Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek
 Codzienne badanie Pism! 2011r.
 |  Wersja do druku
Miłujący prawdę
 marzec 12 2011 06:18  (Czytany 2337 razy)  
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/03/05
Postów:: 101

"Jeżeli mnie prześladowali, was też będą prześladować" (Jana 15:20).

W wielu krajach nie napotykamy otwartego sprzeciwu, stykamy się jednak z pogardą i obojętnością. Potrzebujemy zatem wiary i odwagi, żeby wytrwać w śmiałym głoszeniu dobrej nowiny.
Czytasz:
(2 Piotra 1:5-8) "Dlatego też, dokładając ze swej strony wszelkich gorliwych starań, uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, waszą cnotę poznaniem, wasze poznanie panowaniem nad sobą, wasze panowanie nad sobą wytrwałością, waszą wytrwałość zbożnym oddaniem, wasze zbożne oddanie uczuciem braterskim, wasze uczucie braterskie miłością.
Jeśli bowiem te rzeczy są w was, i to w obfitości, to nie dopuszczą, żebyście byli bezczynni albo bezowocni pod względem dokładnego poznania naszego Pana, Jezusa Chrystusa
".

Może nieraz trudno ci uczestniczyć w tej działalności albo niektóre jej aspekty cię przytłaczają. Jeśli tak, to nie jesteś wyjątkiem.
Apostoł Paweł był śmiałym i nieustraszonym głosicielem, który świetnie rozumiał prawdę, a mimo to czasami nie było mu łatwo głosić.
Do chrześcijan w Tesalonice napisał:
Gdy najpierw w Filippi ucierpieliśmy i zostaliśmy zuchwale potraktowani (jak to wam zresztą wiadomo), wówczas dzięki naszemu Bogu zdobyliśmy się na śmiałość, by z wielkim zmaganiem opowiedzieć wam dobrą nowinę Bożą” (1 Tes. 2:2).
W Filippi na polecenie władz Paweł i jego współtowarzysz Sylas zostali pobici rózgami, wtrąceni do więzienia i zakuci w dyby.
Czytasz:
(Dzieje 16:16-24) "A zdarzyło się, gdyśmy szli na miejsce modlitwy, że spotkała nas pewna służąca, która miała ducha — demona wróżbiarstwa. Przynosiła ona swoim panom znaczny zysk uprawianiem sztuki przepowiadania. 17 Dziewczyna ta chodziła za Pawłem i za nami, wołając tymi słowy: „Ludzie ci są niewolnikami Boga Najwyższego, którzy wam ogłaszają drogę wybawienia”. 18 Czyniła tak przez wiele dni. W końcu Paweł, znużony tym, odwrócił się i rzekł do ducha: „W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, żebyś z niej wyszedł”. I w tejże godzinie wyszedł. 19 Kiedy jej panowie spostrzegli, że przepadła ich nadzieja zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek do władców 20 i zaprowadziwszy ich do urzędników miejskich, powiedzieli: „Ci ludzie wywołują w naszym mieście wielkie poruszenie, są bowiem Żydami 21 i ogłaszają zwyczaje, których nam nie wolno przyjmować ani praktykować, gdyż jesteśmy Rzymianami”. 22 I powstał przeciwko nim tłum, a urzędnicy miejscy, zdarłszy z nich szaty wierzchnie, nakazali ich bić rózgami. 23 A gdy zadali im wiele razów, wtrącili ich do więzienia, rozkazując dozorcy więziennemu, aby ich bacznie pilnował. 24 Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego więzienia i zakuł im nogi w dyby".
Pozdrawiam

===

 
 Profil   Email 
xxx
 marzec 12 2011 13:50   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/06/07
Postów:: 624

no z tym prześladowaniem to sobie jehowici dobrze radzą ... nie tak jak prawdziwi chrześcijanie którzy giną w indiach czy w krajach muzułmańskich, gdzie świadków jehowych nie ma, bo liczą dolary na brooklinie


a kolega dotaje jakaś kasę za pisanie tu? bo na bank musi mieć zezwolenia, szeregowy członek sekty nie może wszakże

Czy świadek Jehowy pobiera jakieś pieniądze? Gdybym powiedział nie, bym skłamał, a gdybym powiedział tak, też bym skłamał. Więc trzeba powiedzieć coś więcej. Nie otrzymują pieniędzy wszyscy. Otrzymują pieniądze tylko ci, którzy mają dobre wyniki, a nie ten szeregowy. To są starsi zboru, to są [nadzorcy] obwodowi, to są pionierzy specjalni. Świadek Jehowy, pionier, ten pospolity, pełno czasowy, otrzymuje tylko kieszonkowe na autobusy, na pociągi, a wyżywienie musi mieć swoje. Ale ci bonzowie, którzy są na swoich terenach i mają wyniki, to mają pieniądze. Bo przecież nie raz, zresztą wielokrotnie się zdarzało, że były afery z tego "daru", za które świadkowie dadzą, bo to musicie pamiętać, że te "Strażnice", które otrzymujecie za darmo, one są zapłacone przez świadka. Tu nic za darmo nie jest. To ci z gorliwości płacą za was, a wy to rzucacie do pieca. Ale to wszystko musi być zapłacone. Najwięcej otrzymują obwodowi i ci, którzy są u steru na terenie kraju [tzn. nadzorcy okręgów, oddziałów]. [...]

wiecej tutaj:

http://www.katolikos.republika.pl/h9.htm

===

Czy jestem pyszny? Pysznię się paradą pychy, którą urządza we mnie geniusz.
 
 Profil   Email 
Andrzej
 marzec 12 2011 17:55   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA


Czytasz:
Jeśli bowiem te rzeczy są w was, i to w obfitości, to nie dopuszczą, żebyście byli bezczynni albo bezowocni pod względem dokładnego poznania naszego Pana, Jezusa Chrystusa[/b]".


Jesli już czytasz, co znaczą dla Ciebie słowa o tym, że Jezus Chrystus jest Panem? Co w Biblii oznacza słowo "Pan"?

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
xxx
 marzec 12 2011 18:09   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/06/07
Postów:: 624

On nie bazuje na Biblii

arzuty wśród wielu biblistów wzbudza przekład Biblii Świadków Jehowy, zwany Pismem Świętym w Przekładzie Nowego Świata.[34][35] Były świadek Jehowy, kanadyjski historyk James Penton, krytykuje Towarzystwo Strażnica za odmowę ujawnienia nazwisk i wykształcenia tłumaczy ich przekładu[36]. Organizacja stwierdziła, że członkowie komitetu tłumaczenia życzyli sobie pozostać anonimowi, by w ten sposób wywyższyć imię Boga[37]. Towarzystwo Strażnica stwierdziło, że "tłumaczenie samo świadczy o (...) kwalifikacjach [tłumaczy]"[38]. Były członek Ciała Kierowniczego Raymond Franz twierdzi, że tylko jeden członek komitetu tłumaczącego, Fredrick W. Franz, posiadał kwalifikacje do tego zadania[39]. Krytycy zwracają uwagę również na fakt, że przekład na język polski "jest przekładem angielskiej wersji językowej"[40][41][42], gdzie oryginalne języki jedynie uwzględniono. Z drugiej strony, inny krytyk zauważa, że polski przekład nie reprezentuje wersji angielskiej, lecz tekst hebrajski[43]. Choć część wersetów uznawana jest za wierną źródłom[potrzebne źródło], a wybrane rozwiązania bronią się wobec innych polskich tłumaczeń[44], niektórzy bibliści zwracają uwagę, że tłumaczenia licznych wersetów - podobnie jak przekłady katolickie, protestanckie i żydowskie[45] - wspierają niektóre praktyki i doktryny Świadków Jehowy[46][47][48][49][50]. Według Michała Wojciechowskiego, przekład jest miejscami dosłowny, zaś gdzie indziej zmienia brzmienie oryginału, a nawet go fałszuje, zacierając miejsca mówiące o boskości Jezusa[51]. Teologowie skrytykowali także wstawienie przez tłumaczy Przekładu Nowego Świata imienia Jehowa 237 razy w Nowym Testamencie w miejscach gdzie słowo to nie jest użyte w manuskryptach greckich i w większości nie są cytatami ze Starego Testamentu[52][53] i opiera się jedynie na kilku współczesnych tłumaczeniach na język hebrajski.

Zarzuca się także, że wbrew świadectwom ze starożytności[54][55][56] na temat kształtu krzyża, na którym zginął Chrystus, zamianę w 1936 roku tradycyjnego określenia krzyż na pal męki[57]. Wprowadzoną zmianę uzasadniają znaczeniem greckiego terminu stauros, który w czasach apostolskich miał oznaczać wg niektórych znawców pal, a nie dwubelkowy krzyż[58][59].


pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadkowie_JehowyWeź sobie do serca słowa swojego byłego pobratymca

"Blisko czterdzieści lat spędziłem jako pełnoczasowy pracownik Organizacji. Miałem na swym koncie pracę na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Końcowe piętnaście lat spędziłem w międzynarodowej centrali, z czego przez ostatnie dziewięć byłem członkiem Ciała Kierowniczego Organizacji Świadków Jehowy. Właśnie te ostatnie lata były dla mnie okresem decydującym. Moje iluzje zderzyły się z rzeczywistością. Od tamtego czasu doceniam słuszność słów, jakie niedawno przeczytałem, słów wypowiedzianych przez nieżyjącego już męża stanu. Stwierdził on: „Wielkim wrogiem prawdy często nie jest kłamstwo – świadome, obmyślane, nieszczere, lecz mit – uporczywy, przekonywający, nierealny.” Teraz zaczynam sobie uświadamiać, w jak wielkiej mierze to, na czym oparłem całe moje dorosłe życie, było właśnie takim „mitem – uporczywym, przekonywającym, nierealnym”."[2]

Raymond Franz w swoich wypowiedziach twierdzi, że żaden z członków Komitetu przekładu Biblii, odpowiedzialnych za tłumaczenie i interpretacje, nie znał języków oryginalnych Pisma Świętego. Wypowiadał się także, że Ciało Kierownicze, "namaszczone" grono przywódców Świadków Jehowy, nie jest całkowicie zgodne co do prawdziwości opracowywanych przez siebie nauk, ponieważ dopiero po przegłosowaniu obowiązują one wszystkich Świadków Jehowy.


pl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Franz

===

Czy jestem pyszny? Pysznię się paradą pychy, którą urządza we mnie geniusz.
 
 Profil   Email 
Andrzej
 marzec 13 2011 18:31   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Skoro więc Milujący Prawdę nie odpowiada, odpowiem sam pozostając w duchu tego wątku jakim jest "codzienne badanie Pisma"
Otóż słowo Pan (Kyrios) w Biblii oznacza:

Tego, do kogo należą jakieś osoby albo rzeczy, wobec ktorych ma on władzę rządzenia, ang. master, lord)

a) Posiadający czy dysponujący rzeczami

1) właściel, ten kto kontroluje osoby, ich władca

2) w państwie: suweren, książę, wódz, cesarz

b) honorowy tytuł oznaczający szacunek i cześć jakim służba pozdrawia pana

c) tytuł nadawany: Bogu, Mesjaszowi

W Biblii słowo to pojawia sie 748 razy w 687 wersach. W tym
667 razy w ostatnim znaczeniu (Bóg)
pozostałe występowania oznaczają pana w ziemskim znaczeniu jak w przypowieści o panu, który sługom powierzył talenty


Można zadac sobie pytanie czy w tym (i innych miejscach) to okreslenie oznacza:
- posiadacza jakiejś rzeczy? NIE
- suwerena, władcę jakiegoś pańsstwa? NIE
- honorowy tytuł służących wobec tego, kto daje im pracę? NIE
Pozostaje Bóg, Mesjasz, co potwierdzają inne, podobne wystepowania w innych wersach.

Ale co ja tam wiem? W koncu jestem tylko rzymskim katolikiem nie umywającym się do "badaczy Pisma świętego"

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
Miłujący prawdę
 marzec 13 2011 21:05   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/03/05
Postów:: 101

Quote by: Pius

no z tym prześladowaniem to sobie jehowici dobrze radzą ... nie tak jak prawdziwi chrześcijanie którzy giną w indiach czy w krajach muzułmańskich, gdzie świadków jehowych nie ma, bo liczą dolary na brooklinie


Któż lepiej wie od samego Boga gdzie posyłać swych Świadków, gdzie znajdują się ludzie o szczerych sercach, szukających prawdziwego Boga.
Gdzie takich ludzi brak tam Jehowa swych sług, których miłuje, nie posyła.
Masz racje inaczej jest z chrześcijanami nominalnego chrześcijaństwa, których bogiem Szatan, ten zaś nikogo i niczego nie miłuje poza samym sobą - dlatego wielu kieruje na śmierć.
Rękami katolików zabija tych, którzy im zaufali - przykład Ruanda.
Rezultaty stuletniej działalności misjonarskiej chrześcijaństwa w Afryce, ilustruje przykład Ruandy, kraju podobno w 80 procentach katolickiego.
The New York Times z 7 lipca 1995 roku donosił: „Golias, liberalny magazyn katolicki wydawany w Lyonie, zapowiada opublikowanie nazwisk 27 innych ruandyjskich księży i czterech zakonnic, którzy, jak podano, w zeszłym roku zabijali lub zachęcali do zabijania w Ruandzie”.
Pewna londyńska organizacja zajmująca się obroną praw człowieka w Afryce opublikowała taki komentarz:
Kościoły muszą zdać sprawę nie tylko ze swego milczenia, ale też z aktywnego uczestnictwa niektórych księży, pastorów i zakonnic w ludobójstwie”.
Przypomina to sytuację panującą w Izraelu, gdy Jeremiasz, prawdziwy posłaniec Jehowy, opisał ‛zawstydzenie’ Izraela oraz jego władców, kapłanów i proroków, po czym dodał:
Na skraju twoich szat znajduje się krew niewinnych ubogich” (Jeremiasza 2:26, 34).
Najwięcej Świadków Jehowy ginie z rąk katolików.
Quote by: Pius


Czy świadek Jehowy pobiera jakieś pieniądze? ... bo to musicie pamiętać, że te "Strażnice", które otrzymujecie za darmo, one są zapłacone przez świadka. Tu nic za darmo nie jest. To ci z gorliwości płacą za was, .... Ale to wszystko musi być zapłacone. Najwięcej otrzymują obwodowi i ci, którzy są u steru na terenie kraju [tzn. nadzorcy okręgów, oddziałów]. [...]


Prawda jest jedynie w tym, że każda rzecz kosztuje, dla zaoszczędzenia pieniędzy Świadkowie Jehowy maja swoje drukarnie i wszelkie inne elementy potrzebne do produkcji materiałów wspomagających głoszenie dobrej nowiny. Wszystko to pochodzi z dobrowolnych datków.
Jest to organizacja Boża, On nią kieruje i prowadzi, On tez błogosławi temu dziełu, dlatego Jego lud stale wzrasta liczebnie.
Jehowa błogosławi swoim sługom, jak przystało na prawdziwego Boga..

Quote by: medieval_man


Jesli już czytasz, co znaczą dla Ciebie słowa o tym, że Jezus Chrystus jest Panem? Co w Biblii oznacza słowo "Pan"?


Kiedy Chrystus był na ziemi, „Panem” nazywali go nie tylko jego uczniowie.
Masz przykłady:
(Mateusza 8:2) "I oto pewien trędowaty, podszedłszy, zaczął składać mu hołd, mówiąc: „Panie, jeśli tylko zechcesz, możesz mnie oczyścić”".
(Jana 4:11) "Powiedziała do niego: „Panie, nie masz nawet czerpaka do wody, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą?""

Ci ludzie postronni tytułowali go tak z grzeczności lub szacunku. Jednakże swym apostołom Jezus wykazał, że nazywanie go „Panem” wiąże się z czymś więcej.
Powiedział: „Zwracacie się do mnie: ‚Nauczycielu’ oraz: ‚Panie’ i słusznie mówicie, bo nim jestem” (Jn 13:13).
Apostołowie uczyli się od niego, był więc dla nich Panem i Mistrzem.
Zwłaszcza po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa tytułowanie go „Panem” nabrało szczególnego znaczenia.
Przez ofiarną śmierć wykupił swych naśladowców i w ten sposób stał się ich Właścicielem. Został też ich Królem i Oblubieńcem, któremu się podporządkowali jako swemu Panu. Jezus dochował wierności aż do haniebnej śmierci na palu, dlatego Jehowa w nagrodę „wyniósł go na wyższe stanowisko i życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię, żeby w imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią i żeby wszelki język otwarcie uznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga, Ojca” (Flp 2:9-11).
Kto uważa Jezusa Chrystusa za Pana, ten musi nie tylko tak go nazywać, lecz także uznawać jego pozycję i być mu posłusznym. Czytasz:
(Jana 14:21) "Kto ma moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A tego, kto mnie miłuje, umiłuje mój Ojciec i ja go umiłuję, i wyraźnie mu się pokażę”.
Sam Jezus powiedział:
Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach” (Mt 7:21).
Poza tym Jehowa Bóg obdarzył swego wiernego Syna nieśmiertelnością.
Chociaż więc sporo ludzi panowało w charakterze królów i panów, tylko Jezus Chrystus, „Król królów i Pan panów”, otrzymał nieśmiertelność.
Czytasz:
(1 Tymoteusza 6:14-16) "żebyś przestrzegał tego przykazania w sposób niesplamiony i nieposzlakowany aż do ujawnienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Owo ujawnienie w jego wyznaczonym czasie ukaże szczęśliwy i jedyny Mocarz — Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, mieszkający w niedostępnym świetle, ten, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może. Jemu niech będzie szacunek i potęga wieczna. Amen
".
(Objawienie 19:16) "A na swej szacie wierzchniej, mianowicie na udzie, ma napisane imię: Król królów i Pan panów".
Pozdrawiam

===

 
 Profil   Email 
Miłujący prawdę
 marzec 13 2011 21:11   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/03/05
Postów:: 101

Quote by: Pius


Raymond Franz w swoich wypowiedziach twierdzi, że żaden z członków Komitetu przekładu Biblii, odpowiedzialnych za tłumaczenie i interpretacje, nie znał języków oryginalnych Pisma Świętego. Wypowiadał się także, że Ciało Kierownicze, "namaszczone" grono przywódców Świadków Jehowy, nie jest całkowicie zgodne co do prawdziwości opracowywanych przez siebie nauk, ponieważ dopiero po przegłosowaniu obowiązują one wszystkich Świadków Jehowy.
pl.wikipedia.org/wiki/Raymond_FranzDobrze by było gdybys zaczął myślec samodzielnie, w oparciu o osobiste kontakty i wiedze o Świadkach Jehowy.
Tak jedynie dajesz o sobie złą opinię - bo piszesz rzeczy, których nie znasz i nie rozumiesz.
Po co więc piszesz?
Masz trochę wolnego czasu. I dlatego!
Może zacznij rysować.

===

 
 Profil   Email 
xxx
 marzec 13 2011 22:34   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 02/06/07
Postów:: 624

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA.....
[/p]Dobrze by było gdybys zaczął myślec samodzielnie, w oparciu o osobiste kontakty i wiedze o chrześcijaństwie, tym prawdziwym, nie stworzonym przez sprzedawce magicznych fasolek.
Tak jedynie dajesz o sobie złą opinię - bo piszesz rzeczy, których nie znasz i nie rozumiesz.
Po co więc piszesz?
Masz trochę wolnego czasu. I dlatego!
Może zacznij rysować.


akurat dużo czytam wypowiedzi byłych świadków jehowy, staram się też takich jak Ty aktywnych, chociaż wiem, że to bez sensu bo jesteście zaprogramowani przez te sektę i nawet jak czarno na białbym się pokaze coś i nie przyjmujecie do wiadomości, vide ten temat: konkretny zarzut - odpowiedz: Ty nic nie rozumiesz.....co to za odpowiedz??? no nie rozumiem, napisz konkret a nie frazes, bo nie wiem czy ja mam śmiać, czy płakać, raczej płakać... człowieku poczytaj siebie...


nie chce mi sie poprawić gramatyki etc. etc. bo się uczę...

ucz się greki synu szybko byś wyszedł z tej sekty, albo historii, nie palnął byś o palu np.

===

Czy jestem pyszny? Pysznię się paradą pychy, którą urządza we mnie geniusz.
 
 Profil   Email 
LuTom
 marzec 14 2011 08:16   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 04/22/06
Postów:: 235

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA


Któż lepiej wie od samego Boga gdzie posyłać swych Świadków, gdzie znajdują się ludzie o szczerych sercach,No jak to kto, lepiej od Boga wiedzą przywódcy Twojej sekty. Na każdej wojnie ( w tym przypadku mówię o wojnie z szatanem) cwaniacy siedzą w sztabach, na tyłach, nie narażając się na bezpośredni atak. Przecież lepiej jest chodzić po domach namawiając porządnych ludzi do udziału w tej farsie wiary, czyli do wstąpienia do sekty, niż głosić prawdę o Bogu wśród niewierzących.

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA


Najwięcej Świadków Jehowy ginie z rąk katolików.A co, jakiś katolik wypchnął kogoś przez okno na Brooklynie?
Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA


Dobrze by było gdybys zaczął myślec samodzielnie, w oparciu o osobiste kontakty i wiedze o Świadkach Jehowy.
Tak jedynie dajesz o sobie złą opinię - bo piszesz rzeczy, których nie znasz i nie rozumiesz.
Po co więc piszesz?
Masz trochę wolnego czasu. I dlatego!
Może zacznij rysować.Ze wszystkich Twoich wpisów na tym forum jednego nie mogę Ci zasugerować. Żebyś myślał samodzielnie. Powiem więcej. PRZESTAŃ myśleć samodzielnie, zwróć się o pomoc do jakiejś organizacji chrześcijańskiej. Opowiedz szczerze o swoim problemie z wiarą i pozwól sobie pomóc.
Zanim to zrobisz możesz także zacząć rysować. Stań przed lustrem i w miejscu, w którym odbija się czoło, narysuj na lustrze wielkiego fijoła. Powinno Ci to trochę pomóc zobaczyć się w prawdziwym świetle.
Idź z Bogiem.

===

 
 Profil   Email 
Miłujący prawdę
 marzec 14 2011 09:03   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 11/03/05
Postów:: 101

Poniedziałek 14 marca

"Nigdy żaden inny człowiek nie mówił jak ten" (Jana 7:46).

Z kart Biblii możemy poznać reakcje ludzi, którzy przysłuchiwali się Jezusowi. Na przykład z relacji ewangelisty Łukasza dowiadujemy się, że mieszkańcy rodzinnego miasta Jezusa „poczęli (...) zdumiewać się ujmującymi słowami płynącymi z jego ust”.
Mateusz napisał, że gdy Jezus zakończył Kazanie na Górze, słuchacze ‛byli niezmiernie zdumieni jego sposobem nauczania’.
A Jan odnotował, że urzędnicy, których wysłano w celu aresztowania Jezusa, wrócili z pustymi rękami i oznajmili:
Nigdy żaden inny człowiek nie mówił jak ten” (Łuk. 4:22; Mat. 7:28). Urzędnicy ci mieli rację.
Jezus był bez wątpienia największym Nauczycielem, jaki kiedykolwiek żył na ziemi.
Pouczenia przekazywał w sposób jasny, prosty i nacechowany nieodpartą logiką.
Umiejętnie posługiwał się przykładami i pytaniami.
Swoje metody nauczania dostosowywał do słuchaczy — niezależnie od ich statusu społecznego.
Uczył prawd łatwych do zrozumienia, a zarazem bardzo głębokich.
Pozdrawiam

===

 
 Profil   Email 
Andrzej
 marzec 14 2011 11:18   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA

Poniedziałek 14 marca

"Nigdy żaden inny człowiek nie mówił jak ten" (Jana 7:46).

Z kart Biblii możemy poznać reakcje ludzi, którzy przysłuchiwali się Jezusowi. Na przykład z relacji ewangelisty Łukasza dowiadujemy się, że mieszkańcy rodzinnego miasta Jezusa „poczęli (...) zdumiewać się ujmującymi słowami płynącymi z jego ust”.
Mateusz napisał, że gdy Jezus zakończył Kazanie na Górze, słuchacze ‛byli niezmiernie zdumieni jego sposobem nauczania’.
A Jan odnotował, że urzędnicy, których wysłano w celu aresztowania Jezusa, wrócili z pustymi rękami i oznajmili:
Nigdy żaden inny człowiek nie mówił jak ten” (Łuk. 4:22; Mat. 7:28). Urzędnicy ci mieli rację.
Jezus był bez wątpienia największym Nauczycielem, jaki kiedykolwiek żył na ziemi.
Pouczenia przekazywał w sposób jasny, prosty i nacechowany nieodpartą logiką.
Umiejętnie posługiwał się przykładami i pytaniami.
Swoje metody nauczania dostosowywał do słuchaczy — niezależnie od ich statusu społecznego.
Uczył prawd łatwych do zrozumienia, a zarazem bardzo głębokich.
Pozdrawiami co z tego wynika?
Po co wypisywac truizmy?
Chyba, że dla Ciebie to jakaś (nomen omen) rewelacja?

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
Andrzej
 marzec 14 2011 11:20   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 01/31/05
Postów:: 3977

Quote by: Mi%B3uj%B1cy+prawd%EA

Masz racje inaczej jest z chrześcijanami nominalnego chrześcijaństwa, których bogiem Szatan, ten zaś nikogo i niczego nie miłuje poza samym sobą - dlatego wielu kieruje na śmierć.
Rękami katolików zabija tych, którzy im zaufali - przykład Ruanda.Obrażasz chrześcijaństwo.
Ja należę do tak zwanego nominalnego chrześcijaństwa (jeśli przez to rozumiesz wszystkie wyznania chrzęscijaństwa poza tym, które sam reprezentujesz, choć należysz do sekty) i nie zgadzam się, aby ktos mojego Boga nazywał Szatanem

===

Kościół modlący się i nauczający Pisma może znaleźć w Biblii rozumienia, które wychodzą poza klasyczną, fundamentalistyczną interpretację
 
 Profil   Email   Strona www 
karol_dabrowski
 marzec 14 2011 12:56   
Forum Moderator
Moderator

Status: offline

Zarejestrowany: 08/31/06
Postów:: 366

Temat zamknięty.
Milujacy_prawdę - poczytaj regulamin i dostosuj się. Jeśli jeszcze raz założysz ten wątek dostajesz bana.

===

 
 Profil   Email 
Zawartość wygenerowana w: 0,31 sekund
Nowy wątek 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana