Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 *** Ciało i Krew ***
 |  Wersja do druku
Yasmin
 czerwiec 30 2010 21:29   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391

Quote by: eviva

Yasmin

Ciało Jezusa zostało poczęte z Ducha. A nasze nie. Jezus mógł robić wszystko jak Bóg, a my nie.

Trzeba odróżnić Chrystusa jako Syna Bożego i Ducha,od Jezusa jako Syna Człowieczego,pozbawionego świadomości fizycznego ciała ,w które się wcielił Chrystus na czas swojego ziemskiego żywota.Chrystus jest niezmienny.Był w Jezusie,ale nie był Jezusem lub Jezusem Chrystusem.Fizyczne ciało Jezusa nie zostało poczęte z Ducha,bo jest to niemożliwe.


Ja nie komplikuję tego co jest proste. Rozumiem tak, jak napisano w Piśmie świętym.
Jak twierdzą chrześcijanie - natchnionym przez Ducha Świętego. A WIĘC DOKŁADNIE TAK: Druga Osoba Trójcy - Syn Boży - Bóg(istniejący wiecznie) - stał się Człowiekiem i zamieszkał z ludźmi - Pozostając Bogiem w jedności z Ojcem.


"Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne" Z Listu do Galatów.

To jest błędne tłumaczenie.Aby grzeszyć,trzeba mieć tego świadomość.Fizyczne ciało nie ma żadnej świadomości,więc nie może grzeszyć.

Jak mnie uczono i jak wynika z badań naukowych, świadomość powstaje w mózgu, a mózg jest elementem ciała.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Yasmin
 lipiec 01 2010 05:12   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391

Quote by: medieval_man

długo jeszcze będziecie tak grzecznie sie przepychali i ustepowali sobie, kto ma założyć nowy wątek?


Jak widać nie było długo grzecznie i ustępliwie. Ktoś wątek założył i można sobie przeczytać co tam napisał. Ponieważ jednak wykorzystano w nim mój cytat, w sposób ode mnie niezależny i padły pod moim adresem niezasadne zarzuty łamania regulaminu, czuję się już zwolniona od pisania tam odpowiedzi. Nie tak miało być.

Pozwolę więc sobie napisać sama nowy wątek i zapraszam serdecznie do rozmowy.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Rafi F
 lipiec 01 2010 12:51   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Quote by: Yasmin

Quote by: medieval_man

długo jeszcze będziecie tak grzecznie sie przepychali i ustepowali sobie, kto ma założyć nowy wątek?


Jak widać nie było długo grzecznie i ustępliwie. Ktoś wątek założył i można sobie przeczytać co tam napisał. Ponieważ jednak wykorzystano w nim mój cytat, w sposób ode mnie niezależny i padły pod moim adresem niezasadne zarzuty łamania regulaminu, czuję się już zwolniona od pisania tam odpowiedzi. Nie tak miało być.

Pozwolę więc sobie napisać sama nowy wątek i zapraszam serdecznie do rozmowy.Nic podobnego, nikt ci nie zarzucał łamania regulaminu! Troszkę się ośmieszasz, bo każdy może przeczytać wypowiedź BLyy, a sam BLyy znany jest z tego, że potrafi z duża kulturą przedstawiane poglady bronić. Prosił ciebie o argumenty (szczególnie z Pisma).

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Yasmin
 lipiec 01 2010 17:30   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/30/09
Postów:: 391

Nic podobnego, nikt ci nie zarzucał łamania regulaminu! Troszkę się ośmieszasz, bo każdy może przeczytać wypowiedź BLyy, a sam BLyy znany jest z tego, że potrafi z duża kulturą przedstawiane poglady bronić. Prosił ciebie o argumenty (szczególnie z Pisma)

To może i łamania zasad dyskusji też nikt mi nie zarzucał? To mają być Twoje merytoryczne argumenty; "Troszkę się ośmieszasz"? Oparłam się na znanych fragmentach Pisma, podałam cytat, i jaką dostałam odpowiedź? Merytoryczną, cytaty z Pisma podawał?

Lepiej by było jakbyś używała raz, konkretów czyli pismem. Dwa, wiele tego co głosisz nie zostało jeszcze poruszonym, co będzie poruszonym w przyszłości, więc ustosunkuj się póki co do tego co padło i przedstaw cytaty przeciw. Ewentualnie rzuć nową niewiadomą jak teraz, tylko że jedną i cytatem by przeciwna strona możliwość normalnego odpisania a nie w tym temacie tworzenia artykułów które są sprzeczne z regulaminem kosciol.pl.

Co do słów ja i Ojciec jesteśmy jedno, trzeba zrozumieć kontekst a nie na suchą blachę brać sam cytat i sam cytat oceniać. Zresztą w ogóle nie rzucasz argumentu przeciw, samemu wskazując na kontekst na tle całego rozdziału(czy to problem by było przeczytać cały rozdział i według cytatów po kolei wskazywać na kontekst? Jeśli na podstawie całego rozdziału wykażesz, że twoja interpretacja również jest spójna to ok, przyjmę taką interpretacje lecz jej nie zaakceptuje, bo to tylko udowodni, że można Biblię różnie interpretować co może coś przez to zrozumiesz i nie będziesz z góry uważać tych co odrzucają Trójce za tych co nie znają Biblii).

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Bartosz
 lipiec 01 2010 19:41   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 07/14/07
Postów:: 699

To może i łamania zasad dyskusji też nikt mi nie zarzucał? To mają być Twoje merytoryczne argumenty; "Troszkę się ośmieszasz"? Oparłam się na znanych fragmentach Pisma, podałam cytat, i jaką dostałam odpowiedź? Merytoryczną, cytaty z Pisma podawał?

To na drugi raz zastanów się zanim rzucisz oskarżenie o łamanie regulaminu, bo nikt cię o takie łamanie regulaminu nie oskarżał.

Oparłam się na znanych fragmentach Pisma, podałam cytat, i jaką dostałam odpowiedź? Merytoryczną, cytaty z Pisma podawał?
Lepiej by było jakbyś używała raz, konkretów czyli pismem. Dwa, wiele tego co głosisz nie zostało jeszcze poruszonym, co będzie poruszonym w przyszłości, więc ustosunkuj się póki co do tego co padło i przedstaw cytaty przeciw. Ewentualnie rzuć nową niewiadomą jak teraz, tylko że jedną i cytatem by przeciwna strona możliwość normalnego odpisania a nie w tym temacie tworzenia artykułów które są sprzeczne z regulaminem kosciol.pl.

Co do słów ja i Ojciec jesteśmy jedno, trzeba zrozumieć kontekst a nie na suchą blachę brać sam cytat i sam cytat oceniać. Zresztą w ogóle nie rzucasz argumentu przeciw, samemu wskazując na kontekst na tle całego rozdziału(czy to problem by było przeczytać cały rozdział i według cytatów po kolei wskazywać na kontekst? Jeśli na podstawie całego rozdziału wykażesz, że twoja interpretacja również jest spójna to ok, przyjmę taką interpretacje lecz jej nie zaakceptuje, bo to tylko udowodni, że można Biblię różnie interpretować co może coś przez to zrozumiesz i nie będziesz z góry uważać tych co odrzucają Trójce za tych co nie znają Biblii).


I dostałaś normalną odpowiedź z cytatami, obrazując cytat na podstawie całego rozdziału. Ty natomiast rzuciłaś samymi hasłami nie ustosunkowując się do wypowiedzi z czerwiec 29 2010 21:01 oraz czerwiec 29 2010 20:56 w temacie Cuda Jezusa i Apostołów - sprawca.

Żaden człowiek nie równa się z Jezusem. To proste, jest jeden Mistrz, jeden Nauczyciel, jeden Pan. Tak jak i podobieństwo żadnego człowieka do Stwórcy, nie jest równoważne jedności Ojca i Syna. Co myśli i działa Ojciec, to samo i Syn. Który człowiek może to powiedzieć o sobie?

Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy

I niech stracę ale zacytuje cały fragment na który niby się powołujesz:
35 Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? 36 O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. 37 To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. 38 Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie zechciał; każdemu z nasion właściwe. 39 Nie wszystkie ciała są takie same: inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb 40 Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne - ziemskich. 41 Inny jest blask słońca, a inny - księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. 42 Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; 43 sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; 44 zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie. 45 Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. 46 Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. 47 Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. 48 Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. 49 A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego. 50 Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. 51 Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. 52 W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. 53 Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. 1 Kor 15
- Pierwszy był Adam, ale on wybrał inną drogę, zostając wypędzonym z raju, przez to później grzeszył. Przyszedł Jezus, posłaniec Boga, który nie zgrzeszył, przyszedł dać nam wiedzę o zbawieniu, którą Bóg Mu objawił a której wcześniej nie znał, nikt nie znał, dlatego jest nazywany Ożywiającym w tym fragmencie, bowiem przynosi nam wiedze jak dostać się do raju znowu. Więc cytat ten na który się powołujesz nic nie wyjaśnia na temat bóstwa. Bo antrytynitarze sami uznają Jezusa za najdoskonalszego z ludzi który został wybrańcem Bożym - pierworodnym z pośród umarłych, bowiem On pierwszy zmartwychwstał i został wyniesiony na prawicę tronu Dawida, ku chwale Boga Ojca.

===

'tylko gnostyk jest naprawdę pobożny', 'prawdziwym chrześcijaninem jest gnostyk' Klemens Aleksandryjski, Stromateis
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Rafi F
 lipiec 01 2010 20:27   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Ten offtop zamykam, do jego kontynuacji zapraszam do wątku Cuda Jezusa i Apostoła - sprawca

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Rafi F
 lipiec 01 2010 20:45   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

Posty Yasmin jako kontynuacja offtopu zostały usunięte. Proszę przenieść tą dyskusje do tematu Cuda Jezusa i Apostołów - sprawca.

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Rafi F
 lipiec 01 2010 22:31   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 06/11/05
Postów:: 3072

[Post Yasmin jako kontynuacja offtopu został usunięty. Proszę przenieść tą dyskusje do tematu Cuda Jezusa i Apostołów - sprawca.

===

czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie ...przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi
 
 Profil   Email   Strona www 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,60 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana