Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Prawo, Prorocy i sobór w Jerozolimie
 |  Wersja do druku
Rafi F
 styczeń 14 2009 00:34  (Czytany 3488 razy)  
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Quote by medieval_man: Drogi BLyy, badaczu Pisma świetego
Przepraszam, że wtrącam się w waszą "rozmowę", ale ewidentnie to Ty nie rozumiesz Pisma świętego.

Byc może czytasz je, ale ale nie masz żadnych podstaw i nie starasz się żeby je zdobyć. A szkoda. Wtedy od razu widziałbys jak naiwnie czytasz to Pismo, na ktore się powołujesz.

Aszug z pewnością Ci odpowie, jesli bedzie jeszcze miał dośc sił, żeby spierać się z ignorancją.
Ja tylko dwie uwagi.

Piszesz:


Quote by BLyy: Aszuq ty nawet nie znasz przyczyn soboru Jerozolimskiego. Sobór nie dotyczył wszystkich, tylko dotyczył problemu przyjmowania pogan, a nie judeochrześcijan, czy jak wolisz chrześcijańskich Żydów.

Sobór jerozolimski był soborem powszechnym i jego postanowienia dotyczyły wszystkich chrześcijan. Dekret skierowany był wprawdzie bezposrednio do wspólnot w Syrii i w Cylicji, ale jest oczywiste, że jego zasady musiały w dalszej obowiązywać wszystkich chrześcijan, (takze tych wywodzacych się z judaizmu) inaczej dekret tworzyłby podział na dwie grupy chrześcijan, z których jedna przestrzegałaby wszytskich przepisów judaizmu, a druga tylko kilku.
Sobor jerozolimski sprecyzował tak naprawdę na czym polega przynależność do chrześcijaństwa - to odniesienie do Jezusa, a nie kodeks moralny czy kult. Sobor jerozolimski otwiera chrzescijaństwo na uniwersalizm: nie kodeks ale wiara, nie moralizm, a przylgnięcie do Jezusa.
O przestrzeganiu przepisów tak podczas soboru wypowiedział się Piotr:
Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni Dz 15, 10-11.
To powiedział Piotr - ten, jak go nazywasz judeochrześcijanin? Stwierdził, że i jego i innych judeochrześcijan nie zbawi przestrzeganie przepisów ale łaska.
Quote by BLyy:

Podobnie Jezus mówił o Prawie Mojżeszowym. Mówisz, że nie mam argumentów na to, gdzie Jezus mówił, że znosi Prawo. Ja grzecznie i kulturalnie powtórzę:
17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
( Mt 5,17-20 )

Ty nie znajdziesz żadnej wzmianki w Ewangeliach, gdzie Jezus mówi, że znosi Prawo, powtarzam, nigdzie. Ty argumentów nie masz.

A tu już jest całkowite niezrozumienie tekstu biblijnego.

Kiedy Jezus mówił:

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić
oznacza to, że przyjście Jezusa i Jego nauka nie stoją w sprzeczności z pismami Starego Testamentu.

Bo Prawo - to Pięć pierwszych ksiąg Biblii (Piecioksiąg, Pentateuch).
Jezus mowiąc, że nie znosi "Prawa", ogłasza, że Jego nauka nie unieważnia tekstu biblijnego pierwszych pieciu ksiąg Biblii hebrajskiej ( a nie odnosi się wcale do moralnych czy kultycznych przepisów judaizmu).

Mówiąc, że nie przychodzi znieść Prorokow, ogłasza, że Jego nauka nie stoi w sprzeczności z treścią ksiąg nazywanych "Prorokami".
Do Proroków zalicza się księgi, od Jozuego do Drugiej Królewskiej, bez Księgi Rut, oraz od Izajasza do Malachiasza, bez Daniela, Lamentacji i Barucha.
Reszta to "Pisma".
Tak więc Jezus głosi, że nie dość, że Jego nauczanie nie stoi w sprzeczności z nauczaniem Biblii hebrajskiej to jest tej Biblii spełnieniem.

Wystarczy zajrzec, co kilka stron dalej po zacytowanym przez Ciebie tekście mówi sam Jezus:

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy
Mt 7,12

Co jest jednocześnie chyba w końcu wyrazistą odpowiedzia na Twoje błędne przekonanie, że "nie znajdziesz żadnej wzmianki w Ewangeliach, gdzie Jezus mówi, że znosi Prawo, powtarzam, nigdzie ".

Tu, okazuje sie, że Jezus nie znosi Prawa lecz znosi przykazania judaizmu, a raczej wypełnia je nową trescią.
Podkresla to jeszcze u Łukasza:

Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach (Łk 24,44).


Miłego badania Pisma świętego...


Na to Blyy

Quote by BLyy: Medieval_man zamiast tworzyć offtopy, chociaż mogę, ale nie chcę, postaram się odpowiedź krótko.

17 Kiedy znaleźliśmy się w Jerozolimie, bracia przyjęli nas z radością. 18 Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba. Zebrali się też wszyscy starsi. 19 Powitawszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę. 20 Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: «Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, 21 a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów, mieszkających wśród pogan, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz, że nie mają obrzezywać swych synów ani zachowywać zwyczajów. 22 Cóż więc począć? W każdym wypadku dowiedzą się, żeś przybył. 23 Zrób więc to, co ci mówimy: Mamy tu czterech mężczyzn, którzy złożyli ślub, 24 weź ich z sobą, poddaj się razem z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc sobie głowy6, a wtedy wszyscy przekonają się, że w tym, czego się dowiedzieli o tobie, nie tylko nie ma źdźbła prawdy, lecz że ty sam przestrzegasz Prawa na równi z nimi. 25 Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu»7. 26 Wtedy Paweł wziął z sobą tych mężów, następnego dnia poddał się razem z nimi oczyszczeniu, wszedł do świątyni i zgłosił [termin] wypełnienia dni oczyszczenia, aż zostanie złożona ofiara za każdego z nich. Dz 21,17-26

17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mt 5,17-20


PS. Jestem raczej niedzielnym badaczem Pisma Świętego, więc przeciętnym czytaczem.

Pozdrawiam.

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,05 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana