Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 spożywanie krwi
 |  Wersja do druku
Tadeusz Adam Michał
 grudzień 13 2009 15:14  (Czytany 6086 razy)  
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/03/08
Postów:: 13

Są w biblii fragmenty, które wyglądają mi na sprzeczność. Chodzi mi o wersety mówiące o spożywaniu krwi. Oto, co jest napisane w związku z przymierzem Boga z Noem:
Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.
A oto, co jest w ewangelii Jana:
Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.
Czyż to nie jest sprzeczność?! Temat ten żywo mnie interesuje, bo byłem dziś na mszy w pewnej kaplicy, gdzie ksiądz (Jan) zwykle daje komunię pod dwiema postaciami.

===

Niech będzie Bóg błogosławiony!
 
 Profil   Email 
 Cytat 
Łukasz
 grudzień 13 2009 20:51   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 08/15/08
Postów:: 439

Musisz wziąć pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z Ciałem i Krwią Boga. Dosadniej chodzi o sakramenty jakimi obdarzył Kościół, Pan Jezus. Poprzez swoją męczeńską śmierć ofiarował całego Siebie dla ludzkości (Ciało i Krew). Dzięki temu jesteśmy zbawieni i korzystając z tych łask dane jest nam zmieniać się na Jego obraz i podobieństwo. Ażeby dostać się tam gdzie mieszka Bóg, trzeba przyoblec się w Jego Ciało, a co za tym idzie, również Krew. Nie zapominaj też że Pan Jezus non stop pompuje Swoją Krew w Kościele. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Kościół to Jego Mistyczne Ciało.

Zdrowia!

===

Niech radują się rodziny, a ich miłość promienieje, jak chleba okruszyny nieśmy wiare i nadzieje...Nam pisane Krzyża bronic, teraz, dzisiaj, jutro, zawsze!
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Daniel
 grudzień 13 2009 21:04   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/10/04
Postów:: 271

Księga Rodzaju 9,4
Biblia Tysiąclecia

Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia.

Biblia Warszawsko-Praska
Pamiętajcie jednak, że nie wolno wam spożywać mięsa razem z krwią, która je ożywia.

Biblia Warszawska
Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

Biblia Paulistów
Nie będziesz jedynie jeść mięsa, w którym jest krew.


Różne biblie i różne tłumaczenia. Jest jeszcze wzmianka o krwi w
Księdze Kapłańskiej 17,11-14.

Krew jest tutaj symbolem życia, duszą, która ożywia. Mięso musi być więc pozbawione krwi i takie tylko można jeść.

Natomiast Jezus podczas posiłku paschalnego wznosi kielich z winem i przyrównuje go do krwi jego, która wylana będzie za ludzi. To picie wina, nie krwi, ma przypominać o Chrystusie w Eucharystii. Wino jest tu symbolem krwi Chrystusa. Jest symbolem życia wiecznego, które nie można osiągnąć jak tylko poprzez przyjęcie Chrystusa.

Nie ma tu żadnej sprzeczności i nie spożywamy żadnej krwi w rozumieniu dosłownym.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Andrzej
 grudzień 14 2009 11:52   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: Daniel

Księga Rodzaju 9,4
Nie ma tu żadnej sprzeczności i nie spożywamy żadnej krwi w rozumieniu dosłownym.Duży Katechizm Marcina Lutra: "Jest to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa Pana w chlebie i winie i pod postacią chleba i wina przez Słowo Chrystusa nam chrześcijanom ku spożywaniu i piciu ustanowiona

KKK 1105 Epikleza ("wzywanie-na") jest modlitwą wstawienniczą, w której kapłan prosi Ojca o posłanie Ducha Uświęciciela, by składane ofiary stały się Ciałem i Krwią Chrystusa

KKK 1376 Sobór Trydencki streszcza wiarę katolicką, nauczając: "Ponieważ Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie Jego ciałem, przeto zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które święty Sobór wyraża dzisiaj na nowo, że przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję Ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego Krwi.

Wątek na tym portalu: Tutaj

To o czym piszesz to zwingliańskie, symboliczne pojmowanie Komunii Świętej: chleb i wino oznaczają tylko Ciało i Krew Chrystusa, są ich symbolem. Chleb i wino są znakami, symbolami rzeczywistości duchowej, którą jest Jezus Chrystusa ukrzyżowany na Golgocie. Tę naukę wyznaje większość Kościołów ewangelikalnych powstałych przez tzw. „drugą reformację”. Niektóre Kościoły interpretują ją zupełnie symbolicznie, inne natomiast wyznają, że przyjmują w Wieczerzy Pańskiej samego Chrystusa w postaci widzialnych znaków.

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Dezerter
 grudzień 14 2009 15:27   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by: schizofrenik

Są w biblii fragmenty, które wyglądają mi na sprzeczność. Chodzi mi o wersety mówiące o spożywaniu krwi. Oto, co jest napisane w związku z przymierzem Boga z Noem:
Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.
A oto, co jest w ewangelii Jana:
Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.
Czyż to nie jest sprzeczność?! Temat ten żywo mnie interesuje, bo byłem dziś na mszy w pewnej kaplicy, gdzie ksiądz (Jan) zwykle daje komunię pod dwiema postaciami.


Krew = życie
pochodzi od Boga i Bogu jest przynależne,
dlatego mamy "spożywać" Krew Jego , która daje życie wieczne
i nie możemy
spożywać krwi zwierząt "bo w niej jest życie" a to życie należy/pochodzi i powraca do Boga
szerzej zobacz w wątku od mojego postu z
luty 12 2009 15:41
http://www.kosciol.pl/forum/viewtopic.php?forum=10&showtopic=169042&show=30&page=5

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,16 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana