Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Trzech kroli, medrcow, magow?
 |  Wersja do druku
Reguly
 grudzień 28 2007 10:51  (Czytany 4411 razy)  
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/07/05
Postów:: 1964

Kim naprawde byli? Czy po za Biblia jest gdzies jeszcze o nich jakas wzmianka (w zapisach z tametgo okresu, skoro byli tacy wielcy)?

===

Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Dezerter
 grudzień 29 2007 00:48   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Nie byli to królowie oczywiście lecz mędrcy/magowie znający się na astrologii, przepowiedniach itp.
Na ówczesnym Wschodzie (Asyro/babilonia,aż po Indie) wielu było takich "mających Wiedzę"
ale o tym to tylko w apokryfach
dla ciekawych - proszę

Za - "Księga o narodzeniu Zbawiciela, i o Maryi, i o położnej"
(przekład ks. Kazimierz Obrycki, ks. Marek Starowieyski, opracowanie ks. Marek Starowieyski)

PRZYBYCIE MAGÓW479. 24[89]. Józef widząc [Magów] rzekł: "Jak sądzisz, kim są ci, którzy tu do nas idą? Wydaje mi się, że zbliżający się przybywają z daleka. Wstanę zatem i wyjdę im naprzeciw". Idąc zaś mówił do Symeona: "Zdaje mi się, że przybywający są wróżbitami480. Oto bowiem ani na moment nie zatrzymują się, rozglądają się i rozprawiają między sobą. Prawdopodobnie są to cudzoziemcy, ponieważ strój ich różni się od naszego. Szaty ich są bardzo obszerne, w ciemnym kolorze. Wreszcie na głowach mają berety481, ubrani są też w szarawary482, jakie zwykli nosić ludzie nie pracujący. A oto zatrzymali się i przypatrują mi się, oto znów tu zmierzają". Gdy oni przybyli do jaskini, rzekł do nich Józef: "Kim jesteście, powiedzcie mi". Oni natomiast śmiało chcieli wejść do jaskini, bo powiedzieli, że wchodzą. I rzekł do nich Józef: "Na zbawienie wasze, powiedzcie mi, kim jesteście i czemu zmierzacie do miejsca, gdzie się zatrzymałem?" A oni odpowiedzieli: "Bo nasz przewodnik wszedł tu przed nami. Dlaczego nas o to pytasz? Przychodzimy ze Wschodu, bo Bóg tu nas przysłał"483. Powiedział im Józef: "Proszę was, byście mi powiedzieli, dlaczego tu przybyliście?" Odpowiedzieli mu: "Wiedz, że zbawienie stało się powszechne. 25[90]. Zobaczyliśmy na niebie gwiazdę króla żydowskiego i przybyliśmy pokłonić się Jemu484, ponieważ tak napisano w starych księgach o znaczeniu tej gwiazdy: kiedy ona się pojawi, wtedy narodzi się wieczny król i obdarzy sprawiedliwych życiem wiecznym"485. Rzekł do nich Józef: "Rozsądniej uczynilibyście, gdybyście najpierw w Jerozolimie poszukali, ponieważ tam jest świątynia Pańska". Odpowiedzieli mu: "Byliśmy w Jerozolimie i oznajmiliśmy królowi, że Chrystus się narodził i że Go szukamy. On zaś rzekł nam: «Nie wiem zaiste, gdzie się On narodził». Natychmiast jednak wezwał wszystkich badaczy Pism, wszystkich magów, pierwszych spośród kapłanów i doktorów, a oni przybyli do niego. Zapytał ich: «Gdzie się ma narodzić Chrystus?» Odpowiedzieli mu: «W Betlejem Judzkim. Tak bowiem jest napisane: 'I ty Betlejem, ziemio judzka, nie jesteś najmniejsza pośród książąt judzkich. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który będzie rządził ludem moim, Izraelem'»486. Kiedy to usłyszeliśmy, byliśmy już pewni i przybyliśmy, aby pokłonić się Jemu. Albowiem i ta gwiazda, która się ukazała, prowadziła nas, odkąd wyszliśmy. Kiedy zaś Herod usłyszał te słowa, zląkł się i potajemnie wypytywał nas o czas ukazania się gwiazdy. A gdy odchodziliśmy, rzekł do nas: «Szukajcie pilnie, a gdy Go znajdziecie, powiedzcie mnie, abym i ja mógł przyjść i oddać Mu pokłon». 26[91]. I dał nam Herod swój diadem, który nosił na głowie. Diadem ten miał białą mitrę; [dał nam ponadto] królewski pierścień z drogocenną gemmą, niezwykłej piękności, znak nieomylny, że przysłał go Herodowi w darze król Persów. Sam zaś Herod przykazał nam, abyśmy ten dar przekazali temu Dzieciątku. Obiecał ponadto sam złożyć Mu dar, jeśli do niego powrócimy. A my wziąwszy dary opuściliśmy Jerozolimę. I oto gwiazda, która się nam ukazała, prowadziła nas, odkąd wyszliśmy z Jerozolimy aż do tego miejsca. I oto zniknęła nam w tej jaskini, w której ty stoisz i nie pozwalasz nam wejść do niej". Rzecze im Józef: "Już wam nie zabraniam, wejdźcie tam, bo Bóg jest waszym przewodnikiem. Ale nie tylko waszym, ale także i tych wszystkich, którym zechciał objawić swoją chwałę". Po tych słowach Magowie weszli i pozdrowili Maryję mówiąc: "Bądź pozdrowiona, łaskiś pełna"487. A wszedłszy spojrzeli na żłóbek i ujrzeli Dzieciątko.
HOŁD MAGÓW. 27[92]. Józef zaś rzekł Symeonowi: "Synu, bacz i przyglądaj się, co czynią owi podróżni wewnątrz. Mnie bowiem nie wypada ich podpatrywać"488. Symeon wykonał polecenie i oznajmił swojemu ojcu: "Gdy weszli, pozdrowili Dzieciątko i padli twarzą ku ziemi, i na sposób barbarzyński oddają Mu pokłon, i każdy z nich całuje stopy Dzieciątka. Nie wiem, co oznacza ich postępowanie". Rzekł mu Józef: "Przyglądaj się, przyglądaj się bacznie". Symeon odpowiedział: "Otwierają skarbczyki i ofiarują Mu dary". Józef zaś zapytał: "Co Mu składają w darze?" Odpowiedział Symeon: "Wydaje mi się, że składają Mu te dary, które przysłał król Herod. Oto bowiem ofiarują Mu dary [wydobyte] ze swych toreb: złoto, kadzidło i mirrę; wiele też darów wręczyli Maryi". Mówi mu
Józef: "Bardzo dobrze uczynili ci mężowie, że nie za darmo ucałowali Dzieciątko, nie tak, jak ci nasi pasterze, którzy przybyli tu bez podarków". I ponownie rzekł do niego: "Przyglądaj się uważnie, i bacz, co czynią". Symeon zaś przypatrując się, powiedział: "Oto jeszcze raz oddali pokłon Dzieciątku, a teraz tu wychodzą". 28[93]. Oni zaś wyszli i powiedzieli do Józefa: "O, najszczęśliwszy człowieku, teraz będziesz wiedział, kim jest Chłopiec, którego pielęgnujesz". Odrzekł im Józef: "Przypuszczam, że jest to mój syn". Mówią mu: "Imię Jego jest większe od twego. Ale być może, godny jesteś nazywać się jego ojcem, ponieważ służysz Mu nie jak swemu synowi, lecz jak Bogu i Panu swemu, a dotykając Go swoimi rękoma czcisz Go z wielką bojaźnią i troską. Nie uważaj więc nas za nieuczonych. I dowiesz się od nas, że ten, który został ci wyznaczony na opiekę, jest Bogiem bogów i Panem panujących, Bogiem i Królem wszystkich władców i możnych, Bogiem aniołów i sprawiedliwych. On jest tym, który uwolni wszystkie narody w swoim imieniu, ponieważ jego jest potęga i władza: On zniszczy oścień śmierci489 i rozproszy władzę piekła. Będą Mu służyć królowie i wszystkie pokolenia ziemskie oddadzą Mu pokłon i wyzna Go wszelki język: «Ty jesteś Chrystusem Jezusem, Wybawicielem naszym i Zbawcą. Ty bowiem jesteś Bogiem, mocą i jasnością wiecznego Ojca»". 29[94]490. Józef zapytał ich: "Skąd wiecie to, co mi mówicie?" Odpowiedzieli mu Magowie: "Znajdują się u nas stare księgi proroków Bożych, w których zostało opisane, jak Chrystus przyjdzie na ten świat. Mamy także bardzo stare pisma nad pismami491, które mówią o Nim. Skoro bowiem zapytałeś, skąd wiemy, posłuchaj nas: Nauczyliśmy się od znaku gwiazdy. Ona bowiem ukazała się nam jaśniejszą od słońca. O jej wyglądzie nikt nigdy nie potrafi nic powiedzieć. Albowiem pojawienie się tej gwiazdy oznacza, że potomek Boga będzie rządził w światłości dnia. Nie krążyła ona pośrodku nieba, jak gwiazdy nieruchome lub też planety, które chociaż biegną określonym przez czas torem, są zmienne lub wędrujące [planety]; one jednak, ponieważ są nieruchome i niepewne w takim przewidywaniu, zwą się zawsze błędnymi. Ta zaś jedna jest bez błędu. Wydaje się, że cały biegun, to jest niebo, w swej wielkości nie może jej objąć, ani słońce nie może jej przyćmić jasnością swego światła jak inne gwiazdy. Nawet słońce okazało się słabsze na widok jasności Jego przybycia. Gwiazda ta bowiem jest Słowem Bożym. Ile zaś jest gwiazd, tyle jest słów Bożych. Słowo zaś Boże jest Bogiem niewypowiedzianym, podobnie też niewysłowiona jest owa gwiazda. I ona towarzyszyła nam podczas podróży, jaką odbywaliśmy wędrując do Chrystusa". 30[95]. Rzekł przeto do nich Józef: "Słowa wasze bardzo mnie ucieszyły. Proszę was, abyście zechcieli pozostać dziś ze mną". Powiedzieli mu: "Pozwól nam udać się w drogę powrotną. Król bowiem nam przykazał, abyśmy jak najszybciej do niego powrócili". Lecz Józef ich zatrzymał.

478 Por. PsMt 13, 6. Opis zbliżony do EwHbr 51.
479 Tekst zbliżony do EwHbr 51. O Magach por. s. 342n.
480 Rkp daje tu bezsensowne agnos.
481 Pileus, pileum (gr. piloj) — czapka frygijska ze spiczastym końcem.
482 Długie, bufiaste spodnie noszone na Wschodzie.
483 Uzupełnione na podstawie Hereford.
484 Rozwinięcie Mt 2, 1-12.
485 Por. EwDzOrm XI, 10n.
486 Mi 5, 1. 3.
487 Por. Łk 1, 23.
488 Postać Józefa jest tu przedstawiona raczej groteskowo, podobnie jak w 19, gdy wyrusza na poszukiwanie jedzenia.
489 Por. 1 Kor 15, 55.
490 Tekst trudny do przetłumaczenia, zawiera bowiem streszczenie i skrót dawnych poglądów astronomicznych. Por. A. Kehl, Der Stern der Magier. Zu 94 § der lateinischen Kindheitsevangelien der Arundel-Handschrift, JAC 18(1975) 69-80.
491 Albo: „starsze od waszych pism”.

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Reguly
 grudzień 29 2007 13:48   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/07/05
Postów:: 1964

Ale to nadal tresci wylacznie biblijne?...

W kazdym razie i tak dziaki za ten obszerny tekst (a jak ktos mialby cos jeszcze, mogocego przyblizyc temat tych trzech posatci, to goraco zachecam do zamieszczenia tego w tym watku).

===

Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Dezerter
 grudzień 29 2007 15:40   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

No przecież pisze, że nie biblijny apokryf

Nasz anonimowy utwór został włączony do równie anonimowej Ewangelii dzieciństwa w czasach karolińskich, sam utwór jest jednak starszy. Prawdopodobnie jego dotyczy wzmianka w Dekrecie Ps. Gelazjańskim (V/VI w): "Księga o narodzeniu Zbawiciela, i o Maryi, i o położnej"445 i nie jest bynajmniej wykluczone, że pochodzi on z pierwszych wieków, być może z kręgów judeochrześcijańskich. Jest w nim bardzo silnie podkreślona rola św. Józefa, rys rzadki w apokryfach, natomiast autor niewiele miejsca poświęcił Maryi. Tekst, jak już zauważył James, zawiera elementy dokeckie (scena narodzenia Pana Jezusa). Niemniej jednak teologia, pochodzenie, miejsce pośród apokryfów, czas powstania - wszystko to pozostaje do gruntownego przebadania, by móc sformułować jakieś pewniejsze opinie. Utwór ten można zrekonstruować na podstawie obydwu wspomnianych rękopisów łacińskich Arundel i Hereford oraz apokryfów irladzkich: Liber Flavus Fergusiorum i Leabhor Breac.

całość tu here
I chyba się nie spodziewasz, że poza chrześcijańską literaturą znajdziesz wzmianki o 3 mędrcach - pewnie aż tak wielcy nie byli.
Jezus był większy - a poza chrześcijańskimi przekazami niewiele o nim słychać w I wieku - więc nie ma co się dziwić.

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Raf
 grudzień 29 2007 21:11   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/19/06
Postów:: 140

Quote by Dezerter: Nie byli to królowie oczywiście lecz mędrcy/magowie znający się na astrologii, przepowiedniach itp.
Na ówczesnym Wschodzie (Asyro/babilonia,aż po Indie) wielu było takich "mających Wiedzę"
ale o tym to tylko w apokryfach


Słusznie piszesz, Dezerter. Najciekawsze jest to, iż na przysłowiowych 'szkółkach niedzielnych' nigdy nie mówi się, iż pokłon Zbawicielowi złożyli trzej magowie/okultyści/astrologowie ze Wschodu, gdyż to wydaje się zbyt obrazoburcze dla większości ortodoksyjnych chrześcijan. Stąd też już wcześniej szybko zastąpiono ich królami, względnie możliwym do strawienia określeniem 'mędrcy'. Na Wschodzie faktycznie dawniej wierzono, iż ma się narodzić z mesjasz - król z boskiego nasienia Zaratustry, stąd też ewentualna wizyta przybyszów nie budzi wcale zdziwienia. Wielu uczonych powątpiewa jednak w prawdziwość historii o pokłonie magów, określając ją jako późniejszą legendarną wstawkę, podobną do wielu innych cudownych legend o narodzinach boskich istot. Ciekawostką jest również fakt, że w tradycji chrześcijańskiej była czasem mowa o większej ilości magów, ba - nawet tłumie!

Jakkolwiek było faktycznie nie wiele znajdujemy w samej Biblii informacji na temat ów mędrców. Więcej wspominają o tym apokryfy, zwłaszcza te, które przytoczyłeś, ale wśród nich jest jeszcze jeden bardziej godny uwagi, jako że przez pewien czas pretendował nawet do miana pisma kanonicznego. Mam na myśli Ewangelię Hebrajczyków czyli Ewangelię św. Mateusza spisaną hebrajskimi literami w dialekcie chaldejskim i syryjskim. Była ona głównym pismem judeochrześcijan palestyńskich, zaliczanych przez współczesnych biblistów do chrześcijaństwa ortodoksyjnego (Jean Danielou datuje jej powstanie na 70 r. n.e.). Często powoływali się na nią także Orygenes, Klemens Aleksandryjski, jak również inni pisarze i dzięki temu właściwie przetrwała o niej pamięć. Niestety póki co nie odnaleziono jej pełnego tekstu, stąd znana jest tylko z przytoczeń. Wiele z jej cytatów pokrywa się z Ewangelią Tomasza z Nag Hammadi, co dowodzi, że niekoniecznie ta ostatnia zawiera wyłącznie stricte gnostyckie wątki, ale przede wszystkim koncepcje judeochrześcijańskie (również o cechach silnie gnostycznych). Hieronim, powołując się na Nazarejczyków, był zdania, że jest to oryginał i pratekst kanonicznego Mateusza. Tezę tą jednak w świetle dostępnych materiałów trudno udowodnić. Raczej bardziej prawdopodobne wydają się być przypuszczenia, o których wspomina Jan Lewandowski w świetnym artykule "Zagadka powstania Ewangelii Mateusza". Nie polecam natomiast w żadnym razie tekstu o tym apokryfie zamieszczonego na polskiej wikipedii. Jego autor pomylił Ewangelię Hebrajczyków z Ewangelią Ebionitów, jak również Nazarejczyków z Ebionitami zapominając, że apokryf ebionicki jest najprawdopodobniej późniejszą przeróbką rzeczonej ewangelii hebrajskiej.

Więcej informacji na temat Ewangelii Hebrajczyków możecie odnaleźć w t. I/cz. 1 "Apokryfów Nowego Testamentu" pod red. ks. M. Starowieyskiego (s. 98 i n.). Na potrzeby wątku pozwolę sobie przytoczyć wypis z tego apokryfu cytowany przez Seduliusza Szkota żyjącego w IX w. Pokrywa się on w części z cytowaną powyżej "Księgą o narodzeniu Zbawiciela":

O tym bowiem donosi Ewangelia, która nosi tytuł 'według Hebrajczyków': "Spojrzawszy Józef ujrzał tłum wędrowców zdążających do jaskini, i rzekł: Powstanę i wyjdę im naprzeciw!" Gdy wyszedł, rzekł Józef do Szymona: "Ci, co tu idą, wydają się być wróżami, bo oto co chwila spoglądają w niebo i rozprawiają pomiędzy sobą. Ale wydają się być oni obcymi, ponieważ ich ubiór różni się od naszego. Szata ich jest szeroka, ich kolor skóry jest ciemniejszy, mają nakrycia głowy [mitry], szaty ich wydają się być miękkie, a na nogach mają szarawary. Oto stanęli i patrzą na mnie; oto znowu ruszyli i podążają tu". Z tych słów jasno widać, że nie trzech mędrców, ale tłum wędrowców przybył do Pana, choć według niektórych najważniejsi przywódcy tego tłumu byli oznaczeni określonymi imionami: Malchus, Caspar i Fadizarda.


Pozdrawiam. Raf

===

"Wszystkie przenośnie są imionami dobra i zła: nie przemawiają one, przyzywają tylko. Głupcem ten, kto chce od nich wiedzy." Tako rzecze Zaratustra (Nietzsche)
 
 Profil   Email 
 Cytat 
matejanka
 grudzień 29 2007 23:29   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

Znowu się wtrącę.
Trzech mędrców ze wschodu skłoniło się przed Jezusem jako symbole władzy , nauki i bogactwa.
Pozdrawiam

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
vidmo
 grudzień 30 2007 21:53   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/27/07
Postów:: 47

Na Wschodzie faktycznie dawniej wierzono, iż ma się narodzić z mesjasz - król z boskiego nasienia Zaratustry


Czy tu nie pięknie pokazany jest logos Boski w innych religiach.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Gocek
 styczeń 02 2008 10:42   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/07/05
Postów:: 1294

Quote by vidmo:
Na Wschodzie faktycznie dawniej wierzono, iż ma się narodzić z mesjasz - król z boskiego nasienia Zaratustry


Czy tu nie pięknie pokazany jest logos Boski w innych religiach.

Zwłaszcza widać to w: "boskie nasienie Zaratustry".

===

"Wydaje się, że wiara w cuda znika w jednej dziedzinie tylko po to, by zagnieździć się w innej." Karol Marks
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Reguly
 styczeń 11 2008 08:45   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/07/05
Postów:: 1964

Nowe arty w temacie:
*Epifania - Dzień Objawienia Pańskiego
*Trzej Królowie – objawienie i legenda

Add. 06.01.2009 Ostatnio lecial w TV program (dotyczacy glownie tzw. Gwiazdy Betlejemskiej), w ktorym padlo stwierdzenie, ze kroli/medrocow wcale nawet nie musialo byc trzech (ze rownie dobrze moglo byc ich wiecej np. trzydziestu)... Ze w przekazach biblijnych mowi sie jedynie o trzech darach i to na tej podstawie wsnowa sie potocznie przyjeta liczbe trzech... Takze przedstawienie postaci jako trzech osob, z ktorych jedna jest czarna, druga mloda a trzecia stara, jest duzo pozniejsze, majace na celu sugerowac, ze medrcy reprezentowali soba szerszy zakres grup spolecznych... Przy okacji - ktos moze rowniez to ogladal i zapamietal moze tytul programu?

===

Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Raf
 styczeń 06 2009 19:33   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/19/06
Postów:: 140

Prawdopodobnie masz na myśli brytyjską "Historię gwiazdy betlejemskiej" ("Star of Bethlehem. Behind the Myth"), wyemitowanej w TVP2 26.XII.08 r.

Oglądałem, bardzo dobry program. Przedstawiono w nim różne interesujące teorie na ten temat, np.:

1/ Koniunkcja Jowisza z Saturnem, która miała miejsce kilka razy w 7 r. p.n.e. Jeden z naukowców sugeruje, że gwiazda betlejemska dotyczyła koniunkcji listopadowej.

2/ Koniunkcja Jowisza z jednym z jego księżyców, która miała miejsce w kwietniu 6 r. p.n.e.

3/ Wybuch jednej z gwiazd (nazwy możliwej gwiazdy nie pamiętam).

4/ Stara teoria o komecie.

5/ Następujące po sobie zdarzenia mogły być znakiem dla mędrców, że dziać się będą rzeczy niezwykłe. Stąd też zarówno koniunkcje Jowisza z Saturnem, Jowisza z księżycem rok później były zapowiedziami, a wybuchająca gwiazda mogła być zwieńczeniem tego i znakiem dla magów, że czas wyruszyć. Stąd też poszczególne teorie niekoniecznie muszą się wykluczać - taką próbę podsumowania przedstawił jeden z naukowców.

Wśród podanych informacji wkradł się jednak pewien błąd. Otóż sugerowano, że magowie zaratusztriańscy, którymi mędrcy ze Wschodu, byli biegłymi astrologami, Żydzi zaś nie zajmowali się tą dziedziną. Warto jednak nadmienić, że o ile było tak kiedyś, to w późniejszym czasie praktyki okultystyczne weszły do judaizmu, a w czasach Chrystusa astrologia była już dobrze znana Żydom. Pod wpływem Babilonii wielu judaistów zajmowało się astrologią, tak że niektórzy żydowscy historycy jak Flawiusz czy Filon Aleksandryjski posuwali się wręcz do twierdzeń, że to Żydzi stworzyli tę dziedzinę.

Pozdrawiam. Raf

===

"Wszystkie przenośnie są imionami dobra i zła: nie przemawiają one, przyzywają tylko. Głupcem ten, kto chce od nich wiedzy." Tako rzecze Zaratustra (Nietzsche)
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Arek_Sz
 styczeń 06 2009 19:35   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/14/08
Postów:: 460

Litery K+M+B, które piszemy na odrzwiach to tak naprawdę skrót od łacińskiego "Boże błogosław wszystkim" (Nie pamiętam, czy tak dokładnie - gdzieś to zasłyszałem, ale sens mniej więcej ten.)

Kacpra, Melchiora i Baltazara wymyślili sobie ludzie...

===

Sercem można tak samo kochać jak i nienawidzić... ФΩΣ - ΖΩΗ OAZOWICZ
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Angelika Mojeścik
 styczeń 06 2009 20:31   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 11/06/08
Postów:: 1231

Z tego co pamiętam to pisało się C+M+B a że C w łacinie się czyta jak K to zostało to zmienione
Są to pierwsze litery od łacińskiego zdania "Chrystus Mansionem Benedicat" - niech Chrystus to mieszkanie błogosławi.

A + między wyrazami to krzyżyki a nie plusy
W Polsce kiedyś zauważyłam pewne rozbrajające równanie

K+M+B=2008

Więcej na ten temat here

===

"zbieg okoliczności to Boski sposób na pozostanie anonimowym" Einstein
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Arek_Sz
 styczeń 06 2009 20:46   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/14/08
Postów:: 460

Dzięki Paraklet - tak coś wiedziałem, tylko nie wiedziałem i tak to wyszło...

===

Sercem można tak samo kochać jak i nienawidzić... ФΩΣ - ΖΩΗ OAZOWICZ
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Bartosz
 styczeń 06 2009 22:33   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

Ja powiem, że moim zdaniem określenie królowie, może wynikać z tego, że biblijna para jak i wielu tamtejszych zwykłych mieszkańców była biedna. A przychodzi do nich trójka w bogatych szatach i darami do nich, mogli w ten sposób nazwać ich królami, lecz nie w dosłownym znaczeniu.

A odnośne ich tożsamości, też uważam, że to mędrcy którzy spodziewali się nadejścia mesjasza, wyznawcy Zaratusztry. Zresztą dzisiejsze chrześcijaństwo i judaizm wiele zapożyczyli z tej religii, to i wiara w mesjasza trochę podobna.

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Dezerter
 styczeń 08 2009 16:00   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Rafi w innym wątku pyta o dary czy złoto kadzidło i mirra były faktyczne czy symboliczne.

Z dużym prawdopodobieństwem symboliczne
kiedyś czytałem, że te dary były "należne" Królowi i Kapłanowi
i miały stanowić zapowiedź roli, jaka odegra Jezus.

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
JMG
 styczeń 18 2009 13:07   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/06/08
Postów:: 157

Quote by: reguly

Kim naprawde byli? Czy po za Biblia jest gdzies jeszcze o nich jakas wzmianka (w zapisach z tametgo okresu, skoro byli tacy wielcy)?Naiwna i pocieszna bajka z rodzaju "Tysiąca i jednej nocy".

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Dezerter
 styczeń 09 2011 11:27   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Znalazłem sporo solidnych informacji więc się dzielę:

Oszczędny przekaz, zawarty tylko w jednej Ewangelii, obrósł w Średniowieczu w bogatą literaturę apokryficzną, która rozbudowała tajemniczą historię o fantastyczne szczegóły. Mędrcy stali się królami, zyskali imiona, a ich podróż do Betlejem zmieniła się w wieloletnią wędrówkę. Pojawiły się nawet ich relikwie. W 325 roku św. Helena (ok. 248 - ok. 329) przewiozła je z Jerozolimy do Konstantynopola, gdzie spoczęły w kościele Mądrości Bożej (Hagia Sofia). Stamtąd trafiły do Mediolanu, a następnie do Kolonii, wywiezione w 1164 roku jako jedna ze zdobyczy cesarza Fryderyka Barbarossy.
Kolonia cieszy się relikwiami Trzech Króli po dzień dzisiejszy. Trzej Królowie są patronami miasta (symbolizujące ich trzy korony możemy zobaczyć w herbie Kolonii).
Co ciekawe, peregrynacje relikwii nie przeszkodziły Marcowi Polo (1254-1324) w zanotowaniu informacji, że groby Trzech Króli znajdują się w miejscowości Saveh w Persji. Według relacji podróżnika, ich ciała miały być świetnie zachowane, włącznie z włosami i brodami.
Tymczasem w Ewangelii nigdzie nie jest powiedziane, że składający hołd byli monarchami, jakie były ich imiona ani nawet ilu ich było. Choć Mateusz pisze o magach, już w II wieku Tertulian (ok. 160 - ok. 220) nazwał ich królami, a tradycja na dobre zaczęła się przyjmować w VI wieku.
We wschodnich kościołach Mędrcom są przypisywane różne imiona i bywa ich 12 (co symbolizuje 12 apostołów i 12 plemion Izraela), a nawet 60. Na Zachodzie, od III wieku przyjęto, że było ich trzech (Orygenes powiązał ich liczbę z liczbą złożonych Dzieciątku darów). Dary mają znaczenie symboliczne: złoto odnosi się do władzy królewskiej, kadzidło to symbol kapłaństwa, a mirra oznacza zapowiedź śmierci (wszak namaszczano nią ciała zmarłych).
Imiona Królów (Kacper, Melchior i Baltazar) były z całą pewnością ogólnie przyjęte już na początku VI wieku. Nawiasem mówiąc, pisane święconą kredą na drzwiach litery C+M+B, nie są inicjałami imion królewskich. Pochodzą z łacińskiej inskrypcji: Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi).

http://supermozg.gazeta.pl/supermozg/1,91626,8711633,O_trzech_krolach__gwiezdzie_i_dacie_narodzin_Chrystusa.html

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,53 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana