Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Kościoły a... > Polityka i społeczeństwo Nowy wątek Odpowiedz
 Co maja Ksieza do polityki !!!!
 |  Wersja do druku
Edmund Belter
 maj 02 2005 15:49   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/17/03
Postów:: 184

Quote by Misiek: Nie rozumiem co maj aksieza do polityki.Co ich to obchodzi.Nie oni od tego sa.jak chca sie udzielac politycznie to mogli isc na politologie a nie do sanktuarium.Czy moze mi ktos to wytłumaczyc dlaczego ksieza sie wtracaja do polityki???????

Nie rozumiem co mają SZEWCY do polityki. Co ich to obchodzi (choć "obchodzi" to chłop stodołę). Mogli iść na politologię a nie do jakiego "sanktuarium" szewskiego!!! Dlaczego szewcy zajmuą się polityką??!! Nie tylko szewcy, ale i krawcy, stolarze, lekarze, traktorzyści, górnicy, sprzątaczki, sklepowe, piekarze, dekarze, zduny, dziennikarze, pisarze, INTERNAUCI itd. Gomółka miał rację (jeżeli to był Gomółka): pisarze do piór, stolarze do dłut....! No, jakieś prawa obywatelskie wymyślili, psia krew!!!

===

Opin
 
 Profil   Email 
 Cytat 
znak
 sierpień 09 2005 22:12   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/29/05
Postów:: 56

O Apokalipsie można powiedzieć, że jest to obraz naszego świata widziany oczami chrześcijanina żyjącego u samego początku wiary. Dzięki takiemu spojrzeniu odkrywają się wszelkie wynaturzenia chrześcijaństwa czasów ostatecznych.
W objawieniu tym jest mowa o czerwonym smoku i dwóch bestiach. Maryja w orędziu do kapłanów umiłowanych wyjaśnia, że są to odpowiednio – marksizm (404 Ogromny czerwony Smok), masoneria (405 Bestia podobna do pantery) oraz masoneria kościelna (bestia podobna do baranka). Smok i pierwsza bestia maja po siedem głów i dziesięcioro rogów i przystrojone są w diademy. Czerwony smok ma diademy bezpośrednio na głowach, a pierwsza bestia na rogach. Wszystkie te części ciała, ozdoby i ich umiejscowienie coś oznaczają w naszym świecie.

Głowy czerwonego smoka, czyli narody przesiąknięte marksistowskim myśleniem.

404 Ogromny czerwony Smok
e... Smok ma siedem głów, a każda nosi diadem – znak potęgi i władzy królewskiej. Jego ukoronowane głowy oznaczają narody, w których ateistyczny komunizm osiadł i panuje poprzez swoją ideologiczną, polityczną i wojskową potęgę.

[Bezpośrednie umiejscowienie diademów na głowach czerwonego smoka,
symbolizuje głębokie spętanie świadomości całych narodów. Marksizm stał się duchowym pragnieniem szerokich mas. Ukojeniem lęku rodzącego się w wyniku przyjęcia ateizmu praktycznego (życie bez wiary w realne oddziaływanie Opatrzności Bożej). W efekcie chrześcijanie żyją dzisiaj jakby bez Boga. Liczą jedynie na własną przebiegłość, wynikającą z ze znajomości zasad rządzących tym światem (racjonalizm). Zamiast codziennej łączności z prowadzącym przez życie Bogiem, serce chrześcijan wypełnia ohyda spustoszenia. To spustoszenie, w dalszej kolejności owocuje demoralizacją, gdyż chrześcijanie nie badają swoich czynów pod kątem ich zgodności z Bożą Wolą. Nie czują, że Bóg w zależności od tego, czy są one dobre, czy też złe, zsyła błogosławieństwo ewentualnie krzyż.]

Rogi czerwonego smoka, czyli marksistowska indoktrynacja.

404 Ogromny czerwony Smok
e ... Ogromny czerwony Smok to marksistowski ateizm. Ukazuje się on z dziesięcioma rogami, to znaczy z mocą swych środków przekazu, aby doprowadzić ludzkość do nieposłuszeństwa dziesięciu przykazaniom Bożym.

[To nieposłuszeństwo przykazaniom Bożym, to wynik demoralizacji, o której wspomniałem wyżej.]

Głowy pierwszej bestii, czyli loże masońskie.

405 Bestia podobna do pantery
d...Siedem głów oznacza różne loże masońskie, które działają wszędzie w sposób podstępny i niebezpieczny.

5-29 sierpnia 1990 (Vassula Ryden - Dziesięć przykazań)
Na każdej ze swoich siedmiu głów bestia uczyniła sobie bożki przedstawiające jej własnych bogów. Mocą smoka (ideologii marksistowskiej) ustawiono te bożki na wzniesionych miejscach.

Maryja w orędziu do kapłanów umiłowanych po kolei opisuje te głowy. O dwóch z nich tak mówi:

405 Bestia podobna do pantery
z Piąta głowa nosi bluźniercze imię lenistwa. Przeciwstawia się cnocie męstwa i szerzy kult bożka strachu, opinii publicznej i wyzysku.
A Szósta głowa nosi bluźniercze imię zazdrości. Przeciwstawia się cnocie sprawiedliwości (przerabiając ją na sprawiedliwość społeczną) i prowadzi do oddawania czci bożkowi przemocy i wojny (w imię socjalizmu narodowego ewentualnie internacjonalistycznego, wszczynano wojny i rewolucje).

Ponadto Apokalipsa podaje, że trzeba wykazać się szczególną mądrością aby dogłębnie zrozumieć, czym są głowy pierwszej bestii.

(Ap17,9)
Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich niewiasta.

To głębsze zrozumienie, czym są głowy pierwszej bestii, daje nam wyjaśnienie, co oznaczają rogi na tych głowach.


Rogi pierwszej bestii, czyli narzędzia sprawowania władzy przez masonerię (królowie ziemscy).
W inny sposób swoja władzę sprawuje masoneria. Nie duchowy, jak to ma miejsce w przypadku czerwonego smoka lecz przez ludzi. Dlatego diademy (symbole władzy) umieszczone są na rogach bestii, które symbolizują ziemskich królów.


405 Bestia podobna do pantery
e Ta czarna Bestia ma dziesięć rogów, a na nich – dziesięć diademów oznaczających panowanie i władzę królewską. Masoneria panuje i rządzi na całym świecie za pomocą dziesięciu rogów. W świecie biblijnym róg był używany jako narzędzie wzmacniające, pozwalające lepiej słyszeć czyjś głos, jako potężny środek komunikacji.

Ponadto w Apokalipsie o rogach bestii napisane jest tak:

Ap17,12
A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli,
Lecz wezmą władzę jakby królowie na jedna godzinę wraz z Bestią.

Skoro na głowach pierwszej bestii tkwią królowie ziemscy (rogi), to śmiało można powiedzieć, że prócz lóż, głowy pierwszej bestii oznaczają INSTYTUCJE PAŃSTW.

Tu nasuwa się spostrzeżenie, że czerwony smok, jak i pierwsza bestia ukierunkowują się na państwo. Bez państwa marksizm nie ma sensu, również masoneria swoją moc bierze stąd, że udało się jej zawładnąć tą instytucją.

Działanie drugiej bestii.

W Apokalipsie jest mowa o jeszcze jednej bestii. Jest ona podobna do baranka (Ap13,11). Maryja w objawieniach ks. Gobbiego wyjaśnia, że symbolizuje ona masonerię kościelną. Wyjaśnia, że to głównie ta bestia nadała ton nauczaniu kościoła czasów ostatecznych. Po wsłuchaniu się w nauczanie kościoła końca XXw., trudno nie zauważyć, że i ono mocno ukierunkowane jest na państwo. To ukierunkowanie przebiega na dwóch płaszczyznach. Ufności i adoracji.

Pokładanie ufności w państwie, jako dawcy chleba powszedniego.

Po tym jak ustawiono się w roli Boga i stwierdzono za Niego, że poganie nie podlegają potępieniu, przystąpiono do zbawiania żołądków. Tak, jak odrzucono Prawo Boże o zbawieniu, postąpiono również z Wolą Bożą względem stworzenia. Uznano za nie do zaakceptowania nierówności społeczne i cierpienie jakie ono wywołuje. Odrzucono krzyż! Zaczęto rozpaczać, z powodu braku jakiś tam dóbr, rzekomo niezbędnych do prowadzenia pobożnego życia. Tak nauczanie Kościoła wypełniło się troską o sprawy socjalne. O wypełnieniu się nauczania kościoła czasów ostatecznych, ciągłym gadaniem o dobrach materialnych (kupczeniem), mowa jest również w Apokalipsie:

(Ap. 18.11)
A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią,
Bo ich towaru nikt już nie kupuje:
towaru- złota i srebra,
drogiego kamienia i pereł,
bisioru i purpury,
jedwabiu i szkarłatu,
wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej,
wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna,
spiżu, żelaza, marmuru,
cynamonu i wonnej maści amomum,
pachnideł, olejku, kadzidła,
wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy
bydła i owiec,
koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich.

Jak widać mamy tu długą listę dóbr materialnych. Zawiera ona prócz rozmaitych precjozów, również zwierzęta. Stąd wniosek, że chodzi tu ogólnie o dobra uznawanych powszechnie za niezbędne do życia.

(Ap. 18.14)
Dojrzały owoc pożądania twej duszy, odszedł od ciebie

Odkąd wiadomo, co nasz Pan miał na myśli mówiąc; "któż mnie uczynił sędzią albo rozjemcą nad wami", niezręcznie jest dyrygować redystrybucja tych dóbr.

A przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i święte.

Przykładanie wagi głównie do spraw socjalnych (wielka rana materializmu), do „sprawiedliwego” dzielenia dóbr przy pomocy państwa wcielającego w życie marksistowskie idee, doprowadziło do uzależnienia ludzi od niego (czczenie państwa). To bluźnierstwo, w dalszej kolejności, doprowadziło zubożenia duchowości chrześcijan.


Adorowanie państwa przez patriotów, czyli obdarzanie obrazu bestii duchem.

Innym przejawem zorientowania się Kościoła na państwo jest kultywowanie patriotyzmu. W tym przypadku, już nie chodzi o utylitarne podejście do państwa (instrument do przeprowadzenia redystrybucji dóbr), ale o coś głębszego, o nakłonienie ludzi, poprzez propagowanie miłości do ziemskiej ojczyzny, do duchowego zaangażowania się w państwo, do tego stopnia, aby za dobro uchodziło poświęcanie życia chrześcijan dla tej instytucji (ofiara z ludzi dla ziemskich królów). Zawołanie BÓG HONOR OJCZYZNA, to wypaczanie chrześcijaństwa, poprawnie powinno to brzmieć; Bóg, pokora, Ojczyzna niebieska! W naukach Apostołów nie ma nic o tym, że chrześcijanie powinni zabiegać o jak najlepszy wizerunek imperium rzymskiego albo ginąć za nie. Gdyby takie nauki pojawiły się przypuszczam, że nawet dla czcicieli bestii, brzmiały by one podejrzanie. Apostoł Jan, całe to wynaturzenie (duchowe zaangażowanie chrześcijan w państwo) określa, jako obdarzanie obrazu bestii duchem. Bestii która otrzymała cios mieczem a ożyła. Konkretnie jedna z jej głów. Wyżej wyjaśniłem że głowa oznacza również państwo. Głowa uleczona ze śmiertelnej rany, to państwo wskrzeszone z martwych. Można mniemać, że chodzi tu właśnie o niepodległość państwa polskiego, ponieważ to w polsce rozkazano na oczach ludzi zstępować Ogniowi na ziemię. Wszyscy byliśmy tym zachwyceni.

Kościół upaństwowiony

Widać więc, że kościół naszych czasów zredukował się do roli dodatku do państwa.
Kiedyś Kościół namaszczał ziemskich królów, ewentualnie ekskomuniką strącał ich z tronów, gdy stawali się ciemiężycielami Ludu Bożego (przynajmniej tak powinno być).
Dzisiaj panuje w Nim mentalność niewolnicza względem tej instytucji.
Kościół za wszelką cenę stara się usprawiedliwić (jakby miał przed kim, prócz bożka opinii publicznej) swoje istnienie w państwie. Objawia się to między innymi, licytowaniem korzyści, jakie państwo odnosi w wyniku realizowania przez kościół swojej misji:
Kościół pomaga kształtować prawidłową postawę obywatelską, patriotyczną, wspomaga państwo w opiece nad biednym itp.
Takie myślenie, bardziej w kategoriach interesu państwa niż Królestwa Niebieskiego odpowiada niewolnikom czerwonego smoka. Tu należy dodać, kogo Maryja, w objawieniu ks. Gobbiego, uznaje za rzeczywisty motor odstępstwa.

8 Czuwajcie i módlcie się

a Ci Moi synowie Kapłani, którzy zdradzili Ewangelię, by sprzyjać wielkiemu, szatańskiemu błędowi marksizmu...
c Moi biedni synowie, to właśnie oni rozpoczną wielkie odstępstwo.

Zaangażowanie się w urzeczywistnianie sprawiedliwości społecznej, propagowanie polskości, ogólnie rzecz biorąc w politykę, świadczą o zaniku dziecięcej wiary. Ci kapłani w swoim zarozumialstwie zakładają, że Bóg blefuje mówiąc, że wchodzimy przez ciasną bramę. Z tego powodu tych co są na zewnątrz (ateistów, komunistów itp.), traktują nie jak bliźnich w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale jak wrogów których należy przechytrzyć i pokonać w walce o państwo. Oni już nie prezentują wiary prostaczka, ale cwaniaka. I typ swoim cwaniactwem odpychają od Kościoła ludzi których Duch Święty próbuje tam przyprowadzić. Często można się zetknąć z opinią, że RM sieje nienawiść. I to jest przykład takiego człowieka. Duch święty daje mu zainteresowanie sprawami wiary, bo słucha , bada katolickie publikatory. Jednak zamiast wejść głębiej, cofa się i miota oskarżenia. Dzieje się tak, bo zamiast natknąć się na miłość, odnajduje w katolickich publikatorach coś odrażającego.

Ponadto, w wyniku większego zainteresowania tych kapłanów sprawami państwa, niż obroną prawd wiary, tworzy się w Kościele duchowy klimat sprzyjający takim wykwitom jak dialog z judaizmem, islamem, kapłaństwo kobiet itd.
I WŁAŚNIE TA PROPAŃSTWOWOŚĆ KOŚCIOŁA JEST ISTOTĄ JEGO ODSTĘPSTWA. Taki też kościół, jako fałsz, opisuje w orędziu do kapłanów umiłowanych Maryja:

Opis odstępstwa w objawieniu ks. Gobbiego.

407 Liczba Bestii: 666
g I tak w miejsce BOGA stawia się BOŻKA, mocnego, silnego, władczego. Ten potężny bożek sprawia, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. Bożek ten, silny i władczy, sprawia, że wszyscy – mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy – otrzymują znak na prawej ręce i na czole. Nikt nie może kupić ani sprzedać bez posiadania tego znaku, to znaczy imienia Bestii lub liczby jej imienia. Jak już wam ujawniłam w poprzednim orędziu, ten wielki bożek – utworzony po to, aby wszyscy oddawali mu pokłon i służyli mu – to fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół.

p 666 ukazane trzy razy, czyli przez 3, wskazuje na rok 1998. W tym okresie historycznym uda się masonerii – wspomaganej przez masonerię kościelną – zrealizować swój wielki zamiar: utworzyć bożka – fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół – i umieścić go na miejscu Chrystusa i Jego Kościoła. Statua wzniesiona na cześć pierwszej Bestii jest więc posągiem antychrysta. Wszyscy mieszkańcy ziemi mają oddawać pokłon temu, który naznaczy swoją pieczęcią pragnących kupić lub sprzedać.

[Wyżej wyjaśniłem, że pierwsza bestia to również państwo. Z kolei statua wzniesiona na cześć pierwszej bestii, to sposób w jaki chrześcijanin postrzega współcześnie tę instytucję. W przekonaniu większości powinno ona leczyć, zapewnić edukację, opiekę na starość. Współczesny chrześcijanin względem państwa formułuje takie oczekiwania, jakie dawniej ludzie wierzący pokładali w Opatrzności Bożej. Wszelkie próby usunięcia tej statuy budzą w sercach chrześcijan lęk, ponieważ zamiana widzialnego państwa na niewidzialną Opatrzność Bożą traktowana jest jak próba samobójstwa.

(Ap.13.15)
I by sprawił(obraz bestii),że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii.

409 Musi się okazać wytrwałość świętych
e Są to czasy, w których tworzy się bożka, aby go postawić w miejsce prawdziwego Boga i prawdziwego Kościoła. Bożkiem tym jest fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół.
f Są to czasy, w których wszyscy idący za tym bożkiem przyjmują jego pieczęć na czole i na ręce.

Dojdziecie w ten sposób do szczytu oczyszczenia, wielkiego ucisku i odstępstwa. Stanie się ono powszechne, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym Chrystusem i fałszywym Kościołem. W ten sposób zostaną otwarte drzwi, aby mógł się ukazać człowiek czyli sama osoba antychrysta.

Kościół zgodny z zamysłem Bożym.
Już na samym początku Bóg ostrzegał swój lud przed państwem. W Pierwszej Księdze Samuela czytamy:

Król-człowiek zamiast Boga. (8.1-19)
A Pan rzekł do Samuela: "Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz MNIE odrzucają jako króla nad sobą. ..... tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować". ......Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha". Odrzucił lud radę Samuela i wołał: "Nie, lecz król będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny!(argumentacja godna „prawdziwych” polaków).

Konsekwentnie do tego ostrzeżenia, Bóg reagował, na próby pogłębiania władzy ziemskich królów nad Ludem Bożym.
W Pierwszej Księdze Kronik( Spis ludności i jego następstwa (21.1)) widzimy że Bóg, zabrania ziemskim królom nawet nas policzyć. Po prostu nie godzi się, aby człowiek przeliczał to, co jest własnością Boga. Dzisiaj, w czasach odstępstwa, wszyscy jesteśmy policzeni. Zdobyto wiedzę na podstawie której narodowcy twierdzą, że jest nas za mało, a ekolodzy, że za dużo. Nawet nadano nam indywidualną liczbę człowieka (PESEL), bez której nikt nic nie może kupić, ani sprzedać, bo bez tego numeru nie ma mowy o legalnym zatrudnieniu ani prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ogólnie rzecz biorąc z Pisma Świętego wynika, że chrześcijanin powinien być kimś na kształt wynarodowionego bezpaństwowca (już nie ma żyda ani greka), przebywającego duchem w swojej prawdziwej ojczyźnie, która jest nie z tego świata. Dzisiaj to przebywanie powinno być pełniejsze i powszechniejsze. Między innymi po to ukazały się Nowe niebiosa i Nowa Ziemia. A tu na tej ziem, chrześcijanin nie powinien oddawać czci nikomu, żadnym władcom ani ich sztandarom.

407 Liczba Bestii: 666
f Ponadto masoneria kościelna wznosi posąg na cześć Bestii i zmusza wszystkich ludzi do oddawania mu pokłonu. Zgodnie jednak z pierwszym przykazaniem Świętego Prawa Pańskiego jedynie BOGU samemu można oddawać pokłon. Tylko Jemu samemu należy się wszelka forma kultu.

Takie panują obyczaje w niebie.

(Ap19.10)
I upadłem przed jego stopami, by oddać mu pokłon.
I mówi:
Bacz, abyś tego nie czynił,
Bo jestem twoim współsługą
I braci twoich, co mają świadectwo Jezusa:
Bogu samemu złóż pokłon!

Z takiego podejścia bierze się nasza niezależność i odporność na wpływ tego świata. Dzięki temu możemy przenikać, niejako od dołu, wszelkie kultury, państwa, by z czasem zaprowadzić w nich Boży ład. Na tym właśnie polega bycie solą tej ziemi.
===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Marcin Winiarski
 sierpień 09 2005 22:20   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/24/05
Postów:: 1395

A ma ktoś siły i cierpliwość czytać powyższego posta???

===

"Bóg jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają. Do Królestwa Niebios da się dotrzeć z każdej krainy." Samthann z Clonbroney
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Mateusz Markiewicz
 sierpień 09 2005 22:57   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/17/03
Postów:: 1091

Quote by Marcin W: A ma ktoś siły i cierpliwość czytać powyższego posta???

Mnie osobiście nie chce się takich wypocin czytać. Nawet oka na to nie rzucę. Po prostu za długie.

===

"Nikt nie może się zbawić, jeżeli nie trwa w łonie Kościoła katolickiego i w łączności z nim." Sobór Florencki
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Marcin Winiarski
 sierpień 10 2005 00:41   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/24/05
Postów:: 1395

Mateuszu - ten człowiek po prostu pomylił fotum z salą wykładową. Długie to jak wykład uniwersytecki. I wyglada nudno (czy jest nudne - nie wiem - wyglada tak ze względy na swoją dłuuuuuuuuuuugoooooooośśśśććć! ) - nie czytałem.

===

"Bóg jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają. Do Królestwa Niebios da się dotrzeć z każdej krainy." Samthann z Clonbroney
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Jj
 sierpień 11 2005 08:49   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/11/05
Postów:: 27

Dlugo nie moglem zrozumiec tej dyskusji ale w koncu wszystko jasne. Problem w tym, ze rozmawiaja przedstawiciele dwoch Kosciolow: Kosciola Maryi i Kosciola Jezusa Chrystusa. Stad te wszystkie roznice

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Maciej Pasternak
 sierpień 12 2005 11:59   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/26/03
Postów:: 1153

Widzę, że nastąpiło pewne zamieszanie, więc może się wypowiem, jako chrześcijanin i niekatolik.

Czy Kościół powinien się „mieszać” do polityki? No cóż, odpowiedź Kościoła zawarta jest m.in. tu http://wiadomosci.onet.pl/1147022,11,item.html
Jest tylko jeden mały problem, który podnieśli już przedmówcy: co, kiedy polityka miesza się do Kościoła? A tak było przez większość historii. Co należy zrobić, kiedy politycy zamierzają uchwalić prawo umożliwiające mordowanie osób niepasujących? Milczeć, czy stanąć w ich obronie? Milczeć zgadzając się na zbrodnię, czy głośno powiedzieć „nie”. To nie problem teoretyczny, tylko konkretny, dotyczący III Rzeszy. Piusowi XI lewica zarzuca zbyt małe zaangażowanie w walkę z nazizmem. Ta sama lewica, która uważa, że Kościół nie powinien się wtrącać do polityki. To jak jest dobrze, wtrącać się, czy nie? A z drugiej strony ewangelicki biskup Bonhoeffer, którego „nie” poszło tak daleko, że uczestniczył w spisku na życie Hitlera (czyli uczestniczył w planowaniu morderstwa), a zatem z punktu widzenia zwolenników niezaangażowania politycznego Kościoła postąpił gorzej, niż źle.
Czy ksiądz wiedzący, że w jego okręgu wyborczym startuje zbrodniarz nie ma prawa powiedzieć głośno: „nie głosujcie na niego”? A kto ma wiernym wskazywać moralność, jak nie duchowni? Chyba właśnie tego od nich się oczekuje. Nie tego, że będą ogólnie ględzili na znane tematy, ale że powiedzą co mam robić w określonej sytuacji, czego oczekuje ode mnie Słowo Boże. Znają je lepiej ode mnie i ja chcę, oczekuję tego, że pomogą mi je zrozumieć. Zrozumieć w sposób praktyczny, w codziennym życiu.
A w demokracji jest tak, że polityka jest częścią życia codziennego. A skoro tak, to zahacza o sprawy, którymi zajmuje się Kościół.

W sprawie aborcji oczywiście, Mateusz przesadził ze swoją reakcją, ale przyznam, że też tymi zdjęciami byłem wstrząśnięty, a w życiu niejednego trupa widziałem. Twierdzenie zwolenników aborcji, że te dzieci nie są ludźmi jest zwykłym kłamstwem zbliżonym do kłamstw republikańskiej, sowieckiej i nazistowskiej propagandy, które odmawiały prawa do człowieczeństwa poszczególnym grupom społecznym: szlachcie, burżuazji, Żydom, czym uzasadniano tych grup eksterminację. Takie myślenie zresztą nie jest wcale nowe. Jest wręcz podstawowe na poziomie pierwotnym ludzkości. Prawie wszystkie samookreślenia poszczególnych narodów, czy grup etnicznych wprowadzają rozróżnienie ludzie (my) – nieludzie (obcy). Zawsze propaganda wojenna w pierwszej kolejności zajmowała się odczłowieczaniem wroga, a w następnej nawoływała do eksterminacji. Tak na marginesie, porównanie Żydów do szczurów zawarte jest Koranie. Już Mahomet kilka osiedli żydowskich wymordował.

Co lub kto decyduje o człowieczeństwie, o tym kto jest człowiekiem, a kto nie i od kiedy? Ja? Na pewno nie. Mateusz? Też nie. Urzędnik? Sędzia? Lekarz? Chyba wszyscy się zgodzimy, że zdecydowanie nie. Nie można też takiej decyzji zostawić głosowaniu demokratycznemu, bo przypomnę, że Ustawy Norymberskie wprowadzające segregację rasową w hitlerowskich Niemczech uchwalił demokratyczną większością głosów demokratycznie wybrany parlament. Dyktatura Hitlera była w 1944 roku popierana przez 80% Niemców. Miała więc absolutnie demokratyczny mandat. Największych zbrodni w historii ludzkości dokonano na podstawie demokratycznie podjętych decyzji.

Co zatem decyduje o człowieczeństwie? Kompletność ciała? A w takim razie czy kaleka bez nóg nie jest człowiekiem? Wykształcenie organów? A czy osoba, która urodzi się z niewykształconą nerką lub dłonią nie jest człowiekiem? Fakt urodzenia się? A co z wcześniakami wyciągniętymi z brzucha matki przy pomocy cesarskiego cięcia?
Zadam pytanie inne. Czy po połączeniu plemnika i jajeczka osobników gatunku Homo sapiens może w sprzyjających warunkach rozwinąć się świnia w rozumieniu biologicznym (bo w rozumieniu przenośnym, oczywiście może)? Odpowiedź jest oczywista, nie może. Nie może, bo cechy gatunkowe zdeterminowane są w kodzie genetycznym w chwili poczęcia, a właściwie przed nim. Po prostu, nie ma możliwości, żeby z połączenia ludzkich komórek rozrodczych powstała żaba. Już w chwili powstania gamety jest to w sensie genetycznym pełna osoba ludzka. Gadanie, że to nie jest człowiek, bo czegoś tam nie ma lub nie może jest zwykłym kłamstwem. Znam wielu ludzi, którzy nie są w stanie żyć samodzielnie. Jeden z nich, Steven Hawking jest genialnym fizykiem. Ale z punktu widzenia ludzi, którzy zdolność do samodzielnego życia czynią miarą człowieczeństwa, jest on „czymś”, bo nie człowiekiem.

Podnoszony jest często argument: mój brzuch, moje życie, moja decyzja. No cóż. Po pierwsze, nie tylko tej pani życie, bo także życie drugiego, konkretnego człowieka zależnego od niej. Dziecko jest to byt do tego stopnia odrębny, że organizm na czas ciąży dezorientuje białe ciałka we krwi, żeby nie zniszczyły płodu, który dla nich jest ciałem obcym, „pasożytem”. Takim samym „pasożytem” jakim dzieci są dla rodziców do końca swego dzieciństwa, nie dając nic poza uczuciami jedynie pochłaniają i są źródłem nieustających problemów. Takim samym „pasożytem”, jak niepełnosprawny starszy członek rodziny, który wymaga opieki, ale absorbuje na tyle, że blokuje możliwość realizacji życiowych planów, kariery, wyjazdu.
Tak, to wybór tych pań. Wybór między człowieczeństwem a egoizmem.


P.S.
Wiem, że niektórym jestem winien odpowiedzi. Musiałem się jednak wyciszyć i odpowiadać będę konsekwentnie w kolejności.

===

Kto umie czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Maciej Pasternak
 sierpień 12 2005 12:00   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/26/03
Postów:: 1153

Quote by Jj: Dlugo nie moglem zrozumiec tej dyskusji ale w koncu wszystko jasne. Problem w tym, ze rozmawiaja przedstawiciele dwoch Kosciolow: Kosciola Maryi i Kosciola Jezusa Chrystusa. Stad te wszystkie roznice


Tak, szczególnie Marcin należy do tego pierwszego Podobnie Opin i ja

===

Kto umie czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
znak
 wrzesień 01 2005 19:09   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/29/05
Postów:: 56

93 Doskonali pocieszyciele
h Jesteście powołani – zgodnie z Bożym planem – by stać się Jego sługami, apostołami i pocieszycielami.
i Dlaczego również dziś tylu z was dopuszcza się zdrady?
j Dlaczego również dziś wielu z was ucieka i pozostawia Jezusa oraz Kościół w opuszczeniu?
k Dlaczego również dziś tylu z was ŚPI? Tym SNEM jest często praca, której pozwalacie się pochwycić i przytłoczyć.
l Snem jest też sposób, w jaki ciągle staracie się przystosowywać do świata, zdobywać sympatię, uznanie i zrozumienie tego świata. Snem jest wszystko, co ludzkie, a co was obciąża.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Maciej Pasternak
 wrzesień 01 2005 22:49   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/26/03
Postów:: 1153

He? A skromny, to ty jesteś. A skąd wiesz, ze większość? Badania jakieś robiłeś, czy co?

A lekarz co na to?

===

Kto umie czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Bartek
 wrzesień 03 2005 22:17   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/14/05
Postów:: 288

Quote by Integrysta: Im też sie często mylą te dwie nazwy i partie w codziennym postępowaniu i politycznych decyzjach.

PZPR i SLD nic z lewicą wspólnego nie ma, oprócz nazwy!

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
wojwa
 wrzesień 03 2005 23:09   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/28/04
Postów:: 76


PZPR i SLD nic z lewic± wspólnego nie ma, oprócz nazwy!

Oj nie wciskaj kitu
Socjalizm mają wspólny.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Gocek
 listopad 22 2005 17:44   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/07/05
Postów:: 1294

Mateuszwroc, czy ty czasem nie należysz do Mlodzieży Wszechpolskiej ?

===

"Wydaje się, że wiara w cuda znika w jednej dziedzinie tylko po to, by zagnieździć się w innej." Karol Marks
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Gocek
 grudzień 21 2005 20:30   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/07/05
Postów:: 1294

Polityka to władza! Kościoły - relgie sprzedadzą nam zbawienie wzamian za oddanie im się we władanie. Koszt dla mnie zbyt drakoński
Tyle mają księża do polityki

===

"Wydaje się, że wiara w cuda znika w jednej dziedzinie tylko po to, by zagnieździć się w innej." Karol Marks
 
 Profil   Email 
 Cytat 
znak
 styczeń 10 2006 20:13   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/29/05
Postów:: 56

Bóg stawia nam następujący zarzut:

6.06.91 Vassula Ryden
Duch Zła wprowadził się do Mojego Sanktuarium, zajmując miejsce Mojej Stałej Ofiary, czyniąc wasze pokolenie bezbożnym. To duch racjonalizmu i naturalizmu doprowadził większość z was do ateizmu. To ten duch, z powodu którego wierzycie, że jesteście samowystarczalni i że możecie wszystkiego dokonać waszymi własnymi wysiłkami.

Maryja Ukazuje nam, jakim Duchem powinniśmy kierować się przy zdobywaniu chleba powszedniego.

358 Poświęcone Mi rodziny
m Musicie wypełnić waszą część, jak Ojciec Niebieski wypełnia Swoją. Wasze działanie musi połączyć się z działaniem Bożej Opatrzności, aby praca mogła wydać owoc w postaci dóbr pożytecznych dla utrzymania waszego życia, dla ubogacenia samej rodziny w taki sposób, by jej członkowie mogli zawsze cieszyć się dobrobytem duchowym i materialnym.

n Następnie pomagam wam wypełnić PLAN BOŻEJ WOLI. Sprawiam, że wasza praca staje się bardziej owocną duchowo, ponieważ czynię z niej źródło zasług dla was i okazję do zbawienia wielu Moich biednych zagubionych dzieci. Wtedy aktywność łączy się w was z miłością, praca – z modlitwą, zmęczenie – z gorącym pragnieniem coraz intensywniejszej miłości. Tak więc przez waszą współpracę z wolą Ojca kształtujecie arcydzieło Opatrzności, które przez was staje się konkretne i codzienne.

o Nie lękajcie się. Tam gdzie Ja wchodzę, wchodzi ze Mną również bezpieczeństwo. Niczego wam nigdy nie zabraknie. Doskonalę wasze działanie, oczyszczam waszą pracę.

Główną przeszkodą w wypełnianiu przez Katolików PLANU BOŻEJ WOLI jest marksizm, który zakłada, że Bóg i Jego Opatrzność nie istnieje, a nawet jeżeli jest, to nie wpływa na nasze życie, dlatego przy zdobywaniu chleba powszedniego zdani jesteśmy tylko na siebie. Ludziom którzy uwierzyli w to kłamstwo, marksizm podsuwa imitację Bożej Opatrzności – interweniujące we wszystkie dziedziny życia państwo.

404 Ogromny czerwony Smok
h Diabelskie zadanie ogromnego czerwonego Smoka (marksizmu) polega na WYRWANIU CAŁEJ LUDZKOŚCI SPOD WŁADZY BOGA. Odciąga on ją od uwielbiania Trójcy Przenajświętszej i od REALIZOWANIA W PEŁNI PLANU OJCA, który przez Syna urzeczywistnia go dla Swojej chwały.

Dzisiaj już mało kto zdaje się (tak szczerze bez asekuracji) na Opiekę Ojca. Iluzoryczny pokój ducha zapewnia świadomość obowiązywania rozmaitych zabezpieczeń socjalnych narzucanych przez państwo.

13.12.92 Vassula Ryden
Jakże twoja dusza mogła zamienić Moją Chwałę na bezwartościową imitację, którą Zły ofiarowuje wam codziennie? Proście Mnie o wasz chleb powszedni, a Ja wam go udzielę!

Ta bezwartościowa imitacja podsuwana jest nam na wiele sposobów. Zwłaszcza królowie ziemscy wyspecjalizowali się w tym, ponieważ tego zatrutego owocu chce się jeść w miarę jedzenia coraz więcej. Dlatego kto obiecuje ludziom więcej państwa rozwiązującego "bolesne problemy społeczne" ten zdobywa większe poparcie. W tym dziele odrywania ludzi od Boga, wspomaga ziemskich królów pewien rodzaj kapłanów, o których Maryja mówi tak:

420 Kiedy Syn Człowieczy powróci.
f Oto przyczyny utraty wiary:
3. Zły przykład dawany przez Pasterzy, którzy pozwolili się całkowicie posiąść duchowi świata i - zamiast być głosicielami Chrystusa i Jego Ewangelii - STAJĄ SIĘ PROPAGATORAMI IDEOLOGII POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. Zapominają o nakazie otrzymanym od Jezusa: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu».

W warunkach naszego kraju takim systemem politycznym jest idea polski solidarnej. Ponadto kapłani ci, w swojej przebiegłości, odwodzą nas od ładu, którego pragnie dla nas Maryja( życia wolnego od wpływu wszelkich ideologii), nadając temu porządkowi pejoratywne dla większości określenie - skrajny liberalizm. Mimo zafałszowywania przez tych kapłanów wezwania Matki Kościoła możemy być pewni, że Ona gorąco pragnie dla nas życia w takim właśnie prawdziwie Katolickim Duchu:

505 Chwalebne Królestwo Chrystusa
e – Chwalebne Królestwo Chrystusa rozbłyśnie również NOWĄ FORMĄ ŻYCIA WSZYSTKICH, ponieważ zostaniecie doprowadzeni do życia wyłącznie na chwałę Pana. Pan zaś dozna uwielbienia, KIEDY JEGO BOSKA WOLA BĘDZIE DOSKONALE WYPEŁNIANA PRZEZ KAŻDEGO Z WAS.

309 Wasze wynagradzanie
d Odpowiedzcie modlitwą, która powinna być intensywniejsza i bardziej stała. Wtedy Jezus da wam siłę wytrwania we wszystkich podstępnych pokusach szatana. Otrzymacie od Ducha Świętego światło Mądrości, która was oświeci i sprawi, że ominiecie każdą niebezpieczną zasadzkę wzniesioną na waszej drodze. OJCIEC DA WAM RADOŚĆ UFNEGO I DZIECIĘCEGO ZAWIERZENIA JEGO BOŻEMU DZIAŁANIU, które przygotowuje dla każdego z was WSZYSTKIE OKOLICZNOŚCI ŻYCIA.

140 Niepokalana obok was
n Kiedy wam powiedziałam, że w największej ciemności dotrze do was światło z Mego Niepokalanego Serca, pragnęłam was pouczyć, iż w decydujących chwilach Ja Sama wszystko wam wskażę.
o Powiem wam, ZA KIM MACIE IŚĆ, aby dochować wierności Wikariuszowi Mojego Syna Jezusa i Mojemu Kościołowi.
p Wskaże wam, co macie głosić, aby pozostać w Prawdzie. Ukaże wam, kogo się macie obawiać i jakimi drogami będziecie mogli chodzić dla uniknięcia niebezpieczeństw. Wszystko przygotuje dla tych, których poprowadzę na Kalwarie, gdzie zostaną złożeni w ofierze.

Wskazanie padło na ...., bo to ja - uwiarygodniłem to objawienie ukazując światu Nowe Niebiosa i Nową Ziemię. Stało się to krótko przed Wielkanocą 2001 roku.

532 Źrenica Moich Oczu
j Potwierdzam ci, że na wielki jubileusz roku 2000 nadejdzie tryumf Mego Niepokalanego Serca, który przepowiedziałam wam w Fatimie. Nastąpi on równocześnie z powrotem Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. I tak ujrzycie wreszcie na własne oczy nowe niebiosa i nową ziemię.

O nas jest też mowa w Apokalipsie.

(Ap 15, 2-4)
I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem,
[Wcześniej wyjaśniłem, że to właśnie w polsce na oczach ludzi rozkazano Ogniowi zstąpić na ziemię, ponadto z tłumaczenia księgi rodzaju, jakie przedstawiłem, wynika, że rzeczywistość w której przebiega nasze doczesne życie określana jest w Piśmie Świętym jako morze.]

i tych co zwyciężą bestię i obraz jej,
i liczbę jej imienia,
[Wyzbycie się lęku przed zanikiem rozlicznych funkcji socjalnych państwa, to duchowe zwycięstwo.]

stojących nad morzem szklanym,
[Morze szklane to kawałek naszego świata przejrzysty dla światła wiary. Jak ulał pasuje to do polski, gdzie wyjątkowo dużo ludzi wytrwało w pobożności.]

mających harfy Boże.
A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego,
i pieśń Baranka:
Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu,
[Jednak kreacja, a nie ewolucja.]

Panie Boże wszechwładny!
Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi,
[Opatrzność Boża mądrze wszystkim kieruje.]

O Królu narodów!
[Ponowne uznanie Panu Jezusie za Boga i Króla dla wszystkich.]

Któżby się nie bał, o Panie, i twego imienia nie uczcił?
[Uczczenie Imienia Boga, to zrozumienie faktu, że Bóg jest Istnieniem. Stwórca ciężko się napracował by ukryć się przed swoim stworzeniem za ułudą czasu i nicości. A o Bojaźni Bożej poświęciłem na tym forum oddzielny tekst.]


I Nie ma co oszukiwać ludzi, że Maryja wskazała na PIS. Katolikom z tego ugrupowania jeszcze daleko do pokonania w sobie obrazu bestii, i póki tego nie zrobią niczym mądrze nie pokierują.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Grievous
 styczeń 14 2006 23:54   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/22/05
Postów:: 49

Gocku - wolny wybór, jak nie chcesz to nie kupuj, a co do księży i polityki to jako współobywatele mają oni takie same prawo do udziału w polityce jak ja czy Ty i nikt im tego prawa nie odbierze bowiem nadane jest ono przez konstytucje krajów przez nich zamieszkiwanych (nie tylko w Polsce).

===

BÓG, HONOR, OJCZYZNA...ale przede wszystkim PRAWDA... Kto nachalnie usuwa mój świetny obrazek pt.: "Zakaz pedałowania" ???
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Gocek
 styczeń 15 2006 21:05   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/07/05
Postów:: 1294

Gocku - wolny wybór, jak nie chcesz to nie kupuj, a co do księży i polityki to jako współobywatele mają oni takie same prawo do udziału w polityce jak ja czy Ty i nikt im tego prawa nie odbierze bowiem nadane jest ono przez konstytucje krajów przez nich zamieszkiwanych (nie tylko w Polsce).

Co też uczyniłem . Natomiast jak sobie coś kupię, to na siłę nie wciskam tego innym itd. ale ok rozumiem co masz na myśli, mniemam że jesteś szczęśliwym klientem - posiadaczem zbawienia, a zarazem podległym tym współobywatelom uprawiającym politykę, mając do tego oczywiście konstytucyjne prawo . Cóż najwięcej ludzi zginęło i chyba pozbawiło się wolności dla iluzji - taka moja konkluzja.

===

"Wydaje się, że wiara w cuda znika w jednej dziedzinie tylko po to, by zagnieździć się w innej." Karol Marks
 
 Profil   Email 
 Cytat 
znak
 styczeń 23 2006 20:12   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/29/05
Postów:: 56


366 Położę kres waszemu niewolnictwu
e – (Marksizm)Uczynił was niewolnikami egoizmu i CHCIWOŚCI, wprowadzając na drogę oburzającego szukania samych siebie i PANOWANIA NAD INNYMI. Staliście się więc nieczuli na wielkie potrzeby biednych, małych, chorych, potrzebujących. Świat stał się przez to prawdziwą pustynią pozbawioną miłości. Jak wiele Moich dzieci potyka się, przewraca i zabija każdego dnia na tej pustyni!

Zniewolenie chciwością.
Objawiają się w tym, że człowiek opętany przez demona marksizmu nie potrafi obojętnie przejść obok bogactwa, zwłaszcza cudzych pieniędzy. Ta nieumiejętność może objawiać się jako ordynarna zazdrość majątku jakim dysponuje bliźni, albo też w wyrafinowanej formie, gdy na przykład myślimy sobie; Ile to dobra można byłoby uczynić za pieniądze tego bogacza. Oba pragnienia są przejawem tej samej chciwości, z tą różnicą, że w drugim przypadku nie pożądamy wprost dla siebie, a jedynie pragniemy uczynić zadość własnemu (ludzkiemu) poczuciu sprawiedliwości.

Nie pożądaj żadnych dóbr bliźniego swego ani jego żony. (Vassula Ryden Dziesięć Przykazań 5-29 sierpnia 1990.)

Z Nieba poleciłem wam, abyście nie pożądali żadnych dóbr waszego bliźniego ani jego żony. OD ŚWIECKICH PO KAPŁANÓW to przykazanie też nie było zachowywane. Objawiłem Moją Miłość każdemu stworzeniu na ziemi przez Moją Ofiarę i poprzez tę Ofiarę dałem wam życie wieczne oraz Moje Orędzie Miłości. Wielu z was głosi niezliczoną ilość razy miłość, przebaczenie, pokorę, tolerancję, świętość. Jednak aż do dziś wielu z was gotowych jest zabijać, bo nie otrzymujecie tego, czego pragniecie. Nadal ciskacie w siebie wzajemnie zatrutymi strzałami, bo nie macie tego, co dałem waszemu bliźniemu.

Czasami pragnienie dania zadość ludzkiemu poczuciu sprawiedliwości staje się tożsame z chęcią odwetu. Wówczas to, przestajemy traktować własność bliźniego jako sprawę rozgrywającą się między nim, a Bogiem (przecież wbrew woli Bożej bogacz nie zarobiłby, ani grosza). Za to rodzi się pokusa by dysponować własnością bogacza (przynajmniej jakąś jej częścią), bez liczenia się z jego wolą. Niejako z góry zakłada się, że ten człowiek, mimo że ochrzczony, to kawał drania pozbawiony ludzkich odruchów i Duch Święty nie ma do niego dostępu (ciska się w jego kierunku zatrutą strzałę oszczerstwa). Chęć zadysponowania własnością bogacza bez liczenia się z jego wolą, jest zarazem oznaką żądzy panowania nad bliźnim. Przekłada się to również na kształt prawa. Marksiści chętnie mnożą rozmaite instytucje kontrolne i regulacje prawne, które w założeniu swoim mają przymusić bliźniego do prawego postępowania, w tym dzielenia się swoim majątkiem (wysokie podatki, obowiązkowe ubezpieczenia). Budują w ten sposób cywilizację zaprzeczającą godności dziecka Bożego (wrogą człowiekowi).

351 W jak wielką wpadliście przepaść!
e – Nie przyjęto Mojej prośby o poświęcenie Mi Rosji przez Papieża w zjednoczeniu z wszystkimi Biskupami i dlatego rozszerzyła ona swe błędy (ideologia państwa kontrolującego wszystko) na wszystkie części świata.
f Żyjecie w świecie, który zbudował nową cywilizację – ateistyczną i PRZECIWNĄ CZŁOWIEKOWI. Ludzie już się nie miłują, nie szanują życia ani DÓBR BLIŹNIEGO.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
bbombel2
 maj 05 2006 15:58   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/04/06
Postów:: 1

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
matejanka
 maj 05 2006 17:29   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

A Jezus powiedział "nie sądź abyś nie był sądzony"

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Gocek
 maj 08 2006 16:18   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/07/05
Postów:: 1294

Quote by matejanka: A Jezus powiedział "nie sądź abyś nie był sądzony"

I go osądzili

===

"Wydaje się, że wiara w cuda znika w jednej dziedzinie tylko po to, by zagnieździć się w innej." Karol Marks
 
 Profil   Email 
 Cytat 
matejanka
 maj 08 2006 21:34   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

Tak, gdyż nie wzięli nie biorą i nie chcą wziąć sobie Jego Słów do serca.

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
matejanka
 maj 08 2006 21:35   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

niestety

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Gocek
 maj 12 2006 21:26   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/07/05
Postów:: 1294

Tak, gdyż nie wzięli nie biorą i nie chcą wziąć sobie Jego Słów do serca.

I tak się nakręca ta spirala... wiary?

===

"Wydaje się, że wiara w cuda znika w jednej dziedzinie tylko po to, by zagnieździć się w innej." Karol Marks
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Marcin
 sierpień 13 2006 10:37   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/12/06
Postów:: 61

===

precz z lewicą!!!
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Marcin
 sierpień 13 2006 10:44   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/12/06
Postów:: 61

===

precz z lewicą!!!
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Mateusz Markiewicz
 sierpień 13 2006 13:34   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/17/03
Postów:: 1091

Quote by alu-q: kler rządził Europą ponad półtora tysiąca lat, i Europa całkiem nieźle sie trzymała. To kościół budował tradycje i kulture europy przez 2000 lat, pytanie co ma kościół do polityki jest nie na miejscu, gdy teraz lewicowe świnie wszystko to niszczą!!!


Tej wódki, to Ci trzeba dać całą butelkę!

P.S. Czy czytałeś "Hiszpania Franco. Źródła i istota doktryny politycznej." ? Poglądy karlistów i innych konserwatystów hiszpańskich doskonale pasujado Twoich, jak i moich.

===

"Nikt nie może się zbawić, jeżeli nie trwa w łonie Kościoła katolickiego i w łączności z nim." Sobór Florencki
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Gocek
 sierpień 13 2006 14:12   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/07/05
Postów:: 1294

Quote by alu-q: gocek... masz coś do młodzieży wszechpolskiej?

Uważam ich za bandę pustych łysych łbów, bez szyj. A poza tym są całkiem normalni

===

"Wydaje się, że wiara w cuda znika w jednej dziedzinie tylko po to, by zagnieździć się w innej." Karol Marks
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Marcin
 sierpień 13 2006 14:20   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/12/06
Postów:: 61

Quote by Gocek:

===

precz z lewicą!!!
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Marcin
 sierpień 13 2006 14:26   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/12/06
Postów:: 61

Quote by mateuszwroc:

===

precz z lewicą!!!
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,59 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana