Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 New Age - czym jest a czym nie jest?
 |  Wersja do druku
Andrzej
 grudzień 06 2008 22:50  (Czytany 26313 razy)  
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Temat New Age'u nie dość, że doczekał się kilku wątków na forum, to przewija się także w wątkach dotyczących innych zupełnie zagadnień.

Swoją wypowiedź, jaką opieram między innymi na rozlicznych tekstach o. Verlinde tak spisanych jak wygłaszanych ustnie, postanowiłem zamieścić jednak w osobnym wątku.

Oczywiście, nie roszczę sobie pretensji zarówni do wyczerpania tematu (jest ledwie zarysowany) ani do nieomylności.

Wydaje mi się jednak, że na podstawie kilku podanych niżej charakterystyk New Age'u łatwiej będzie nam pakować wiele poglądów do worka z nazwą New Age, a wiele z tego worka wydobywać i przerzucać gdzie indziej.

New Age nie jest oczywiście po pierwsze żadną sektą.
Mówienie o nim w takich kategoriach to duże uproszczenie mające odstraszyć potencjalnych zainteresowanych niż cokolwiek wyjaśnić.
New Age to pewnego typu prąd kulturowy obecny w myśli europejskiej od dosyć dawna, choć wyraźnie zdefiniowany dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku.
Jednak odciążenie go od negatywnych konotacji sekty nie jest żadną miarą usiłowaniem stwierdzenia, że przedstawia sobą jedynie pozytywne wartości. Tych z pewnością znalazłoby się trochę, ale skupię się na najważniejszej.

Otóż New Age, w świecie zdominowanym przez materialistyczny sposób myślenia i „pasywny ateizm” jest pewną odpowiedzią na obecne w każdym człowieku pragnienie duchowości. Jak pisał kardynał Danneels, New Age nie jest religią, ale jest religijny, nie jest filozofią, ale jest pewnego rodzaju filozoficzną wizją człowieka i świata, oraz kluczem do sposobu ich rozumienia. Nie jest nauką, ale chce opierać się na „naukowych” prawach. Jest pewnego typu obłokiem, w którym kłębi się wszystko: od ezoteryzmu i okultyzmu, przez myślenie mityczne i magiczne po tematy związane z tajemnicą życia.

Natomiast dokument Papieskiej Rady Kultury i Papieskiej Rady Do Spraw Dialogu Międzyreligijnego Jezus Chrystus Dawcą Wody Życia stwierdza: Wielu odrzuca zorganizowaną religię, ponieważ w ich ocenie zawiodła ona, nie potrafiąc od¬powiedzieć na ich potrzeby, i z tej właśnie przyczyny zaczęli oni szukać gdzie indziej, by znaleźć „ducho¬wość”. Co więcej, w centrum New Age znajduje się przekonanie, że czas poszczególnych religii się skończył, a więc odnoszenie się do niego, jako do religii byłoby w sprzeczności z tym, w jaki sposób New Age samo siebie rozumie. Jednakże bardzo trafne jest ujmowanie New Age w szerszym kontekście ezoterycznej religijności, której popularność stale wzrasta.

New Age’u nie można przy tym w żaden sposób pomylić ani z Nowymi Ruchami Religijnymi (moim zdaniem ich definicja na Wiki w języku polskim jest błędna) czy z Nowymi Ruchami Magicznymi (ruchy gnostyczne, ezoteryczne, okultystyczne, spirytystyczne), z których wszystkie posiadają hierarchię i wyraźnie zaznaczoną strukturę, oraz dokładnie określoną doktrynę.
Jednak zauważyć można, że New Age wchodzi w bardzo ścisłą interakcję z tym wszystkim ruchami czy szkołami i przez to może być zdefiniowany, jako pewnego rodzaju sieć komunikowania się czy właśnie interakcji pomiędzy tymi wszystkimi różnorodnymi ruchami.

Wielu specjalistów podkreśla pewnego typu „pasożytniczy” charakter New Age’u, który przenika na sposób gościa do rożnych tradycji religijnych czy kulturowych, ale stara się o ich prze-(od)kształcenie od wewnątrz. Z tego to właśnie powodu, New Age starał się i to z powodzeniem, przeniknąć wszystkie znane religijne tradycje – w tym także i chrześcijaństwo – by rozwijać się w nich na ich koszt i jak pasożyt niszcząc swego żywiciela. Wykorzystując swój nie do końca zdefiniowany profil i brak struktur, udaje próbę podporządkowania się wszystkim instytucjom (tradycjom i ruchom), w które przenika, jednocześnie nigdy do końca nie przyjmując ich autorytetu, a jeszcze mniej wiążąc się z nimi czy ich doktryną na stałe.

Przykładowo, uznawanie dziś reinkarnacji za „oczywistość” przez niektórych chrześcijan jest typowym przykładem sposobu, w jaki New Age’owi udaje się wprowadzić do infekowanych przez siebie instytucji, ruchów, tradycji, elementów, które są dla nich obce.

Taki „pasożytniczy” sposób bytowania sprawia także, że New Age stara się zaprezentować siebie samego, jako „odnowienie, przebudzenie, odnowa” dawniejszych tradycji. Jednak owo „odnowienie” czy „przebudzenie” czy „odnowa” nigdy nie dochowuje w najmniejszym nawet stopniu jakiejkolwiek wierności temu, co było daną tradycją przed jej reinterpretacją przez New Age.

Cały New Age to cos w rodzaju nieuczesanego idealizmu, który usiłuje uwierzyć w te wszystkie teorie, jakie sam sobie buduje z czerpanych zewsząd wątków z tradycyjnych religii czy filozofii, oraz właśnie z wielu NRR czy NRM. Tworzy sobie światy równoległe, tych światów byty, tych światów społeczeństwa, ich drogi rozwoju w tylu wersjach ile będzie ich wymagała dana doktryna, bez jakichkolwiek sensownych odniesień do jakichkolwiek obiektywnych danych.
Wszystko w New Age można wykazać bazując na subiektywnej „intuicji”; a skoro ta zależna jest od poziomu rozwoju, na jakim każdy z nas się znajduje, łatwo zrozumieć, że New Age odrzuca autorytet jakiegokolwiek dogmatyzmu: świat jest w nim tym, czym myślimy, że jest, lub tym, czym chcielibyśmy, żeby był.
Dominuje w nim nasza prawda, nasza rzeczywistość i nikomu nie wolno jej podważać, ponieważ obiektywizm jest w New Age odrzucany na korzyść nieprzekazywalnego innym indywidualnego doświadczenia. New Age, w każdym przypadku jest zachętą do otwartego opowiedzenia się po stronie idealistycznego charakteru każdej jego doktryny. Jest zachęta do tego, byśmy wyobrażali sobie świat takim, jakim chcielibyśmy go widzieć i abyśmy sami siebie przekonali, że taka jest właśnie otaczająca nas rzeczywistość.
Oczywiście, podejście takie nie ogranicza się li tylko do pojmowania w ten sposób otaczającej nas rzeczywistości, lecz także i naszego istnienia oraz boskości. To nasza myśl, bowiem stwarza nasz świat zewnętrzny, wewnętrzny i transcendentny. Z tego właśnie powodu korzystne będzie, w ujęciu New Age stawianie siebie samych w roli bogów. Stąd też bierze się nieustanne poszukiwanie „pierwotnego sensu” pochodzącego jeszcze sprzed pojawienia się czasów, czyli z okresu zanim jeszcze materia nie zaciemniła w nas, nie przesłoniła w nas naszej głębokiej tożsamości stwarzających świat czystych Duchów.

Antropologia, jaką unoszą w sobie wszystkie odmiany i wątki New Age jest w gruncie rzeczy antropologią ezoteryczno-okultystyczną. Człowiek jest z samej swej natury obdarzony boskością przez naturę, a dzieje się to wszystko w perspektywie panteizmu emanacjonistycznego (wszystko, co jest emanuje z Boga i nie różni się od Niego w realny sposób).
Nie ma w tym kontekście potrzeby żadnego Zbawiciela, lecz co najwyżej potrzebny jest jakikolwiek Przewodnik, który pouczy jednostkę i pomoże jej w odkryciu i urzeczywistnieniu jego głębokiej, boskiej natury.

New Age jest pewnego rodzaju naturalną mistyką. Pojęcie to oznacza skierowanie dążeń człowieka do poszukiwania elementów duchowości oraz pełni duchowości nie poprzez praktyki religijne skierowane w naturalny sposób do Boga będącego różnym od świata, ale do boskości, która jest, według emanacjonistycznej mistyki New Age’u skryta w przyrodzie, w jej siłach i przejawach w każdym jej elemencie, a przede wszystkim w każdym człowieku.
Stąd droga oczyszczenia, droga medytacji i kontemplacji w New Age polega na uświadomieniu sobie przez człowieka swojego stanu definiowanego, jako stan ducha strąconego w materię i ponowne wracanie do stanu zanurzenia w duchowości, który zyskujemy poprzez przyjęcie boskich pouczeń, boskiej nauki, światła ze sfery duchowej. Związane jest to przy okazji ze zgodą na stosowanie szczególnych technik medytacji, zmierzających do uzyskania oświecenia, do doświadczeń zmieniających świadomość jednostki poprzez ułatwienie kontaktu z boskością pojmowaną, jako najgłębszy składnik naszej rzeczywistości.

Jeśli ktoś z chrześcijan zadaje sobie pytanie o to, czy możliwa jest jednoczesna wiara w Chrystusa i w erę Wodnika, musi wiedzieć, że tak naprawdę znajduje się w obliczu podstawowego wyboru:
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi” (Łk 16, 13)

Nie należy zapominać, że rozliczne ruchy i prądy myślowe leżące u źródeł New Age’u są jawnie antychrześcijańskie (Czytelnicy Antychrzescijańskich oszustw o. Verlinde’a wiedzą, o które z nich chodzi). Ich postawa wobec chrześcijaństwa nie jest wcale neutralna, jak usiłują same siebie reklamować, lecz raczej neutralizująca. Mimo, że deklarują swą otwartość na religijny punkt widzenia, nie traktują chrześcijaństwa, jako możliwej do zaakceptowania alternatywy.


Proponuję umieszczenie w tym wątku różnych przykładów tego czym jest New Age (konkretna koncepcja) jak i wskazywanie na te zjawiska, które z chęcią zakwalifikowalibyśmy so New Age'u a jednak one do niego nie należą, bo mieszczą sie albo w Nowych Ruchach Religijnych, albo Nowych Ruchach Magicznych.


ps.
obecne między innymi także w New Age zagrożenie okultystyczne chciałbym omowić w innym temacie.

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Dezerter
 grudzień 07 2008 00:31   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Zaskoczyłeś mnie tym wątkiem - ty zwalczający na każdym kroku i tępiący wypowiedzi i tematy New Age - sam zakładasz temat o..., ale może i lepiej, bo przecież "zakazany owoc najlepiej smakuje"
Jedna tylko uwaga - jestem przeciwny! omawianiu a nawet wymienianiu szczególnie szkodliwych i destrukcyjnych "działów" NA - czytają to również ludzie bardzo młodzi, niedojrzali, dla których wszystko co zakazane i magiczne jest bardzo ciekawe i pociągające
Nie znałem określeń NRM i NRR.
NA scharakteryzowałeś dobrze i trafnie.
Ciekaw jestem gdzie zaliczyłbyś Teozofię?

Moim zdaniem popularność NA wiąże się min. z pogłębiającym się indywidualizmem wśród współczesnych ludzi. Współczesny człowiek coraz częściej sam sobie staje się autorytetem, ceni wolność i samodzielność.
Zgadzam się, że NA jest problemem i zagrożeniem dla chrześcijaństwa, ale błędem jest potępianie i zwalczanie wszystkiego co nie wywodzi się z chrześcijaństwa (np hipnoza, akupunktura, medytacja, wizualizacja, autosugestia czy niektóre niekonwencjonalne metody terapii).
Moim zdaniem wszystko co się da co działa i jest skuteczne a jednocześnie co da się pogodzić z naszą religią powinniśmy asymilować do(w) chrześcijaństwie.
W przeciwnym razie udowodnimy jedną z podstawowych tez NE
"era ryb (chrześcijańska) przeminęła teraz czas na erę wodnika"
w następnym poście opiszę jeden z nurtów NA, który swego czasu mocno mnie wciągnął

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
angelo
 grudzień 07 2008 09:35   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 47

Widzę,że tematów o New Age jest już kilka.Więc wydaje mi się,że dla czytającego jest łatwiej czytać w jednym temacie,niż w kilku piszących o tym samym.Jeśli tworzy się wciąż nowe tematy o tym samym,to dobrze by było podać namiary na już istniejące.Zwłaszcza,że jak z treści wynika,powstaną następne.Na razie z czytaniem jestem na stronie Świadectwo o New Age.

===

aureo
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 grudzień 07 2008 10:20   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

ten temat będzie (dla mnie pzynajmniej) probą umiejscowienia wielu zjawisk niepokojących nas czy fascynujących dzisiaj albo w NA albo poza NA

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Pastor
 grudzień 07 2008 15:45   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/05/07
Postów:: 501

Quote by Dezerter: "era ryb (chrześcijańska) przeminęła teraz czas na erę wodnika"

W efekcie powolnego przesuwania się(w kierunku zachodnim) pozycji równonocy w stosunku do niebiańskiego równika, znaki zodiaku nie odpowiadają już konstelacjom, z którymi były początkowo związane. W praktyce oznacza to, że pierwszy znak zodiaku(Baran) rozpoczyna się w konstelacji przypisywanej Wodnikowi.

===

Rzeczywistość należy do Chrystusa. (Kol 2,17) U Jego boku cały kosmos wyruszy w bój przeciw głupocie. (Mdr 5,17-20)
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Dezerter
 grudzień 11 2008 15:15   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Pastorze, albo ja nie łapie Astrologii, albo ty Pijany jesteś , ale nie ważne

Czym nie jest New Age

NA bezprawnie i wybiórczo zaadoptowała do swoich celów wiele idei , nauk i postaci - min. Jezusa
Nie jest to jeszcze powód, aby "potępić" te idee, nauki, praktyki czy postaci - tak jak nie odrzucamy Jezusa (mimo, że w NE piszą, że uczył się magii w Egipcie, medytował na pustyni 20 lat, uczył się u braminów u Indiach i medytował w Tybecie , a później dopiero gdy "posiadł wiedzę" zaczął nauczać itp. rewelacje), tak samo nie zgadzam się na potępienie i odrzucenie wielowiekowej wiedzy i dorobku ludzkości , tylko dla tego, że pochodzą z innej kultury niż Judeo-chrześcijańska i operują (jak to Medieval mówi) "innym aparatem pojęciowym".
Przykład mi bliski Akupunktura, czy jej odmiany , elektroakupunktura lub stosowana przeze mnie od wielu lat akupresura.
Po pierwsze - dział
- jest udowodniona, (choć nie do końca - a co jest?) zbadana naukowo
- stosowanie jej nie wiąże się z koniecznością jakichkolwiek magiczno-ezoterycznych zabiegów


polecam wszystkim - w kilka minut (2-5) usuwa ból głowy

Dla równowagi - homeopatia - nie ma 3 cech akupunktury, dla mnie to czyste "czary mary" - nie polecam, ale i nie demonizuje
Na ten temat rozsądny artykuł z Apologetyki
here

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Reguly
 grudzień 11 2008 15:34   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/07/05
Postów:: 1964

Quote by angelo:Jeśli tworzy się wciąż nowe tematy o tym samym,to dobrze by było podać namiary na już istniejące.


Popieram:
New Age... jak Yeti?
Świadectwo o New Age
New Age
Chrześcijaństwo a new age

===

Świętowit Widzi Więcej Bo Ma Cztery Twarze
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Andrzej
 grudzień 11 2008 20:02   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

chciałbym, jesli się uda, wyróżnic ten wątek omawianiem w nim konkretów - konkretnego zjawiska, które można zakwalifikować do NA i omówić je.

Może zacząć tak na chybił trafił od "Dzieci indygo" albo od "Wniebowstapionych Mistrzów"?
Czy kogoś z was to interesuje?

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Andrzej
 grudzień 11 2008 20:06   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by Dezerter: Nie znałem określeń NRM i NRR.
NA scharakteryzowałeś dobrze i trafnie.
Ciekaw jestem gdzie zaliczyłbyś Teozofię?Teozofia jest jednym ze źródeł współczesnego New Age'u.
Jest dla mnie niemal koncentratem New Age - przynajmniej w swej pierwotnej wersji wprowadzonej przez Madame Bławatską

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
kasandra_K80
 grudzień 11 2008 21:34   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/14/06
Postów:: 850

MM możesz zaczynać, chociaż osobiście Ci nie dowierzam i zastanawiam się co ukrywasz w rękawie i jakie są Twoje intencje.... W końcu osoby które poruszały NA zgasiłeś...

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 grudzień 11 2008 22:03   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by kasandra_K80: MM możesz zaczynać, chociaż osobiście Ci nie dowierzam i zastanawiam się co ukrywasz w rękawie i jakie są Twoje intencje.... W końcu osoby które poruszały NA zgasiłeś...


Kasandro_K80
Czyzby podejrzliwość była Twoją drugą naturą?

Nigdy nie gasiłem osób, ktore poruszały temat NA sam w sobie.
Natomiast zwracałem uwagę osobom, które w new age'owski sposób interpretowały czy to Pismo swięte, czy wiarę Kościoła.
Spróbuj dostrzec różnicę.

Moja intencja jest prosta - chcę pokazywać co jest New Age'em tak, abym później nie musiał sam krytykować innych za wprowadzanie new age'owskich interpretacji, lecz aby wszyscy (w tym i Ty, o podejrzliwa) od razu wiedzieli czym dana wypowiedź śmierdzi.
Nie jest moją intencją propagowanie New Age'u ale wiedzy o nim.
W końcu przezorny zawsze zabezpieczony (choćby większą świadomością)

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Dezerter
 grudzień 11 2008 22:45   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Ok to o konkretach
Dzieci Indygo - nie mam wyrobionego do końca zdania
faktem jest, że rodzą się coraz bardziej uzdolnione dzieci, ale myślę, że jest to efekt postępu ewolucji i coraz lepszych warunków, życia a więc i optymalnego rozwoju dziecka w łonie matki.
Nie znam osobiście dziecka, które by było jakoś nadzwyczajnie rozwinięte duchowo, czy miało już od urodzenia jakieś super zdolności
ale
nie wykluczam, że możemy być świadkami takiego procesu wkrótce

WNIEBOWSTĄPIENI MISTRZOWIE - ja tam wierzę
w co najmniej 2 z poniższej listy, a powinienem w co najmniej 4, jako Katolik - widać niedowiarek ze mnie
zacytuje poniżej z wiki, listę owych mistrzów, gdyż pokazuje ona doskonale misz masz jaki robi NE wrzucając wszystkie religie i filozofie do jednego tygla i miesza na papkę, lekkostrawną poppapkę religijną okraszoną okultystyczną glutoplazmą:

"Wniebowstąpieni mistrzowie (ang. Ascended Masters) to w niektórych ruchach New Age dusze, które po przejściu przez liczne wcielenia, zgromadzeniu odpowiedniej ilości doświadczeń i zbalansowaniu własnej karmy przerwały cykl reinkarnacji i osiągnęły zjednoczenie z Bogiem, czyli swoją własną Potężną Obecnością "JAM JEST". Te wyzwolone istoty duchowe mogą się kontaktować ze światem ziemskim przez swoich wysłanników, którym dyktują przesłania.

Ważniejsi Wniebowstąpieni Mistrzowie

* Afra
* Archaniołowie, np. Michał, Rafał, Uriel, Zadkiel
* Budda
* El Morja
* Elohim
* Godfre czyli Guy Ballard
* Hrabia de Saint-Germain
* św. Hilarion
* Jan Paweł II, papież
* Jezus Chrystus

* Johannes czyli papież Jan XXIII
* Kuthumi
* Lanello czyli Mark Prophet
* Lotos czyli Edna Ballard
* Maria Montessori
* Maryja, Matka Jezusa, uważana często przez wyznawców New Age za wcielonego Archanioła
* Lord Lanto
* Maha Czohan
* Matka Teresa
* Nada
* Sanat Kumara
* Wielki Boski Przewodnik
* Zaratusztra
* Kasjopeanie
* Plejadianie
* Ra


A co z moimi 2 przykładami - odniesie się ktoś do nich

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
kasandra_K80
 grudzień 12 2008 09:31   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/14/06
Postów:: 850

Dezerter, jestem pod wrażeniem...JPII i Matka Teresa jak najbardziej ....
Ale dlaczego MM umilkł? Czekam na Jego relację.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 grudzień 12 2008 18:12   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Jesli pisząc MM masz mnie na myśli, to śpieszę donieść, że intensywnie pracuję i to na wyjeździe i do netu dopadam dopiero od około 18h.

O jaką relację Ci chodzi?

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
aszug
 grudzień 12 2008 19:19   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/08/06
Postów:: 239

Tak sobie myślę, że chrześcijaństwo postrzegane jest często, także przez tutejszych zwolenników TT, jako religia materialistyczna: obrzędy, bierny w nich udział, często bez świadomości, co się wydarza podczas nich, formuły, gesty, modlitwy nieosobiste, tylko zbiorowe i dogmatyczne, wierzenie w jakieś prawdy, które Kościół głosi nawet wbrew sobie, jako warunek należenia do niego, itd. Taka wizja chrześcijaństwa na tle religii wschodnich czy nurtów duchowych różnego pochodzenia wypada blado i niewiarygodnie jako miejsce zamieszkiwania Boga na ziemi, Jego działania, tajemnic i drogi ku Niemu.
Bez przebicia się przez to, co jest 'ludowością' i folklorem, a także przez formę i gesty, pod którymi kryje się istota, którą wyrażają nie sposób zrozumieć na czym chrześcijaństwo polega i widzieć w nim prawdziwą drogę duchowego rozwoju.

Ja sam przed wieloma laty miałem ogromne trudności z pozytywnym postrzeganiem Kościoła i w ogóle dostrzeżeniem w nim jakichś śladów Ducha i dopiero interwencja z góry, w moim odczuciu, upewniła mnie, że jestem na swoim miejscu i na słusznej drodze. Potem już, gdy patrzyłem na wszystko innymi oczami nie było w nim nic (Kościele), co nie byłoby moje własne i godne miłości. To jakby uczyć się wszystkiego od nowa.

Tak naprawdę chrześcijaństwo nie jest nawet w ścisłym tego słowa znaczeniu religią. Nie jest ono kultem, oddawaniem komuś czy czemuś czci, wyznawaniem pewnych prawd niezależnych od egzystencji. Jest relacją ku Osobie i stosunkiem jakościowym, który przesądza nawet o wartości wierzenia w te czy inne prawdy. Nie ma żadnej wartości wiara, która jest tym samym, co analogicznie uznawanie faktów z dziedziny fizyki czy meteorologii i dla mnie oczywistym jest, że wyżej na drodze duchowej stoi szczery i prosty sufi czy ktoś dopiero szukający niż wikary, który jest rzemieślnikiem wiary a gra w karty i czytanie gazety zajmuje mu 1/3 dnia. Choć wierzę, że niewielu jest takich.

W tak pojętej religii nie ma miejsca na zastój czy stagnację, wiara żyje dopóki żyje miłość i nie ma żadnej innej drogi, aby trwać i wzrastać w łasce i poznaniu Boga.

To tak tylko, na marginesie wątku o New Age, który jest światopoglądem i sposobem życia, ale uchodzi za formę religii czysto duchowej.

===

Ilekroć poszedłem między ludzi, mniejszy wróciłem.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 grudzień 12 2008 19:22   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by Dezerter:

Dla równowagi - homeopatia - nie ma 3 cech akupunktury, dla mnie to czyste "czary mary" - nie polecam, ale i nie demonizuje
Na ten temat rozsądny artykuł z Apologetyki
here


Artykuł Pilippe'a Madre, a właściwie fragment z jego książki jest już dość dawno napisany.
Madre jako lekarz nie ma jednak doświadczenia z NA. Jako staly diakon Wspólnoty Błogosławieństw poświęca sie uzdrowieniu wewnętrznemu i egzorcyzmom.
(Nawiasem mówiąc, od 2007 roku Madre jak i cała wspólnota Błogoslawieństw) zaczyna być oskarżany o wprowadzanie praktyk NA do praktyk modlitwy o uzdrowienie)

Obawiam się, ż Madre, chociaż jest z wykształcenia lekarzem - psychiatrą, albo nie do końca zdaje sobie sprawy z tego jakie zagrożenia niesie ze sobą homeopatia, albo jesli oskarżenia sa prawdziwe (czego bym nie chciał - wielokrotnie spotykałem Pilippe'a i wywarł na mnie olbrzymie wrażenie) zbyt dosłownie wprowadza w życie zalożenia brata Efraima o konieczności przenikania kultur w praktykowaniu katolicyzmu.


Traktuje on homeopatię jako ciekawostkę z zakresu medycyny alternatywnej podczas gdy pewne praktyki co do stosowania leków homeopatycznych jak i sposobów ich wytwarzania, oraz sposoby poszukiwania wlaściwego leku i stawiania diagnozy (rozszerzonej na inne wymiary jak sam Madre pisze - jakie wymiary?) w przypadku wielu leczących homeopatycznie, wskazują na niebezpieczne przesunięcie w stronę typowego myślenia kategoriami NA.

Spotkałem się z lekarzami homeopatami, którzy diagnozę i dobór lekarstwa opierają nie na symptomach somatycznych, lecz na... badaniu marzeń sennych osób chorych. Leczenie opiera się na doborze leku, czy specyfiku, ktorego symboliczna nazwa związana jest w jakiejkolwiek mitologii z wydarzeniem opisywanym przez senne marzenia czy ujawnione, niespełnione skłonności czy oczekiwania.

Jak dla mnie "demonizowanie" homeopatii w kontekście przypadków jakie znam, nie jest wcale przesadą.

Oczywiście, chętnie opiszę coś więcej.
Na razie tyle odnośnie do homeopatii.
Muszę iść coś zjeść...

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Dezerter
 grudzień 12 2008 21:48   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by aszug: Tak sobie myślę, że chrześcijaństwo postrzegane jest często

No - zaimponowałeś mi i zebrałeś dużego +
to twój 102 post, ale chyba najlepszy z dotychczasowych

MM - czyli Medieval Man - lubisz czy nie jak sie do ciebie tak zwracamy z ...lenistwa
smacznego
a masz coś do akupunktury?, bo co do homeopatii, to jestem w stanie się z tobą zgodzić - nie widzę najmniejszego powodu by ją bronić.


Kasandro
NA wykorzystał wierzenia buddystów, o nirwanie i osiągnięciu stanu uwolnienia z kołowrotu wcieleń.
ale nie traktujesz chyba tej listy poważnie?!

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Andrzej
 grudzień 12 2008 22:24   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by Dezerter:
Quote by aszug: Tak sobie myślę, że chrześcijaństwo postrzegane jest często

No - zaimponowałeś mi i zebrałeś dużego +
to twój 102 post, ale chyba najlepszy z dotychczasowych

MM - czyli Medieval Man - lubisz czy nie jak sie do ciebie tak zwracamy z ...lenistwa
smacznego
a masz coś do akupunktury?, bo co do homeopatii, to jestem w stanie się z tobą zgodzić - nie widzę najmniejszego powodu by ją bronić.
Owszem, mam.
Mój ulubiony "mistyk" o. Verlinde twierdzi, że akupunktura polega, w skrócie, na posługiwaniu sie igłami w celu umożliwienia przepływu tajemnej, ukrytej (okultystycznej) energii.
O ile energia okultystyczna jako taka, nie jest sama w sobie zła - bo jej stwórcą jest też Bóg, to jednak łączy się ona ze światem pełnym dwuznaczności od kiedy wskutek wtragnięcia grzechu na ten świat, znalazł sie on pod władzą Księcia ciemności. Dlatego też nie nalezy bac się samych energii okutystycznych, ale raczej trzeba lękać się ewentualnych bytów, istot, ktore władają światem energii okultystycznych i ktore mogą poslugiwać się tymi siłami czy energiami, aby wchodzić z nami w kontakt.

Magia jest takim działaniem, w ktorym istoty te przyzywamy do siebie bezpośrednio. Nie czynimy tego przy zabiegach akupunktury (ani też przy leczeniu homeopatycznym).
Nie jesteśmy jednak w stanie stwierdzić czy fakt umieszczania igieł (czy dynamizowania solucji w zabiegach hmeopatii) nie jest jakims nieświadomym, ukrytym rytuałem przywolywania.
Wtedy praktyki te nie byłyby już takie niewinne, lecz okazywałyby sie nieświadomym posługiwaniem się magią.

Z drugiej strony, jesli igły sprawiają jedynie zharmonizowanie prądów tajemnej energii przenikającej nasze ciało z tajemną energią kosmosu, bez jakiegokolwiek udziału istot ze świata pozazmysłowego to nie ma w tym nic zlego ani godnego potępienia.

Wystarczy więc, że bedziemy mieli 100% pewności, że istoty z zaświatów nie wykorzystają tego naszego otwarcia na świat energii okultystycznej, by nam szkodzić czy nad nami panować.

Zdaję sobie sprawę, że dla człowieka XXI wieku brzmi to jak rojenia chorego umysłu, jednak znam wiele przykładów tego jak "otwarcie się" na świat okultystyczny poprzez różne niewinne, a niewyjaśnione praktyki (radiestezja, irydologia, biofeedback, metoda Feldenkreisa, rolfing, shiatsu, refleksologia) dopowadzało wiele osób nawet do opętania, nie wspominając o zwykłych szkodliwych skutkach dla zdrowia wewnętrznego (i nie chodzi tylko o choroby psychiatryczne czy nerwowe)

Nalezy tez przypomnieć, że akupunktura wywodzi się z taoizmu, a więc z tej tradycji, która leży u źrodeł wielu ruchów posługujacych się magią....

Jednak, żeby pelniej odpowiedzieć na Twoje pytanie dotyczące akupunktury w kontekście NA, trzeba zapoznać się z tymi wszystkimi zjawiskami i koncepcjami, ktore oprocz teozofii leżą u korzeni New Age pojmowanego jako pewien nowy paradygmat usłujący wykorzenić paradygmat dotychczasowej duchowości.

Stąd cenna jest uwaga aszuga o tym, że New Age, ktory uchodzi za formę religii czysto duchowej jest światopoglądem i sposobem życia.

Postaram się w następnych postach przybliżyć "źródła new age'owego paradygmatu*"

========
*Paradygmat - to przedstawienie świata, sposób widzenia rzeczy, spójny model wizji świata, ktory
opiera się na pewnej określonej podstawie (macierz dyscyplinarna, model teoretyczny, prąd myślowy). W pewnym sensie to utarta ścieżka myśli, ktorej praw nie nalezy mieszać z jakimkolwiek innym paradygmatem

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
kasandra_K80
 grudzień 12 2008 23:17   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/14/06
Postów:: 850

Quote by medieval_man: Jesli pisząc MM masz mnie na myśli, to śpieszę donieść, że intensywnie pracuję i to na wyjeździe i do netu dopadam dopiero od około 18h.

O jaką relację Ci chodzi?


Teozofia jest jednym ze źródeł współczesnego New Age'u.
Jest dla mnie niemal koncentratem New Age - przynajmniej w swej pierwotnej wersji wprowadzonej przez Madame Bławatską


Medieval-man - nawiązuję do powyższej wypowiedzi i jestem ciekawa, co masz na myśli ...

Aszug
To tak tylko, na marginesie wątku o New Age, który jest światopoglądem i sposobem życia, ale uchodzi za formę religii czysto duchowej.Tez tak uważam. I smieszy mnie w niektórych sytuacjach powaga apologetów ...


Mój ulubiony "mistyk" o. Verlinde twierdzi, że akupunktura polega, w skrócie, na posługiwaniu sie igłami w celu umożliwienia przepływu tajemnej, ukrytej (okultystycznej) energii.


Ta...Verlinde zdobył sobie wiedzę i pewne umiejetności na Wschodzie, udoskonalił swoją duchowość, po czym wrócił do chrześcijaństwa i innym zabrania... dla mnie to hipokryzja.
Nie dowierzam jego intencjom, ponieważ co poznał i rozwinął to jest jego, teraz to już może sobie krytykować dla sobie tylko znanych celów...
Tak ja to widzę.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 grudzień 13 2008 10:19   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by kasandra_K80:
Quote by medieval_man: Jesli pisząc MM masz mnie na myśli, to śpieszę donieść, że intensywnie pracuję i to na wyjeździe i do netu dopadam dopiero od około 18h.

O jaką relację Ci chodzi?


Teozofia jest jednym ze źródeł współczesnego New Age'u.
Jest dla mnie niemal koncentratem New Age - przynajmniej w swej pierwotnej wersji wprowadzonej przez Madame Bławatską


Medieval-man - nawiązuję do powyższej wypowiedzi i jestem ciekawa, co masz na myśli ...

to, co napisałem - w teozofii zawiera się juz niejako większośc współczesnych wątków New Age'u, albo teozofia stała się dla nich inspiracją
Quote by kasandra_K80:
Aszug
To tak tylko, na marginesie wątku o New Age, który jest światopoglądem i sposobem życia, ale uchodzi za formę religii czysto duchowej.Tez tak uważam. I smieszy mnie w niektórych sytuacjach powaga apologetów ...

jesli cię to smieszy to znaczy, że nie rozumiesz o co tak naprawdę chodzi w odrzucaniu New Age'u przez chrześcijaństwo i większość wielkich religii.

Religia "czysta duchowo" nie istnieje - to niebezpieczna bajka, ktora odwodzi ludzi zarówno od prawdziwej wiary jak i od prawdziwego życia.
To skutkiem własnie takich "czystych duchowo" religii są masowe samobójstwa, wykolejenia psychiki, tragedie rodzinne...
Ale ciebie to śmieszy...
baw się dalej
Quote by kasandra_K80:

Mój ulubiony "mistyk" o. Verlinde twierdzi, że akupunktura polega, w skrócie, na posługiwaniu sie igłami w celu umożliwienia przepływu tajemnej, ukrytej (okultystycznej) energii.


Ta...Verlinde zdobył sobie wiedzę i pewne umiejetności na Wschodzie, udoskonalił swoją duchowość, po czym wrócił do chrześcijaństwa i innym zabrania... dla mnie to hipokryzja.

zachowujesz się jak dziecko, któremu rodzice nie pozwalają w czasie pożaru wskoczyć do ognia.
Masz pretensję do ojca, że skoczył do płonącego domu, żeby ocalić twoje rodzeństwo i nienawidzisz go za to, że zakazał ci skoczyć tam, bys mogła ratować swoją laleczkę.
To jest dopiero hipokryzja
Quote by kasandra_K80:
Nie dowierzam jego intencjom, ponieważ co poznał i rozwinął to jest jego, teraz to już może sobie krytykować dla sobie tylko znanych celów...
Tak ja to widzę.


zwykla dziecięca przekora - nie skorzystam z doświadczeń starszych, bo wiadomo, że starsi sa głupi, więc im na złość odmrożę sobie uszy.
Tak cię postrzegam kasandro

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
eviva
 grudzień 13 2008 12:40   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

kasandra K80

maxurd:"CHRYSTUS ŻYJE"

medieval man:Religia "czysta duchowo" nie istnieje - to niebezpieczna bajka, ktora odwodzi ludzi zarówno od prawdziwej wiary jak i od prawdziwego życia.
...
Religia czysto duchowa istnieje,skoro wyznaje ją bardzo dużo ludzi,w tym np.maxurd.Trzeba sobie uświadomić,że Chrystus żyje i w to uwierzyć.Kto wierzy w żywego Chrystusa, ma świadectwo w sobie (1 Jana 5.10).

Dlatego zabiegajcie nie o pokarm,który ginie,ale o pokarm,który trwa,o pokarm żywota wiecznego,który daje nam żywy Chrystus(Jan.6.27).On jest nieustającym źródłem wody żywej(Obj.21;22.17).

Ciekawe na czym polega mana prawdziwa wiara i życie?
medieval man:To skutkiem własnie takich "czystych duchowo" religii są masowe samobójstwa, wykolejenia psychiki, tragedie rodzinne..
Religie nie oparte na żywym Chrystusie,nie są czysto duchowe.

/.. to totalny offtop, proszę tutaj nie kontynuować ... Rafi F .../

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Dezerter
 grudzień 15 2008 16:11   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by medieval_man:
Quote by Dezerter:
a masz coś do akupunktury?, bo co do homeopatii, to jestem w stanie się z tobą zgodzić - nie widzę najmniejszego powodu by ją bronić.Owszem, mam.
Mój ulubiony "mistyk" o. Verlinde twierdzi, że akupunktura polega, w skrócie, na posługiwaniu sie igłami w celu umożliwienia przepływu tajemnej, ukrytej (okultystycznej) energii.
O ile energia okultystyczna jako taka, nie jest sama w sobie zła - bo jej stwórcą jest też Bóg, to jednak łączy się ona ze światem pełnym dwuznaczności od kiedy wskutek wtragnięcia grzechu na ten świat, znalazł sie on pod władzą Księcia ciemności. Dlatego też nie nalezy bac się samych energii okutystycznych, ale raczej trzeba lękać się ewentualnych bytów, istot, ktore władają światem energii okultystycznych i ktore mogą poslugiwać się tymi siłami czy energiami, aby wchodzić z nami w kontakt.

Dwa nadużycia i przejaskrawienia popełniłeś na które sie nie zgadzam:

Nazwałeś energię, która 'płynie" przez punkty akupunktury "okultystyczną, tajemną, ukrytą" a
jest to energia życiowa, Qi - jak mądrze stwierdzasz, która "nie jest zła i jest stworzona przez Boga" - jak wszystko zresztą.
Czemu nie okultystyczna, bo została odkryta , zbadana i opisana, na wiele przed:
- powstaniem pojęcia i słowa okultyzm
- powstaniem religii żydowskiej i takich pojęć jak Jahwe, Elohim, szatan, czy grzech pierworodny

Stosowanie akupunktury przez ponad 4 tysiące lat !! doprowadziło chińczyków, do zdrowia, rozkwitu i potęgi - o liczebności nie wspomnę
Gdzie te złe i zgubne skutki jej działania?
Nawet gdy zakazano jej stosowania w komunistycznych Chinach (dwukrotnie), to musiano zakaz odwołać!! na skutek protestów ludności

Historia akupunktury

tam też opinia wielce szanowanego przeze mnie (bardzo się zdziwiłem, że akupunktura też mu była bliska)księdza, naukowca :
za wiki
Włodzimierz Sedlak (ur. 1911 zm. 1993 ), polski ksiądz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, twórca polskiej szkoły bioelektroniki, elektromagnetycznej teorii życia oraz pojęcia wszechpróżni.
Włodzimierz Sedlak był naukowcem, którego działalność obejmowała wiele różnych dyscyplin: bioelektronikę (której jest jednym z twórców), archeologię, geologię, paleontologię, paleobiochemię, paleobiofizykę i inne.
Do najważniejszych sformułowanych przez niego teorii należą:
koncepcje powstania życia przy istotnym udziale związków krzemu
koncepcja bioplazmy
koncepcja elektromagnetycznej natury życia


- on w akupunkturze również nie widzi nic złego, ani niebezpiecznego

Druga sprawa to twoje stwierdzenie, że światem rządzi/włada szatan
- ok sam w wątku swoim doszedłem, że jest 'władcą tego świata" , ale w sposób ograniczony!
a ty piszesz to tak , jak by władał wszystkimi energiami?
bezpodstawne uogólnienie.
Po to Bóg stworzył energie życiową qi i dał Chińczykom to akurat "ziarno Prawdy" abyśmy również my korzystali z tej prastarej, skutecznej i sprawdzonej przez wieki wiedzy

dalej energia nie jest "tajemna" jak piszesz, tylko niezbadana, nieodkryta, jak niezbadana była do niedawna energia elektryczna, czy fale radiowe - dla Buszmenów to nadal "tajemne i okultystyczne" energie.

Chcesz 100% pewności - dowcipny jesteś!
to ja proponuje pod rozwagę i ostrzegam!!! - nie poddajcie się pełnej narkozie- wówczas twoja dusza jest całkowicie bezbronna i jest całkowity dostęp do twego wnętrza dla sił okultystycznych! - chyba , że MM dasz 100% pewność wszystkim, że tak nie jest i nie ma takiego niebezpieczeństwa?!

Należy tez przypomnieć, że akupunktura wywodzi się z taoizmu, a więc z tej tradycji, która leży u źródeł wielu ruchów posługujących się magią....

co to za argument, już w starożytności z chrześcijaństwa wyszła gnoza, ezoteryzm i kulty magiczne posługujące się imieniem Jezus w celach magicznych- wiesz o tym.
Akupunktura jest już metodą naukową i nie znam ani jednego doniesienia o opętaniu, przez igłę, ...zaraz zaraz, przecież to jest po prostu niemożliwe! - przecież na czubku igły mieszczą się ....

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Andrzej
 grudzień 15 2008 18:04   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Miło mi, Dezerterze, że zabrałeś głos ponownie.

W zasadzie masz dużo racji. Jednak:

Ad 1.
Co do energii, którą Ty nazywasz życiową, ja w ślad za Verlindem nazywam ją okultystyczną.
Nie podlega ona bowiem analizie naukowej, a dostepna jest jedynie na poziomie zabiegów magicznych.

Niczego nie zmienia fakt, że została ona "odkryta, zbadana (? czyżby?), opisana przed powstaniem pojecia (czyżby?) i slowa okultyzm", czy też przed powstaniem religii żydowskiej czy jej pojęć.
Jej charakter sie przez to nie zmienia

Energia życiowa czy okultystyczna jest tym elementem, który łączy świat materialny ze światem istot i mocy nadnaturalnych.
Stąd, choć sama w sobie nie jest zła, umożliwia kontaktowanie sie świata ludzi ze światem nadnaturalnym i odwrotnie.
A to już nie sie w sobie zagrożenie.

Czym jest bowiem okultyzm?

Wedlug definicji Riffarda* z okultyzmem wiąże się wiara w "moce i energie okultystyczne" oraz praktykowanie "wiedzy tajemnej". Okultyzm jako wierzenie, uznaje istnieine "fluidów" objawiajacych istnienie świata nadnaturalnego, w świecie widzialnym, zakłada poslugiwanie się magią, alchemią, medycyną tajemną - okultystyczną czyli taka gdzie w grę wchodzi wykorzystywanie mocy i istot swiata nadnaturalnego.
(L'Occultisme, textes et recherches, Paris, Larousse, coll. "Idéologies et sociétés", 1981,)

Argument o sile i zdrowiu Chińczyków spowodowanych akupunkturą jest jednak chyba ciut na wyrost?

Ad 2.
Co do władania światem przez szatana.
Jak myslisz? Skąd biora się sformułowania o władaniu światem przez szatana?
Z wyobraźni?
Nie.
Może z Biblii?
Hmmm...
rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę Łk 4, 6

Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony J 12, 31

Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata J 14, 30

Czyżby gdzieś Jezus powiedział, że władca tego świata wlada nim w sposób ograniczony?

Uogólnieniem jest dla mnie raczej stwierdzenie, że po to Bóg stworzył energie życiową qi i dał Chińczykom to akurat "ziarno Prawdy" abyśmy również my korzystali z tej prastarej, skutecznej i sprawdzonej przez wieki wiedzy
Skąd wiesz, czy jest to w ogóle ziarno prawdy?

Słowo "okultystyczna" Dezerterze nie oznacza wcale, że jest ona niezbadana, nieodkryta, jak niezbadana była do niedawna energia elektryczna, czy fale radiowe. Oznacza jej związek ze swiatem nadnaturalnym, co nie dotyczy energii elektrycznej czy fal radiowych.

Porównanie z narkozą niewątpliwie jest obrazowe. Ale chyba wiesz, że niektorzy Indianie wierzą w to, że podczas snu duchy moga zwładnąć ich ciałami?

Natomiast nie pisz proszę, że z chrześcijaństwa wyszła gnoza, ezoteryzm i kulty magiczne posługujące się imieniem Jezus w celach magicznych-
Gnoza, ezoteryzm i kulty magiczne nie wyszły z chrześcijaństwa. Co najwyzej niektóre z nich sa opacznym, błednym interpretowaniem chrześcijaństwa.

----------------
* Pierre Riffard - współczesny francuski filozof, profesor na uniwersytecie Antilles-Guyane

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
eviva
 grudzień 16 2008 13:08   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

Dezerter

Świadectwo O.Verlinde jest bardzo ciekawe,ale wydaje mi się,że nie mówi w nim do końca prawdy,którą wie.Po takich wtajemniczeniach jakie przeszedł,na pewno wie,że akupunktura nie wiąże się z jakimiś okultystycznymi energiami,ale z Bożą energią.Jest nią Bóg,który jako Duch Święty wpływa do naszej 7 czakry,przepływa przez kolejne do 1 i wypływa przez nasze ciało.Nie jest to żadna tajemnicza energia QI,prana,mana, itd,ale Duch Święty rozumiany jako Boża energia.Akupunktura polega na równoważeniu tej energii.Verlinde potwierdza istnienie czakramów w duchowym ciele człowieka,co mnie bardzo ucieszyło.

Co do Homeopatii uważam,że nie można jej zaliczyć do new Age.Woda święcona,która jest nasycona energią Ducha Świętego,też zalicza się do New Age? Z wodą jest bardzo ciekawa sprawa,bo badania wykazały,że posiada własną świadomość. Można ja energetyzować,a więc stosować jako lekarstwo.Jest o tym dużo napisane na stronach internetowych jak np.ODKRYCIE MASERU EMOTO,ENERGETYZACJA-LEWITACJA WODY.Przeczytaj

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Angelika Mojeścik
 grudzień 16 2008 13:19   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 11/06/08
Postów:: 1231

eviva (nadal nie rozumiem dlaczego masz żeński nick skoro jesteś mężczyzną)
Pokazujesz mi jak cienka jest granica między wiarą a herezją

Woda święcona nie jest przepełniona Duchem Świętym - nic co materialne i nie żywe (własna świadomość - chociaż dla mnie to też brednia - nie oznacza, że woda żyje) nie może posiadać Ducha Świętego.
Woda święcona została poświęcona Bogu przez kapłana któremu moc dał Duch Święty. Ale ty bzdety wygadujesz.

Co do homeopatii, 7 czakr itp. moja mama w to uwierzyła i ładnie na tym wyszła.

Czy w Biblii pisze coś o homeopatii o czakrach?? NIE. Więc czemu mieszasz w to Boga?
Po raz kolejny powtarzam ubierasz wilka w owczą skórę.

===

"zbieg okoliczności to Boski sposób na pozostanie anonimowym" Einstein
 
 Profil   Email 
 Cytat 
eviva
 grudzień 16 2008 14:04   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

paraklet

eviva (nadal nie rozumiem dlaczego masz żeński nick skoro jesteś mężczyzną)
Jeszcze wielu rzeczy nie rozumiesz,ale powiem Ci w zaufaniu,mój Tata jest mężczyzną,a ja jestem rodzaju żeńskiego,bo tak mnie Bóg stworzył.Osoba z forum o nicku Matija, to mężczyzna,czy kobieta?.

Pokazujesz mi jak cienka jest granica między wiarą a herezją
To samo można odnieść do Ciebie z mojego punktu widzenia.

Woda święcona nie jest przepełniona Duchem Świętym - nic co materialne i nie żywe (własna świadomość - chociaż dla mnie to też brednia - nie oznacza, że woda żyje) nie może posiadać Ducha Świętego.
Poczytaj sobie najpierw co pisze o wodzie w podanych linkach.

Woda święcona została poświęcona Bogu przez kapłana któremu moc dał Duch Święty.
Bóg nie ma względu na osobę i jak Ci wiadomo z NT.Każdy może korzystać z Bożej energii jako Ducha Świętego.Uważasz,że kapłan,to jest ktoś uprzywilejowany?
Ale ty bzdety wygadujesz.
Ty się pisze z Dużej litery.

Co do homeopatii, 7 czakr itp. moja mama w to uwierzyła i ładnie na tym wyszła.
Dlatego zawsze pisze,że trzeba polegać na obecnym w nas Duchu Świętym.On jest najlepszym Wewnętrznym Lekarzem i Uzdrowicielem.

Czy w Biblii pisze coś o homeopatii o czakrach?? NIE.
Jak dla mnie to pisze o czakrach,ale takiego słowa w Biblii nie ma.
Więc czemu mieszasz w to Boga?

Na czym to ma polegać?
Po raz kolejny powtarzam ubierasz wilka w owczą skórę.
Jestem Bożą owieczką,a Ty wilkiem.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 grudzień 16 2008 15:03   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by eviva: Świadectwo O.Verlinde jest bardzo ciekawe,ale wydaje mi się,że nie mówi w nim do końca prawdy,którą wie.

Ale Ty go rozgryziesz, prawda? O! wielka tropicielko tajemnic!

Quote by eviva:
Po takich wtajemniczeniach jakie przeszedł,na pewno wie,że akupunktura nie wiąże się z jakimiś okultystycznymi energiami,ale z Bożą energią.

Każda energia jest Boża, bo jest stworzona przez Boga.
A to, że jest okultystyczna to wynika z jej natury.

Quote by eviva:
Jest nią Bóg,który jako Duch Święty wpływa do naszej 7 czakry,przepływa przez kolejne do 1 i wypływa przez nasze ciało.

Taak...
Duch Święty jako płynąca żółta łodź podwodna.
Albo płetwonurek...
Ciekawe jaką przyjemność czerpie Bóg z takiego nurkowania?
Quote by eviva:
Nie jest to żadna tajemnicza energia QI,prana,mana, itd,ale Duch Święty rozumiany jako Boża energia.

Oczywiście.
Zapomnialem, że w Biblii napisano iż Duch święty jest Bożą energią, która nurkuje w czakrach

Litości
Quote by eviva:
Akupunktura polega na równoważeniu tej energii.

Czy widzisz co piszesz?
Akupunktura polega na równoważeniu Ducha Świetego nurkującego w czakrach?

eviva paranoia!

Quote by eviva:
Verlinde potwierdza istnienie czakramów w duchowym ciele człowieka,co mnie bardzo ucieszyło.

w jakim ciele?
w duchowym?
Aha, zapomnialem, że wg evivy mamy siedem ciał.
Zapomniałem chyba dlatego, ze dzisiaj rano wsatło tylko moje ciało fizyczne, a duchowe, czy eteryczne nadal przysypia.
Czy istnieją budziki dla ciała duchowego?
Quote by eviva:
Co do Homeopatii uważam,że nie można jej zaliczyć do new Age.Woda święcona,która jest nasycona energią Ducha Świętego,też zalicza się do New Age?

Woda święcona nasycona energią?
Czy to może kopnąć?
Powiedz, evivo, używasz wody święconej do energetyzowania siebie?

Quote by eviva:
Z wodą jest bardzo ciekawa sprawa,bo badania wykazały,że posiada własną świadomość.

Badania wykazały też, że eviva to przejaw życia inteligentnego w kosmosie.
Ale nie za bardzo w to wierzę, podobnie jak w świadomość wody.

Chociaż, jak chcesz to spróbuję porozmawiać zaraz z wodą w umywalce. Poproszę, żeby naenergetyzowała mi łapki przed obiadem. Albo z wodą w spłuczce - przeproszę ją za to, że uzywam jej do mało estetycznych celów.


ps.


Evivo, jesli nie rozumiesz pewnych pojęć zawsze możesz zapytać przed napisaniem kolejnej bzdury

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Angelika Mojeścik
 grudzień 16 2008 15:19   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 11/06/08
Postów:: 1231Evivio - nie wciśniesz mi kitu, że jesteś płci żeńskiej - zbyt często się mylisz w końcówkach używając męskich. Wydaje mi się, że boisz się jako mężczyzna być selekcjonowany - kobietę się zawsze łagodniej ocenia i łagodniej do niej podchodzi. Po prostu jak dla mnie boisz się wyśmiania, że mężczyzna może mieć takie poglądu.

/... Rafi F.../

Nie zamierzam niczego z Twoich wypowiedzi komentować, bo jeszcze uwierzę w jednorożce

Miłych fantazji wyssanych z palca życzę - tylko nie pij wody święconej bo nie wiadomo czy duch który ją nasyca jest odporny na kwas żołądkowy

===

"zbieg okoliczności to Boski sposób na pozostanie anonimowym" Einstein
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Rafi F
 grudzień 16 2008 21:48   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

/...EVIVO, zbyt duży odlot w kierunku wykładania TT, NA i VE (a nie samej klasyfikacji). Dalszą dyskusję na temat uduchowionej, żywej, świadomej czy innej wody, na temat czkr wypełnionych jakims sterowanym igłami duchem prosze prowadzić w wątku TT...Rafi F.../

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Dezerter
 grudzień 18 2008 23:20   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Rafi - ty nożycoręki brutalu - a tak nam się fajnie czytało evivologię i medievala twórczość na ten temat

a poważnie
Medievalu - za taką rozmowę z Evivą cię lubię (i inni też)

Co do energii, którą Ty nazywasz życiową, ja w ślad za Verlindem nazywam ją okultystyczną.
Nie podlega ona bowiem analizie naukowej, a dostępna jest jedynie na poziomie zabiegów magicznych.


Że co? - magicznych- to nazywaj mnie od dzisiaj "wielkim magiem" , bo ja posiadłem tą magiczna moc i potrafię zapanować i sterować tą okultystyczną energią

Jeśli masowanie określonych punktów na ciele nazywasz "zabiegiem magicznym" to ja się poddaje i nie dyskutuje dalej, bo nie widzę sensu - ale wierzę, że czytający to forumowicze widzą sens właściwy!

"odkryta, zbadana (? czyżby?), opisana przed powstaniem pojęcia (czyżby?)

Tak! - odsyłam do linku Historia Akupunktury
Energia życiowa czy okultystyczna jest tym elementem, który łączy świat materialny ze światem istot i mocy nadnaturalnych.

Energia życiowa jest, albo i jej nie ma - współczesna nauka próbuje częściowo z powodzeniem wyjaśnić działanie akupunktury, bez mitycznej energii a we współczesnych "zachodnich" naukowych podręcznikach medycznych do akupresury ani słowa o "istotach i mocach"
Co do władania światem przez szatana.

Znam te cytaty i zgadzam się z tobą, ale nie z tym:
Czyżby gdzieś Jezus powiedział, że władca tego świata włada nim w sposób ograniczony?

Jasne, że tak!
Powiem więcej - on już tej władzy nie ma od Zmartwychwstania, które było pokonaniem śmierci grzechu i szatana - Czyż nie?
Czy Jezus nie został wywyższony i nie zasiadł po prawicy "i posadził po swojej prawicy6 na wyżynach niebieskich6,
21 ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem7,
i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym
nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
22 I wszystko poddał pod Jego stopy8,

a Jego samego ustanowił nade wszystko8 Głową dla Kościoła,
23 który jest Jego Ciałem, " - czyż nie?
powiem nawet więcej, za Pawłem
my również jako święci pańscy, jego ciało, współuczestnicy i będący z Chrystusem i w Chrystusie, również mamy władzę nad mocami - ""Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie " (Ef 2,6)
Księciunio jest mistrzem oszustwa! i ma tyle władzy ile zdoła nas ten już 2000 lat temu pokonany kłamca oszukać

Skąd wiesz, czy jest to w ogóle ziarno prawdy?
Biblia mówi "po owocach poznacie" - jak dla mnie 4000 tysiące lat pozytywnych owoców, przy braku zgniłych czy trujących - wystarczy!


Natomiast nie pisz proszę, że...

wzajemnie bo to taka sama niepełna "prawda"

Jak dotychczas brak ci argumentów przeciw akupunkturze - spisaliśmy protokół rozbieżności - niech inni sobie wyrobią opinie sami
Idźmy dalej w temacie bo są sprawy ważniejsze i bardziej szkodliwe do akupunktury

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,56 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana