrosci ksztaltuje je
Fundament Twojej Powagi daje mu Pokoj

Amen, Amen, Amen===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,24 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana