Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 O czym protestanci nie wiedzą
 |  Wersja do druku
Gość forum: Wojtek1964
 grudzień 14 2004 09:44  (Czytany 5608 razy)  


Podaję garść cytatów z Pisma Św. na temat usprawiedliwienia z uczynków. Pytani o to moi znajomi ewangelicy milczą jak zaklęci. Może ktoś z uczestników forum Kosciol.pl może mi pomóc w tej sprawie. Zaznaczam, że nie jest moją intencją atakowanie jakiegokolwiek wyznania, tylko uczciwe poszukiwanie prawdy. Założenie: Biblia jest norma normans, a księgi wyznaniowe norma normata i to niezależnie od tego, czy jestem katolikiem, czy protestantem.

Mateusz 16:27 Biblia Warszawska
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.

Rzymian 2:5-11 Biblia Warszawska
Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i
objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego:
tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny;
tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i
pomsta.
Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka,
a chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi.
Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.

2 Koryntian 5:10 Biblia Warszawska
Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.

Jakub 2:14 Biblia Warszawska
Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

Jakub 2:17-18 Biblia Warszawska
Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.
Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.

Jakub 2:20-22 Biblia Warszawska
Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?
Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?
Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

Jakub 2:24-26 Biblia Warszawska
Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.
W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?
Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

1 Piotra 1:17 Biblia Warszawska
A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego,

Objawienie 14:13 Biblia Warszawska
I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.

Objawienie 20:12 Biblia Warszawska
I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

Objawienie 20:13 Biblia Warszawska
I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Objawienie 22:12 Biblia Warszawska
Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.

===

 
 Cytat 
Joel
 grudzień 14 2004 10:46   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/04/04
Postów:: 67

powiem tylko Amen i powiem,ze portestanci to wiedza,a ty tak naparwde wyskoczyles jak Filip z konopii i nie czaisz calej sprawy..poczytaj rowniez listy Pawla i wczytac sie w to co czytales.POlecam rowniez dokladna lekture Listu Jakuba,
pozdrawiam
Joel

===

Joel
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Gość forum: Wojtek1964
 grudzień 14 2004 11:27   


Drogi Joelu,
Załóżmy, że umiem czytać, że mam w domu Biblię i że nie jestem idiotą. Zadałem sobie też trud kilkakrotnego przeczytania listów apostołów Pawła i Jakuba i znam poniższe cytaty:

Rzymian 3:20 Biblia Warszawska
Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.

Rzymian 3:27 Biblia Warszawska
Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary.

Rzymian 3:28 Biblia Warszawska
Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.

Rzymian 4:2 Biblia Warszawska
Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem.

Rzymian 4:4 Biblia Warszawska
A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność;

Rzymian 4:5 Biblia Warszawska
gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość,

Rzymian 4:6 Biblia Warszawska
jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków;

Galacjan 2:16 Biblia Warszawska
wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

Galacjan 3:2 Biblia Warszawska
Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą?

Galacjan 3:5 Biblia Warszawska
Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą?

Galacjan 3:10 Biblia Warszawska
Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.

Tytus 3:5 Biblia Warszawska
zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,

Hebrajczyków 6:1 Biblia Warszawska
Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga,

Hebrajczyków 9:14 Biblia Warszawska
o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.

Ale powyższe teksty mówią o uczynkach ZAKONU, a nie o naszych uczynkach w życiu, mówią o wypełnianiu LITERY PRAWA, a nie DUCHA PRAWA. Tyle to ja rozumiem.

Ale odpowiedz mi Bracie krótko po męsku na proste pytanie:
Czy będziemy sądzeni przez Boga i zbawieni lub potępieni na podstawie WIARY czy UCZYNKÓW ?
To zasadnicze pytanie i nie pora je zbywać.
Pamiętaj, że nie ma głupich pytań („jak Filip z konopii&#8221, są tylko głupie odpowiedzi. Przyjmuję Twoją uwagę, że nie czaję całej sprawy. Masz rację, nie czaję. Dlatego proszę innych chrześcijan, może mądrzejszych ode mnie, o pomoc. To nie wstyd. „Ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale dążę do tego, aby pochwycić”.
Szacunek i pozdrowienia
Wojtek

===

 
 Cytat 
milka
 grudzień 14 2004 15:16   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/17/03
Postów:: 1023

drogi wojtku,
tytul jest prowokacyjny. wlasciwie czego nie wiedza protestanci? co im zarzucasz czy pytasz? o co ci konkretnie chodzi? konkretne pytanie?
przeczytaj sam swoj tekst i powiedz mi czy taki przecietny czlowiek jak ja rozumie o co ci chodzi?

nie lapie, wojtku!

dlaczego ewangelicy milcza jak zakleci?

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
dawid1976
 grudzień 14 2004 15:35   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/24/03
Postów:: 692

Witam Wojtku!

Fajnie że postawiłeś ten post, cieszy mnie że szukasz normy w Bibli.
Jako Wesleyanski Ewangelik nie wiem czy powiem Ci coś nowego, bo my się uczynkom nie sprzeciwjamy, najlepjej wszędzie krótko skomentuje.
Nie zapomnij że będzie to nie typowa protsetancka odpowiedz lecz Wesleyansko-Arminianska :-)


Mateusz 16:27 Biblia Warszawska
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.

to prawda. Nawet jak jesteśmy zbawieni przez łaske, my conajmniej wieżymy ze możemy tą łaske znów stracić (Arminius). Dlatego dobre uczynki- zycie w świetle jest konynuacją naszego zycia w Chrysusie Jezusie. Nawet jak jesteśmy zbawieni czeka nas sąd.

Rzymian 2:5-11 Biblia Warszawska
Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i
objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego:
tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny;

adresat nie jest koniecznie tylko do Chrześcijanów ale nawet innych. Ale masz racje- zycie Chrześcijańskie jest charakteryzowane poprzez dobre uczynki.
2 Koryntian 5:10 Biblia Warszawska
Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.

Dokładnie, nas wszystkich czeka sąd.

Jakub 2:14 Biblia Warszawska
Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

Nie, bo po prawdziwej wiarze dążą uczynki.
Co prawda, Luterowi ten list sw. Jakuba tak nie pasował że o mało co nie skreślił ze swojej Bibli :-)
I moge tak dalej komentować, ale krótko mówiąc, ze wszystkim się zgadzam, ale jedna rzecz jest dalej ważna :
JESTESMY TYLKO ZBAWIENI PRZEZ LASKE; to znaczy, NIGDY nie mozemy se zasluzyc na zbawienie, nasze dobre uczynki sa znakiem zewnetrznym ze chodzimy w swietle,
ale nie moze to tak byc jak z czsow Lutra ze KK kaze placic, i my se kupujemy zbawienie, tego NIE MA w Bibli.

Jednak dobre uczynki sa naszym obowiązkiem, i nie czyniąc dobrze stajemy sie nieposluszni i ostatecznie mozemy stracic laske zbawienia.

Pozdrawiam

Dawid

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
milka
 grudzień 14 2004 16:29   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/17/03
Postów:: 1023

Quote by dawid1976: Witam Wojtku!

Jednak dobre uczynki sa naszym obowiązkiem, i nie czyniąc dobrze stajemy sie nieposluszni i ostatecznie mozemy stracic laske zbawienia.

Pozdrawiam
Dawid


drogi dawidie,
laski niegdy sie nie traci, laska nie jest uwarunkowana twoimi uczynkami i myslami. raz szczerze poprosiles o zbawienie to koniec kropka, nigdy ja nie utracisz! inaczej moc zbawienia nie bylaby taka mocna i wystarczajaca.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Wojtek1964
 grudzień 14 2004 17:04   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/15/04
Postów:: 12

Droga Milko,
Trafiłaś w dziesiątkę: tytuł jest prowokacyjny celowo. Nie wierzę w to, że protestanci nie znają tych tekstów. Ale zachowują się tak, jakby o nich nie wiedzieli. Twierdzą, że zbawia sola gratia i sola fide. Miałem nadzieję, że oburzą się na ten tytuł i zaczną udowadniać jaka jest prawda, bo ja nie znajduję argumentów na obronę tezy sola fide, w którą sam do niedawna wierzyłem. Niestety moi znajomi ewangelicy nie odpowiadają na moje wątpliwości. To są konkretne osoby, a nie wszyscy protestanci. Ale to osoby duchowne!
Nie znają odpowiedzi ? Nie wiedzą ? Czego nie wiedzą: że sola fide to nieprawda, czy nie wiedzą, co odpowiedzieć ?
Chodzi mi o odkrycie prawdy nt. usprawiedliwienia i zbawienia, to chyba ważne, nie? Protestanci twierdzą już od Marcina Lutra, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Już im uwierzyłem. Nawet katolicy po Soborze Watykańskim II tak twierdzą (por. Katechizm Kościoła Katolickiego), chociaż dawniej mówili głównie o uczynkach.
Dla luteran nauka o usprawiedliwieniu to zasadniczy "artykuł stania i upadku Kościoła" ("articulus standis et cadentis ecclesiae"), od którego luteranizm nie może odstąpić.
A tymczasem Biblia, szczególnie ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa mówi, że Bóg będzie nas sądził na podstawie uczynków i na tej podstawie będziemy zbawieni lub potępieni.
Dla mnie to rewolucja moich przekonań.
Konkretne pytanie (bo ja pytam, nie zarzucam) jest takie:
Czy będziemy sądzeni przez Boga i zbawieni lub potępieni na podstawie WIARY czy UCZYNKÓW ?
Pozdrawiam Cię i dziękuję za okazane zainteresowanie. Cieszę się, że są jeszcze chrześcijanie, którym nie wystarczy wierzyć bezmyślnie w to, co mówi ten, czy inny kościół.

Drogi Dawidzie,
Dziękuję Ci za wskazówki. Szkoda, że to „nietypowa protestancka odpowiedź, lecz Wesleyańsko-Arminiańska”. Czy tylko metodyści traktują poważnie Biblię, luteranie nie?
Pozdrawiam serdecznie, niech Bóg Ci błogosławi.
Wojtek

===

Wojtek1964
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Joel
 grudzień 14 2004 17:14   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/04/04
Postów:: 67

rozpisaliscie sie widze.i to calkiem niezle.Helsi chodzi o moje ustosunkowanie sie do tej calej sprawy.Ja wierze i obstaje,ze jestesmy zbawieni za darmo z laski.nie z uczynkow jak byli zbawienie zydzi.
Uczynki sa owocem naaszej wiary i jej obrazme,tak wiec nasza wiara bedzie badana poprzez nasze owoce i uczynki,jednkaze same uczynki nie daja zbawienia i to wynika z Biblii, podobnie jak martwa jest wiara bez uczynkow.

===

Joel
 
 Profil   Email 
 Cytat 
dawid1976
 grudzień 14 2004 18:38   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/24/03
Postów:: 692

drogi dawidie,
laski niegdy sie nie traci, laska nie jest uwarunkowana twoimi uczynkami i myslami. raz szczerze poprosiles o zbawienie to koniec kropka, nigdy ja nie utracisz! inaczej moc zbawienia nie bylaby taka mocna i wystarczajaca.


Milko, fakt, łaska jest łaską, ale według naszej teologji można tą łaske odrzucić. Nie jest tak że Bóg mi ją zabiera, ale człowiek ma wolną wole, i niestety też może się zdecydować przeciw Boga.

Niech Bóg wam wszystkin bogosławi! Pozdrawiam was wszystkich w świątecznym nastroju :-)

Dawid

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Butterfly
 grudzień 14 2004 21:24   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/27/04
Postów:: 238

Mam teraz za mało czasu, ale potrafię odpowiedziec autorowi posta na pytanie. Niedługo się odezwę i odpowiem na twoje pytanie. Pozdrawiam.

===

L'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde. -Frédéric Bastiat
 
 Profil   Email 
 Cytat 
milka
 grudzień 15 2004 13:51   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/17/03
Postów:: 1023

trudno bedzie na to odpowiedziec.
ja uwazam ze zbawienie przychodzi tylko przez wiare. nikt przez uczynki nie dostal zbawienia. ale przez wiare tak! uczynki ida wraz z wiara. dla mnie jest oczywiste ze jak wierzysz to twoje uczynki sie zmieniaja na lepsze. to sa czynniki polaczone ze soba ku zbawieniu. pewnie ze bedziemy oceniani wedlug naszej wiary i uczynkow ale nie dla piekla tylko na hierarhalne nagrody. to sa moje poglady.

do dawida: ja do kosciola nie chodze i nie potrzebuje takiego chodzenia. czytam PS w domu z mezem i przyjacielami. kosciol dla mnie jest zbedny. moi przyjaciele sa moim kosciolem.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Wojtek1964
 grudzień 16 2004 07:54   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/15/04
Postów:: 12

Chyba znalazłem odpowiedź na temat usprawiedliwienia.
Biblia mówi z jednej strony, że będziemy sądzeni i otrzymamy zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe czy dobre (2Kor 5,10), a z drugiej strony, że każdy, kto uwierzy będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony. (Mk 16,16)
Oba twierdzenia są prawdziwe, bo oba są w Biblii. Jak to pogodzić ?
Jedynym wytłumaczeniem, jakie widzę jest ... CZYŚCIEC.
Tu człowiek jest zbawiony, a jednocześnie otrzymuje zapłatę za swoje uczynki. I wszystko trzyma się kupy.
Argumenty, że tak twierdzi KK mnie nie interesują, bo ja nie szukam sporów wyznaniowych, tylko prawdy.

===

Wojtek1964
 
 Profil   Email 
 Cytat 
dawid1976
 grudzień 16 2004 10:06   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/24/03
Postów:: 692

Jedynym wytłumaczeniem, jakie widzę jest ... CZYŚCIEC.


Wojtku,

osobiście sądze ze gdybyś przedtem nic o czyśćcu nie słyszał, a wtedy to samo przyczytał w Bibli, to byś nigdy nie wpad na to rozwiązanie.
W całym NT nie ma mowy o czyścu, i dlaczego to zara ma być rozwiązanie na łaske i sąd? z
Dla mnie czyściec to naprawde całkowicie się zprzeciwia z objetnicami jakie Jezus nam dał. Wtedy Jezus dla mnie jest jak handlarz ubezpieczeń, objeca mi fajną sume kasy, a po 30 lat wierzenia w Jego mówi mi: sorry stary! Zapomniąłeś przeczytać literki drukowane mało. A ja wtedy: ale to nie to co piszesz w Bibli? A Jezus: sorry, biznes jest biznes!
Czy to jest nasz Pan? Czy o tym kiedykolwiem Apostołowie słowo stracili?
Ja powiem ci co ja myśle. Nawet dla zbawionego będzie sąd- ale i chańba upokorzeneinie. Jezus mówi o wynagrodzeniach, a to coś znaczy. To znaczy jedni bendą więcej drudzy mniej wynagrodzeni (mówiąc już o zbawionych.

Sorry, ale czyściec to moim zdaniem jedne z nakgorzych pomysłów. Jest Niebo i Piekło. Kropka

Pozdrawiam serdecznie

Dawid

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Joel
 grudzień 16 2004 10:54   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/04/04
Postów:: 67

Drogi Wojtku,
doprawdy wzbudzasz moja wielka sympatie.
Jesli chodzi o zbawienie nasze-czy z uczynkow czy za darmo z laski przez wiare.Spojrz.Dopoki nie przyszedl Jezus,Zydzi musieli wypelniac zakon.i z tego byli rozliczani-czyli z uczynkow zakonu...dobrych badz zlych uczynkow..czyz nie tak?Przyszedl Jezus,umarl za nas na krzyzu...i od tej pory jestesmy zbawieni z wiary.jesli polegasz na swoich uczynkach i myslisz,ze mozesz byc dzieki nim zbawiony-to sie mylisz.Jezus starcza...a twoje uczynki sa nadal bardzo wazne,gdyz sa swiadectwem twojej wiary.I potwierdzajaj twoja wiare..jak to Jezus powiedzial:"...po owocach ich poznaja...".a czysciec...nie ma takiego urzadzenia...to jest wymysl striocte katolicki...i nie ma nawet potwierdzenia w Bibli,nawet jednego slowa o nim nie ma.....czy nie uwazasz,ze gdyby bylo takie miejsce...apostolowie i Jezus nie nauczaliby o nim?z pewnoscia wprost by to powiedzieli i nakazali modly za umarlych...a to jets tylko poganstwo...Ja dodam na koniec tylko jedno-moj czysciec byl ,ale na krzyzu Golgoty!Innego czyscca juz nie ma i nie bedzie!Krew Baranka oczyszcza i to starcza za wszytsko!Pamietaj,ze nadzieja chrzescijan jest ZMARTWYCHWSATNIE,a nie zycie po smierci,ktore w switel Biblii moze jest a moze go nie ma...nie rozdrabnaij sie na nieistitne rzeczy...Skup sie na Jezusie.

===

Joel
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Wojtek1964
 grudzień 16 2004 11:21   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/15/04
Postów:: 12

Dzięki chłopaki, że macie jeszcze do mnie cierpliwość. Niech Wam Pan Bóg wynagrodzi.

===

Wojtek1964
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Butterfly
 grudzień 16 2004 18:55   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/27/04
Postów:: 238

Jak obiecałem tak napisze. Czytam posty i widzę tu dużo niejasności. A przecież stanowisko biblijne jest dość jasne:

1. Usprawiedliwieni przed Bogiem jesteśmy tylko dzięki dziełu Chrystusa na krzyżu..
2. Zbawienie można uchwycić (przyjąć) tylko poprzez wiarę.
3. Dobre uczynki rodzą się automatycznie obok żywej prawdziwej wiary.
4. Dobre uczynki są świadectwem naszej wiary.
5. Dobre uczynki nie wpływają na nasze zbawienie, gdyż jest ono (zbawienie) wyłącznie dziełem Boga.
6. Jedynie poprzez wiarę można uchwycić zbawienie. Ten kto nie ma wiary traci ten skarb.
7. Trwać w dobrym uczynku, znaczy wierzyć w Boga Jezusa Zbawiciela i czynić to co on każe automatycznie, czyli czynić dobrze.
8. Bóg wynagradza za dobre uczynki zarówno w tym życiu, jak i w przyszłym.
9. Ten kto twierdzi,że wystarczy raz uwierzyć i zostaje się na zawsze zbawionym jest zwodzony przez samego diabła. Jezus i apostołowie bowiem mówią : „trwajcie w wierze do końca”. Można bowiem stracić wiarę i „wypuścić” Skarb, którym jest Jezus Zbawienie.
10. Żydzi również byli osądzani wg wiary w Tego który miał przyjść, a nie wg uczynków jak niektórzy z nich mniemali.( Hab. 2:4. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie.)(BW)

Pozdrawiam wszystkich.

===

L'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde. -Frédéric Bastiat
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Paweł Chojecki
 grudzień 16 2004 21:11   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/17/04
Postów:: 209

Drogi Wojtku!

Na początek zachęcam Cię do większej cierpliwości i wnikliwości w badaniu tematu zbawienia. Łatwo o pochopne wnioski.
Temat jest szeroki, więc zaproponuję Ci na wstępie kilka uwag. Jeśli Ci pomogą, chętnie podzielę się innymi spostrzeżeniami.

1. Pojawienie się w tekście słów: "sąd, sądzeni" nie oznacza automatycznie sądu, na którym roztrzyga się zbawienie.

2. Jeśli jest mowa o sądzie z uczynków i kontekst wskazuje na zbawienie/potępienie, należy się upewnić, czy tekst mówi o tych, którzy uwierzyli w Jezusa, czy też o niewierzących.

3. Bardzo ciekawy jest tekst, o którym wspominasz na końcu Ap.20.12 (i następne). Odpowiedz sobie proszę na nast. pytania: 1) O jakich księgach-grupach ksiąg mówi ten tekst. 2) Czym się one różnią? 3) Co stało się z ludźmi osądzonymi na podstawie ksiąg ich uczynków?
4)Jaki jest jedyny sposób uratowania się przed tym losem?

Mam nadzieję, że pobudzę Cię do dalszych poszukiwań.
Pozdrawiam
Paweł Chojecki

===

 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Ania z Canady
 grudzień 16 2004 22:11   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/16/04
Postów:: 2

Do Wojtka
Nasza powinnoscia jest czynienie dobrych uczynkow bo Biblia mowi ze do dobrych uczynkow zostalismy stworzeni i kto naprawde wierzy w Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa ten bedze sie staral czynic dobrze. Jakkolwiek, same dobre uczynki nie moga nas zbawic. Gdyby to bylo mozliwe, Jezus nie musialby umrzec i ofiara krzyza bylaby zbedna. Trudno jest rozdzielic the dwa aspekty zbawienia. Bo nie mozna powiedziec ze wierzy sie w Boga, przyjmuje Jezusowa ofiara z laski za darmo a wiec mozna zyc jak sie chce (byc lotrem, i zloczynca) bo przeciez to laska nie uczynki. Jezus powe takim ze ich nie zna. Popatrz, lotr na krzyzu nie mial prawdopodobnie wiele tych dobrych uczynkow, a Jezus mu powiedzial ze dzis bedzie a nim w raju. Otrzymal to tylko za to ze uznal Jezusa jako syna Bozego i Zbawiciela. Gdyby czysciec istnial to Jezus by powiedzial: ok daruje ci piekol ale pojdziesz do czyscca bo to by bylo nie w porzadku do innych gdybym cie wzia do nieba tak od razu.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Wojtek1964
 grudzień 17 2004 10:09   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/15/04
Postów:: 12

Kochani,
Bardzo Wam dziękuję za to, z jaką troską i oddaniem podeszliście do moich problemów. Wasze odpowiedzi są tak treściwe, że chciałbym usiąść nad nimi na spokojnie wieczorem w domu. Jestem poruszony tym, ile osób przejmuje się na serio tymi sprawami oraz w gruncie rzeczy nieznajomym człowiekiem, jakim jestem ja. Wygląda na to, że po raz pierwszy w życiu spotkałem przyjaciół przez internet, coś zupełnie dla mnie nowego. Pozdrawiam Milkę-Maral, Anię, Dawida, Joela-Przemka, Moliera i Pawła.

===

Wojtek1964
 
 Profil   Email 
 Cytat 
milka
 grudzień 17 2004 10:26   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/17/03
Postów:: 1023

do wojtka: wow, ja tez poruszona jestem!

do moliera: powiedz mi, ciekawi mnie od dluzszego czasu co to za znak obok twego nicku?

pozdrawiam wszystkich. przy okazji musze powiedziec ze moim kosciolem powoli staje sie www.kosciol.pl
tu dziele sie i rozmawiam, tu mam ciekawych ludzi z roznych kosciolow (ktorych nie uznaje) i przez to ten kosciol(pl) jest bogatszy. ja jestem bogatsza o wiedze i znajomych.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
dawid1976
 grudzień 17 2004 12:55   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/24/03
Postów:: 692

Pozdrawiam też was wszystkich, nawet tych co tylko czytają bo wiemy że są między nami, osobiście też czuje się dobrze na tym forum.

Milko, co masz na myśli że nie uznajesz inne kośćoły? Musiałem coś przegapić i chciał by poprosić o krórkie wyjaśnienie.

Pozdrawiam

Dawid

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
milka
 grudzień 17 2004 13:32   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 12/17/03
Postów:: 1023

do dawida:
jestes pastorem i dlatego dla ciebie moze byc trudne do przyjecia mojego stonowiska wobec kosciolow.

wiec to jest tak, poprostu nie uznaje zadnego kosciola. jestem antykoscielna, anty-organizacyjna, anty-pastorowa-ksiedzowa itd itp. takie sa ma moje wywody po roznych zyciowych perypetiach. mam wielu znajomych ktorzy ucierpieli albo cierpia z powodu pastorow lub ksiezy. nie uznaje zadnego systemu pastoralnego. nikt nie moze stac nad moja glowe i kierowac moim duchowym zyciem. moja glowa jest sam Chrystus.
osobiscie przezylam bardzo duzo negatywnych zachowan duchowych przywodcow wobec mnie i moich bliskich. nie maja szacunku do mniejszych braci i siostr, chca rzadzic, chca podporzadkowac pod siebie. pozegnalam sie z kosciolami i innymi wielkimi liderami. mam znajomych ktorych uwazam za braci i siostry na rownym poziomie. kiedys zadalam nietypowe pytanie do liderow, w odpowiedz uslyszalam: jak smiesz krytykowac starszych, jestes tylko kobieta i do tego jeszcze mloda. maz moj dostal dyskretna reprymende za to ze nie trzyma zone krotko.
od tej pory nie cierpie tego wszystkiego i calego systemu pastoralnego.

wierze w to ze pierwotne koscioly nie mieli takiego systemu. wszyscy byli rowni sobie.
uznaje powszechny kosciol Chrystusowy do ktorego naleza wszyscy real wierzacy.

pozdro
maral

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
rys
 grudzień 17 2004 15:21   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/05/04
Postów:: 95

Ja uważam,że w obecnym czasie wszyscy ludzie obojetnie czy protestancji, czy katolicy usprawiedliwienie otrzymujemy przez wiare w drogocenna krew Jezusa Pana.Jeżeli my wszyscy bedziemy wierzyc w Jezusa Pana sercem, to i bedziemy wypelniać dwa najwazniejsze przykazania jakie Jezus na zostawił."Miłoj Boga nadewszystko i drugie Bliźniego jak siebie samego" Jeżeli tak będziemy postepowali to nasze uczynki pojdą w parze z wiarą naszą. w tych dwóch przykazaniach jest zawarty caly dekalog i nikt wierzący nie zechce go łamać. pozdrówka elka.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Butterfly
 grudzień 17 2004 20:08   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/27/04
Postów:: 238

do milki: Co to oznacza...

Pozdrawiam.

===

L'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde. -Frédéric Bastiat
 
 Profil   Email 
 Cytat 
dawid1976
 grudzień 17 2004 23:15   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/24/03
Postów:: 692

Milko,

myśle że Cię bardzo dobrze rozumnię. Jak Tobie idzie wielu ludziom- bezwzględznie na denominacje.
Jestem sobie pewny że masz dobre powody, i naprawde mam nadzieje że twoje braterstwo domowe pozwoli Ci wygojić swoje rany.
Tesz mnie wkurza przesadzona, albo co gorzej, schowana hierarchia, nawet jak wiem że w pewien sposób nie obędziemy się bez niej.
Wiesz, akuratnie jestem troche jak pastor-misionarz, jestem daleko od mojego Kościoła bo w Polsce nas jest mało, i tworze dopiero zbór/parafie, a to kwestia kilku lat- życia? Co to znaczy? Ze mam prawie święty spokój :-) Mojego 'szefa' tylko na konferencjach widze, a tak to działam i pracuje samodzielnie. I to potrzebuje, bo nas studiach byłem conajmniej 5 razy w tygodniu angażowany w Kościele, asz już nie mogłem. Słyszałem najlepsze kazania, najlepszą i najnowaszą muzyke, najnowsze teorie, najlepsze strategie, ale Boga znajdywałem tylko w usamotnieniu jak na spacerze w lesie i tak dalej, więc i ja w pewnym sensie odpoczywam, i jestem bardzo błogosłąwiony.
Z czasem napewno już znowusz będzie wszystko normalne, i jestem sobie pewny że Bóg Cię dalej prowadzi, nie mów nigdy ni do Boga, bo wtedy lubi udowadniać że nigdy nie ma :-) Ufam że Bóg Cię prowadzi i że ostatecznie nasze ścieżki doprowadzą do tego samego celu, do naszego Pana.

Pozdrawiam

Dawid

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
dawid1976
 grudzień 17 2004 23:19   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/24/03
Postów:: 692

Molier,

dzięki Bogu to Róża Lutera a nie Tuilpan Calvina ;-))

Pozdrawiam

Dawid

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Butterfly
 grudzień 18 2004 00:19   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/27/04
Postów:: 238

Jest to róża ks. dra Marcina Lutra i nie wiem co w tym śmiesznego, bo jest wspaniałym symbolem.

===

L'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde. -Frédéric Bastiat
 
 Profil   Email 
 Cytat 
dawid1976
 grudzień 18 2004 11:58   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 06/24/03
Postów:: 692

Quote by Molier: Jest to róża ks. dra Marcina Lutra i nie wiem co w tym śmiesznego, bo jest wspaniałym symbolem.


Panie Molier,

oczewiście jest wspaniałym symbolem, i nie robiłem sobie żadnych żartów. Myślamłem że zna pan równierz TULIP, krótkie wyznanie teologiczne hyper-calvinistów, więc już dawno po jego śmierci. Bo sam Calvin był geniuszem, ale TULIP...hmmm.

Pozdrawiam!

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Butterfly
 styczeń 15 2005 18:15   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/27/04
Postów:: 238

Wojtek1964: szukasz prawdy..bracie..przeczytaj mój profil. Chciałem Ci powiedzieć że wiara jest konieczna do zbawienia ale niewystarczająca. Prawda jest taka że Usprawiedliwienie nie równa się Zbawienie.

===

L'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde. -Frédéric Bastiat
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,17 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana