Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 8 grudnia a Boże Narodzenie...
 |  Wersja do druku
Lucas
 grudzień 09 2005 08:50  (Czytany 1095 razy)  
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/18/05
Postów:: 1

Witam ,
mam takie pytanie:Co to znaczy niepokalane poczęcie NMP? czy to oznacza , że 8 grudnia NMP urodziła Syna?Jak to się ma do Bożego Narodzenia 25 grudnia?Pozdrawiam Lucas

===

Lucas
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Jakub Piotr Sowiński
 grudzień 09 2005 10:19   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 01/26/05
Postów:: 697

Niepokalane poczęcie NMP, to święto wprowadzone na skutek ogłoszenia dogmatu, że Maryja od początku swojego życia na skutek przyszłych zasług i odkupienia przez Chrystusa Pana została obdarzona łaską wolności od grzechu (a więc była niepokalana).

===

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha, Kriste eleison!
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Gość forum: 8 grudnia a Boże Narodzenie
 grudzień 09 2005 11:07   


OK dzięki serdeczne za odpowiedź.Wynika z niej ( ja tak to rozumiem ) , że poczęcie NMP i Boże Narodzenie to dwie niezwiazane z soba rzeczy.Pozdr Lucas

===

 
 Cytat 
Jakub Piotr Sowiński
 grudzień 09 2005 11:15   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 01/26/05
Postów:: 697

Nie dokońca. Maryja zgodnie z wiarą Kościoła Katolickiego stała się uprzednio Niepokalana właśnie poprzez to, że miała urodzić Syna Bożego, który później odkupił cały świat.

Gdyby więc Bóg nie narodził się z Maryji nie otrzymałaby uprzednio tej łaski...

===

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha, Kriste eleison!
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Gość forum: 8 grudnia a Boże Narodzenie
 grudzień 09 2005 11:22   


OK serdeczne dzięki. Pozdr Lucas

===

 
 Cytat 
MacTavish
 grudzień 09 2005 11:54   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/27/05
Postów:: 285

Święto to jest bardzo bogate w treści i bardzo żałuję że w kościołach wprowadzenie do niego sprowadza się do kwestii dogmatu, bez starania się jakoegokolwiek głębszego przybliżenia.

Maria jest postrzegana jako Nowa Ewa, przez której powiedziane Bogu "tak" zaczyna się nowe stworzenie, co oczywiście w najścislejszy sposób związane jest z narodzinami Chrystusa. W godzinie czytań na ten dzień zamieszczona jest piekna mowa św. Anzelma (XI wiek):

"Raduje się niebo, radują się i gwiazdy na niebie, ziemia i wody, dni i noce, i całe stworzenie poddane władaniu człowieka czy też mu służące, bo dzięki Tobie, Panie, odzyskały utracone piękno i znów się odrodziły. Albowiem stworzenie jakby obumarło wtedy, gdy utraciło wrodzoną mu godność poddawania się i służenia ku chwale Boga. A w tym celu wszystkie rzeczy zostały stworzone. Lecz zostały one zniewolone i skalane przez tych, którzy kłaniają się bożkom. A przecież nie po to zostały stworzone. Ale teraz, przywrócone życiu, radują się, ponieważ są we władaniu sług Bożych i w ten sposób uszlachetnione.
Nowa i bezcenna łaska przenika radością całe stworzenie. Czuje ono, że odtąd Bóg i Stwórca sam nad nim panuje nie tylko w sposób niewidzialny, lecz wśród nich także obecny posługuje się nimi, i tak je uświęca. A wszystkie te dobra tak wielkie spłynęły na nie przez błogosławiony owoc łona błogosławionej Maryi.
O Maryjo, dzięki temu, że jesteś pełna łaski, radują się wyzwoleni z więzów Otchłani, a mieszkańcy ziemi weselą się, bo została im przywrócona rajska szczęśliwość. O chwalebna Dziewico! Dzięki Twojemu Synowi, Królowi chwały, radują się sprawiedliwi, którzy zmarli, zanim zmarł Ten, który jest życiem, albowiem zostały stargane wiążące ich pęta; radują się i aniołowie, bo oto powstaje od nowa ich na wpół zburzona niebiańska społeczność.
O Niewiasto pełna łaski i łaską przepełniona! Nadmiar tej łaski ożywia i przywraca życiu wszelkie stworzenie. Dziewico ponad wszystko błogosławiona! Tym błogosławieństwem cały świat jest błogosławiony: Stwórca błogosławi nim całe stworzenie, a ono w zamian błogosławi swego Pana.
Bóg dał Maryi swojego Syna, Jemu równego, z Niego zrodzonego i umiłowanego tą miłością, która miłuje samego siebie. Z Maryi otrzymał Syna nie innego, lecz tego samego, tak że z natury jest On jednym i tym samym Synem Boga, a zarazem i Synem Maryi. Wszystko zostało stworzone przez Boga, a oto Bóg rodzi się z Maryi. Bóg wszystko uczynił, a oto sam się czyni Stworzeniem z Maryi i przez to odnowił wszystko, co uczynił. Ten, który wszystko wywiódł z nicości, nie chciał bez Maryi odnowić tego, co zostało skalane.
Tak więc Bóg jest Ojcem stworzenia, które uczyni, a Maryja Matką stworzenia odtworzonego. Bóg jest Ojcem ustanowienia wszystkiego, a Maryja Matką przywróconego pierwotnego ładu. Bóg zrodził Tego, przez którego wszystko się stało, Maryja zaś wydała na świat Tego, przez którego wszystko zostało zbawione. Bóg zrodził Tego, bez którego w ogóle nic by się nie stało, a Maryja wydała na świat Tego, bez którego w ogóle nic nie byłoby dobre.
Zaiste, Pan z Tobą, Maryjo, bo zechciał, aby i On, i wszelkie stworzenie tak wiele Tobie zawdzięczało."

===

papista
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,05 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana