Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Boża rzeźba
 |  Wersja do druku
Dezerter
 październik 17 2009 23:17   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Ks Łukaszewski pisze "miejsca", a my tu o obrazach (czyli rama płótno a na nim obraz) i to te konkretne obrazy uznano z cudowne i je koronowano jak np tu:

W 1767 roku obraz został uznany " za łaskami słynący "( imago gratiosa ).Trzy lata później Komisja Prymasowska po sprawdzeniu prawdziwości cudów stwierdziła , że obraz jest " cudowny " ( imago miraculosa ) . Podjęto starania o jego koronację. W dniu 31 maja 1783 roku w Rzymie papież Pius VI koronował kopię kaliskiego wizerunku


z Wiki mam tyle:

Władze kościelne po odpowiedniej procedurze ogłaszają wizerunki (nie będące relikwiami) łaskami słynącymi bądź cudownymi (w zależności od nasilenia kultu). Wiąże się to z licznymi prośbami wiernych, wzrastającym ruchem pielgrzymkowym do sanktuariów gdzie czczone są wizerunki, lub koronacjami tychże.

Niektóre Kościoły katolickie odrzucają "cudowne wizerunki" i wiarę w cuda z nimi związane, zachowują jednak ogromny szacunek jaki im się należy. Większość Kościołów starokatolickich, anglokatolickich i liberalnokatolickich odrzuca kult obrazów, jako sprzeczny z Dekalogiem.

a ze Słownika zagadnień omawianych w "Katechizmie Kościoła Katolickiego":

Kult obrazów

KKK 2129 Nakaz Boży zabraniał człowiekowi wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. Księga Powtórzonego Prawa wyjaśnia: "Skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie – abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej))." (Pwt 4,15-16). Izraelowi objawił się absolutnie transcendentny Bóg. "On jest wszystkim!", lecz jednocześnie "jest On)). większy niż wszystkie Jego dzieła" (Syr 43, 27-28). "Stworzył je bowiem Twórca piękności" (Mdr 13, 3).

KKK 2130 Jednak już w Starym Testamencie Bóg polecił lub pozwolił wykonywać znaki, które w sposób symboliczny miały prowadzić do zbawienia przez Słowo Wcielone, jak wąż miedziany (Por. Lb 21, 4-9; Mdr 16, 5-14; J 3,14-15). arka Przymierza i cherubiny (Por. Wj 25, 10-22;1 Krl 6, 23-28; 7, 23-26).

KKK 2131 Opierając się na misterium Słowa Wcielonego, siódmy sobór powszechny w Nicei (787 r.) uzasadnił – w kontrowersji z obrazoburcami – kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży, przyjmując ciało, zapoczątkował nową "ekonomię" obrazów.

KKK 2132 Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie "cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru" (Św. Bazyli, Liber de Spiritu Sancto, 18, 45: PG 32,149 C) i "kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia" (Sobór Nicejski II: DS 601; por. Sobór Trydencki: DS 1821-1825; Sobór Watykański II: konst. Sacrosanctum Concilium, 126; konst. Lumen gentium, 67). Cześć oddawana świętym obrazom jest "pełną szacunku czcią", nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu.

Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na nie same jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas ku Bogu, który stał się człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają (Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 81, 3, ad 3).


Moje pytania są aktualne
wiem, że nadal się koronuje obrazy, ale czy nadal nowe obrazy są uznawane , za " za łaskami słynący "( imago gratiosa ). " cudowny " ( imago miraculosa )
I z tego co ustaliłem to błędnie nazywa się obrazy/figury "święte" - powinno się mówić "cudowne"

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Andrzej
 październik 18 2009 16:15   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Dezerterze, masz pewnie rację co do nazewnictwa
Co do twojego pytania, to musisz chyba więcej pogrzebac w necie.

w moim osobistym odczuciu nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadal coraz to nowe obrazy były uznawane , za " za łaskami słynący "( imago gratiosa ). " cudowny " ( imago miraculosa )

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,06 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana