Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek
 Biblia zaprzecza "teorii ewolucji"!
 |  Wersja do druku
Miłujący prawdę
 marzec 19 2011 18:50   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/03/05
Postów:: 101

Widzisz nie umiesz rozmawiać.
Temat dotyczy dowodów biblijnych przeciw ewolucji i niczego więcej.
Bo oburzającym jest fakt popierania przez Kościół tej teorii, przeciw Biblii.
Świadkowie Jehowy nie są autorami Biblii, to Słowo Boga, a więc najlepszy i największy autorytet w tej kwestii i każdej kwestii..
Ale wyszedł tu inny mankament, że nie do końca rozumiesz, co to znaczy, że Biblia jest Słowem Boga.
Może warto zwrócić Tobie uwagę na te wersety:
(Jana 17:14) "Ja dałem im twoje słowo, ale świat ich znienawidził, ponieważ nie są częścią świata, tak jak ja nie jestem częścią świata".
(Jana 17:17) "Uświęć ich przez prawdę; twoje słowo jest prawdą".
Zamknięcie wątku nie rozwiąże Twoich braków w poznaniu Boga i rzeczywistości w jakiej żyjesz.
To prawda piszesz straszne bzdury, małe dziecko postawione przed rozgwieżdżonym niebem będzie wiedziało, że uczynił to wspaniały i kochający ludzi Bóg.
Ty zaś jako dorosły człowiek powinieneś stale powtarzać te słowa:
(Objawienie 4:11) „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko
i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone
”.
Pozdrawiam

===

 
 Profil   Email 
Andrzej
 marzec 19 2011 18:55   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA

oburzającym jest fakt popierania przez Kościół tej teorii, przeciw Biblii.


Jak na razie nikt nie wykazał, że Biblia w ogóle zajmuje się jakimikolwiek teoriami naukowymi, w tym teorią ewolucji.
Kościoł ani nie popiera teori ewolucji, ani z nią nie walczy.
To po prostu nie jego zadanie.
Kościół podtrzymuje daną nam przez objawienie prawdę, że to Bóg jest stwórcą wszystkiego, każąc nam w Credo mówić:
" Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych..."

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
Miłujący prawdę
 marzec 20 2011 21:49   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/03/05
Postów:: 101

Quote by: medieval_man


Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA

oburzającym jest fakt popierania przez Kościół tej teorii, przeciw Biblii.


Jak na razie nikt nie wykazał, że Biblia w ogóle zajmuje się jakimikolwiek teoriami naukowymi, w tym teorią ewolucji.


Nie mu rozważać tej czy innej teorii, bo gdy była pisana tych teorii nie było, nawet nie było zalążków nauki.
O tych sprawach, na temat których naukowcy się rozpisują i rozprawiają i kłócą się, Biblia mówi wprost i koniec.
Nie teoretyzuje ale daje praktyczne informacje. Wszystkie można sprawdzić naukowo z wieloma tak uczyniono.
Potwierdziły zawsze słuszność opinii Biblii.

Quote by: medieval_man


Kościół ani nie popiera teorii ewolucji, ani z nią nie walczy.
To po prostu nie jego zadanie..

A jednak!
Jak zauważył Carlo Molari, od Soboru Watykańskiego II „zastrzeżenia co do teorii ewolucji [z nielicznymi wyjątkami] zostały ostatecznie usunięte”.
Co ciekawe, w październiku 1996 roku papież Jan Paweł II oznajmił:
Dziś, niemal pół wieku po wydaniu encykliki [Piusa XII], nowe odkrycia skłaniają do przyznania, że teoria ewolucji to coś więcej niż hipoteza.
Jest doprawdy godne uwagi, iż akceptuje ją coraz więcej naukowców
”.
Historyk Lucio Villari nazywa to oświadczenie papieża „decydującym wyznaniem”.
W konserwatywnym dzienniku włoskim Il Giornale pojawił się nagłówek: „Papież twierdzi, że być może pochodzimy od małp”.
A według tygodnika Time wypowiedź papieża „świadczy o zaakceptowaniu przez Kościół teorii ewolucji”.
Nie ulega wątpliwości, że wielu teologów katolickich uważa Biblię za „słowo ludzi”, a nie „słowo Boga”.
Dlaczego nie zwraca uwagi na biblijne zapisy:
(1 Tesaloniczan 2:13) "I właśnie dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, któreście od nas słyszeli, przyjęliście je nie jako słowo ludzi, lecz — jak jest naprawdę — jako słowo Boga, które też działa w was, wierzących".
(2 Tymoteusza 3:16-17) "Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, 17 aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła".

Kościół katolicki poważniej traktuje wnioski współczesnych ewolucjonistów niż wypowiedzi Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który potwierdził prawdziwość sprawozdania o stwarzaniu zamieszczonego w Księdze Rodzaju, mówiąc:
Czy nie czytaliście, że ten, który ich stworzył, od początku uczynił ich mężczyzną i kobietą?” (Mateusza 19:4).
Czyj pogląd twoim zdaniem bardziej się liczy?

Quote by: medieval_man


Kościół podtrzymuje daną nam przez objawienie prawdę, że to Bóg jest stwórcą wszystkiego, każąc nam w Credo mówić:
" Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych..."


Niestety te wypowiedzi mijają się z tym jak jest naprawdę.
Kościól nauczył swych wiernych bezmyślnego powtarzania jakis zdań, bez skladu i ładu. A juz napewno nie mają one nic wspólnego z właściwie odczytywaniem Biblii.
Sam "Credo" to kościelny wymysł, zapis w Katechizmie, "Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański", który teraz bardzo dobrze służy do demaskowania błędów popełnianych przez tzw.: "ojców kościoła'.
Gdy odniesiesz wypowiedzi Kościoła z KKK do pogańskich wierzeń - wszystko sie zgadza, gdy jednak przyłożysz do Biblii, to nie zjadujesz nic wspólnego.
A jak Świadkowie Jehowy podchodzili do teorii ewolucji? Poczytaj:
"Świadkowie Jehowy a ewolucja
Świadkowie Jehowy niezmiennie trzymają się nauki Chrystusa o tym, że Bóg bezpośrednio stworzył dwoje pierwszych ludzi i „uczynił ich mężczyzną i kobietą” (Mateusza 19:4; Rodzaju 1:27; 2:24). W 1886 roku w I tomie Brzasku Tysiąclecia (znanego później pod nazwą Wykłady Pisma Świętego) nazwano darwinizm „teorią nie wytrzymującą krytyki”, a w 1898 roku w broszurze Biblia przeciw teorii ewolucji opowiedziano się za biblijnym sprawozdaniem o stwarzaniu.
Poparcie dla tej relacji wyrażono również w książkach Nowe stworzenie (1904) i Stworzenie (1927) oraz w pierwszych wydaniach Strażnicy i Złotego Wieku.
Kiedy w 1950 roku papież Pius XII ogłosił encyklikę Humani generis, Świadkowie Jehowy wydali broszurę Ewolucja przeciw Nowemu Światu.
Zawierała ona naukowe i historyczne dowody potwierdzające prawdziwość biblijnego opisu stwarzania oraz potępiła próby zawarcia „sojuszu między ewolucją a Biblią”, podejmowane przez niektórych duchownych.
W obronie biblijnego sprawozdania wydano też książki Czy człowiek powstał w wyniku ewolucji, czy stwarzania? (1967) oraz Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie? (1985), a także liczne artykuły w Strażnicy i Przebudźcie się!
W ten sposób dzięki pomocy Świadków Jehowy wiele ludzi zapoznało się z niezbitymi dowodami, że to Bóg „nas uczynił, a nie my sami siebie” (Psalm 100:3)
".
I tyle. Pozdrawiam

===

 
 Profil   Email 
LuTom
 marzec 21 2011 11:40   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/22/06
Postów:: 235

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA

W konserwatywnym dzienniku włoskim Il Giornale pojawił się nagłówek: „Papież twierdzi, że być może pochodzimy od małp”.
A według tygodnika Time wypowiedź papieża „świadczy o zaakceptowaniu przez Kościół teorii ewolucji”.No i o czym to świadczy? A w chińskim periodyku SamWieszKto napisał, że papież popiera poligamię i nakazuje używać prezerwatywy. Jakieś sugestie?

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA

[QUOTE
W 1886 roku w I tomie Brzasku Tysiąclecia (znanego później pod nazwą Wykłady Pisma Świętego) nazwano darwinizm „teorią nie wytrzymującą krytyki”, a w 1898 roku w broszurze Biblia przeciw teorii ewolucji opowiedziano się za biblijnym sprawozdaniem o stwarzaniu.
Poparcie dla tej relacji wyrażono również w książkach Nowe stworzenie (1904) i Stworzenie (1927) oraz w pierwszych wydaniach Strażnicy i Złotego Wieku.
Kiedy w 1950 roku papież Pius XII ogłosił encyklikę Humani generis, Świadkowie Jehowy wydali broszurę Ewolucja przeciw Nowemu Światu.
Zawierała ona naukowe i historyczne dowody potwierdzające prawdziwość biblijnego opisu stwarzania oraz potępiła próby zawarcia „sojuszu między ewolucją a Biblią”, podejmowane przez niektórych duchownych.
W obronie biblijnego sprawozdania wydano też książki Czy człowiek powstał w wyniku ewolucji, czy stwarzania? (1967) oraz Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie? (1985), a także liczne artykuły w Strażnicy i Przebudźcie się!
W ten sposób dzięki pomocy Świadków Jehowy wiele ludzi zapoznało się z niezbitymi dowodami, że to Bóg „nas uczynił, a nie my sami siebie” (Psalm 100:3)[/b]".
I tyle. PozdrawiamSuper argumenty. Swiadkowie Jehowy w swoich publikacjach udowadniają, ze mają rację a na ich poparcie powołują się na...swoje publikacje.
W chińskim periodyku SamWieszKto napisał, że wszystko co pisze o Papieżu, jest szczerą prawdą, a na dowód tego przywołał cytaty ze swoich wcześniejszych artykułów.

Miłujący, sam nie wiem, czy Tobie potrzebna jest bardziej modlitwa, czy jakieś medykamenty.
SJ nauczyli swych wiernych bezmyślnego powtarzania jakis zdań, bez skladu i ładu. A juz napewno nie mają one nic wspólnego z właściwie odczytywaniem Biblii.

===

 
 Profil   Email 
Dezerter
 marzec 21 2011 20:41   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA


"Świadkowie Jehowy a ewolucja
Świadkowie Jehowy niezmiennie trzymają się nauki Chrystusa o tym, że Bóg bezpośrednio stworzył dwoje pierwszych ludzi i „uczynił ich mężczyzną i kobietą” (Mateusza 19:4; Rodzaju 1:27; 2:24). W 1886 roku w I tomie Brzasku Tysiąclecia (znanego później pod nazwą Wykłady Pisma Świętego) nazwano darwinizm „teorią nie wytrzymującą krytyki”, a w 1898 roku w broszurze Biblia przeciw teorii ewolucji opowiedziano się za biblijnym sprawozdaniem o stwarzaniu.
Poparcie dla tej relacji wyrażono również w książkach Nowe stworzenie (1904) i Stworzenie (1927) oraz w pierwszych wydaniach Strażnicy i Złotego Wieku.
Kiedy w 1950 roku papież Pius XII ogłosił encyklikę Humani generis, Świadkowie Jehowy wydali broszurę Ewolucja przeciw Nowemu Światu.
Zawierała ona naukowe i historyczne dowody potwierdzające prawdziwość biblijnego opisu stwarzania oraz potępiła próby zawarcia „sojuszu między ewolucją a Biblią”, podejmowane przez niektórych duchownych.
W obronie biblijnego sprawozdania wydano też książki Czy człowiek powstał w wyniku ewolucji, czy stwarzania? (1967) oraz Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie? (1985), a także liczne artykuły w Strażnicy i Przebudźcie się!
W ten sposób dzięki pomocy Świadków Jehowy wiele ludzi zapoznało się z niezbitymi dowodami, że to Bóg „nas uczynił, a nie my sami siebie” (Psalm 100:3)
".
I tyle. Pozdrawiam


a co z neandertalczykami?
co z faktem - potwierdzonym badaniami genetycznymi, sprawdzonymi i potwierdzonymi przez innych naukowców, że krzyżował się on z homo sapiens?
co wreszcie z samym homo sapiens (pomijam wcześniejszych "przodków"), pojawił się na ziemi (podając nawet najpóźniejsze ustalenia naukowców) to sięgają one od 120 tyś lat do 200 tyś
czy Adam został stworzony 120 tyś lat temu, czy tę datę też kwestionujesz i upierasz się przy "biblijnych" 6000 tysiącach lat?
zapraszam Cię do wypowiedzi w wątku o stworzeniu Adama, Raju i grzechu pierworodnym - chętnie poznam stanowisko światków;
http://www.kosciol.pl/forum/viewtopic.php?forum=10&showtopic=179766&highlight=Raj

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
Robert
 marzec 22 2011 02:03   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1089

Quote by: Dezerter

a co z neandertalczykami?
co z faktem - potwierdzonym badaniami genetycznymi, sprawdzonymi i potwierdzonymi przez innych naukowców


Jak to co? Wszyscy wiemy, ze Swiadkowie maja w d.... wspolczesna nauke. Tym mu nie zaimponujesz. Daj cytaty, cytaty, cytaty... Tylko to sie liczy. Walcz na cytaty nie na fakty. Z czlowiekiem zyjacym w iluzji mozesz dyskutowac tylko w duchu iluzji...

===

****************************** “I'm not a prophet or a stone aged man, just a mortal with potential of a superman. I'm living on.” *****************
 
 Profil   Email 
Miłujący prawdę
 marzec 22 2011 13:53   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/03/05
Postów:: 101

Quote by: LuTom


Super argumenty. Swiadkowie Jehowy w swoich publikacjach udowadniają, ze mają rację a na ich poparcie powołują się na...swoje publikacje.
W chińskim periodyku SamWieszKto napisał, że wszystko co pisze o Papieżu, jest szczerą prawdą, a na dowód tego przywołał cytaty ze swoich wcześniejszych artykułów.

Miłujący, sam nie wiem, czy Tobie potrzebna jest bardziej modlitwa, czy jakieś medykamenty.
SJ nauczyli swych wiernych bezmyślnego powtarzania jakis zdań, bez skladu i ładu. A juz napewno nie mają one nic wspólnego z właściwie odczytywaniem Biblii.


Te fragmenty pokazują jedynie jak bardzo Świadkowie Jehowy stoja na stanowisku, iż Biblia jest Słowem Boga i tak należy ją traktować, chociazby wszyscy ludzie mieliby okazać się kłamcami. Nic więcej.
To potrzebne jest realne spojrzenie na rodzaj i charakter kwestii tu omawianych. Chyba tego nie rozumiesz.
A dobrze by było byś pojął w czym rzecz..
Quote by: Dezerter


czy Adam został stworzony 120 tyś lat temu, czy tę datę też kwestionujesz i upierasz się przy "biblijnych" 6000 tysiącach lat?
zapraszam Cię do wypowiedzi w wątku o stworzeniu Adama, Raju i grzechu pierworodnym - chętnie poznam stanowisko światków;


Według chronologii biblijnej człowiek został stworzony przez Boga w 4026 roku p.n.e.
Po utraceniu doskonałości ludzie staczają się, ulegają degeneracji, bo odrzucili Boga i Jego Słowo, a poszli za fałszywymi nauczycielami, by im łechtali uszy.
.Czytasz:
 "I on dał niektórych jako apostołów, niektórych jako proroków, niektórych jako ewangelizatorów, niektórych jako pasterzy i nauczycieli — w celu korygowania świętych, dla dzieła usługiwania, dla budowania ciała Chrystusowego, aż wszyscy dojdziemy do jedności w wierze i w dokładnym poznaniu Syna Bożego, do męża dorosłego, do miary wzrostu właściwego pełni Chrystusowej;
abyśmy już nie byli niemowlętami, miotanymi jakby przez fale oraz unoszonymi tu i tam każdym wiatrem nauki wskutek oszukaństwa ludzi, wskutek przebiegłości w wymyślaniu błędu. Ale mówiąc prawdę, przez miłość wzrastajmy we wszystkim ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi.
Z niego całe ciało, harmonijnie zespolone i doprowadzone do współdziałania przez każdy staw dający to, co potrzebne — zgodnie z funkcjonowaniem każdego poszczególnego członka w należnej mierze — przyczynia się do wzrostu ciała ku budowaniu siebie w miłości.
 To zatem mówię i świadczę w Panu, żebyście już nie postępowali tak, jak i narody postępują w nieużyteczności swych umysłów,
będąc pod względem umysłowym pogrążone w ciemności, obce dla życia po Bożemu, z powodu tkwiącej w nich niewiedzy, z powodu niewrażliwości ich serc.
Zatraciwszy wszelkie poczucie moralności, oddały się rozpasaniu, by z chciwością dopuszczać się wszelkiej nieczystości
"(Efezjan 4:.11-19).
Pozdrawiam

===

 
 Profil   Email 
LuTom
 marzec 23 2011 07:41   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/22/06
Postów:: 235

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA Według chronologii biblijnej człowiek został stworzony przez Boga w 4026 roku p.n.e.


Nie ma czegoś takiego

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA Po utraceniu doskonałości ludzie staczają się, ulegają degeneracji, bo odrzucili Boga i Jego Słowo, a poszli za fałszywymi nauczycielami, by im łechtali uszy.


Wypisz wymaluj mowa o SJ. którzy w zaślepieniu i wbrew Biblii głoszą "słowo" - słowo, które przywódcy sekty im wpoili.

A dobrze by było byś pojął w czym rzecz..

===

 
 Profil   Email 
Dezerter
 marzec 23 2011 21:37   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 05/17/06
Postów:: 1841

Quote by: Dezerter


czy Adam został stworzony 120 tyś lat temu, czy tę datę też kwestionujesz i upierasz się przy "biblijnych" 6000 tysiącach lat?

]Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA[/u]


Według chronologii biblijnej człowiek został stworzony przez Boga w 4026 roku p.n.e.
Po utraceniu doskonałości ludzie staczają się, ulegają degeneracji, bo odrzucili Boga i Jego Słowo, a poszli za fałszywymi nauczycielami, by im łechtali uszy.
.Czytasz:


ano czytam i nie wierzę oczom - ty serio myślisz że kilkudziesięciu naukowców z wielu krajów należy do spisku antybiblijnego ?!
starsze pochodzenie człowieka niż 4000 lat pne potwierdza
-genetyka
- archeologia
Religia i kultura[edytuj]

Najstarsze ślady religii pojawiły się 100 tys. lat temu w postaci pochówków (wiara w życie pośmiertne) i rysunków naskalnych.

Bloki wyrosną w osadzie sprzed tysięcy lat
Katarzyna Bik
2007-10-29,
Bloki, które wkrótce wyrosną na Górce Narodowej, wcale nie będą pierwszymi domami w tym miejscu. Już jakieś siedem tysięcy lat temu kwitło tam budownictwo wielorodzinne. Archeolodzy odkryli właśnie ślady trzech takich dużych domów.

* Z kolei na komie centralnym poznańska część ekspedycji odkryła regularną zabudowę z połowy IV tysiąclecia p.n.e. W pozostałościach po domach z drzewa i trzcinowej plecionki znalazła ogromną liczbę naczyń glinianych importowanych z Palestyny i z Górnego Egiptu.

Więcej... http://wyborcza.pl/1,75476,6333217,Sledzimy_polskie_wykopaliska_w_Tell_el_Farcha.html#ixzz1HSWApbEY

Za najstarsze miast uważa się Jerycho, powstałe około 9 tysięcy lat p.n.e. Badania archeologiczne wykazały, że prawdopodobnie około 8,5 tys. lat p.n.e. miasto to otoczyło się pięciometrowym murem z wieżami obronnymi. Dowodzi to z kolei, że musiała już wówczas istnieć jakaś grupa ludzi, która pełniła funkcję władz, organizujących tak duże przedsięwzięcie.

Rewolucja, która się wówczas dokonała polegała także na udomowieniu pierwszych gatunków zwierząt.

Pierwszym udomowionym zwierzęciem była owca, którą zaczęto hodować na terenie Mezopotamii już ok. 9 tysięcy lat p.n.e., następnie udomowiono kozy. Około 7 tysięcy lat p.n.e., na terenie dzisiejszej Turcji hodowano już bydło i bydło rogate.

to tak w 5 minut znalezione "dowody spisku", czemu ONI nas okłamują?

===

Obecnie pisze na forum zchrystusem.pl
 
 Profil   Email   Strona www 
Robert
 marzec 24 2011 02:32   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1089

Quote by: Dezerter

to tak w 5 minut znalezione "dowody spisku", czemu ONI nas okłamują?


Bo to zli ludzie sa. Zamiast prowadzic wykopaliska, powinni czytac Biblie. Tam jest wszystko.

===

****************************** “I'm not a prophet or a stone aged man, just a mortal with potential of a superman. I'm living on.” *****************
 
 Profil   Email 
LuTom
 marzec 24 2011 14:13   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/22/06
Postów:: 235

Quote by: suration

Quote by: Dezerter

to tak w 5 minut znalezione "dowody spisku", czemu ONI nas okłamują?


Bo to zli ludzie sa. Zamiast prowadzic wykopaliska, powinni czytac Biblie. Tam jest wszystko.Nie powinni czytać Biblii, tylko "biblię" i Strażnice. Po co komu wykopaliska? Mało mamy żywych mumii?

===

 
 Profil   Email 
Miłujący prawdę
 marzec 26 2011 09:59   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/03/05
Postów:: 101

Spróbujmy zwrócić uwagę na rachunek prawdopodobieństwa, który przecież w wielu dziedzinach jest stosowany na bieżąco, bo chociażby stanowi istotny element oceny przydatności konkretnego produktu i cel jego zastosowania.
Na przykład w ocenie skuteczności działania środka ochrony roślin, gdy jest skuteczny w 51 % to znaczy, że działa i należy go stosować.
Ten rachunek występuje też w różnego rodzaju loteriach Tam każdy uczestnik wie, że im więcej liczb trafionych tym większa wygrana.
Prawdopodobieństwo trafienia wszystkich np.: 6 cyfr to prawdopodobieństwo bardzo małe. Oznacza to konieczność wykonanie dużej liczby prób, dla pozytywnego wyniku, wymaga tez odpowiednio długiego czasu.
Rachunek prawdopodobieństwa niezbicie dowodzi, że podany w Księdze Rodzaju opis aktu stwarzania musi pochodzić ze źródła świadczącego o znajomości rzeczy.
W opisie tym wymieniono 10 głównych etapów w następującej kolejności:
1) początek;
2) pierwotna Ziemia pogrążona w ciemnościach, otoczona powłoką ciężkich gazów i wody;
3) światło;
4) przestworze, czyli atmosfera;
5) rozległe obszary suchego lądu;
6) rośliny lądowe;
7) Słońce, Księżyc i gwiazdy widoczne w przestworzu, zaczynają się pory roku;
8) potwory morskie i stworzenia latające;
9) ssaki (zwierzęta dzikie i domowe);
10) człowiek. Naukowcy zgodnie przyznają, że te etapy rzeczywiście następowały w takim porządku.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że pisarz Księgi Rodzaju po prostu odgadł tę kolejność?
Takie samo, jak wyciągnięcie na chybił trafił z pudełka po kolei liczb od 1 do 10.
Prawdopodobieństwo dokonania tego za pierwszym razem wynosi 1 do 3 628 800!
Teoria ewolucji wyklucza jednak istnienie Stwórcy, który był przy tym obecny, znał te fakty i mógł je wyjawić ludziom.
Przypisuje natomiast pojawienie się życia na Ziemi przypadkowemu powstawaniu żywych organizmów z materii nieożywionej.
Ale czy życie mogło powstać w wyniku nie kierowanych, przypadkowych reakcji chemicznych?
Czy sami naukowcy nie wmawiają sobie, swego pozytywnego stosunku do tej, zupełnie nieprawdopodobnej teorii?
To zaś jedynie początek wzrostu i rozwoju świata.

===

 
 Profil   Email 
Robert
 marzec 26 2011 13:40   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1089

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA


W opisie tym wymieniono 10 głównych etapów w następującej kolejności:
[...]
6) rośliny lądowe;
7) Słońce, Księżyc i gwiazdy widoczne w przestworzu, zaczynają się pory roku;
[...]


I oczywiscie wierzysz, ze najpierw powstaly rosliny, a dopiero pozniej Slonce, prawda? Tak jest w Biblii, musisz w to wierzyc!

Jakie jest prawdopodobieństwo, że pisarz Księgi Rodzaju po prostu odgadł tę kolejność?
Takie samo, jak wyciągnięcie na chybił trafił z pudełka po kolei liczb od 1 do 10.
Prawdopodobieństwo dokonania tego za pierwszym razem wynosi 1 do 3 628 800! [/p]

A ze po drodze troooszeczke sie pomylil, to juz nie zauwazamy. Po co...

Teoria ewolucji wyklucza jednak istnienie Stwórcy, który był przy tym obecny, znał te fakty i mógł je wyjawić ludziom. [/p]

TE mowi o ewolucji zycia, a nie o powstaniu.
Kto Cie tak mocno w glowe uderzyl. Skomromitowales sie tu juz wiele razy. Dostales ostre komentarze od chrzescijan, ateistow, od wszystkich. I dalej wracasz, by wypisywac durnoty tu na forum. Tu nikt nie daje medali za glupote...

===

****************************** “I'm not a prophet or a stone aged man, just a mortal with potential of a superman. I'm living on.” *****************
 
 Profil   Email 
Miłujący prawdę
 marzec 28 2011 20:10   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/03/05
Postów:: 101

Quote by: suration

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA


W opisie tym wymieniono 10 głównych etapów w następującej kolejności:
[...]
6) rośliny lądowe;
7) Słońce, Księżyc i gwiazdy widoczne w przestworzu, zaczynają się pory roku;
[...]


I oczywiscie wierzysz, ze najpierw powstaly rosliny, a dopiero pozniej Slonce, prawda? Tak jest w Biblii, musisz w to wierzyc!


Niedowidzisz? Wcześniej jest mowa o świetle.
Pkt: 3 światlo.
Reszta jest milczenia warta.

===

 
 Profil   Email 
Robert
 marzec 29 2011 04:46   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 09/08/06
Postów:: 1089

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA

Niedowidzisz? Wcześniej jest mowa o świetle.
Pkt: 3 światlo.


Swiatlo, czyli fotony. Slonce jest kula zjonizowanych czastek, glownie helu i wodoru. I to Slonce zostalo stworzone niby to pozniej niz rosliny. A takze Ksiezyc, ktory to ze swiatlem, czy fotonami ma bardzo niewiele wspolnego (oprocz tego, ze je odbija, jak kazde cialo). Brednie pleciesz.

===

****************************** “I'm not a prophet or a stone aged man, just a mortal with potential of a superman. I'm living on.” *****************
 
 Profil   Email 
Miłujący prawdę
 marzec 29 2011 20:56   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/03/05
Postów:: 101

Kto wymyślił to pierwszy?
W ostatnich latach naukowcy i projektanci coraz częściej czerpią pomysły ze skarbnicy niezwykłych rozwiązań, jakich dostarcza świat roślin i zwierząt.
Czytasz:
(Hioba 12:7-8) "Zapytaj jednak, proszę, zwierząt domowych, a one cię pouczą, i skrzydlatych stworzeń niebios, a ci opowiedzą.  8 Albo okaż zainteresowanie ziemią, a ona cię pouczy, i oznajmią ci to ryby morskie".

Dokładnie badają, a następnie próbują kopiować szczegóły budowy organizmów żywych w celu tworzenia i udoskonalania różnych urządzeń.
Dział nauki zajmujący się takim naśladownictwem to biomimetyka.
Rozważając poniższe przykłady, zastanów się: Komu należy przypisać zasługę za wymyślenie takich rozwiązań?
Przykład:
Tajemnice płetw wieloryba!
Czego konstruktor samolotów może się nauczyć od humbaka?
Wygląda na to, że naprawdę dużo. Dorosły humbak waży około 30 ton, czyli mniej więcej tyle, co ciężarówka z pełnym ładunkiem.
Ma stosunkowo sztywny korpus oraz ogromne płetwy przypominające skrzydła. Ten kilkunastometrowy wieloryb zadziwia jednak zwinnością.
Naukowców szczególnie zaintrygowała łatwość, z jaką to masywne zwierzę manewruje w wodzie, zataczając niewiarygodnie ciasne kręgi.
Odkryto, że tajemnica tkwi w kształcie płetw. Przednia ich krawędź nie jest gładka, jak w wypadku skrzydeł samolotu, lecz pokryta licznymi guzkami.
Kiedy humbak wykonuje podwodne ewolucje, guzki te zwiększają siłę nośną i zmniejszają opór wody. Jak to się dzieje?
W czasopiśmie Natural History wspomniano, że dzięki nim woda opływająca płetwę nabiera prędkości, poruszając się w uporządkowany sposób, i to nawet wtedy, gdy wieloryb płynie do góry pod bardzo dużym kątem.
Jak to odkrycie można wykorzystać w praktyce?
Zastosowanie go przy budowie skrzydeł samolotu pozwoliłoby zredukować liczbę lotek i innych urządzeń sterujących.
Takie skrzydła zapewnią większe bezpieczeństwo i będą łatwiejsze w obsłudze.
Specjalista w dziedzinie biomechaniki John Long przypuszcza, że niedługo „każdy odrzutowiec będzie miał skrzydła z guzkami podobnymi do tych, jakie podpatrzono na płetwach humbaków”.
Pozdrawiam

===

 
 Profil   Email 
Angelika Mojeścik
 kwiecień 04 2011 23:21   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 11/06/08
Postów:: 1231

Z "wysłannikami szatana" się nie rozmawia (tylko na siłę nawraca), a literaturę zatrutą się pali - tego nauczyli mnie świadkowie i teraz będąc rozkochana w Bogu w Trójcy Świętej Jedynego zastosuję tę piękną zasadę i temat zamykam, a naszego "świadka" wypowiedzi będę gorliwie tępić przez wzgląd iż jest to forum EKUMENICZNE!

Powyższa rozmowa nie ma na celu Ekumenizmu, ale jest czystą psychomanipulacją, której znieść nie mogę.

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego - Ojca, Syna i Ducha Świętego
Zamykam Smile
Amen

===

"zbieg okoliczności to Boski sposób na pozostanie anonimowym" Einstein
 
 Profil   Email 
Zawartość wygenerowana w: 0,30 sekund
Nowy wątek 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana