Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek
 Królestwo Boże w nas/pośród nas - reaktywacja
 |  Wersja do druku
Piotr
 styczeń 12 2009 19:48   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/21/08
Postów:: 529

Quote by ktokolwiek: [...]


(.)

===

Mt6:7-8 [..]Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich!
 
 Profil   Email   Strona www 
aszug
 styczeń 13 2009 14:20   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 08/08/06
Postów:: 239

Quote by matejanka:
Gdyż, tak jak naród żydowski oczekiwał ziemskiego króla w Mesjaszu, tak dzisaj chrześcijaństwo w większości oczekuje ziemskiego panowania Jezusa po Jego powrocie na ziemię, sądząc, że tym razem jednak Jego królowanie będzie zewnętrzne, tak jak i objawy Jego chwały i władzy.

A to znowu jest wynikiem materialistycznego myślenia i zaprzeczaniem słowom samego Pana , który zawsze powtarzał, że Jego Królestwo nie jest z tego świata i jest niewidzialne dla oczu ciała, co powinniśmy byli zrozumieć, że jest duchowe!


Skąd wzięłaś takie informacje? Na żadnym kazaniu, na żadnym wykładzie, w żadnej książce teologicznej i w żadnej rozmowie prywatnej nie usłyszy się takiej opinii.
To zwykłe kłamstwa wyssane z palca.

Chrześcijaństwo, a zwłaszcza katolicyzm pojmuje powtórne przyjście Chrystusa całkowicie inaczej niż żydzi 2000 lat temu lub niektórzy dziś. Paruzja będzie wydarzeniem eschatologicznym, kończącym życie ziemskie i historyczne a wprowadzającym ludzi w nową i wieczną epokę życia duchowego, w Bogu.
Nowe Jeruzalem to symbol zamieszkiwania ludzi w Bogu i odnowionego życia w Jego Świetle, którym będzie Baranek jako Słowo i Zasada wszystkich rzeczy.

Na drugi raz Matejanko, zanim pomówisz chrześcijaństwo o materialistyczne wizje zadaj sobie trud sprawdzenia co rzeczywiście ono głosi.

===

Ilekroć poszedłem między ludzi, mniejszy wróciłem.
 
 Profil   Email 
Dezerter
 styczeń 13 2009 23:21   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Medieval

Przyjrzyjmy się jednak jak to samo słowo wygląda w oryginale Biblii hebrajskiej

O jakim "orginale hebrajskim" mówisz?!

1.Co do zestawienia tłumaczeń w/g Matejanki i Twoich propozycji, to wybacz szczerość, ale gdybyś tak fatalnie i bez sensu tłumaczył, jak tu na siłę próbujesz to byś na chleb nie zarobił - tłumaczu drogi

2...."co jest pośrodku kubka..." - no proszę cię

3.
Królestwo Boże jest pośród (blisko) was

a ja propomuje ekumenicznie i jak jestem przekonany prawdziwie (dlatego się nie wypowiadałem)
Królestwo Boże jest pośród, blisko i w was
Aby było pośród nas, musi być najpierw w nas tym bardziej, że jest nie z tego świata a więc duchowe, czyli możemy go doświadczać i budować go w nas - w naszym duchu i sercu, bo tylko wówczas pojawi się ono - zaistnieje pośród nas. A jeśli zaistnieje pośród nas to możemy spodziewać, że pojawi się w sposób widoczny i wszechogarniający wraz z Królem

więc nie ma o co się kłócić tak naprawdę
Eviva, Medieval - czy przyjmujecie taką (na gorąco pisaną- przepraszam) interpretację kończącą spór?

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
eviva
 styczeń 13 2009 23:23   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139


Łuk.17.21...OTO BOWIEM KRÓLESTWO BOŻE JEST W WAS

1.Wyjaśnienie tej prawdy jest w Nowym Testamencie związane z bardzo ważnym poleceniem Jezusa:

Mat.6.33.Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego,a wszystko pozostałe będzie wam dodane.

Jezus i Apostołowie głosili Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym,więc trzeba znać o nim prawdę,czy ono jest "w nas",czy "pośród nas".Nie może być dwóch dróg do zbawienia i dwóch Ewangelii o Królestwie Bożym.

Królestwo Boże przyrównane jest do światła świecy

Łuk.8.16.Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem ani nie stawia pod łóżkiem,ale stawią ja na świeczniku,aby widzieli światło ci,którzy wchodzą.
Łuk.11.33.Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem,ale na świeczniku,aby ci,którzy wchodzą,widzieli światło.
Łuk.11.34.Świecą ciała(powinno być ducha)jest oko twoje.Jeśli oko twoje jest zdrowe,i całe ciało jest jasne.A jeśli jest chore,i ciało twoje jest ciemne.
Mat.6.22.Światłem ciała jest oko.jeśli tedy oko twoje jest zdrowe,całe ciało twoje będzie jasne.
Mat.6.23.A jeśliby oko twoje było chore,całe ciał twoje będzie ciemne.Jeśli tedy Światło,które jest w tobie,jest ciemnością,sama ciemność jakaż będzie?

Łuk.11.35.Bacz więc,by Światło,które jest w tobie,nie było ciemnością.

łuk.11.36.Jeśli więc całe ciało twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej,będzie całe jasne,jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem.
Mar.4.21.I mówił im:Czyż przynoszą Światło po to,aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem?Czyż nie po to,aby postawić je na świeczniku?
Mar.4.30.I mówił: Do czego przyrównamy Królestwo Boże albo jakim podobieństwem je wyrazimy?
Mar.4.33.I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego,jak mogli słuchać.
Mar.4.34.A bez podobieństwa nie mówił do nich.Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko.
Łuk.15.17.Albowiem Królestwo Boże ,to nie pokarm i napój,lecz sprawiedliwość i pokój,i radość w Duchu Świętym
.

Światłość=Królestwo Boże=Duch Święty

Jesteśmy świątynią Ducha Świętego,przez którego obecność w naszym duchu,Bóg jest Królestwem Bożym-Światłością (1 Jana 1.5) w nas,"która oświeca każdego człowieka"(Jan.1.9).

Dlatego najważniejszym zadaniem każdego chrześcijanina powinno być zgodnie z poleceniem Jezusa(Mat.6.33),poszukiwanie Królestwa Bożego,które jest w nas,a "wszystko inne będzie nam dodane".Ta wąska i stroma droga kieruje każdego do duchowości i odnalezienia Boga obecnego w nim przez Ducha Świętego.Z powyższych wyjaśnień wynika,że jedynie prawidłowym tłumaczeniem jest:

Łuk.17.21...oto bowiem Królestwo Boże jest w was.
---------

2.Bardzo ważny dowód obecności w nas Boga przez Ducha Świętego podała matejanka w temacie:Czy w nas jest obecny duch/cząstka/iskra/promień Boży?

"Czy Bóg jest w każdym człowieku?

Uważam, że Bóg będąc"wszystkim we wszystkich" jest w każdym człowieku, a właściwie w jego duchu(gdyż nasz duch jest iskrą która kiedyś wyszła z Boga).

Tak więc każdy człowiek jest poprzez swojego ducha Świątynią Ducha Świętego lecz na ile człowiek ma wstęp do tej Świątyni, aby spotykać Boga twarzą w twarz zależy od czystości duszy i jej przygotowania"
.
----------

3.Jan Paweł II w swoich Katechezach o Duchu Świętym, potwierdza Jego obecność i działania w człowieku:

2.7...Duch Święty ma być tutaj najwyższym przewodnikiem człowieka:Światłem ducha ludzkiego.
4.72...W 1 Kor.3.16.Paweł apostoł pyta:"Czyż nie wiecie,że Duch Boży mieszka w was?"
Duch Święty przenika swoim działaniem do głębi ludzkiej duszy,do samego serca wiernych i rozlewa w nim ożywiające Światło i Łaskę.

Światłości najświętsza,
serc wierzących wnętrza
...

Jan Paweł II potwierdza,że Królestwo Boże jako Światłość-Duch Święty jest obecne w nas,a nie pośród nas.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
matejanka
 styczeń 14 2009 00:19   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

medieval_man postaram się jutro podać uzasadnienia lingwistyczne i egzegetyczne dla tłumaczenia Łk 17,21 wykluczające "Królestwo Boże w was jest".

Trochę tego jest i wymaga zebrania. Wolę to zrobić w miarę porządnie tak, żeby sposób przedstawienia był przejrzysty i prosty


Medieval man!

niestety Twoje uzasadnienie szczególnie lingwistyczne w żadnym stopniu nie udawadnia Twojego założenia, a wprost przeciwnie dostarcza niezbitych argumentów uzasadniających w sposób jednoznaczny tłumaczenie "Królestwo Boże jest w was".

Przy czym dogłębna lingwistyczna analiza słowa entos przetłumaczonego z hebrajskiego słowa qereb, użycie owego słowa z uwzględnieniem kontekstu Biblii i to zarówno w języku hebrajskim jak i w tłumaczeniu greckim w LXX, wręcz pogłębia jeszcze rozumienie owego "w was"
na " w waszym najgłębszym jestestwie! lub "w środku waszego jestestwa"

Taka jest wymowa artykułu, na ktory się powołujesz i każdy znający jezyk angielski może się sam o tym przekonać. here
Autor tego artykułu Rymond B. Marcin profesor prawa na katolickim uniwersytecie w Ameryce zadał sobie sporo trudu, aby to wykazać.
Powołując sie na jego pracę pominąłeś kluczowe wnioski i cytowane przez niego fragmenty Pisma Świętego mające na celu wykazanie ostatecznej konkluzji autora , którą podałam powyżej.

W takim świetle nie może być w ogóle mowy o interpretacji Łuk 17,21 w której zakłada się, że Jezus miał na myśli swoją obecnośc pomiędzy faryzeuszami jako obecność pomiędzy nimi Królestwa Boga.

Pomijam już fakt, że Jezus mówiący te słowa nie mógł mówić sam o sobie, że przychodzi niedostrzegalnie będąc przecież jednocześnie przez faryzeuszy widziany , co też autor omawianego artykułu podkreśliłReasumując:

Nasze wspólne rozważania (chcesz, czy nie chcesz)doprowadziły do absolutnie jednoznaczego WNIOSKU, uprawnionego do jego wyciągnięcia, zarówno dzięki analizie lingwistycznej jak i analizie kontekstu wersetu Łuk 17:21, a wnioskiem tym jest:
Królestwo Boga znajduje sie w każdym człowieku nawet tym grzesznym i odległym sercem od Królestwa Boga takim jak na przykład faryzeusz, gdyż owo Królestwo znajduje sie w najgłębszej istocie każdego człowieka, czyli w jego duchu, w miejscu, do którego grzechy duszy nie docierają.

No i ostateczny wniosek jest taki, że w więszości współczesnych biblijnych przekładow w tłumaczeniu wersetu z Łuk17:21 znajduje się poważny błąd zmieniający wymowę i znaczenie wypowiedzi Jezusa.
Lecz dzisiaj zgodnie z obietnicą Pana, to co było dotąd zakryte jest ujawniane


pozdrawiam

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
matejanka
 styczeń 14 2009 00:25   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775


a ja propomuje ekumenicznie i jak jestem przekonany prawdziwie (dlatego się nie wypowiadałem)
Królestwo Boże jest pośród, blisko i w was
Aby było pośród nas, musi być najpierw w nas tym bardziej, że jest nie z tego świata a więc duchowe, czyli możemy go doświadczać i budować go w nas - w naszym duchu i sercu, bo tylko wówczas pojawi się ono - zaistnieje pośród nas. A jeśli zaistnieje pośród nas to możemy spodziewać, że pojawi się w sposób widoczny i wszechogarniający wraz z Królem

więc nie ma o co się kłócić tak naprawdę
Eviva, Medieval - czy przyjmujecie taką (na gorąco pisaną- przepraszam) interpretację kończącą spór?


Dezerter!
Własnie przeczytałam Twoje "eleganckie" tłumaczenie i chyba nie muszę dodawać, że z ust mi je wyjąłeś

I szalenie się cieszę, że tak samo rozumiemy podstawy naszej wiary
życzę spokojnej nocy i z Bogiem

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
Andrzej
 styczeń 14 2009 14:53   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by matejanka:
Medieval man!

niestety Twoje uzasadnienie szczególnie lingwistyczne w żadnym stopniu nie udawadnia Twojego założenia, a wprost przeciwnie dostarcza niezbitych argumentów uzasadniających w sposób jednoznaczny tłumaczenie "Królestwo Boże jest w was".

widocznie mamy różny pogląd na "niezbite argumenty"

Quote by matejanka:

Przy czym dogłębna lingwistyczna analiza słowa entos przetłumaczonego z hebrajskiego słowa qereb, użycie owego słowa z uwzględnieniem kontekstu Biblii i to zarówno w języku hebrajskim jak i w tłumaczeniu greckim w LXX, wręcz pogłębia jeszcze rozumienie owego "w was"

na " w waszym najgłębszym jestestwie! lub "w środku waszego jestestwa"

popatrz... a ja biedny myślałem, że przeciwnie...
Quote by matejanka:

Taka jest wymowa artykułu, na ktory się powołujesz i każdy znający jezyk angielski może się sam o tym przekonać. here

widzisz ja wczesniej, w moim poście podałem na który artykuł się powołuję, co do kwestii lingwistycznych. Zupełnie inaczej niz Ty, kiedy kopiujesz artykuły nie przyznając się nawet do tego.
Co do jego wymowy, pozwól niech kazdy sam oceni
Quote by matejanka:
Autor tego artykułu Rymond B. Marcin profesor prawa na katolickim uniwersytecie w Ameryce zadał sobie sporo trudu, aby to wykazać.
Powołując sie na jego pracę pominąłeś kluczowe wnioski i cytowane przez niego fragmenty Pisma Świętego mające na celu wykazanie ostatecznej konkluzji autora , którą podałam powyżej.

Obawiam się, że mamy inne wyobrażenie co do "kluczowych wniosków" i "ostatecznej konkluzji"
Quote by matejanka:
W takim świetle nie może być w ogóle mowy o interpretacji Łuk 17,21 w której zakłada się, że Jezus miał na myśli swoją obecnośc pomiędzy faryzeuszami jako obecność pomiędzy nimi Królestwa Boga.

No, niestety, nie masz racji
Quote by matejanka:
Pomijam już fakt, że Jezus mówiący te słowa nie mógł mówić sam o sobie, że przychodzi niedostrzegalnie będąc przecież jednocześnie przez faryzeuszy widziany , co też autor omawianego artykułu podkreślił

jak jestes taka dobra w szukaniu artykułów w necie, poszukaj sobie artykuły tłumaczące co znaczy, że "Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie", a nie że przychodzi "niedostrzegalnie" jak przekręcasz
Quote by matejanka:
Reasumując:

Nasze wspólne rozważania (chcesz, czy nie chcesz)doprowadziły do absolutnie jednoznaczego WNIOSKU, uprawnionego do jego wyciągnięcia, zarówno dzięki analizie lingwistycznej jak i analizie kontekstu wersetu Łuk 17:21, a wnioskiem tym jest:
Królestwo Boga znajduje sie w każdym człowieku nawet tym grzesznym i odległym sercem od Królestwa Boga takim jak na przykład faryzeusz, gdyż owo Królestwo znajduje sie w najgłębszej istocie każdego człowieka, czyli w jego duchu, w miejscu, do którego grzechy duszy nie docierają.

Przykro mi.
Nie ma takiego wniosku.
Analiza lingwistyczna oparta na znaczeniach słowa entos:
- w grece od IV pne do I-II ne
- w Nowym Testamencie na bazie i przykładzie antonimu ektos
- w Starym Testamencie na podstawie tego, że "entos" jest jedna z możliwych wersji hebrajskiego przyimka qereb
- (powinienem jeszcze dodać przykłady z greki Ksenofonta i Platona, gdzie entos występuje w znaczeniu "pośród", ale niestety opieram się tylko na komentarzu Robertson's Word Pictures of the New Testament a nie mam dostepu do Ksenofonta czy Platona po grecku)

wskazuje, że entos może byc tłumaczone przez "w, wewnątrz, pośród, blisko, pomiędzy". Wybór przyimka jest więc uzalezniony od kontekstu.

Analiza kontekstu czyli:
- sposobu mowienia Jezusa o Królestwie (np lk 11, 20: A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. przyszło do was, a nie: weszło czy jest w was...

- konkretnej sytuacji odniesienia słów o Królestwie do odbiorców, którzy byli "grobami pobielanymi" czyli nie było w nich Królestwa

wskazuje, że jedynym zasadnym tłumaczeniem Łk 17,21 jest "Królestwo Boże pośród was jest"
Quote by matejanka:
No i ostateczny wniosek jest taki, że w więszości współczesnych biblijnych przekładow w tłumaczeniu wersetu z Łuk17:21 znajduje się poważny błąd zmieniający wymowę i znaczenie wypowiedzi Jezusa.

Jak napisałem, inne niż "pośród was" tłumaczenie nie bierze pod uwagę możliwych znaczeń słowa "entos" oraz kontekstu, ktory to znaczenie jednoznacznie wskazuje.

Ten "błąd" jest spuścizną myslenia gnostycznego, a więc tego, z którym walczył zarówno św. Paweł jak i św. Jan w swoich pismach, z którym walczyli chrzescijanie pierwszego i drugiego stulecia.

Dla mnie jest jasne:
- chrześcijanie rozumiejący naukę Jezusa o Królestwie w kontekście całego Nowego Testamentu wiedzą, że jedynym zasadnym tłumaczeniem jest "pośród was", lub "blisko was"
- niechrzescijanie ulegający wpływom gnozy będą upierali się przy tłumaczeniu "w was".

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
matejanka
 styczeń 14 2009 15:37   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775

Medieval man!

Na Twoj post w całości odpowiem później!
Mam jednak do Ciebie jedno zasadnicze pytanie.

W jaki sposób rozumiesz obecność Królestwa Bożego pośrod faryzeuszy w kontekście , że nie przyjdzie ono dostrzegalnie?

pozdrawiam===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
Marianna
 styczeń 14 2009 16:49   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/17/05
Postów:: 695

Medieval Man
Dzieki za tak dokladne wyjasnienie. Przyznam, ze nie zadalabym sobie tyle trudu.
Tak sie jakos sklada, ze jezyk, jak do tej pory, jest najlepsza forma komunikacji. Ale.... Sam chyba wiesz.
Eviva pisze:"Światłość=Królestwo Boże=Duch Święty". (???) Ja nie dam tutaj znakow rownosci. W innym przypadku dzieli, co wedlug mnie nie jest podzielne. Jest wiec tu sprawa z jednej stony spostrzegania, a z drugiej nadanych znaczen slowom.
KIedys, kiedy jedno stanie sie wszystkim, a wszystko jednym, roznice nie beda potrzebne i nastawiamy znakow rownosci dowoli.
Ale poki co (na mojej drodze poznawania) - zauwazam te same roznice. Dlatego roznica miedzy "en" i "entos" ma dla mnie znaczenie, tak samo jak w jezyku polskim czesto nie zauwazana roznica miedzy "lub" i "albo".

Calkowicie sie zgadzam z Twoimi wypowiedziami.

===

Gdzie milosc wzajemna i dobro, tam znajdziesz Boga zywego
 
 Profil   Email 
Andrzej
 styczeń 14 2009 17:28   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by matejanka: Medieval man!

Na Twoj post w całości odpowiem później!
Mam jednak do Ciebie jedno zasadnicze pytanie.

W jaki sposób rozumiesz obecność Królestwa Bożego pośrod faryzeuszy w kontekście , że nie przyjdzie ono dostrzegalnie?

pozdrawiam

1.znasz grekę, lub sprawiasz takie wrażenie...
2.przeczytaj po grecku Łk 17,20-21
3.poszukaj etymologii słowa przetłumaczonego jako "dostrzegalnie" w czasowniku paratereo
4.porownaj z innymi miejscami w Piśmie np Mk 3,2 - Łk 6, 7. - Łk 14,1 - Łk 20, 20

Odpowiedź stanie się oczywista

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
matejanka
 styczeń 14 2009 18:35   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 03/05/06
Postów:: 2775
1.znasz grekę, lub sprawiasz takie wrażenie..


chyba ktoś tu udaje Greka, ale nie sądziłam że ja

W koncu Pismo Święte nie zostało napisane dla lingwistów, lecz dla zwykłych ludzi.
Wystarczyłoby , gdybyś w prostych słowach wyjaśnił swoje stanowisko pod względem merytorycznym, po tym jak już dałeś "dowody" lingwistyczne.
Ja dla siebie wiem, jak powinien być przetłumaczony ten fragment z Luk 17, 21 i sądzę , że Ty również po tym jak zadałeś sobie tyle trudu, aby przeczytac pracę prof Reymonda B. Marcina i użyć jej fragmentów dla swoich celów POMIJAJĄC NIEWYGODNE DLA TWOJEGO DOWODZENIA JEJ MIEJSCA I WNIOSKI AUTORA

nie wierze że nie zrozumiałeś jej na tyle, aby móc podtrzymywać swoje stanowisko.

Prof Reymond B. Marcin przeprowadził szczegółową analizę lingwistyczną słowa entos, biorąc pod uwagę wszelkie możliwości i dopiero po przebadaniu tych możliwosci, postawił końcowy wniosek , że Królestwa Niebieskiego zgodnie z wymową Łuk 17,21
zacytuję ostatnie zdanie z pracy profesora

It is to be sought not simply "within" us but rather at the core of our
very being.

w tłumaczeniu na jezyk polski

Trzeba go szukac nie tylko w nas, lecz raczej w samym jadrze naszego jestestwa...

a więc jeszcze głębiej niż tylko na podstawie tłumacznia słowa entos jako" w"

Pomijam już fakt że trudno jest powiedzieć o Jezusie jako o tym, który jest pomiędzy faryzeuszami, czy pośród faryzeuszy w obliczu tego, że to nie faryzeusze byli tymi , którzy stale z Nim przebywali i go otaczali.
Jeżeli nawet faryzeusze zbliżali się do Jezusa, aby Go o coś zapytać to trzymali się razem jako grupa, a Jezus był otoczony swoimi uczniami.
ALe to tak na marginesie...


szczerze mówiąc nie chce mi się więcej na ten temat pisać, gdyż Twoja postawa przypomina mi słowa pewnego znanego pana , który oświadczył, że nie pozwoli aby mu ktoś na białe mówił białe.....

pozdrawiam

===

Nikt na ziemi nie zna całej Boskiej Prawdy, a człowiek powinien znać z Niej tyle, ile potrafi przyjąć i zrozumieć, aby w chwili doświadczenia nie zwątpił
 
 Profil   Email   Strona www 
Andrzej
 styczeń 14 2009 19:02   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by matejanka:

1.znasz grekę, lub sprawiasz takie wrażenie..


chyba ktoś tu udaje Greka, ale nie sądziłam że ja

to znasz, czy nie znasz?
Quote by matejanka:

W koncu Pismo Święte nie zostało napisane dla lingwistów, lecz dla zwykłych ludzi.

więc dlaczego nie przyjmujesz wyjaśnien dla "zwykłych ludzi" zawartych chocby w ekumenicznych, oficjalnych tłumaczeniach i komentarzach do nich?
Quote by matejanka:

Wystarczyłoby , gdybyś w prostych słowach wyjaśnił swoje stanowisko pod względem merytorycznym, po tym jak już dałeś "dowody" lingwistyczne.
Ja dla siebie wiem, jak powinien być przetłumaczony ten fragment z Luk 17, 21 i sądzę , że Ty również po tym jak zadałeś sobie tyle trudu, aby przeczytac pracę prof Reymonda B. Marcina i użyć jej fragmentów dla swoich celów POMIJAJĄC NIEWYGODNE DLA TWOJEGO DOWODZENIA JEJ MIEJSCA I WNIOSKI AUTORA

oczywiscie, posłuzyłem się między innymi tą pracą korzystając ze zgromadzonego w niej materiału ale nie podzielając jej wniosków, w oparciu o wiele innych prac.
Świadomie podałem to źródło danych biblijnych w języku greckim, żeby nikt nie zarzucil mi, że coś przepisuję udając, że sam to wymysliłem.
A nie znaczy to przecież, że muszę i że wszyscy muszą zgadzac się z tezami Reymonda Marcina
Wnioski jednak z danych kazdy może wyciagać sam - i kazdy je wyciągnie sam
Quote by matejanka:
nie wierze że nie zrozumiałeś jej na tyle, aby móc podtrzymywać swoje stanowisko.

ta praca jest jedną z prac na ten temat, jak mogłas zauważyć i zauważysz, że nie tylko na niej sie oparłem.
Wiekszość biblistów i autorytetów prezentuje takie stanowisko jakie ja głoszę
Quote by matejanka:
Pomijam już fakt że trudno jest powiedzieć o Jezusie jako o tym, który jest pomiędzy faryzeuszami, czy pośród faryzeuszy w obliczu tego, że to nie faryzeusze byli tymi , którzy stale z Nim przebywali i go otaczali.

No tak.
Jakoś nie pominęłaś.
Sygnalizowałem, że tłumaczenie może brzmieć: "pośród was" albo "blisko was" (qereb)
Więc nie szukaj dziury w całym.
Quote by matejanka:

szczerze mówiąc nie chce mi się więcej na ten temat pisać,

mnie też - znamy już stanowisko chrzescijanskie i stanowisko gnostyckie

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
eviva
 styczeń 15 2009 00:57   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

Łuk.17.21...KRÓLESTWO BOŻE JEST W WAS.

Ksiądz Włodzimierz Sedlak-"Technologia Ewangelii".

1.O czym wobec tego Bóg chce poinformować nazywając siebie Światłością?

Dlaczego człowiek wyobraża sobie królestwo Boże jako królestwo nieustannego światła?
Splot światła jest naszym przeznaczeniem. Co on wyraża? Czy nie, dałby się zunifikować od próżni poprzez Wszechświat, życie, świadomość do samego Boga?

Link
-----------

2.Przecież Ewangelia to na pewno nie zbiór luźnych epizodów i kolorowych opowiadań z życia Jezusa. Mistrz ukazywał wizję królestwa Bożego, bo to jest ogólnym sensem i streszczeniem wiedzy ewangelicznej. Dlatego między innymi Ewangelie tak dziwnie odcinają się na tle Nowego Testamentu. Syntezę królestwa Bożego widział Jezus wewnątrz człowieka.

„Królestwo Boże w was jest”.

Kto naprawdę nigdy nie odkrył w swej glinie przymieszki Boskiego pyłu, ten nie ukończył swej ewolucji ku człowiekowi, temu brak Boskiego przecinka w jego życiu, temu brak ostrego widzenia, ten ma jeszcze duszę amorficzną, która nie wykrystalizowała się w człowieczy pełny kształt albo, jak kiepski mikroskop, ma niewielką rozdzielczość.

Największą rzeczą nie jest wiedzieć wszystko. Wystarczy wyczuwać, mieć jakiś rezonans nie stąd. Umieć patrzeć po paraboli, nawet ku zakrytemu horyzontowi.

Inteligencja to przestrzeń wewnętrzna. Rozumna pojemność.

Link
----------
3.Trudno pojąć, że nie ma Boga koło mnie, ale musi przecież być we mnie Mylne więc jest rozpatrywanie i szukanie Ojca czy Przyjaciela obok siebie, kiedy On istnieje we mnie, a ja w Nim.

Link
-----------------------
4.WNIOSKI

Ks.W.Sedlak w swojej Technologii Ewangelii wyjaśnia,że:

-Bóg jest Światłością,która jest obecna w nas,
-Królestwo Boże jest w was,
-Królestwo Boże jest wewnątrz człowieka.
---------------------
medieval man

znamy już stanowisko chrzescijanskie i stanowisko gnostyckie

NT w przypowieściach przyrównujących Królestwo Boże do Światłości,która oświeca każdego człowieka, jednoznacznie potwierdza naukę Jezusa,że:

Łuk.17.21....Królestwo Boże jest w was.

Takie jest matejanki i moje stanowisko chrześcijańskie!

Gdzie jest opisane stanowisko gnostyckie?
-------------------
Dezerter

Tu nie chodzi o jakiś pogodzenie się,ale o wyjaśnienie podstawowej prawdy nauczanej przez Jezusa,że Bóg jako Światłość,Królestwo Boże,Duch Święty,jest obecny w nas,wewnątrz nas i należy go szukać,a wszystko inne będzie nam dodane.To mi wytłumacz,dlaczego jeśli jak wół(mówiąc językiem matejanki) o tym pisze w NT,Jan Paweł II pisze o tym w encyklikach,to niektórzy udają,że tego nie widzą? Czy to wynika z faktu,że muszą ślepo bronić swojej wiary,mimo,że jest niezgodna z NT? Jak to jest możliwe,że ludzie,którzy uważają się za chrześcijan,nie chcą się przyznać do zamieszkiwania w nich Ducha Świętego? Może ta Światłość Ducha Świętego,która jest w nich ,jest ciemnością?

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
eviva
 styczeń 15 2009 09:36   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

Dezerter

Dla tych,którzy jeszcze nie widzą wg słów ks.W.Sedlaka "w swej glinie przymieszki Boskiego pyłu",a słaba rozdzielczość ich wzroku nie pozwała im widzieć obecnego w nas Boga jako Światłości,Królestwa Bożego,Ducha Świętego, przypomnę Twoje posty z założonego przez Ciebie tematu:
Czy jest w nas obecny duch/cząstka/iskra/promień Boży?
--------------------

Z POSTÓW DEZERTERA

1.Wybaczcie, że po raz któryś muszę to cytować, ale albo ja nie znam znaczenia słów w j. polskim albo inni

Jeśli Duch Boży w nas mieszka,
jeśli ktoś ma Duch Chrystusowego,
jeśli otrzymaliśmy ducha,
jeśli teologowie piszą, że Bóg przenika wszystko również ludzi
"lecz jako miłość przebywa [(dodatkowo!)] tylko w sercach prawdziwie kochających."
jeśli Bóg "przychodzi i zamieszkuje,
jeśli Bóg- Miłość przebywa w nim,
jeśli sam Zbawiciel przychodzi, by miłować w nas swojego Ojca

to na prawdę chcesz mi powiedzieć??!!, że według Ciebie, teologów i Kościoła

"w nas" - wcale nie znaczy, że "w nas"
"zamieszkuje""mieszka" - wcale nie znaczy, że "zamieszkuje" "mieszka"
"przebywa" - wcale nie znaczy "przebywa"
Jeśli COŚ się "ma" i TO "otrzymaliśmy" - to to wcale nie znaczy, że COŚ się "ma" i TO "otrzymaliśmy"

Ja myślałem, że na tym portalu poważnie traktuje się Słowo Boże i logikę - a przynajmniej wyżej ceni od karkołomnych interpretacji sprzecznych z logiką i Biblia.

Jedno jest jednak pewne w jakiejś "formie" w nas przebywa!
Pewne jest , że współdziała z naszym duchem, oddziaływuje na nas i możemy mieć kontakt z Nim w nas.

- czy temu też przeczy nauka KK?
--------
2.I jeszcze jeden argument jak najbardziej teologiczny i kościelny - za ks dr M. Kaszowskim z TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

DUCH ŚWIĘTY OŻYWIA NAS BOŻYM ŻYCIEM

Ten, kto narodził się z wody i Ducha Świętego, żyje nowym, Bożym życiem, gdyż stał się żywą świątynią dla Ducha-Ożywiciela.

1. Co znaczy, że zamieszkanie Ducha Świętego w nas nie jest bierne, lecz aktywne? 1 Kor 3,16; 2 Kor 3,6

Duch Święty nie jest rzeczą, przedmiotem, lecz żywą, zdolną do działania osobą Boską. On to zamieszkał w nas od chrztu jak w świątyni. „Czyż nie wiecie - przypomina nam św. Paweł - żeście świątynię Boga i Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16). Ten Duch Święty, w przeciwieństwie do każdej pisanej litery prawa, która zabija (por. 2 Kor 3,6), ożywia nas nowym, Bożym życiem, zupełnie innym niż to, które spotykamy w przyrodzie. (...) Bóg jest wszechmocny, dlatego potrafi się z nami dzielić swoim życiem. W swojej dobroci postanowił udzielać nam go przez Ducha Świętego Ożywiciela. On to odradza nas wewnętrznie, ożywia Bożym życiem. Duch Święty uzdalnia nas do poznawania przez wiarę Boga i do miłowania — doskonalszą niż ludzka — Boską miłością, którą rozlewa w naszych sercach (por. Rz 5,5). Przez Ducha Świętego zostaje w nas wszczepiony jakiś przedziwny Boski element, którego obecnie nie widzimy jeszcze wyraźnie. To Boże życie, rozbudzone w nas przez Ducha Świętego, nazywa się inaczej łaską uświęcającą. Różni się ona od duszy ludzkiej. Życie Boże jest dodatkowym darem powodującym jej przebóstwienie, uświęcenie i udoskonalenie. W dniu ostatecznym to Boże życie ujawni się również w chwale zmartwychwstałego ciała.


Jesteśmy "żywą świątynią dla Ducha-Ożywiciela."

A więc jest w nas Boski element "Przez Ducha Świętego zostaje w nas wszczepiony jakiś przedziwny Boski element,"
-----------------
Jezus przyszedł aby świat zbawić i aby ślepi przejrzeli.

Jan.9.39. Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi».

Przypomniało mi się,że matejanka polecała jakąś bardzo dobrą maść na oczy dla tych,co jeszcze nie przejrzeli.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
Andrzej
 styczeń 15 2009 09:58   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by eviva: Takie jest matejanki i moje stanowisko chrześcijańskie!jak ktoś przyznający się do ezoteryzmu i propagujący teozofię może prezentować jednocześnie swoje chrześcijańskie stanowisko?

Przeież wystarczy mieć odrobinę rozumku, żeby wiedzieć, że nie jest to możliwe.
A tu widzę, że znalazła się nowa teozoficzno-ezoteryczna wersja chrześcijaństwa z evivą i matejanką w roli papieżyc (jesli nie brac pod uwagę sugestii paraklet co do evivy)
Masakra

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
Rafi F
 styczeń 15 2009 10:25   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

I tak wątek się wyczerpał, a sprawy ukryte zostały wykryte.

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
Zawartość wygenerowana w: 0,96 sekund
Nowy wątek 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana