Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek
 SPRZECZNOŚCI W NOWYM TESTAMENCIE ZWIĄZANE Z SYNEM BOŻYM JA JESTEM,CHRYSTUSEM I SYNEM CZŁOWIECZYM,JE
 |  Wersja do druku
eviva
 styczeń 18 2011 09:21  (Czytany 4344 razy)  
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

SPRZECZNOŚCI W NOWYM TESTAMENCIE ZWIĄZANE Z SYNEM BOŻYM JA JESTEM,CHRYSTUSEM I SYNEM CZŁOWIECZYM,JEZUSEM

Kogo urodziła Maria,syna człowieczego,Jezusa,czy Syna Bożego,Chrystusa?

Mat.1... (18) A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. (19) A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. (20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. (21) A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. (22) A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: (23) Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. (24) A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. (25) Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.

Jezus jako syn człowieczy miał pochodzić z rodu Dawida

Dz.2.30.Będąc jednak prorokiem i wiedząc,że mu BÓG zaręczył przysięgą,że jego (Dawida) cielesny potomek zasiądzie na tronie Jego.
Ps.132.11.Złożył Pan Dawidowi niezłomną przysięgę.Której nie cofnie:Jednego z potomków twoich,Osadzę na tronie twoim.
Ps.132.17.Sprawię,że tam wyrośnie Dawidowi potomek,Zgotuję pochodnię pomazańcowi Mojemu.

Maria urodziła ciało fizyczne,Jezusa,a jego ojcem był Józef pochodzący z rodu Dawida.Jezus miał po 50% genów żeńskich Marii i męskich Józefa.Duch Święty nie był ojcem Jezusa.
Maria nie mogła być brzemienna z Ducha Świętego,bo "Co narodziło się z ciała,ciałem jest,a co narodziło się z Ducha,duchem jest "(Jan 3,6),a Bóg jest ojcem duchów,a nie ciał fizycznych (Hebr.12,9).

W NT jest świadome pomieszanie określeń związanych z Synem Bożym Ja Jestem,Chrystusem i synem człowieczym, Jezusem.Ja Jestem,które odnosi się do Chrystusa,powinno być pisane z dużej litery,tak jak jest to w niektórych tłumaczeniach NT.

Preegzystencja Syna Bożego jako Ja Jestem

Kol.1.15.On jest obrazem Boga niewidzialnego,Pierworodnym wszelkiego stworzenia.
Jan 8.58.Odpowiedział im Jezus:Zaprawdę,zaprawdę powiadam wam,pierwej niż Abraham był,Ja już istniałem jako Ja Jestem.
1.15...Ten,który za mną idzie (Chrystus),był przede mną,bo (jako Ja Jestem) pierwej był niż ja.
Ap.22,13.Ja Jestem alfa i omega,pierwszy i ostatni,początek i koniec.
1.14.A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,i ujrzeliśmy chwałę Jego,chwałę,jaką ma Pierworodny Syn od Ojca,pełne łaski i prawdy.
8.23.I rzekł do nich:Wy jesteście z niskości,Ja zaś z wysokości;wy jesteście z tego świata,a Ja nie jestem z tego świata.
12.49.Bo Ja nie z siebie samego mówiłem,ale Ojciec,który Mnie posłał,On mi rozkazał ,co mam powiedzieć i co mam mówić.
12.50...Przeto,co Ja wam mówię,mówię tak,jak mi powiedział Ojciec.
17.5.A teraz Ty Mnie uwielbij,Ojcze,u siebie samego tą chwałą,którą miałem u Ciebie,zanim świat powstał.
3.36.Kto wierzy w SYNA (BOŻEGO) ma żywot wieczny,kto zaś nie słucha SYNA,nie ujrzy żywota,lecz gniew Boży ciąży na nim.
6.51.Ja Jestem chlebem żywym ,który z NIEBA zstąpił...
8.28...lecz tak mówię,jak Mnie mój Ojciec nauczył.

Chrystus przebywając na Ziemi wiedział,że jako Ja Jestem jest Synem Bożym i apostołowie też w to wierzyli.Swojego ojca nazywał Bogiem Ojcem lub Ojcem.Nigdy nie użył określenia,że Jego ojcem jest Duch Święty.Chrystus Jezusa uważał za syna człowieczego.

Chrystus jest Synem Bożym

Mat.16.17.A odpowiadając Szymon Piotr,rzekł:Tyś jest Chrystus Syn Boga żywego.
Mar.29.I zapytał ich:A wy za kogo mnie uważacie? wtedy Piotr,odpowiadając rzekł Mu:Tyś jest Chrystus.
Jan.6.69.A myśmy uwierzyli i poznali,że Ty jesteś Chrystusem,Synem Boga żywego.
Jan.11.27.Rzecze Mu (Marta):Tak,Panie!Ja uwierzyłam,że Ty jesteś Chrystus Syn Boży,który miał przyjść na świat.
Łuk.4.41.Wychodziły z wielu demony,które krzyczały i mówiły:Tyś jest Chrystusem Synem Bożym.

Jezus jest Synem Bożym

1Tes.1.10.i oczekiwać Syna jego z niebios,którego wzbudził z martwych,Jezusa,który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym.
Fil.210.Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi,i pod ziemią.
Hebr.4.14.Mając więc wielkiego arcykapłana,który przeszedł przez niebiosa,Jezusa,Syna Bożego...
1 Jana 4.15.Kto tedy wyzna,że Jezus jest Synem Bożym,w tym mieszka Bóg,a on w Bogu.
1Jana 5.5.A któż może zwyciężyć świat,jeżeli nie Ten,który wierzy,że Jezus jest Synem Bożym?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym

Jan.20.31...Abyście wierzyli,że Jezus jest Chrystusem,Synem Boga...
1 Jana 3.23....abyśmy wierzyli w imię Syna Jego,Jezusa Chrystusa...
5.20.My jesteśmy w tym,który jest prawdziwym,w Synu Jego,Jezusie Chrystusie...

Jezus jest Chrystusem

1 Jana 2.22.Któż jest kłamcą,jeżeli nie ten,który przeczy,że Jezus jest Chrystusem?...
1 Jana 5.1.Każdy kto wierzy,że Jezus jest Chrystusem,z Boga się narodził.

Wnioski:

Synem Bożym jest Ja Jestem Chrystus,który jako duch przybył z Nieba dla naszego zbawienia,wypełniając misję Nowego Przymierza.Wcielił się w fizyczne ciało,którym był Jezus i w nim przebywał do fizycznej śmierci Jezusa.Jezus umarł i nie zmartwychwstał,a Chrystus jako duch opuścił martwe ciało fizyczne i połączył się z własnym ciałem duchowym.Z tym,które miał przychodząc z Nieba na Ziemię.Ponieważ Syn Boży Chrystus jako Ja Jestem jest niezmienny,nie stał się jakimś innym Jezusem lub Jezusem Chrystusem.Pisanie o Chrystusie jako Jezusie lub Jezusie Chrystusie jest nieprawdą.Zgodnie z KKK świadomością jest dusza(duch),a nie ciało fizyczne.Świadomością był Chrystus jako duch,a Jezus jako ciało fizyczne pozbawione świadomości,był jedynie jednorazowym namiotem (2 Kor.5,1) dla przebywającego w nim Syna Bożego.Jeśli są sprzeczności w Biblii,więc nie pochodzą one od Boga,ale komuś na tym zależało,aby mieć uzasadnienie dla wprowadzonych własnych dogmatów wiary.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
xxx
 styczeń 18 2011 17:36   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/06/07
Postów:: 624

podaj źródło

czy sama to napisałaś?

===

Czy jestem pyszny? Pysznię się paradą pychy, którą urządza we mnie geniusz.
 
 Profil   Email 
Dezerter
 styczeń 19 2011 22:13   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by: eviva

[color=blue]Wnioski:

Synem Bożym jest Ja Jestem Chrystus,który jako duch przybył z Nieba dla naszego zbawienia,wypełniając misję Nowego Przymierza.Wcielił się w fizyczne ciało,którym był Jezus i w nim przebywał do fizycznej śmierci Jezusa.Jezus umarł i nie zmartwychwstał,a Chrystus jako duch opuścił martwe ciało fizyczne i połączył się z własnym ciałem duchowym.Z tym,które miał przychodząc z Nieba na Ziemię.Ponieważ Syn Boży Chrystus jako Ja Jestem jest niezmienny,nie stał się jakimś innym Jezusem lub Jezusem Chrystusem.Pisanie o Chrystusie jako Jezusie lub Jezusie Chrystusie jest nieprawdą


Wcielił się w fizyczne ciało,którym był Jezus

- i zjednoczył zapomniałaś dodać z ciałem i duszą - bo chyba nie chcesz powiedzieć , że Jezus (człowiek ) nie miał duszy ?
Jezus umarł i nie zmartwychwstał

- to czemu grób był pusty?, czemu pierwsi chrześcijanie - podobnie jak żydzi - wierzyli w zmartwychwstanie ciał!?
i połączył się z własnym ciałem duchowym.Z tym,które miał przychodząc z Nieba na Ziemię.

- skoro był z nim rozłączony to co się z nim działo gdy przebywał na ziemi?!? - "zwłoki ciała duchowego" (wybaczcie za określenie Wink ) "leżały w niebie " Eek!
Pisanie o Chrystusie jako Jezusie lub Jezusie Chrystusie jest nieprawdą

- to czemu cytujesz ten "kłamliwy" NT:
"Mat.1... (18) A z narodzeniem Jezusa Chrystusa
Jan.20.31...Abyście wierzyli,że Jezus jest Chrystusem,Synem Boga...
1 Jana 3.23....abyśmy wierzyli w imię Syna Jego,Jezusa Chrystusa...
5.20.My jesteśmy w tym,który jest prawdziwym,w Synu Jego,Jezusie Chrystusie...
1 Jana 2.22.Któż jest kłamcą,jeżeli nie ten,który przeczy,że Jezus jest Chrystusem?...
1 Jana 5.1.Każdy kto wierzy,że Jezus jest Chrystusem,z Boga się narodził."

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
eviva
 marzec 23 2011 14:01   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

Dezerter

Wcielił się w fizyczne ciało,którym był Jezus
- i zjednoczył zapomniałaś dodać z ciałem i duszą - bo chyba nie chcesz powiedzieć , że Jezus (człowiek ) nie miał duszy ?

Człowiek jest jedynie fizycznym ciałem.W człowieku Jezusie przebywał jako dusza Syn Boży Jestem.

Jezus umarł i nie zmartwychwstał
- to czemu grób był pusty?, czemu pierwsi chrześcijanie - podobnie jak Żydzi - wierzyli w zmartwychwstanie ciał!?

Grób był pusty ponieważ Jestem uczynił niewidocznym martwe ciało fizyczne,które przeistaczało się w energię do czasu powrotu Jestem do Nieba.Pierwsi chrześcijanie podobnie jak i Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie duszy,a ciała fizycznego.Pisze o tym dokładnie w V Ewangelii.
i połączył się z własnym ciałem duchowym.Z tym,które miał przychodząc z Nieba na Ziemię.
- skoro był z nim rozłączony to co się z nim działo gdy przebywał na ziemi?!? - "zwłoki ciała duchowego" (wybaczcie za określenie Wink ) "leżały w niebie " Eek!

Kiedy nasza dusza przychodzi na Ziemię,w fizycznym ciele zamieszkuje jej mała część,a reszta pozostaje w duchowych obszarach na jakimś tam poziomie.Mam to potwierdzone z kilku źródeł;z objawienia Marii,od B.Mooena,s.Gabrieli,itd.
Pisanie o Chrystusie jako Jezusie lub Jezusie Chrystusie jest nieprawdą.

- to czemu cytujesz ten "kłamliwy" NT:
"Mat.1... (18) A z narodzeniem Jezusa Chrystusa
Jan.20.31...Abyście wierzyli,że Jezus jest Chrystusem,Synem Boga...
1 Jana 3.23....abyśmy wierzyli w imię Syna Jego,Jezusa Chrystusa...
5.20.My jesteśmy w tym,który jest prawdziwym,w Synu Jego,Jezusie Chrystusie...
1 Jana 2.22.Któż jest kłamcą,jeżeli nie ten,który przeczy,że Jezus jest Chrystusem?...
1 Jana 5.1.Każdy kto wierzy,że Jezus jest Chrystusem,z Boga się narodził."
[/p]

Chcę wyjaśnić z Waszą pomocą,kto i dlaczego zmienił NT z prawdziwego na kłamliwy? W tym prawdziwym pisało prawdziwe imię Syna Bożego Jestem jako Chrystusa,a nie było nieprawdziwego imienia Jezus jako rzekomego Chrystusa.

"Mat.1... (18) A z narodzeniem Jestem Chrystusa
Jan.20.31...Abyście wierzyli,że Jestem jest Chrystusem,Synem Boga...
1 Jana 3.23....abyśmy wierzyli w imię Syna Jego,Jestem Chrystusa...
5.20.My jesteśmy w tym,który jest prawdziwym,w Synu Jego,Jestem Chrystusie...
1 Jana 2.22.Któż jest kłamcą,jeżeli nie ten,który przeczy,że Jestem jest Chrystusem?...
1 Jana 5.1.Każdy kto wierzy,że Jestem jest Chrystusem,z Boga się narodził."

Imię Syna Bożego jest Jestem,a nie Jezus

Jan.6,69.A myśmy uwierzyli i poznali,że Ty (jako Jestem,) jesteś Chrystusem,Synem Boga żywego.

Syn Boży Jestem jako Chrystus przebywał z Żydami na Ziemi spełniając misję Starego Przymierza

1 Kor.10,4.I wszyscy ten sam napój duchowy pili,pili bowiem z duchowej Skały,która im towarzyszyła,a Skałą tą był (Syn Boży. Jestem) Chrystus.

Syn Boży już w ST mówił o swoim imieniu Jestem, że jest ono wieczne.

Wj.3,15...Jestem,..to jest Moje imię na wieki i tak Mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia.
Izj.44,6 i 48,12...Ja Jestem pierwszy i Ja Jestem ostatni...

Podobnie pisze w NT:

Obj.1,8.Ja Jestem alfa i omega (początek i koniec),mówi Pan,Bóg.Ten,który jest i który był,i który ma przyjść.
Obj.22,13.Ja Jestem alfa i omega,pierwszy i ostatni,początek i koniec.----> Hebr.13,8
Hebr.13,8.Jezus Chrystus,wczoraj i dziś,ten sam i na wieki.

Z Hebr.13,8 widać,że świadomie zamieniono w nim Jestem na Jezus.Zgodnie z prawdą powinno być:

Hebr.13,8.Jestem Chrystus,wczoraj i dziś,ten sam i na wieki.

O istnieniu Syna Bożego Jestem przed przybyciem na Ziemię i zamieszkaniu jako duch w fizycznym ciele Jezusa pisze dużo w ew.Jana,np::

Jan 8,58 ...zanim Abraham był, Ja istniałem (przed nim w Niebie) jako Jestem.

Dla wykonania misji Nowego Przymierza Ducha,ten sam Syn Boży Jestem jako Chrystus,który był na Ziemi w Starym Przymierzu,przybył ponownie na Ziemię i zamieszkał w Jezusie,fizycznym ciele,ziemskim namiocie (2 Kor.5,1-10).
----------------
Pius

Tekst jest mojego autorstwa jako wynik poszukiwania prawdziwego imienia Jestem Syna Bożego,Chrystusa.Imienia Jestem używał On jako Chrystus zarówno w ST jak i NT.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
Dezerter
 marzec 23 2011 21:33   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by: eviva

Dezerter

Wcielił się w fizyczne ciało,którym był Jezus
- i zjednoczył zapomniałaś dodać z ciałem i duszą - bo chyba nie chcesz powiedzieć , że Jezus (człowiek ) nie miał duszy ?

Człowiek jest jedynie fizycznym ciałem.W człowieku Jezusie przebywał jako dusza Syn Boży Jestem.


To chyba Ty jesteś tylko zbiorem atomów, ja wypraszam sobie ExclaimationWink - ja jestem jednościom psycho-fizyczno-duchową

Eviwa pisze
Jezus umarł i nie zmartwychwstał

Dez
- to czemu grób był pusty?, czemu pierwsi chrześcijanie - podobnie jak Żydzi - wierzyli w zmartwychwstanie ciał!?

E
Grób był pusty ponieważ Jestem uczynił niewidocznym martwe ciało fizyczne,które przeistaczało się w energię do czasu powrotu Jestem do Nieba.Pierwsi chrześcijanie podobnie jak i Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie duszy,a ciała fizycznego.Pisze o tym dokładnie w V Ewangelii.

- acha Idea w piątej, ale zapomniałaś, że w szóstej Ewangelii piszą wyraźnie, że Jezusa w grobie nie było, bo poszedł do Indii, a w 7 , że .... Confused
Kiedy nasza dusza przychodzi na Ziemię,w fizycznym ciele zamieszkuje jej mała część,a reszta pozostaje w duchowych obszarach na jakimś tam poziomie.Mam to potwierdzone z kilku źródeł;z objawienia Marii,od B.Mooena,s.Gabrieli,itd.

Maria Tobie tę rewelację o Chrystusie objawiła? Eek!
Mooen o Chrystusie nie pisał a siostry nie znam więc nie skomentuje
Teoria o dzieleniu duszy, o gronach itp. jest mi znana, ale jest dla mnie nie do przyjęcia, bo absurdalna, schizofreniczna i całkowicie nie znajdująca potwierdzenia w żadnej starożytnej koncepcji religijnej, o chrześcijaństwie, czy judaizmie nie wspominając.

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
eviva
 marzec 24 2011 02:33   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1139

Dezerter

Maria Tobie tę rewelację o Chrystusie objawiła? Eek!

Przesłanie przekazane przez Maryję, Matkę Jezusa swej wysłanniczce Annie Kirkwood -fragmenty

TWÓJ DUCH

Każdy jest czymś więcej, niż uwidacznia się to w życiu doczesnym. Przechodzisz kolejne wcielenia, ale jest duch, który istnieje i pozostaje w świecie ducha. Jesteś bytem duchowym, który rozwija się, mając na celu zdobycie doskonałości. Doskonałość wymaga wiele nau­ki i praktyki. Przeżywasz wiele istnień — za każdym razem jedno, czasami dwa lub więcej. Twój duch jest większy, niż się spodziewasz. Głęboko w tobie istnieje połączenie z twoim prawdziwym „ja", którym jest duch.

Duchowe „ja" określane bywa różnymi nazwami: wyższe ja, nadświadomość. W wielu religiach nazywa się je duszą.

Dusza to naczynie, w którym zawarty jest duch. Duch jest samą istotą, samym Bogiem w tobie. Kryje się we wnętrzu duszy. Ciało fizyczne zawiera duszę będącą twoim duchowym ciałem, a ta z kolei mieści duchowe ;,ja". To poprzez duszę wchodzisz do ciał fizycznych.

Pewna część ducha pozostaje w świecie duchowym na­wet podczas życia na Ziemi. Ten duchowy byt zwany jest sumieniem. Jest głosem w twoim wnętrzu, który mówi ci, kiedy robisz coś „złego". Podkreślam słowo „zły", ponieważ zło określane jest przez duchowe „ja".

Duchowe „ja", pozostające w świecie ducha, prowa­dzi zapis wszystkich twoich decyzji i wszystkich doświadczeń, jakie zbierasz na Ziemi. Zwie się to również księgą życia. Nie prowadzi jej Bóg. Każde „ja" ducho­we prowadzi zapis wszystkich swoich wcieleń, decyzji, nauk i talentów. Duchowe „ja" decyduje o naukach i celach życiowych przed każdym nowym wcieleniem, osądza ciebie na koniec każdego życia i ocenia postęp oraz stopień realizacji celów życiowych, a także to, jakie nauki odebrałeś, jakie talenty udoskonaliłeś. Decyduje również o tym, co wymagać będzie uszlachetnienia. LINK
---------------
S.Gabriela.Prorok nr 12

Każda boska istota, istota duchowa, która schodzi na ziemię do wcielenia z wiecznego bytu pozostawia część swojego potężnego potencjału światła w wiecznym bycie, co jest boską drogą, boskim magnesem dla duszy, żeby z powrotem wróciła do wiecznego bytu, do domu rodzinnego. Na drodze na ziemię do wcielenia dusza przyjmuje część grzechu upadku, który powstał przez upadek. Ta część, którą bierze na siebie każda dusza jest nazywana "grzechem pierworodnym".

Bóg nie robi wyjątku przy żadnej istocie duchowej ani przy żadnej duszy, która schodzi do inkarnacji i nie zrobił go także dla Maryi. Syn Boży także pozostawił część swojego świętego światła w odwiecznym bycie,, kiedy udał się na Ziemię,...
--------------
Jest potwierdzenie istnienia reinkarnacji i pozostawiania części naszego ducha w świecie duchowym.W Jezusie jako ziemskim namiocie (2 Kor.5,1-10) zamieszkała część ducha Syna Bożego Jestem jako Chrystus.Ten sam Syn Boży jako Chrystus mieszka w każdym z nas przez część swojego Ducha Świętego,a Bóg Ojciec-Matka jest w nas obecny przez część swojego Ducha Bożego.

===

W każdym człowieku jest DUCH BOŻY-OJCIEC i DUCH CHRYSTUSOWY-SYN.Kto ma SYNA,ma żywot wieczny.
 
 Profil   Email 
LuTom
 marzec 24 2011 14:34   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/22/06
Postów:: 235

Quote by: eviva

Każdy jest czymś więcej, niż uwidacznia się to w życiu doczesnym. Przechodzisz kolejne wcielenia, ale jest duch, który istnieje i pozostaje w świecie ducha. Jesteś bytem duchowym, który rozwija się, mając na celu zdobycie doskonałości. Doskonałość wymaga wiele nau­ki i praktyki. Przeżywasz wiele istnień — za każdym razem jedno, czasami dwa lub więcej. Twój duch jest większy, niż się spodziewasz. Głęboko w tobie istnieje połączenie z twoim prawdziwym „ja", którym jest duch.Po prostu wymiękam. Ten fragment wystarczyłby, żeby iść bez kolejki po pomoc do dobrego psychologa. Założyłaś watek SPRZECZNOŚCI W NOWYM TESTAMENCIE ZWIĄZANE Z SYNEM BOŻYM JA JESTEM,CHRYSTUSEM I SYNEM CZŁOWIECZYM, żeby szerzyć jakieś dziwne wizje? Wątpię, żebyś znalazła tu pomoc, jakiej potrzebujesz. W każdym razie ja nie mam odpowiedniego wykształcenia. Ale mogę się pomodlić.
Z Bogiem.

===

 
 Profil   Email 
karol_dabrowski
 marzec 24 2011 16:32   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 08/31/06
Postów:: 366

No bez przesady. Zamykam.

===

 
 Profil   Email 
Zawartość wygenerowana w: 0,13 sekund
Nowy wątek 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana