Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Kościoły a... > Polityka i społeczeństwo Nowy wątek Odpowiedz
 Polska sercem
 |  Wersja do druku
Daniel
 marzec 23 2007 20:44   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Powrót do modelu rodzinnego jest powrotem do Boga. Rozczłonkowanie rodziny nastąpiło dla potrzeb demokracji. Zerwanie więzi materialnych scalających rodzinę doprowadziło do znacznego osłabienia jej. Przymus ubezpieczeń emerytalnych sprowadziło rodzinę do parteru, a podatek od spadku i darowizn dobił.
Żadna modyfikacja tych dwóch czynników niszczących rodzinę nic nie zmienia. Tylko całkowita likwidacja jest drogą do prawidłowego stanu zgodnego z porządkiem boskim. Likwidacja instytucji państwa zapewnia to w 100%. Zanim to jednak nastąpi w pierwszej kolejności musi powstać system bezpieczeństwa. Obecne państwo nie zapewnia bezpieczeństwa ludziom na właściwym poziomie. To samo dotyczy wymiaru sprawiedliwości. Więc po co nam takie niesprawne państwo?
Dziś rozwój techniki umożliwia nam już stworzenie takich rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo bogobojnych ludzi przed barbarzyńcami bez udziału instytucji państwowych. To tak jakby Bóg podał rękę człowiekowi, aby wydostał się z bagna, w którym tonie. Nie skorzystanie z tej pomocy jest równoznaczne z odrzuceniem Boga.
Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie: nie czy, tylko kiedy to nastąpi?

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Rafi F
 marzec 23 2007 21:47   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Wybacz Daniel, ale to wszystko "blebleble".
Wracajmy do konkretów.

Konkrety, jaki znajdujesz sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i na jakich wartościach się oprzesz?
W jaki sposób zabezpieczysz jednych członków rodziny przed innymi (przemoc w rodzinie to nic nowego, istniała jeszcze zanim był podatek spadkowy - patrz Kain), w jaki sposób zabezpieczysz osoby przed grupa osób w zakresie rodziny (gdzie 3 osoby, tam 4 grupy i 7 zdań, gdzie 4 osoby tam 11 grup i 15 zdań, dla 5 i następnych oblicz sam, konflikty w rodzinie nieuniknione)?

Krótko: jak zabezpieczysz życie jednostki przed zagrożeniem zarówno z rodziny jak i z poza.

Dopóki nie odpowiesz na to pytanie nie masz co budować dalej i pisać o jednej wielkiej rodzinie i więzach rodzinnych. La Cosa Nostra to takze rodzina, rodzina mająca 24 rodziny. Wspaniale funkcjonuje, a jednak większa jest szansa na przeżycie poza tą rodziną (większość ginie z rak swoich).

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Daniel
 marzec 24 2007 21:11   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Przemoc to nic nowego i nie przeminie. Nie da się precyzyjnie ustalić momentu kiedy człowiek postanowi wyrządzić krzywdę bliźniemu. Było by to możliwe poprzez ograniczenie jego wolności, ale zaprzecza to istoty człowieczeństwa. Ziemia pełna jest grzeszników i tak zostanie do końca świata. Obecnie mimo niby sprawnych instytucji państwa takich gwarancji też nie mamy. Na czym więc będzie polegała różnica? Na sprawiedliwości. Przy jawności każda krzywda będzie musiała być naprawiona. To spowoduje, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie kalkulował przestępstwa, bo ta kalkulacja zawsze będzie niekorzystna dla niego. Nieuchronność kary jest najlepszym sposobem zapewniającym bezpieczeństwo. Obecnie nawet sprawiedliwości nie ma. Krzywdy nie są naprawiane, bo sprawcy chronieni są przez państwo, aby im się zbytnia krzywda nie stała. Nie tylko nie oddaje skradzionej rzeczy ani nie odpracowuje równowartości, bo państwo zawłaszczyło sprawiedliwość i nie pozwala na to, trzymając delikwenta w ośrodku wypoczynkowym zwanym więzieniem.
W jaki sposób zabezpieczyć jednych członków rodziny przed innymi? Tego nie rozwiązał obecny system i nie rozwiąże żaden inny. Rodzina jest małym królestwem, gdy jest wewnętrznie skłócona, to się rozpadnie. Nie ma przymusu przynależności do rodziny. Zawsze można ją puścić i założyć swoją rodzinę. Jednak zbyt uboga rodzina przy nie sprzyjających zdarzeniach losowych może nie być w stanie przetrwać. Konflikty były i będą, a jednym sędzią jest ojciec rodziny (głowa rodziny - może być też kobieta). On ją scala i wymierza sprawiedliwość taką jaką sam uważa za stosowną. Nikt z zewnątrz nie ma prawa go oceniać, ani niczego narzucać. Kto z członków rodziny nie akceptuje tej władzy ma prawo ją opuścić i przejść pod kuratele innej rodziny, albo założyć swoją rodzinę stając się jej głową. Życie w rodzinie uzależnionej jest od głowy rodziny. Jedyna interwencja z zewnątrz w rodzinę może nastąpić tylko w sytuacji patologicznej gdy głowa rodziny jest zamordowana. Wtedy inne rodziny (głowy rodzin) mają prawo upomnieć się o te życie w sądzie. Może to oznaczać śmierć dla całej rodziny.
Nie jest to raj, ale tak wygląda życie na Ziemi i takie będzie do końca dni. Raj zaczyna się w sercu człowieka, to on musi się wyzbyć grzechu i umiłować Boga, a przy nim bliźniego. Patologiczna rodzina La Cosa Nostra nie ma szans zaistnienia w nowym systemie. Może się wzajemnie wymordować, a jak nie, to bardzo szybko rozpadnie się z woli własnej lub z wyroków sądów za popełnione krzywdy wobec innych rodzin. Mord jest patologią, a miłość jest główną cechą rodziny. To miłość tworzy dobro i w sumie określa rodzinę, cały ustrój.
Wszystkie spory mogą być rozstrzygnięte bez udziału państwa. Czas najwyższy pozbyć się tego bandyty, który niczego nie rozwiązuje, a wyrządza tylko krzywdę.

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 marzec 24 2007 21:26   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by Daniel: Ziemia pełna jest grzeszników i tak zostanie do końca świata.


I na tym twój temat o budowaniu ustroju można wdzięcznie zakończyć.

Sam stwierdziłeś, że tak zostanie, więc cokolwiek nowego napiszesz o budowaniu nowego ustroju bedzie zaprzeczało temu, co właśnie stwierdziłeś.

Chyba, że wolisz przelewać z pustego w próżne.

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Rafi F
 marzec 24 2007 21:43   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Quote by medieval_man:
Quote by Daniel: Ziemia pełna jest grzeszników i tak zostanie do końca świata.


I na tym twój temat o budowaniu ustroju można wdzięcznie zakończyć.

Sam stwierdziłeś, że tak zostanie, więc cokolwiek nowego napiszesz o budowaniu nowego ustroju bedzie zaprzeczało temu, co właśnie stwierdziłeś.

Chyba, że wolisz przelewać z pustego w próżne.

Ależ już przelewa tak od dłuższego czasu. Te same założenia miał na początku i do początku musiał wrócić. Teraz znów staje przed tym samym problemem : wojna rodzin, silniejszy ma racje i nie ma kto temu zaprzeczyć, potem podział zdobyczy, potem system wasali, pierwsze zrzuty na zbrojenia (bo armia zawodowa skuteczniejsza i tańsza), pierwsze podatki, początek administracji, chęć zachowania status quo, więc zabezpieczenie władzy - służby porządkowe, sądownictwo itp i znów od początku.

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
karol_dabrowski
 marzec 24 2007 21:58   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 08/31/06
Postów:: 366

Quote by Daniel: Dziś rozwój techniki umożliwia nam już stworzenie takich rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo bogobojnych ludzi przed barbarzyńcami bez udziału instytucji państwowych.


Jak odróżnisz barbarzyńcę od bogobojnego? Czy Twój system będzie posiadał mozliwośc czytania myśli?

A jesli barbażyńca zażałuje swojego czynu? Istnieje wielu takich. Uczynili naprawdę wiele zła. Ale żałowali, przyszli do Jezusa, a Bóg przebaczył im. Na dobre. Teraz są często najwspanialszymi z ludzi. Czy sądzisz że zamiast szansy w Jezusie powinni ponieść śmierć zabici przez rodziny poszkodowanych? A może Twój system powinien nauczyc przebaczać a nie zabijać. Wielu przebaczyło. To mozliwe. Bóg ma inne zdanie od Ciebie. Powienienbył od razu unicestwić tych którzy zabili Jego Syna. A jednak pozwolił by to się stało. Z miłości do nas. Przez nas umarł Jego Syn. I co? Marny nasz los? Miłość a nie kara, NT a nie jeszcze ST. Jezus miał inne zdanie od Ciebie.

Mt 5:39-48
39. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!
40. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!
41. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!
42. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
43. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
44. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;
45. tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
46. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?
47. I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
48. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Trudne. Bardzo trudne. Ale łatwiejsze do wprowadzenia niż Twój system. I do tego doskonałe, jak mówi Jezus.

Nasuwa mi się jeszcze mała refleksja po kilku wczesniejszych postach

Quote by Daniel: Zapewni to technika - elektroniczni strażnicy. Za śmierć człowieka płaci się swoim życiem. Gdy nie jest to morderstwo, to ma się jeszcze szansę na łaskę.
...
Jak masz obraz z tysiąca kamer, to jakie jeszcze trzeba dowody? Nie będzie żadnych śledztw. Jak na tacy będzie podawany sprawca.
...
Wykrywalność 100%. Prawo to Dekalog.
...
Jak wykryje, to już pisałem. Jak rozróżnię, to będzie widać z kamer.
...
Swoją drogą, to ciężko będzie złodziejowi schować łup. To nawet wręcz jest nie możliwe przy tym systemie.


Opisujesz tu pewien system kontroli, chcąc nie chcąc ubezwłasnowolnienia, nawet zniewolenia.
Biblia wspomina że coś takiego nastąpi:

Ap 13:16-17
16. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
17. i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia.

Lecz mowa nie o ustroju zaprowadzonym przez Boga lecz przez antychrysta. To nie będzie pochodzic od Boga ale od diabła.

Poza tym nie ma rzeczy idealnych. A jesli haker wprowadzi wirus do tego systemu i akurat stanie się tak że elektroniczny strażnik przypadkiem unicestwi Ciebie?

Wybacz jesli nie zrozumiałem Cię w pełni. Moim skromnym zdaniem to o czym piszesz nigdy nie zaistnieje, a jesli nawet to nie będzie to Boża sprawa. Nie mówi o tym Biblia. Doskonałe rządy pokarze tylko Chrystus w końcu czasów. Człowiek nie jest zdolny zbudować system doskonały, a jesli nawet teoretycznie mógłby to na pewno nie będzie miał ustroju takiego jaki opisałeś. Jezus powiedział co to jest doskonałość.

Pozdrawiam

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Daniel
 marzec 24 2007 22:41   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Przemoc to nic nowego i nie przeminie. Nie da się precyzyjnie ustalić momentu kiedy człowiek postanowi wyrządzić krzywdę bliźniemu. Było by to możliwe poprzez ograniczenie jego wolności, ale zaprzecza to istoty człowieczeństwa. Ziemia pełna jest grzeszników i tak zostanie do końca świata. Obecnie mimo niby sprawnych instytucji państwa takich gwarancji też nie mamy. Na czym więc będzie polegała różnica? Na sprawiedliwości. Przy jawności każda krzywda będzie musiała być naprawiona. To spowoduje, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie kalkulował przestępstwa, bo ta kalkulacja zawsze będzie niekorzystna dla niego. Nieuchronność kary jest najlepszym sposobem zapewniającym bezpieczeństwo. Obecnie nawet sprawiedliwości nie ma. Krzywdy nie są naprawiane, bo sprawcy chronieni są przez państwo, aby im się zbytnia krzywda nie stała. Nie tylko nie oddaje skradzionej rzeczy ani nie odpracowuje równowartości, bo państwo zawłaszczyło sprawiedliwość i nie pozwala na to, trzymając delikwenta w ośrodku wypoczynkowym zwanym więzieniem.
W jaki sposób zabezpieczyć jednych członków rodziny przed innymi? Tego nie rozwiązał obecny system i nie rozwiąże żaden inny. Rodzina jest małym królestwem, gdy jest wewnętrznie skłócona, to się rozpadnie. Nie ma przymusu przynależności do rodziny. Zawsze można ją puścić i założyć swoją rodzinę. Jednak zbyt uboga rodzina przy nie sprzyjających zdarzeniach losowych może nie być w stanie przetrwać. Konflikty były i będą, a jednym sędzią jest ojciec rodziny (głowa rodziny - może być też kobieta). On ją scala i wymierza sprawiedliwość taką jaką sam uważa za stosowną. Nikt z zewnątrz nie ma prawa go oceniać, ani niczego narzucać. Kto z członków rodziny nie akceptuje tej władzy ma prawo ją opuścić i przejść pod kuratele innej rodziny, albo założyć swoją rodzinę stając się jej głową. Jego życie w rodzinie uzależnionej jest od głowy rodziny. Jedyna interwencja z zewnątrz w rodzinę może nastąpić tylko w sytuacji patologicznej gdy głowa rodziny jest zamordowana. Wtedy inne rodziny (głowy rodzin) mają prawo upomnieć się o te życie w sądzie. Może to oznaczać śmierć dla całej rodziny.
Nie jest to raj, ale tak wygląda życie na Ziemi i takie będzie do końca dni. Raj zaczyna się w sercu człowieka, to on musi się wyzbyć grzechu i umiłować Boga, a przy nim bliźniego. Patologiczna rodzina La Cosa Nostra nie ma szans zaistnienia w nowym systemie. Może się wzajemnie wymordować, a jak nie, to bardzo szybko rozpadnie się z woli własnej lub z wyroków sądów za popełnione krzywdy wobec innych rodzin. Mord jest patologią, a miłość jest główną cechą rodziny. To miłość tworzy dobro i w sumie określa rodzinę, cały ustrój.
Wszystkie spory mogą być rozstrzygnięte bez udziału państwa. Czas najwyższy pozbyć się tego bandyty, który niczego nie rozwiązuje, a wyrządza tylko krzywdę.

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Rekabita
 marzec 24 2007 22:47   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/18/07
Postów:: 78

bedzie taki system, tylko ze on wcale nie bedzie dobry, tak został on opisany:

A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, a nie umkną. Wy zaś bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie spijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. (1 Tes. 5:1-6)

System ten bedzie neitrwały, to będzie tylko wysiłek człowieka (antychrysta) i będzie to bunt przeciw Bogu.
Człowiek nie jest w stanie stworzyć takiego systemu rządów, zło zawsze bedzie sie panoszyć, póki szatan ma mozliwosć działania.

===

"Ale ja wypatrywać będę Pana, wyczekiwać na Boga zbawienia mojego: Bóg mój mnie wysłucha." Micheasz 7.7
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Daniel
 marzec 24 2007 23:21   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Karolu to nie uniemożliwia nadstawienia drugiego policzka. To nie umożliwia dobroczynności. Poznanie swoich nieprzyjaciół nie oznacza nienawiści do nich, a tym bardziej zemsty czy ich śmierci. To wszystko dopiero otwiera się przed nami. Otworzy się przed nami szerokie pole wyboru, które teraz mamy bardzo zawężone. Czy mamy teraz prawo wybaczać i pozostawić sprawcę bez kary? Nikt się o to nas nie pyta. Jesteśmy traktowani instrumentalnie.
Jak kamera może ubezwłasnowolnić? Pokaże tylko prawdę. A kto boi się prawdy? Bogobojny wie, że Bóg stale na niego patrzy. Nie będzie mu to przeszkadzało jak bliźni też na niego popatrzy.
Co do znamion to już je mamy: PESEL, NIP itd. Spróbuj coś sprzedać nie płacąc podatku, a żeby go zapłacić to musisz mieć te znamiona. To o czym wspomina Biblia właśnie nastąpiło. Kto broni tego systemu, to jest po stronie diabła.
Spróbuj wprowadzić wirusa do kamer i to do każdej z osobna. Przy tym być jeszcze nie zauważonym. System nie będzie siecią w rozumieniu internetu i nie będzie podatny na wirusy. Nie wprowadzisz wirusa do nagranej płyty. System nie jest mózgiem elektronowym i nie ma centralnego serwera. Każdy jego element to odrębny system autonomiczny. Dlatego jest odporny na ingerencję i zniszczenie.
Chyba, że bomba atomowa zniszczy wszystko.
Jedynym władcą jest Bóg i kto w niego wierzy odrzuci każdą inną władzę.

Witam na wątku Rekabita. Nie tworzę systemu rządów, tylko systemu bez rządów.

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Daniel
 kwiecień 03 2007 19:50   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

J 18,33 Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: Czy Ty jesteś Królem żydowskim?
18,34 Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?
18,35 Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?
18,36 Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.
18,37 Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

Królestwo Jezusa opiera się na prawdzie, nie na władzy. Czym bardziej człowiek szuka rozwiązania swoich problemów we władzy ludzkiej, tym bardziej oddala się od Boga. Wręcz grzechem jest uczestniczenie we władzy, a umożliwia to demokracja milionom ludzi. To trzeba zrozumieć, bo inaczej grzech przylgnie na stałe do człowieka.

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Daniel
 kwiecień 05 2007 07:53   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

J 18,37 Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
18,38 Rzekł do Niego Piłat: Cóż to jest prawda? To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w Nim żadnej winy.
18,39 Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego /więźnia/. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla żydowskiego?
18,40 Oni zaś powtórnie zawołali: Nie tego, lecz Barabasza! A Barabasz był zbrodniarzem.

Zbiorowe uczestnictwo we władzy niesie tylko śmierć niewinnym, a wolność zbrodniarzom. Co sprawiło, że przez dwa tysiące lat ta oczywista prawda nie potrafiła dotrzeć do świadomości ludzi i to do tych co chcą być sprawiedliwymi?
Kto uczestniczy w zbiorowej władzy jaką umożliwia nam demokracja jest winien niesprawiedliwości. Zasługuje na potępienie i nie będzie dla niego miejsca w Królestwie Bożym. Niech się każdy zastanowi zanim ciśnie krzyżykiem na karcie do głosowania.

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Rafi F
 kwiecień 05 2007 11:09   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Daniel, twoja para idzie w gwizdek, dużo hałasu, zero efektu, wylewasz tylko żółć.
A ostatni post jest wręcz śmieszny. Sobory były i są przejawem demokracji, rady parafialne tak samo, podobnie obierano prezbiterów/biskupów w wielu kościołach pierwszych wieków.
Wg ciebie lepsza byłaby bezczynność, aby u władzy byli tylko ci wybierani przez ateistów lub np. muzułmanów ?
Co w zamian proponujesz ? Jak na razie to anarchię, bezprawie (a dokładniej prawo silniejszego), śmierć jednostek bez koneksji.
Przedstaw cos wartego czytania, a i zastanów się, czy nie kieruje tobą zwykła nienawiść - narzędzie szatana.

Głębokiego przeżycia rocznicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dużo ciepła rodzinnego i błogosławieństw.

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Daniel
 kwiecień 05 2007 21:38   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Rafi F życzę Tobie też pogodnych świąt i błogosławieństw.

To nic nie szkodzi, że mnie nie rozumiesz, a raczej nie podzielasz moich poglądów.
W sprawach wspólnych można porozumiewać się, ale tylko jawnie z pełną odpowiedzialnością. Tworzenie władzy mającej prawo narzucać swoją wolę innym jest samo w sobie złem. Pogardzam nią i wszelką tajnością.
Nie zmieni mego poglądu to, że ta tajność jest tolerowana w kościele, który sam stał się władzą. Można tylko ubolewać nad tym.
Ubolewam też nad tym, że model oparty na Prawach Boskich uważasz za anarchię, bezprawie i śmierć. Jest zupełnie odwrotnie.
Masz poukładany świat i niech tak zostanie. Nie jest moim celem aby zmuszać do zmiany poglądów.
Ostrość moich sformułowań wynika z gniewu, nie z nienawiści. Jest on skierowany na szatana, który zawładną niemal całą Ziemię. Królestwo jego jest olbrzymie i dlatego jest zero efektu.

Daniel


===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Daniel
 kwiecień 09 2007 20:15   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Cóż to jest prawda? - zastanawiał się Piłat.
To pytanie jest nadal aktualne. Co jest prawdą?
Nie rozumiemy prawdy. Nie staramy się jej poznać. Uciekamy przed prawdą.
Zaprzeczeniem prawdy jest kłamstwo. Prawda jest dobrem. Nieprawda jest złem.

Benedykt XVI podczas spotkania COMECE z okazji 50 rocznicy uchwalenia Traktatów Rzymskich powiedział miedzy innymi, że Europa musi na "nowo odnaleźć sekret życia, w którym jest miejsce na szczęście i miłość, ale także odpowiedź na pytania o sens cierpienia i śmierci. Trzeba odnaleźć klucz, dzięki któremu ludzie wieli krajów, różnych języków, kultur i religii, potrafią żyć razem w pokoju i wzajemnym zrozumieniu".
Tym kluczem jest Bóg, a instrukcją jak go użyć: Dekalog. Chrystus wskazał jakie królestwo jest tym właściwym. Królestwo nie oparte na władzy tylko na prawdzie. A ta musi być jednakowa dla wszystkich ludzi. Prawda domaga się jawności i kto przed nią ucieka, ucieka też przed Bogiem.

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Rafi F
 kwiecień 10 2007 09:43   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Danielu, nie zbudujesz wśród ludzi ustroju opartego na miłości i uwielbieniu Boga i na miłości do bliźniego. To nie tutaj, nie na ziemi ma być Królestwo.
Zobacz ile w twoich próbach było śmierci. W zasadzie to była sama przemoc : śmierć, niewolnictwo (jeżeli możemy to siłą wyegzekwować), "niezależny" sędzia. Na "rodziny" też nie masz co liczyć. wystarczy jedna lepiej uzbrojona i mająca za nic prawa boskie, aby powstał chaos i krew lała sie strumieniami. Wystarczy też jeden uważający się za pokrzywdzonego, aby znów polała się krew wendety (nawet ubrana w "sprawiedliwość").
Piękne są słowa o miłości, ale dla takich grzeszników jak my to głównie piękna idea. Możemy, a nawet naszym psim obowiązkiem jest dążenie, aby ta idea była wdrażana w życie. Ale jest na to tylko jeden sposób : zacząć od siebie, a gdy cokolwiek osiągniemy i zdamy sobie sprawę, że z nas robaki takie same jak inni, próbować zarazić miłością najbliższe otoczenie. Ja widze tylko taką, nigdy na ziemi nie kończącą się drogę.

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
kasandra_K80
 kwiecień 10 2007 10:00   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/14/06
Postów:: 850

Quote by Rafi F: Danielu, nie zbudujesz wśród ludzi ustroju opartego na miłości i uwielbieniu Boga i na miłości do bliźniego. To nie tutaj, nie na ziemi ma być Królestwo.
Zobacz ile w twoich próbach było śmierci. W zasadzie to była sama przemoc : śmierć, niewolnictwo (jeżeli możemy to siłą wyegzekwować), "niezależny" sędzia. Na "rodziny" też nie masz co liczyć. wystarczy jedna lepiej uzbrojona i mająca za nic prawa boskie, aby powstał chaos i krew lała sie strumieniami. Wystarczy też jeden uważający się za pokrzywdzonego, aby znów polała się krew wendety (nawet ubrana w "sprawiedliwość").
Piękne są słowa o miłości, ale dla takich grzeszników jak my to głównie piękna idea. Możemy, a nawet naszym psim obowiązkiem jest dążenie, aby ta idea była wdrażana w życie. Ale jest na to tylko jeden sposób : zacząć od siebie, a gdy cokolwiek osiągniemy i zdamy sobie sprawę, że z nas robaki takie same jak inni, próbować zarazić miłością najbliższe otoczenie. Ja widze tylko taką, nigdy na ziemi nie kończącą się drogę.


Rafi, masz całkowitą rację. Nawet ja wieczny malkontent muszę Ci to przyznać...

Pozdrawiam

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Daniel
 kwiecień 10 2007 20:20   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Rafi F. i Kasandra K80 nie macie racji. Przedstawienie mnie jako propagatora przemocy, to mocne nadużycie. Brzydzę się przemocą, a jak już musi nastąpić, to tylko w stosunku do tych, co sami się jej dopuścili. Ale każdy widzi to co chce widzieć.
Całe szczęście, że Wasz brak wiary nie ma wpływu na to co już się tworzy. To nie ludzie mają się dostosować do ustroju, ale odwrotnie. A tak naprawdę to nie chodzi o ustrój tylko o wybór pomiędzy dobrem i złem. Obecny ustrój jest wynikiem wyboru zła. Trwanie w nim jest równoznaczne w trwaniu w grzechu. Wystarczy tylko pójść drogą prawdy i obnażyć grzeszników. Jawność naszych czynów wystawi nas na potępienie nie tylko ze strony Boga, ale co najważniejsze, ze strony bliźniego. Z powodu braku tej jawności wielu przez całe życie kroczą drogą zła i ciemności. Dobrze im się żyje, bo ich nikt nie potępia. Ten stan ulegnie zmianie nawet bez Waszej pomocy.

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Dezerter
 kwiecień 11 2007 00:23   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by kasandra_K80:
Quote by Rafi F: Danielu, nie zbudujesz wśród ludzi ustroju opartego na miłości i uwielbieniu Boga i na miłości do bliźniego. To nie tutaj, nie na ziemi ma być Królestwo.
Zobacz ile w twoich próbach było śmierci. W zasadzie to była sama przemoc : śmierć, niewolnictwo (jeżeli możemy to siłą wyegzekwować), "niezależny" sędzia. Na "rodziny" też nie masz co liczyć. wystarczy jedna lepiej uzbrojona i mająca za nic prawa boskie, aby powstał chaos i krew lała sie strumieniami. Wystarczy też jeden uważający się za pokrzywdzonego, aby znów polała się krew wendety (nawet ubrana w "sprawiedliwość").
Piękne są słowa o miłości, ale dla takich grzeszników jak my to głównie piękna idea. Możemy, a nawet naszym psim obowiązkiem jest dążenie, aby ta idea była wdrażana w życie. Ale jest na to tylko jeden sposób : zacząć od siebie, a gdy cokolwiek osiągniemy i zdamy sobie sprawę, że z nas robaki takie same jak inni, próbować zarazić miłością najbliższe otoczenie. Ja widze tylko taką, nigdy na ziemi nie kończącą się drogę.


Rafi, masz całkowitą rację. Nawet ja wieczny malkontent muszę Ci to przyznać...

Pozdrawiam


Też się z wami zgadzam i napisałem to już dawno w tym wątku .. i za każdym razem jak tu zaglądam to ze zdumieniem odkrywam, że tu ktoś jeszcze dyskutuje!
Danielu masz jakąś magiczną siłę przyciągania

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
kasandra_K80
 kwiecień 11 2007 06:46   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/14/06
Postów:: 850

Dezerter
Też się z wami zgadzam i napisałem to już dawno w tym wątku .. i za każdym razem jak tu zaglądam to ze zdumieniem odkrywam, że tu ktoś jeszcze dyskutuje!
Danielu masz jakąś magiczną siłę przyciągania


Ja nawet zgaduję dlaczego wątek wciąż trwa...
Daniel chce dorównac ilością stron wątkowi Trzeci Testament....

Pozdrawiam

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
karol_dabrowski
 kwiecień 11 2007 08:52   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 08/31/06
Postów:: 366

Quote by Daniel: Wasz brak wiary nie ma wpływu na to co już się tworzy.
(...)
Ten stan ulegnie zmianie nawet bez Waszej pomocy.Pytanie podstawowe - skąd wiesz

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Daniel
 kwiecień 11 2007 22:09   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Szanowny Moderatorze kto ma oczy ten widzi, kto ma uszy ten słyszy. Zmiany cywilizacyjne tak są posunięte, że nie sposób je nie zauważyć. Świat już nie będzie taki sam. Albo będzie się brało udział w tych przemianach albo nie. Jeżeli teraz nie weźmiemy w nich udziału, to niebawem władza zgotuje nam takie piekło jakiego jeszcze nie było. Użyje tych samych narzędzi, które w moim modelu pozwalają od niej się uniezależnić. Żadna religia obecna nie jest przygotowana na te przemiany, bo zachodzą zbyt szybko. Niestety dotyczy to też chrześcijaństwa. Świadomość tych przemian ma Benedykt XVI, co wynika z jego wypowiedzi. Tu już nie chodzi o interesy jakiejś grupy religijnej, ale o samego Boga. Ponieważ problem jest już globalny, to Bóg musi być jednoznacznym pojęciem jednakowym dla wszystkich ludzi. To samo dotyczy pojęcia bliźniego, które przestaje być utożsamiane tylko z jednym narodem czy religią. Każdy człowiek staje się bliźnim, a to wymaga innych rozwiązań.
Pewnie ocenicie to jako bajki. Zapewniam, że nie prowadzę tego wątku dla jakiejś statystyki ani popularności. Nie będę też rozpaczać gdy go nie będzie, mnie jednak nie wolno się wycofać. Było by to równoznaczne z wyrzeczeniem się Boga.

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Daniel
 kwiecień 19 2007 00:39   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Brak chętnych do dyskusji nie oznacza, że wątek umarł. Rozwija się ... Tu widocznie jest mało zainteresowanych.

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Ewa
 kwiecień 19 2007 16:10   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/21/06
Postów:: 1174

Daniel,

nasz RKK jest wielce daleki od glonbalizmu o ktorym piszesz.
I uwazaj bo wezma Cie tu za masonaWink i zdrajce! .
I Ty oczekujesz, ze Kosciol nasz ten w Polsce zmusi sie do takiego myslenia? podczas gdy....waza sie losy wplywu koscielnego w panstwie? a ktora wiara by tym pogardzila?, w historii naszych braci Islamistow jak widac to swietnie funkcjonuje-tylko nam sie nie podobaWink.

===

Pokoj z Wami!
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Daniel
 kwiecień 19 2007 22:52   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Witam na wątki Córkę. Jeżeli mam do wyboru zdradzić Boga czy Kościół, a to nie jest to samo, to domyślasz się co wybiorę. Bóg jednoznacznie stwierdził, że skoro wybierasz innego władcę(boga) nad sobą i mu służysz, to tym samym znieważasz Boga. Jest to zapisane w Dekalogu i aż dziwne jest, że nie dotarło to przez tysiące lat do świadomości ludzi.
Moim władcą jest Bóg i żadna władza ziemska nie jest mi w stanie nic zrobić. Nie będę jej służyć nawet za cenę życia.

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Maciek Janson
 kwiecień 20 2007 10:28   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/02/05
Postów:: 1687

Quote by Daniel:
Moim władcą jest Bóg i żadna władza ziemska nie jest mi w stanie nic zrobić. Nie będę jej służyć nawet za cenę życia.

Daniel


No wlasnie. Wladza ziemska moze Ci odebrac zycie Wladza ziemska moze Cie nawet music do wyrzeczenia sie Twojego Boga. Narazie teoretyzujesz zza klawiatury w wygodnym mieszkanku

===

Dwie rzeczy są nieskonczenie wielkie. Glupota ludzka i Boze milosierdzie
 
 Profil   Email 
 Cytat 
karol_dabrowski
 kwiecień 20 2007 11:39   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 08/31/06
Postów:: 366

Danielu dlaczego moderatorze przecież bylismy na "ty" ??
Chodzi mi o to że jeśli nie jesteś w stanie przedstawić swojej wiarygodności to ciężko wymagać by forumowicze brali to co piszesz na poważnie. Często używasz zwrotów "to zostało mi powiedziane, ja to wiem, takie jest moje zadanie" itp to wskazuje że mienisz się jakimś poczuciem wyższości, tajemnej wiedzy. To troche dziwne. Co do obserwacji świata. Ja też go obserwuję i widzę że zmierza wszystko w kierunku jaki opisuje własnie Biblia. Dlaczego mialbym wierzyć Tobie gdy mówisz mi o rzeczach których w niej nie znajduję?

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Ewa
 kwiecień 20 2007 22:28   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/21/06
Postów:: 1174

----------------- Daniel,-----------------------------


Moim władcą jest Bóg i żadna władza ziemska nie jest mi w stanie nic zrobić. Nie będę jej służyć nawet za cenę życia.

piekne sa te slowa, ja tez chcialabym byc w pelni wolna!! juz mam tak dosc tych skorumpowan! w zyciu i postanowilam byc wola-nie mowic tego co sie innym podoba, narazam sie -ale kit to!bo :
Moim władcą jest Bóg i żadna władza ziemska nie jest mi w stanie nic zrobić.
.
Piekne sa te slowa!piekne! to jest wolnosc! to jest prawdziwa wolnosc.

===

Pokoj z Wami!
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Daniel
 kwiecień 22 2007 19:45   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Witam na wątku Maxurda - drugiego moderatora. Może ten wątek wygląda na taką paplaninę teoretyczną gdyby nie to, że przekładane to jest na życie realne. Tego czytający jednak nie wiedzą, bo o tym specjalnie nie piszę i nie bardzo nawet wiem jak to przedstawić. Pewnie nie przyszła na to pora.
Co do władzy, to mocno ograniczyła naszą wolność wyboru. Można jej się w każdej chwili przeciwstawić ale oznaczało by to samobójstwo. Tego jednak nie wymaga od nas Bóg, tym bardziej jak mamy na utrzymaniu rodzinę. Władzy mamy się podporządkować i oddawać jej co do niej należy. W przeciwnym razie odbierze to sama, a nas uwięzi.
Czasy jednak się zmieniły. Przez wieki władzy była rozpoznawalna. Często jednoosobowa w osobie króla. Dziś w demokracji niemal wszyscy są tą władzą. Uczestnicząc w wyborach delegujemy swoich przedstawicieli do bezpośredniego rządzenia. Przeciwstawić się obecnie władzy jest równoznaczne z przeciwstawieniu się niemal całemu społeczeństwu. Ma to już zupełnie inny wymiar.
Mimo tej totalitarnej władzy istnieje jednak dość duże pole wyboru. Szczególnie ważne są te działania, które władza chciała by żebyśmy je czynili ale nie zmusza nas do nich. Jak się dobrze rozejrzeć, to jest tego dość sporo. Pójście tą drogą znacznie uniezależni nas od władzy, a tym samym zbliży nas do Boga.
Nie wybranie tych możliwości jakie już teraz są możliwe oznacza, że nasza dusza jest nadal we władaniu innego władcy od Boga.

Karolu jak Cię uraziłem, to przepraszam. Użycie tych zwrotów, które mi zarzucasz, jest wynikiem moich braków umiejętności w formułowaniu myśli. Dlatego pewnie jestem źle odbierany jako samozwańczy prorok, heretyk czy jeszcze inaczej. Moje spojrzenie na rzeczywistość, jak pewnie zauważyłeś, odbiega od normy. Nie jest to jednak wiedza tajemna, bo wynika tylko z innej interpretacji jawnych tekstów Pisma.
Odrzucam władzę ziemską, a szczególnie nie zamierzam w niej uczestniczyć. To oznacza, że wszelkie formy przymuszania kogoś do swoich poglądów uważam za zło. Brzydzę się każdą przemocą i to co uznaję, są rozwiązaniami opartymi na tym. Nie sądzę żebym miał jakieś poczucie wyższości, bo to kojarzy mi się właśnie z władzą. Tym bardziej nie oczekuję aby wierzono w to co piszę. Wolę dyskusję, bo ona jest sposobem na przełamanie barier.

Moja aktywność trochę zmalała, bo w moim realnym życiu następują gigantyczne zmiany. Można powiedzieć, że przestawiam góry. To tylko przenośnia i jak się uspokoi, to poszerzę temat. Nadal mam wrażenie, że go tylko zasygnalizowałem.

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Daniel
 kwiecień 29 2007 21:22   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Mam wrażenie, że tu na tym forum większość goni za problemami, których nie da się rozwiązać bez usunięcia pierwotnej przyczyny. Jest nią wybór władzy, której chce się służyć. Ten, który wybrał Boga jako swego jedynego władcy, nie musi rozwiązywać tych problemów bo nie należą do jasnej strony świata. Jak bardzo będziemy reformować piekło i tak ono nim zostanie. Reformatorzy piekła stają się usłużnymi sługami ciemnej strony świata. Żal mi ich, ale taka jest konsekwencja ich wyboru.

Kto odrzuca Boga jest skazany na poważną chorobę, która pozbawia poczytalności.

Daniel

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Dezerter
 kwiecień 29 2007 23:16   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by Daniel: Mam wrażenie, że tu na tym forum większość goni za problemami, których nie da się rozwiązać bez usunięcia pierwotnej przyczyny.
(...)
Reformatorzy piekła stają się usłużnymi sługami ciemnej strony świata. Żal mi ich, ale taka jest konsekwencja ich wyboru.

Kto odrzuca Boga jest skazany na poważną chorobę, która pozbawia poczytalności.

DanielDzięki Danielu za diagnozę w imieniu " większości na tym forum"
EOT

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,37 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana