Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Kościoły a... > Kwestie moralne Nowy wątek
 Czy Pierwsze Przymierze nadal obowiązuje?
 |  Wersja do druku
Daniel
 maj 12 2009 11:05   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Tłumaczenie na poziomie pierwszych klas podstawówki
O, widzę że mamy rewizjonistę.
Danielu - po tym co napisałeś przestałeś być dla mnie poważnym dyskutantem

Zamiast dyskusji o temacie, to mamy dyskusję o mnie. Wątek kończę, bo nie widzę sensu przekonywania do czegoś, co ktoś nie rozumie i nie uznaje Pierwszego Przymierza Boga z człowiekiem. Dopóki ktoś nie przedstawi dowodu na to, że zostało unieważnione, to uznaję, że jest obowiązujące. W tej sytuacji w bardzo niekorzystnym świetle wyglądają wszystkie religie, a w tym i chrześcijaństwo. Obnażone zostało ich fałszerstwo woli Boga i nieposłuszeństwo wobec Niego.

===

 
 Profil   Email 
Andrzej
 maj 12 2009 11:28   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977


i dobrze że konczysz, bo szukasz dziury w calym.
Przyglądałem się temu wątkowi z rozbawieniem.
Przecież Bóg kolejno zawierał z ludźmi kolejne przymierze więc jasne jest, ża każde kolejne usuwało te zapisy z poprzedniego, ktore nie mieściły sie w nowym.

Bóg zawarł przymierze z ludźmi sześciokrotnie.

Pierwsze przymierze było z Adamem. Było ono w pewnym sensie najwęższe, przymierze z małżeństwem, z Adamem i Ewą. Ale z drugiej strony było ono tak szerokie, ze obejmowało całą ludzkość. W języku hebrajskim adam znaczy ludzkość.

Drugie przymierze było z Noem, ale Noe miał oprócz żony jeszcze synów z ich żonami, było to więc przymierze już z całą rodziną.

Trzecie przymierze, wiele wieków później było z Abramem, któremu Bóg dał nowe imię, Abraham. Było to przymierze z całym klanem, całym szczepem, Abraham, nawet nie mając swych własnych dzieci, miał setki ludzi, niewolników, pracowników, najemników, dla których był on przywódcą i ojcem.


Czwarte, kolejne przymierze było z Mojżeszem. To przymierze było już z całym narodem. Abraham miał syna Izaaka, ten miał syna Jakuba, a Jakub miał dwunastu synów, których rodziny utworzyły dwanaście szczepów, dwanaście pokoleń Izraela, (Bóg zmienił imię Jakuba na Izrael), i te dwanaście szczepów utworzyło naród Izraelski, który pod wodzą Mojżesza wyszedł z Egiptu.

Ostatnie, piąte przymierze starotestamentowe Bóg zawarł z Dawidem. Było to przymierze z całym Królestwem. Królestwo tym się różni od narodu, ze królestwo często zawiera wiele narodów, często jest to imperium, sprzymierzone z wieloma nacjami i wiele wskazuje na to, ze Królestwo Izraela w czasach Dawida i jego syna, Salomona było właśnie takim imperium.

Potem Bóg zawarł już tylko Nowe Przymierze, przymierze z Jezusem, przymierze doskonale, przymierze z Nowym Adamem, z całą ludzkością.

to z tej strony===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
Daniel
 maj 12 2009 11:55   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Mateusza 5,17.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić

Nie jest więc prawdą, że zawarcie nowego przymierza unieważnia stare.

===

 
 Profil   Email 
Andrzej
 maj 12 2009 11:59   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: Daniel

Mateusza 5,17.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić

Nie jest więc prawdą, że zawarcie nowego przymierza unieważnia stare.cytat z Mt 5,17 nie dotyczy żadnego przymierza.

A po co byłoby zawieranie nowego przymierza jak nie po to, by zmienić stare?
Tak dla zabawy?
Jesli ja z kimś mam zawartą umowe o najem mieszkania, a po roku podpisuje nową umowę z nowymi punktami, stawkami, oplatami, to ja myślisz: mam sie dalej trzymać starej czy przestrzegać nowej umowy?

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
Rafi F
 maj 12 2009 12:42   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

To sprawa numeracji wyjaśniona.
Przymierze z Noe polegało na tym, że Bóg obiecał, że już nigdy nie ześle potopu i nie wytraci ludzi i zwierząt. Właściwie to było przymierze ze wszystkimi zwierzętami:
"Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię."
Bóg nie zerwał tego przymierza. Człowiek nie miał czego zrywać, bo warunki przymierza są jednostronne.

Co do kary śmierci :
"Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie - upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego - o życie brata."
Czytając literalnie (jak próbujesz mi narzucić) należało by zabić każdego kto by zabił człowieka obojętnie czy umyślnie czy nie. Ponadto nigdzie nie ma, że jest to jedyne przewinienie pod karą śmierci.

Danielu, przeczytaj sobie to ponownie.

Obnażone zostało ich fałszerstwo woli Boga i nieposłuszeństwo wobec Niego.

Mocne oskarżenia i żadnych argumentów, tak się nie godzi. Rzucasz pojęcia pod którymi co innego rozumiesz niż jest w Biblii i wymagasz od innych aby czytali w twoich myślach. Co więcej uzurpujesz sobie prawo do tego, ze ty i tylko ty znasz wolę Pana, hmm Rolling Eyes

Aaa, już sobie ciebie przypominam : do przymierza z Noe przykładasz dekalog który otrzymał Mojżesz zawierając przymierze z Bogiem. Ciekawe Big Grin

Czy nadal uważasz, że zwierze które zabije z głodu człowieka nie jest winne mordu?

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
Daniel
 maj 12 2009 22:09   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Wracając do listy zawartych przymierz, to jest ona nic nie warta. Są to tylko iluzje autora i na dodatek ogranicza się do Biblii. Ciekawe, w jakiego wiec Boga wierzą muzułmanie? Czy też zawarli przymierze z Bogiem?
Koncepcja zmiany Prawa Bożego stosownie do religii całkowicie mi nie odpowiada. To tak, jakby Bóg z każdą religią zawierał osobne przymierze. Potem już tylko jeden krok, aby twierdzić, że zawiera z każdym człowiekiem osobno. To czysta bzdura. Trzymanie się zasad jednej religii, to zawierzenie jej kapłanom i ich iluzjom. Brakuje wtedy miejsca dla Boga.

Bóg jako istota nieśmiertelna i dobrem nieskończonym ,umiłował człowieka z pośród wszystkich istot żywych na ziemi. Dla Boga historia ludzkości, to jest czas porównywalny z mrugnięciem oka u człowieka. Jego miłosierdzie obejmuje wszystkich ludzi i każdy zostanie osądzony.
Dlaczego więc Bóg miałby wyznaczać inne prawa dla jednych, a inne dla drugich? To byłoby nie sprawiedliwe i nie pasuje to do Boga. To tak jakby za każdym prawem stał inny Bóg. Pasuje to religiom i to z ich inicjatywy wypaczono Prawo Boskie. Biblia została mocno przekłamana na potrzeby religii.
Twierdząc takie herezje narażam się wielu, ale przed poszukiwaniem prawdy i poznaniem natury Boga nikt mnie nie powstrzyma. Odrzucam teorie, które dzielą ludzi, bo to są ludzkie teorie. Bóg jest miłością, a ona łączy nie dzieli. Ludzie połączeni z Bogiem muszą mieć jedno prawo, prawo miłości, prawo spójne i logiczne. W tym prawie zawarte jest Pierwsze Przymierze Boga ze wszystkimi ludźmi żyjącymi w okresie od potopu do końca istnienia ziemi. Usposobienie człowieka zostało uznane przez Boga za złe już od młodości. Człowiek w czasie swego życia musi dojrzeć, pozbyć się zła i stać się dobrym. Jego życie nie może być przerwane, bo owoc w postaci człowieka nie będzie mógł dojrzeć. Dlatego Bóg szczególną troską dba o jego życie, aby nie zostało przerwane przez drugiego człowieka czy zwierzę. Za przelanie krwi ludzkiej karze ludziom przelać krew sprawcy. To prawo ma obowiązywać wiecznie, jak długo będzie istnieć ziemia.
Konsekwencję nie przestrzegania tego prawa odczuwamy od tysiącleci w postaci licznych wojen, w tym religijnych, po dzień dzisiejszy opanowany przez terroryzm. To wymaga wyjaśnienia, ale czy będzie mi to dane zanim wątek się zakończy.

Wyjaśniam, że fałszerstwem woli Boga jest każde prawo sprzeczne z Pierwszym i Drugim Przymierzem (Dekalog) Boga z człowiekiem. Prawo nie może być wewnętrznie sprzeczne. Sprzeczność mogła tylko wyniknąć ze złej woli człowieka, która jest nieposłuszeństwem wobec Boga.

Człowiek staje się winny przelania krwi innego człowieka, gdy zrobi to z własnej woli. Nie jest morderstwem zabicie człowieka w wypadku, przypadkowo. Jest to z pewnością nieszczęście, które zdarzają się ludziom z przyczyn losowych, ale do morderstwa musi być jeszcze zła wola sprawcy. Przelanie jest czynem, nie wypadkiem.

Każde zwierze rzucające się na człowieka musi być zabite, aby agresja nie mogła się rozmnażać. Zwierzęta mają mieć respekt przed ludźmi, bo on jest ich władcą.

===

 
 Profil   Email 
Pastor
 maj 12 2009 23:38   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/05/07
Postów:: 501

Pierwsze i najważniejsze z przymierzy powstało zanim Bóg stworzył świat. Bóg zawarł je z swym Synem, zanim Adam i Ewa zgrzeszyli: "W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata" (Ef 1,4; zob.1P 1,20). Grecki tekst mówi, że Chrystus postanowił umrzeć jako Baranek za grzechy ludzi, jeszcze przed założeniem świata (Ap 13,8). To przymierze zwane wiecznym (Hbr 13,20) jest sercem Ewangelii (Ap 14,6).
Jezus zgodził się być poręczycielem tego przymierza (Hbr 7,22). Poręczycielem jest ktoś, kto zgadza się przejąć na siebie dług czy zobowiązania drugiego człowieka, gdyby ten zawiódł. Jezus, jako poręczyciel zgodził się przyjąć karę za grzech, gdyby ludzkość upadła. Musiałby sprostać wymogom sprawiedliwego Prawa Bożego, gdyby ludzie je przekroczyli.
Ostatnie słowa Jezusa na Golgocie, które brzmiały "Wypełniło się!" (J 19,30) oznaczały zakończenie tej misji. Dzięki sprawiedliwości Chrystusa i Jego niewinnej śmierci pokutujący grzesznicy adoptowani są jako córki i synowie Boży. To przymierze łaski zostało odsłonięte przed Adamem i Ewą zaraz po ich upadku, kiedy Bóg zapowiedział, że ich potomek - Chrystus - zmiażdży głowę węża (Rdz 3,15)

Danielu nie opieraj więc nadzieji na zbawienie na uczynkach
"Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę" (Ef 2,8)
"Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku" (Rz 12,10)
"Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem" (Kol 3,13)
"...nie osądzajmy już jedni drugich" (Rz 14,13)
"Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jesusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków! Amen" (Hbr 13,20-21)

===

Rzeczywistość należy do Chrystusa. (Kol 2,17) U Jego boku cały kosmos wyruszy w bój przeciw głupocie. (Mdr 5,17-20)
 
 Profil   Email 
LuTom
 maj 13 2009 06:22   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/22/06
Postów:: 235

Quote by: Daniel

,,,,,,,,
Człowiek staje się winny przelania krwi innego człowieka, gdy zrobi to z własnej woli. Nie jest morderstwem zabicie człowieka w wypadku, przypadkowo. ,,,,,,,,,,
Każde zwierze rzucające się na człowieka musi być zabite, aby agresja nie mogła się rozmnażać. Zwierzęta mają mieć respekt przed ludźmi, bo on jest ich władcą....Wobec tego wszyscy sprawcy wypadków drogowych , w których zginęli ludzie, spowodowanych pod wpływem alkoholu lub innych środków powinni zostać uśmierceni. Podobnie jak kierowca autobusu wiozący onegdaj pielgrzymów, który z wasnej woli wybrał złą drogę i zabił ludzi. Również powinniśmy uśmiercić wszystkie lwy, guśce, bawoły afrykańskie, krokodyle, niedźwiedzie brunatne, polarne itd i inną dziką zwierzynę.

===

 
 Profil   Email 
Daniel
 maj 13 2009 11:51   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

LuTom nie zrozumiałeś tekstu. Przeczytaj jeszcze raz. Wyraźnie piszę, że wypadek samochodowy nie jest morderstwem i nie można go karać śmiercią. Chyba, że ktoś chciał zamordować używając do tego samochodu. Nie można tu uogólniać i każdorazowa należy rozważyć czyn indywidualnie.
Nie każdego też drapieżnika należy zabić, a tym bardziej nie z tego powodu, że jest drapieżnikiem. Jednak przesłanie jest jednoznaczne, że jak zdarzy się drapieżnikowi zabić człowieka, to ma być zabity. Nic dodać, nic ująć.

Śmierć Jezusa jest typowym przykładem złamania Pierwszego Przymierza. Nie popełnił morderstwa, a jedynie złamał prawo żydowskie. Wszyscy, którzy przyczynili się do jego śmierci stali się mordercami.
Nie wolno zabić człowieka także za zdradę, szpiegostwo, dezercję i na powstawie innego świeckiego prawa. Natomiast tam gdzie powinna być wykonywana kara śmierci za morderstwo, jest nie wykonywana. Świat przestał przestrzegać Pierwszego Przymierza i odwrócił się od Boga.

===

 
 Profil   Email 
Andrzej
 maj 13 2009 13:33   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: Daniel

LuTom nie zrozumiałeś tekstu. Przeczytaj jeszcze raz. Wyraźnie piszę, że wypadek samochodowy nie jest morderstwem i nie można go karać śmiercią. Chyba, że ktoś chciał zamordować używając do tego samochodu. Nie można tu uogólniać i każdorazowa należy rozważyć czyn indywidualnie.
Nie każdego też drapieżnika należy zabić, a tym bardziej nie z tego powodu, że jest drapieżnikiem. Jednak przesłanie jest jednoznaczne, że jak zdarzy się drapieżnikowi zabić człowieka, to ma być zabity. Nic dodać, nic ująć.

Śmierć Jezusa jest typowym przykładem złamania Pierwszego Przymierza. Nie popełnił morderstwa, a jedynie złamał prawo żydowskie. Wszyscy, którzy przyczynili się do jego śmierci stali się mordercami.
Nie wolno zabić człowieka także za zdradę, szpiegostwo, dezercję i na powstawie innego świeckiego prawa. Natomiast tam gdzie powinna być wykonywana kara śmierci za morderstwo, jest nie wykonywana. Świat przestał przestrzegać Pierwszego Przymierza i odwrócił się od Boga.wydaje mi się, że czytując i cytując wybiórczo Pismo święte zaczynasz popadać w przesadę.

Jeśli wszyscy, ktorzy przyczynili sie do smierci Jezusa na krzyżu stali się mordercami to, w świetle, nauki czerpanej z Biblii i nauczania Kosciołów chrześcijanskich, wszyscy, jako grzesznicy, za których Jezus, umarł są mordercami.
I Ty. I ja.
Powinno się nas skazać na śmierć w świetle Twojej interpretacji Pierwszego Przymierza. I Przymierza z Bogiem w ogóle.

Quote by: Daniel

Wracając do listy zawartych przymierz, to jest ona nic nie warta. Są to tylko iluzje autora i na dodatek ogranicza się do Biblii.


Wiesz, jakoś to ograniczenie do Biblii mnie osobiście odpowiada.
Za to twoje podejście do Przymierza wydaje mi się iluzją.
Quote by: Daniel


Ciekawe, w jakiego wiec Boga wierzą muzułmanie? Czy też zawarli przymierze z Bogiem?


W świetle Biblii i nauczania Kościołów dotyczy ich tylko przymierze Starego Tesatmentu.
Chociaż zbawcza obecność Kościoła też ich dotyczy.
Więc tak, Bóg zawarl z nimi przymierze także w Krwi Jezusa

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
LuTom
 maj 13 2009 21:57   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/22/06
Postów:: 235

Quote by: Daniel

Człowiek staje się winny przelania krwi innego człowieka, gdy zrobi to z własnej woli.Danielu, uważam że przeczytałem ze zrozumieniem. Wg mnie każdy kto siada pijany za kierownicą auta robi to z własnej woli. Prawo jazdy otrzymują ludzie dorośli, którzy wiedzą jakie są skutki jazdy po pijaku. Czego chcieć więcej?

===

 
 Profil   Email 
Daniel
 maj 13 2009 22:24   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Jeśli wszyscy, ktorzy przyczynili sie do smierci Jezusa na krzyżu stali się mordercami to, w świetle, nauki czerpanej z Biblii i nauczania Kosciołów chrześcijanskich, wszyscy, jako grzesznicy, za których Jezus, umarł są mordercami.
I Ty. I ja.
Powinno się nas skazać na śmierć w świetle Twojej interpretacji Pierwszego Przymierza. I Przymierza z Bogiem w ogóle.

Teraz to Ty popadasz w przesadę. Miałem na myśli Piłata i tych wybierających Barabasza. Jaki może mieć udział w śmierci Jezusa przyszły grzesznik? Żaden. To tylko interpretacja Kościoła zamieszała ludziom w głowach.

LuTom jazda samochodem po alkoholu, to z pewnością przestępstwo. Spowodowanie wypadku w tym stanie ze skutkiem śmiertelnym też nim jest. Nie jest to jednak morderstwo, bo sprawca nie zamordował z premedytacją, a po wytrzeźwieniu żałował tego. Podlega karze, ale nie śmierci. Równie dobrze można karać śmiercią każdego kierowcę, który zabił pieszego w wypadku. Bo nie zachował należytej ostrożności, a przecież prawo jazdy otrzymują ludzie dorośli, którzy powinni wiedzieć jakie są skutki jazdy z niezachowaniem ostrożności.

===

 
 Profil   Email 
Andrzej
 maj 14 2009 02:57   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: Daniel

Teraz to Ty popadasz w przesadę. Miałem na myśli Piłata i tych wybierających Barabasza. Jaki może mieć udział w śmierci Jezusa przyszły grzesznik? Żaden. To tylko interpretacja Kościoła zamieszała ludziom w głowach.


Wybacz, ale interpretacja Kościoła jest także moją interpretacją. Co więcej, wynika ona bezpośrednio z Pisma świętego.
Wobec śmierci Jezusa żaden grzesznik nie jest przyszłym grzesznikiem. Myślisz jednotorowo.
Jeśli uważasz, że Pismo święte i interpretacja Kościoła mieszają ludziom w glowach, to nie mamy wspólnej plaszczyzny do rozmowy.

Chyba, że chcesz porozmawiać o Piśmie i Kościele a nie o wydumanych Przymierzach w oderwaniu od Pisma i Kościoła.

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
Zbigniew Szalast
 maj 14 2009 23:19   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/15/09
Postów:: 322

Danielu kochany dzięki ci ! więc według ciebie mogę jeść kaszankę (ale super) 3 Ks.Mojżeszowa zw. Kapłańską 7:26,27 cytuję : Żadnej krwi ani z ptactwa, ani z bydła, spożywać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych. Każdy, kto będzie spożywał jakąkolwiek krew, będzie wytracony spośród swego ludu. nawet krew gotowana jest dalej krwią a nie jakąś inną substancją. Krew w tamtym czasie służyła do pokrapiania Skrzyni Przymierza (Arki Noego) i tylko do tego celu. Dz. Ap. 15:19,20 : Dlatego sądzę, że nie należy czynić tródności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, Ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi. w. 28,29 : Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych : Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom (nawet gotowanego), od krwi, od tego co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.
czytając twoje posty odniosłem wrażenie wpływu nauki Świadków Jehowy że miałeś z nimi do czynienia. A to tak na marginesie. pozdrawiam Szalom w Mesjaszu Mr. Green

===

I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi 1Moj.12:3
 
 Profil   Email 
Daniel
 maj 15 2009 21:03   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Przymierza są częścią Pisma Świętego, a to, że je odrzucacie świadczy, że także wybiórczo uznajecie je. Biblia jest mieszaną Praw Boskich i ludzkich. Dlatego też w Biblii mamy tak wiele sprzeczności. Problem polega na tym, że do końca nie wiemy, które są Boskie, a które ludzkie. O tym zadecydowały już religie poprzez swoich kapłanów. Ponieważ interpretacja jest ludzka, to ma prawo być błędną.

Rozumiem wasze posłuszeństwo wobec Kościoła i nie zamierzam je podważać.
„Prawdziwe i doskonałe posłuszeństwo to cnota przewyższające wszystkie inne” – tak pisał Mistrz Eckhart. Z tą tylko różnicą, że posłuszeństwo musi być wobec Boga. Posłuszeństwo wobec religii, to dla mnie, nie jest to samo. Ale każdy ma prawo do błądzenia w poszukiwaniu drogi. Też zbłądziłem i żeby odnaleźć właściwą drogę cofnąłem się, aż do jej początków.
To można zrobić tylko poprzez porzucenie wszystkich swoich dotychczasowych poglądów ukształtowanych od młodości. Porzuciłem więc siebie, aby zwolnić miejsce dla Boga.
Teraz idę nową drogą bardzo ostrożnie, odrzucając wszystko co jest nie logiczne i sprzeczne. Widzę już, że droga ta nie pokrywa się z drogami jakie podążają religie w tym też Świadkowie Jehowy, do których przynależność zostałem posądzony przez ZibiShalom.
Nie będę też powtarzać argumentów co do krwi, bo świadczy to, że dyskutant ich nie czytał.
Powtórzę tylko, że poprzez Mojżesza Bóg zawarł z ludźmi Drugie Przymierze, które niemal od razu przez ludzi zostało zerwane. Widocznie ludzie do tego jeszcze nie dojrzeli.
Wszystko co po Dekalogu Mojżesz napisał, jest sprzeczne z Przymierzami i uznaję to jako jego własną twórczość. To co ludzkie jest dla mnie nie do przyjęcia ze wzgląd na Boga, który jest jednym władcą dla mnie.

Wątek z powodu braku dyskutantów zostaje zawieszony.


===

 
 Profil   Email 
Dezerter
 maj 16 2009 18:08   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by: Daniel

. Biblia jest mieszaną Praw Boskich i ludzkich. Dlatego też w Biblii mamy tak wiele sprzeczności. Problem polega na tym, że do końca nie wiemy, które są Boskie, a które ludzkie. Ponieważ interpretacja jest ludzka, to ma prawo być błędną.
(...)
Wszystko co po Dekalogu Mojżesz napisał, jest sprzeczne z Przymierzami i uznaję to jako jego własną twórczość. To co ludzkie jest dla mnie nie do przyjęcia ze wzgląd na Boga, który jest jednym władcą dla mnie.


Zobacz jakie sprzeczności w jednej wypowiedzi! "nie wiemy" - "uznaje"
To co ludzkie jest dla ciebie nie do przyjęcia, ale to ty człowiek decydujesz co jest ludzkie a co boskie Confused
Rozumiem wasze posłuszeństwo wobec Kościoła i nie zamierzam je podważać.

Zibi nie należy do KRK więc - pudło - jest mesjanistom/zielonoświątkowcem (te klimaty Wink ) zresztą jak piszesz żaden odłam chrześcijaństwa ci nie odpowiada - więc kto tu błądzi Rolling Eyes , moje stanowisko również nie zawsze jest nacechowane "posłuszeństwem"
Nie będę też powtarzać argumentów co do krwi, bo świadczy to, że dyskutant ich nie czytał.

mylisz się i ja i Zibi nie tylko przeczytaliśmy twoją "argumentacje", ale podaliśmy swoje uwagi poparte cytatami z Biblii - poczytaj stanowisko w tej materii u Adwentystów d.7 czy Świadków - tam masz szeroko wyłożone.

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
Daniel
 maj 16 2009 20:50   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Nie „uznaje”, tylko :uznaję”, co świadczy o moim indywidualnym rozeznaniu w zagmatwanej wiedzy. Każdy ma prawo do własnej drogi i nie mnie jest oceniać czyja jest właściwa. Każdy ma więc prawo do wierzenia lub nie, w Boga w taki sposób w jakim jest wstanie Go zrozumieć. Może więc decydować o swojej drodze, ale nie o drodze innych ludzi. Nie ma tu więc żadnej sprzeczności, gdy wyrażam tylko swój pogląd, który dla innym może być błędnym poglądem. W odwrotnym rozumowaniu innych poglądy uznaję za błędne.

Dla wielu Bóg jest nierozerwalny w religią, którą są wyznawcami. Dla mnie Bóg stał się bardziej wymagającym i obejmuje już wszystkie aspekty życia, Nie tylko religijne, ale też i świeckie. Nie można być wierzącym tylko w Kościele, trzeba być nim zawsze w każdej czynności świeckiej. Aby więc móc ocenić prawo świeckie, to najpierw musimy mieć wzorzec do porównań i oceny. Stąd moje dążenie do wyklarowania tego wzorca i oczyszczenia z wszelkich zanieczyszczeń. Przytaczanie argumentów i cytatów z tej części Biblii, które uznałem za „zanieczyszczone” przez człowieka, nie przekonują mnie. Sprzeczność nie została rozstrzygnięta bo nie ma argumentu na to, że treść późniejsza unieważnia wcześniejszą. Nie ma nadal więc argumentu, że Pierwsze Przymierze przestało obowiązywać. Na taki argument czekam, a nie licytację kto jest bardziej wierzący w Boga.


===

 
 Profil   Email 
Rafi F
 maj 16 2009 21:04   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Forum nie służy do forsowania własnych poglądów bez podejmowania dyskusji i ich obrony.
Temat zamykam


===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
Zawartość wygenerowana w: 0,31 sekund
Nowy wątek 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana