Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Kościoły a... > Kwestie moralne Nowy wątek Odpowiedz
 Paradoks wypowiedzi Pani Baran
 |  Wersja do druku
mroova
 listopad 05 2004 16:11  (Czytany 1548 razy)  
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/05/04
Postów:: 1

Przeglądając odpowiedzi Pani Baran na zadawane pytania natknąłem się na swoisty paradoks. Otóż w jednym z artykułów przeczytałem:
"§ 1. Nieważne jest małżeństwo między dwiema osobami, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim lub była do niego przyjęta i nie odłączyła się od niego formalnym aktem, a druga jest nieochrzczona."
Inny z kolei ten sam problem wyjaśnia tak:
"W Kodeksie Prawa Kanonicznego nie ma wyrażniej normy mówiącej o zawieraniu małzeństw przez osoby nieochrzczone."
"Reasumując - może Pani poślubić swojego wybranego również gdy nie jest on ochrzczony..."

Jak więc jest w rzeczywistości?
Pozdrawiam i proszę o wyjaśnienia.

===

=>grbarz optymizmu
 
 Profil   Email 
 Cytat 
jo_tka
 listopad 05 2004 23:25   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/29/04
Postów:: 14

Kan. 1086 -
§ 1. Nieważne jest małżeństwo między dwiema osobami, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim lub była do niego przyjęta i nie odłączyła się od niego formalnym aktem, a druga jest nieochrzczona.
§ 2. Od tej przeszkody można dyspensować tylko po wypełnieniu warunków, o których w kan. 1125 i 1126.

Kan. 1125 - Tego rodzaju zezwolenia może udzielić ordynariusz miejsca, jeśli istnieje słuszna i rozumna przyczyna, nie może go jednak udzielić bez spełnienia następujących warunków:
1° strona katolicka winna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim;
2° druga strona winna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej;
3° obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron.

Kan. 1126 - Konferencja Episkopatu powinna zarówno określić sposób składania tych oświadczeń i przyrzeczeń, które są zawsze wymagane, jak i ustalić, w jaki sposób ma to być stwierdzone w zakresie zewnętrznym oraz jak ma być o tym powiadomiona strona niekatolicka.

Krótko - wymagana jest dyspensa biskupa miejsca. Jeśli taką uzyskają - mogą zawrzeć ważnie małżeństwo.


===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,06 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana