Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Jak rozpoznać Antychrysta ?
 |  Wersja do druku
Gość forum: Jacek
 grudzień 11 2005 18:46  (Czytany 1211 razy)  


Kto jest Antychrystem ? Na temat Antychrysta krąży wiele opinii. Zobaczmy co o Antychryście mówi Słowo Boże. Proszę zajrzyjmy do Biblii.

W swoim liście apostoł Jan napisał, że Antychryst jest przeciwnikiem Jezusa i jego Ojca, to znaczy Boga. Zaznacza, że Antychryst jest kłamcą i że ma współpracowników, których też nazywa Antychrystami. Ponadto mówi, „wyszli z nas”, to znaczy z ludzi wierzących w Jezusa.

1 Jana 2:18-28
Dziecięta, jest ostatnia godzina i jak usłyszałyście, że przychodzi antychryst, tak właśnie teraz wystąpiło wielu antychrystów; stąd poznajemy, że jest ostatnia godzina. Wyszli z nas. Ale nie byli naszego pokroju; bo gdyby byli naszego pokroju, pozostaliby z nami. Ale wyszli, aby się okazało, że nie wszyscy są naszego pokroju. A wy macie namaszczenie od świętego; wszyscy macie wiedzę. Piszę do was nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie, i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Antychrystem jest ten, kto się zapiera Ojca i Syna. Każdy, kto się zapiera Syna. nie ma również Ojca. Kto wyznaje Syna, ma także Ojca. Jeśli chodzi o was, niech to, co słyszeliście od początku w was pozostaje. Jeżeli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku. wy także będziecie trwać w jedności z Synem i w jedności z Ojcem. A to jest obietnica, którą on nam obiecał: życie wieczne. Piszę to wam o tych, którzy próbują was wprowadzić w błąd. A w was pozostaje namaszczenie, któreście od niego otrzymali, i nie potrzebujecie, żeby ktoś was nauczał; ale jak namaszczenie od niego uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, pozostawajcie w jedności z nim. Teraz więc, dziateczki, pozostawajcie z nim w jedności, abyśmy, gdy się ujawni, mieli swobodę mowy i nie byli z dala od niego zawstydzeni podczas jego obecności. Jeżeli wiecie, że on jest prawy, to poznajecie, że każdy, kto czyni to, co prawe, z niego się narodził.

Zastanówmy się teraz, kto jest Ojcem kłamstwa. Odpowiedź jest bardzo prosta. Proszę przeczytajmy wypowiedź Jezusa do ówczesnych przywódców religijnych zanotowaną w ewangelii Mateusza.

„Wy jesteście z waszego ojca, Diabła, i chcecie spełniać pragnienia waszego ojca. Ten był zabójcą, gdy rozpoczął, i nie stał mocno w prawdzie, ponieważ prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, mówi zgodnie z własnym usposobieniem, gdyż jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”

Pod postacią Antychrysta, kryje się więc Diabeł, zwany też Szatanem. Antychrystem jest też każdy jego współpracownik. Sprawa wydaje się wyjaśniona i prosta. Ale nie do końca. Dlaczego ? Dlatego, że Szatan ciągle przeobraża się w anioła światła, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Również, jego słudzy udają apostołów Jezusa, przeobrażając się w sług prawości.

2 Koryntian 11:13-15
13 Gdyż tacy są fałszywymi apostołami, zwodniczymi pracownikami, przeobrażającymi się w apostołów Chrystusa. 14 I nic dziwnego, bo sam Szatan ciągle się przeobraża w anioła światła. 15 Nic zatem wielkiego, jeśli również jego słudzy ciągle się przeobrażają w sług prawości. Ale ich koniec będzie według ich uczynków.

O tym, że Szatan, wraz z Demonami będą udawać Jezusa i proroków Bożych wiemy między innymi z ewangelii Mateusza. Będą czynić wielkie znaki i cuda, po to by wprowadzić w błąd nawet i wybranych.

Mateusza 24:24
24 Bo powstaną fałszywi Chrystusowie oraz fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i dziwy, żeby — jeśli to możliwe — wprowadzić w błąd nawet wybranych.

Również w ewangelii Marka Jezus nakazał by się mieć na baczności przed fałszywymi Chrystusami.

Marka 13:21-30
21 „A jeśli ktoś wam powie: ‚Oto tu jest Chrystus’, ‚Oto jest tam’, nie wierzcie. 22 Bo powstaną fałszywi Chrystusowie oraz fałszywi prorocy i będą czynić znaki i dziwy, by — jeśli to możliwe — sprowadzić wybranych na manowce. 23 Miejcie się więc na baczności; wszystko wam z góry powiedziałem.


Z wersetów które przeczytaliśmy wiemy, że celem Szatana jest zwiedzenie, okłamanie, wprowadzenie w błąd ludzi. Ludzie zwiedzieni, zaślepieni przez Szatana, tracą wiarę w Boga i tracą uznanie w oczach Boga.

1 Tym. 4:1-2
4 Jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze natchnione wypowiedzi oraz nauki demonów, 2 przez obłudę ludzi, którzy mówią kłamstwa, napiętnowanych w sumieniu jakby rozpalonym żelazem

Szatan udaje więc Jezusa i jego uczniów, celem czego jest pozbawienie ludzi wiary. Dobrze wie, ze bez wiary nie można się Bogu podobać. Można o tym przeczytać w liście do Hebrajczyków.

Hebr. 11:6
6 A bez wiary nie można się mu podobać, Bo kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go pilnie szukają.

Szatan dobrze wie, że w ten sposób, może pozbawić ludzi możliwości życia wiecznego. Można o tym przeczytać w Księdze Objawienia.

Obj. 21:8
8 Ale co do tchórzów i tych bez wiary, i obrzydliwych w swej plugawości, i morderców, i rozpustników, i uprawiających spirytyzm, i Bałwochwalców, i wszystkich kłamców — ich dział będzie w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To oznacza drugą śmierć”.

Wynika z tego, że Antychrystem, może być każdy z nas, jeżeli nie będziemy się wiernie trzymali nauk Jezusa Chrystusa. Jeżeli sfałszujemy nauki zawarte w Słowie Bożym, staniemy się zwodzicielami, Antychrystami i zginiemy. Czytamy o tym w 2 Liście do Koryntian:

2 Koryntian 4:1-5
4 Dlatego też, mając to usługiwanie stosownie do okazanego nam miłosierdzia, nie dajemy za wygraną, 2 ale wyrzekliśmy się rzeczy skrytych, których należy się wstydzić, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz przez ujawnienie prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka. 3 Jeśli więc oznajmiana przez nas dobra nowina istotnie jest zasłonięta, to jest zasłonięta wśród tych, którzy giną, 4 wśród których bóg tego systemu rzeczy (Szatan) zaślepił umysły niewierzących, aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga. 5 głosimy bowiem nie samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako waszych niewolników przez wzgląd na Jezusa.

Zastanówmy się teraz, czy słudzy Szatana wiedzą, że służą Jezusowi a więc i Bogu, czy też nie ? Zwróćmy uwagę na przykład Apostoła Piotra. Piotr próbował wywrzeć presję na Jezusa i został surowo zganiony. Jezus nazwał go Szatanem, dlatego, że myślał po ludzku a nie po Bożemu. W tym momencie Piotr był Antychrystem. Przeczytajmy:

Mateusza 16:21-24
21 Od tego czasu Jezus Chrystus począł ukazywać swym uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych oraz naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie, i zostać zabity, a trzeciego dnia wskrzeszony. 22 Wtedy Piotr wziął go na bok i począł go ganić, mówiąc: „Zlituj się nad sobą, Panie; los ten wcale cię nie spotka”. 23 On zaś, odwróciwszy się, rzekł do Piotra: „Zejdź mi z oczu, Szatanie! Jesteś dla mnie zgorszeniem, gdyż nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. 24 Potem Jezus rzekł do swych uczniów: „Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój pal męki, i stale mnie naśladuje.

Ten sam Piotr skorygował swoje myślenie i w swoim liście ostrzega nas przed fałszywym myśleniem. Przestrzegł nas przed fałszywymi nauczycielami, to jest udającym Jezusa Szatanem i jego fałszywymi naukami. Uświadomił nam też cel tej mistyfikacji. Szatan i jego współpracownicy po to wprowadzają w błąd ludzkość fałszując nauki Boga i Jezusa by ludzie obelżywie mówili o drodze prawdy. Udają sług Boga i Jezusa by ściągnąć na nich hańbę.
Proszę przeczytajmy:

2 Piotra 2:1- 3
2 Jednakże powstali też wśród ludu fałszywi prorocy, podobnie jak wśród was Będą fałszywi nauczyciele. Właśnie oni cichaczem wprowadzą zgubne sekty i zaprą się nawet właściciela, który ich kupił, tak iż ściągną na siebie prędką zagładę. 2 Ponadto wielu będzie naśladować ich rozpasanie, a z ich powodu będzie się mówić obelżywie o drodze prawdy. 3 I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami. Ale jeśli chodzi o nich, wyrok pradawny się nie odwleka, a ich zagłada nie drzemie.

Wnioskujemy z tego, że jeżeli nasze nauczanie odbiega od nauk Jezusa i jego Ojca i tego sobie nie uświadamiamy jesteśmy nieświadomymi sługami Antychrysta. O takiej postawie pisze Apostoł Piotr. W Biblii jest wiele nauk trudnych do zrozumienia i możemy je na wskutek niedouczenia przekręcać ku własnej zgubie.

2 Piotra 3:15-16
15 A cierpliwość naszego Pana uważajcie za wybawienie, tak jak to według danej mu mądrości napisał do was umiłowany nasz brat Paweł, 16 wypowiadając się o tych rzeczach, jak to też czyni we wszystkich swych listach. Są w nich jednak pewne sprawy trudne do zrozumienia, które ludzie nieuczeni i niestali przekręcają — podobnie jak pozostałe Pisma — ku własnej zgubie.

Również sam Jezus ostrzega nas przed podstępnymi działaniami Antychrysta. Otwarcie mówi, że słudzy jego przychodzą w przebraniu, ale owoc ich działania jest zły. O tym, że niektórzy działali nieświadomie świadczą słowa, „Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’,”. Podstawą do wejścia do Królestwa Bożego jest znajomość woli Ojca Jezusa. Proszę przeczytajmy słowa Jezusa zanotowane w ewangelii Mateusza.

Mateusza 7:15-21
15 „Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami, którzy przychodzą do was w okryciu owczym, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Rozpoznacie ich po ich owocach. Czyż zbiera się z cierni winogrona albo z ostu figi? 17 Podobnie każde drzewo dobre wydaje owoc wyborny, ale każde drzewo spróchniałe wydaje owoc bezwartościowy; 18 drzewo dobre nie może rodzić owocu bezwartościowego ani nie może drzewo spróchniałe wydać owocu wybornego. 19 Każde drzewo nie wydające wybornego owocu zostaje ścięte i wrzucone w ogień. 20 Rzeczywiście więc rozpoznacie ich po ich owocach. 21 „Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebios, Lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach.

W dalszych słowach Jezus wyraźnie mówi, że ludzi ci myślą, działają, dokonują potężnych dzieł w jego imieniu. W rzeczywistości to są czynicielami bezprawia. Jezus się ich zaprze. Powie „Nigdy was nie znałem!”:

Mateusza 7:22-23
22 Wielu mi powie w owym dniu: ‚Panie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim imieniu nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali potężnych dzieł?’ 23 Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia.

Przyjrzyjmy się teraz postaci apostoła Pawła. Przestrzega on przed odmienną nauką, która była rozpowszechniona wśród współczesnych mu Chrześcijańskich. Mówi o nauczycielach prawa, którzy zwrócili się ku czczej gadaninie, nie pojmujących swych własnych nauk. Co znamienne, są pewni i stanowczy w tym co robią. Warto też zwrócić uwagę, że podobnie działał w nieświadomości i niewierze sam Paweł. Był bluźniercą i prześladowcą, ale się zmienił. Proszę przeczytajmy:

1 Tymoteusza 1:3-13
3 Jak cię zachęcałem do pozostania w Efezie, gdy się wybierałem do Macedonii, tak samo czynię teraz, żebyś nakazał pewnym ludziom, by nie głosili odmiennej nauki 4 ani nie zwracali uwagi na fałszywe opowieści oraz na rodowody, które prowadzą donikąd, a które raczej powodują powstawanie pytań wywołujących dociekania, zamiast sprzyjać udzielaniu czegoś przez Boga w związku z wiarą. 5 doprawdy, celem tego nakazu jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia, i z nieobłudnej wiary. 6 Odstąpiwszy od tych rzeczy, niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie, 7 chcąc być nauczycielami prawa, lecz nie pojmując ani tego, co mówią, ani tego, o czym stanowczo zapewniają. 8 Wiemy zaś, że Prawo jest bardzo dobre, jeśli tylko ktoś z niego prawidłowo korzysta, 9 wiedząc o tym, iż prawo zostało ogłoszone nie dla człowieka prawego, lecz dla dopuszczających się bezprawia i krnąbrnych, bezbożnych i grzeszników, wyzutych z lojalnej życzliwości i skalanych, ojcobójców i matkobójców, morderców, 10 rozpustników, mężczyzn kładących się z mężczyznami, porywaczy, kłamców, krzywoprzysięzców, a także ze względu na wszystko inne, co jest przeciwne zdrowej nauce 11 zgodnej z chwalebną dobrą, nowiną szczęśliwego Boga, którą mi powierzono. 12 Wdzięczny jestem Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, który mi udzielił mocy, ponieważ uznał mnie za wiernego, wyznaczając mnie do usługiwania, 13 chociaż poprzednio byłem bluźniercą i prześladowcą, i człowiekiem zuchwałym. Mimo to okazano mi miłosierdzie, gdyż byłem nieświadomy i działałem w niewierze.

Jeżeli w nieświadomości jesteśmy współpracownikami Szatana, mamy możliwość zmienić się. Naprawić szkodę jaką wyrządziliśmy, przyznać się do błędów i mieć szanse na uznanie w oczach Bożych. Jeżeli jednak uświadomimy sami sobie, że popełniliśmy błąd, lub ktoś inny nam to uświadomi, i nie odwrócimy się od błędnych nauk sami siebie czynimy Antychrystami, świadomymi współpracownikami Szatana. Tkwimy w błędzie i innych w błąd wprowadzamy. Stajemy się niegodziwcami posuwającymi się od złego ku gorszemu. Taką postawę opisuje Paweł w liście do Tymoteusza:

2 Tymoteusza 3:13
Natomiast ludzie niegodziwi i oszuści będą się posuwać od złego ku gorszemu, wprowadzając w błąd i będąc w błąd wprowadzani.

Rozmyślnie trwamy w grzechu i nie ma już żadnej ofiary i przebaczenia za nasze czyny. Straszliwa to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Proszę przeczytajmy prorocze ostrzeżenie.

Hebrajczyków 10:26-31
Bo jeśli rozmyślnie trwamy w grzechu po otrzymaniu dokładnego poznania prawdy, to już nie pozostaje żadna ofiara za grzechy, lecz tylko jakieś straszliwe oczekiwanie sądu oraz ognista zazdrość, która ma strawić przeciwników. Każdy, kto zlekceważył prawo Mojżeszowe, umiera bez współczucia na podstawie świadectwa dwóch lub trzech. Jak myślicie, o ileż surowsza kara należy się temu, kto podeptał Syna Bożego i za pospolitą uznał wartość krwi przymierza, którą został uświęcony, oraz ze wzgardą znieważył ducha niezasłużonej życzliwości? Znamy bowiem tego, który rzekł: „Pomsta jest moja, ja odpłacę”; i znowu: „Jehowa będzie sądził swój lud”. Straszliwa to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.

Cechą charakterystyczną tego typu postawy jest publiczne zapewnianie znajomości z Bogiem, lecz za słowami nie idą uczynki.

Tytusa 1:16
16 Publicznie oznajmiają, iż znają Boga, lecz swymi uczynkami się go zapierają, ponieważ są odrażający i nieposłuszni, i uznani za niegodnych jakiegokolwiek dobrego dzieła.

Podsumowując: Antychrystem jest Szatan i jego współpracownicy. Szatan i jego słudzy udają sług Bożych. Mówią, że są uczniami Jezusa, sługami Boga i z wszystkich sił będą o tym zapewniać. Celem Antychrysta jest skompromitowanie Jezusa i jego Ojca, oraz wszystkich wierzących ludzi. Produktem finalnym tych działań są ludzie bez wiary. Antychrystem może być każdy z nas, jeżeli nie będziemy mieli miłości .
Proszę przeczytajmy fragment z listu do Koryntian:

1 Koryntian 13: 1- 3, 13
13 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się dźwięczącym mosiądzem lub brzęczącym czynelem. 2 I gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie święte tajemnice, i posiadł całe poznanie, i gdybym miał całą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 3 I gdybym rozdał całe swoje mienie, żeby nakarmić drugich, i gdybym wydał swe ciało, żeby móc się chlubić, a miłości bym nie miał, nie odniósłbym żadnego pożytku.. 13 Teraz jednak pozostaje wiara, nadzieja, miłość - te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

Cokolwiek robimy, nauczamy, o czymkolwiek rozmawiamy, musimy to robić zgodnie z przykazaniami Bożymi. Na tym między innymi polega miłość. Zanotowano to w 2 liście Jana.

2 Jana 6-11
A miłość polega na tym. że wciąż chodzimy zgodnie z jego przykazaniami. To jest przykazanie, jak słyszeliście od początku, że wciąż powinniście według niego chodzić. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli - osób, które nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Baczcie, żebyście nie stracili tego, co wypracowaliśmy, ale byście odebrali pełną zapłatę. Nikt, kto się wysuwa naprzód i nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto zaś pozostaje w tej nauce, ten ma zarówno Ojca, jak i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, wcale go nie przyjmujcie do domu ani nie zwracajcie się do niego z pozdrowieniem. Bo kto się do niego zwraca z pozdrowieniem, ten jest współuczestnikiem jego niegodziwych uczynków.

===

 
 Cytat 
Jakub Piotr Sowiński
 grudzień 11 2005 19:45   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 01/26/05
Postów:: 697

A dłużej sie nie dało ?

===

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha, Kriste eleison!
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
dawid1976
 grudzień 11 2005 23:31   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/24/03
Postów:: 692

Jacku,

Zauważ że Jan mówi tu jak do małych dzieci, i w tym kontekście Antychrysta są ci którzy twierdzą że Chrystus nie pochodził z ciała. Widać więc że Ap. Jan walczył z pierwszymi objawiami greckiego dualizmu w nauce kościelnej, broniąc tutaj filologie Trójcy Świętej. Bodajże byli tacy którym bardzo przeszkadzał fakt iż Chrystus żył w ciele cielesnym, (logos versus kosmos, teos nie mógł sie zabrudić kosmosem), według ich zrozumienia duchowne rzeczy nie miały nic wspólnego z rzeczami cielesnymi. Według greków można było sobie pójść do burdelu a potem sie pomodlić, po spirituować, być duchownym, jedno a drugie dla nich nie było powiązane.
Antychryst w tym sensie to fałszywa nauka Chrześcijańska, i z tym dobrze zmierzałeś cytując dalsze wiersze, ale w sasadzie należy troche pokomentować dlaczego je ecyujesz a nie wpychać je tak sobie w kontekscie Antychrysta. Właśnie w podobny sposób powstała powszechna błędna nauka o czym niby Antychryst jest, krążąca raczej od niedawna, dopiero od 19 wieku. Jak chcesz wiedzieć czym Antychryst nie jest, przczytaj sobie komentarze Scofielda, on dobrze reprezentują te błędne niedouczone pojęcie.
Antychryst to ogólne myślenie przeciwstawiające sie Chrystusowi. 90 % Europy jest Antychrystowe, nie uznaje Jezusa jako Pana, praktycznie cały świat jest Antychrystusowy (Listy Jana).
Apostół Jan pokazał poważność zagrożenia fałszywych nauk, nie są to jak sie dziś chętnie twierdi inne odmiany wolności zdania i sumienia, ale są to bezpośrednio zdania i sumienia wrogie wobec Jezusowi Chrystusowi.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Gość forum: Paweł Chojecki
 grudzień 12 2005 01:14   


polecam tekst:

http://www.podprad.knp.lublin.pl/archiwum-2.php?idg=40&tyt=BESTIA%20cz.2

Paweł Chojecki

===

 
 Cytat 
dawid1976
 grudzień 12 2005 15:34   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/24/03
Postów:: 692

Pawle,

czekałem aż ktoś to powie :-) Ale jednak jest tak że Antychryst według Jana i bestia apokalipsy to nie to samo - co nie znaczy że wątpie w Apokalipse lub w Księge Daniela, ale mówimy tu o dwóch rzeczach,

i - polecam ostrożność mieszania księgi Daniela, w pierwszym rzędzie napisanej dla Żydów w czasie niewoli w Babilonii,

z Apokalipsą Jana, napisanej pierwotnie dla prześladowanych Chrześcijanów.

Taka mała refleksja nad polecaną przez ciebie lekture :-)

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
wojwa
 grudzień 12 2005 17:17   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/28/04
Postów:: 76

Widać więc że Ap. Jan walczył z pierwszymi objawiami greckiego dualizmu w nauce ko¶cielnej, broni±c tutaj filologie Trójcy ¦więtej.

Jeszcze raz dla słabszych
Jan broni Trójcy, czy nie ?
Co to znaczy
filologie
?

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
dawid1976
 grudzień 13 2005 00:44   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/24/03
Postów:: 692

Wojwa,

Jan broni cielesność Syna Bożego, (i zym drugą osobe Trójcy Świętej) niektórzy grecy chcieli Jezusa poprostu przepisać jako samą istote duchowną, kręciły sie różne fałszywe nauki na tem temat, ogólnie filozofom dualistycznym przeszkadzało że Jezus był Bogiem i Człowiekiem naraz, według ich zrozumienia ciało było coś brudnego, dlatego nie mogli sobie wyobrazić że Bóg mógł (ich zdaniem) zanieczyścic sie przyjmując ciało skoro dla nich Bóg musiał być doskonały a ciało było nie doskonałe, ciało ich zdaniem nigdy nie mogło doznać zbawienia, jedynie duch, dlatego dla nich nie było ważne co robili ze swoimi ciałami, ich dualistyczne podejście oddzielało duchowne od cielesnego, natomiast inkarnacja, a więc wcielenie Boga jest bardzo ważną podstawą Ewangelii. Teologicznie, świętując Bożego narodzenia świętujemy inkarnacje Boga. Jest to bardzo ważne dla nas że Bóg stał sie człowiekiem, pozostając jednocześnie Bogiem, pokazuje to nam kim Bóg naprawde jest, że jest On Bogiem Miłości i Miłosierdzi,

List do Filipian 2: 6-11

6) On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, (7) lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, (8) uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. (9) Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. (11) I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,05 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana