Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny


 Forum > Ogólne > Pytania, problemy i opinie Nowy wątek Odpowiedz
 Polskie przekłady Biblii
 |  Wersja do druku
Robert Kurpios
 luty 17 2021 20:42  (Czytany 4090 razy)  
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/15/17
Postów:: 100

W angielskiej Biblii New International Version po wersecie 16,8 jest napisane: ''The most reliable early manuscripts and other ancient witnesses do not have Mark 16:9- 20 (Najbardziej wiarygodne wczesne rękopisy i inne starożytne świadectwa nie ma posiadają wersetów 16, 9 -20. To samo zdanie mamy po przypowieści o cudzołożnicy. Być może istnieją takie wzmianki w jakimś przekładzie Biblii na polski. Ja niestety nie dostrzegłem tego zdania, które jest ciekawe, ponieważ wytrąca broń z ręki ludziom, którzy nie skończyli szkół, a zajmują się interpretacją Pisma. W Kościele katolickim tradycja mówi jak mamy wersety interpretować. W zborach fundamentalistycznych pastor uważa się za dobrego egzegetę. Może mówi prawdę, lecz moje kontakty ze zborami zielonoświątkowców sprawiły, że zacząłem zadawać sobie pytanie: dlaczego niektórzy ludzie interpretują wszystko dosłownie i dlaczego pouczają innych, nie mając żadnej wiedzy. W żadnych zawodzie jest to niedopuszczalne.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Robert Kurpios
 luty 27 2021 10:52   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/15/17
Postów:: 100

Brak wspomnianych w Ewangelii Marka wersetów 16, 9 - 20 oznacza, że w najstarszej ewangelii nie ma opisów chrystofanii i wniebowstąpienia. Niektórzy wyciągają z tego powodu niepotrzebne wnioski np. że bardziej rozbudowane teologiczne ewangelie, zwłaszcza Jana, która istotnie jest traktatem teologiczny, dodały elementy o chrystofanii. Jest to zbyt daleko posunięta hipoteza.Warto znać grekę i czytać Nowy Testament w oryginale, warto znać hebrajski, by czytać Stary Testament w oryginale. To jednak wezwanie do ludzi, którzy w myśli protestanckiej są posłańcami ( każdy ma głosić ewangelię), lecz to grupa zawodowców mówi o właściwej interpretacji. Zostawmy tę sprawę biblistom, którzy całe życie spędzili studiując, tłumacząc Pismo. Prawdopodobnie autor zwany Markiem, domyślamy się kim był nie napisał końcówki, została dodana przez późniejszych redaktorów, lecz jest możliwe, że wersety zaginęły. Hipotez mnie prawdopodobna, jednak nie można jej wykluczyć.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Robert Kurpios
 luty 27 2021 10:56   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/15/17
Postów:: 100

Brak wspomnianych w Ewangelii Marka wersetów 16, 9 - 20 oznacza, że w najstarszej ewangelii nie ma opisów chrystofanii i wniebowstąpienia. Niektórzy wyciągają z tego powodu niepotrzebne wnioski np. że bardziej rozbudowane teologiczne ewangelie, zwłaszcza Jana, która istotnie jest traktatem teologicznym, dodały elementy o chrystofanii. Jest to zbyt daleko posunięta hipoteza.Warto znać grekę i czytać Nowy Testament w oryginale, warto znać hebrajski, by czytać Stary Testament w oryginale. To jednak wezwanie do ludzi, którzy w myśli protestanckiej są posłańcami ( każdy ma głosić ewangelię), lecz to grupa zawodowców mówi o właściwej interpretacji. Zostawmy tę sprawę biblistom, którzy całe życie spędzili studiując, tłumacząc Pismo. Prawdopodobnie autor zwany Markiem, domyślamy się kim był nie napisał końcówki, została dodana przez późniejszych redaktorów, lecz jest możliwe, że wersety zaginęły. Hipoteza mniej prawdopodobna, jednak nie można jej wykluczyć.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Robert Kurpios
 maj 29 2021 21:04   
Forum

Status: offline

Zarejestrowany: 10/15/17
Postów:: 100

Myślę, że oprócz właściwych przekładów Biblii ważniejsza jest interpretacja zdarzeń czy osób w niej występujących. Pisałem o absurdalności dosłownego tłumaczenia, które łatwo zweryfikować mając wiedzę o wydarzeniach. Cud w Gerazie był niemożliwy ponieważ odległość do Jeziora Galilejskiego wynosi kilkadziesiąt kilometrów. Nawet zmiana na Gadarę niewiele daję, gdyż ta odległość ciągle jest zbyt duża - kilkanaście kilometrów. Podałem jeden z przykładów, który przyszedł mi do głowy. Mogę pisać o nieprawdopodobnym spisie ludności w miejscu urodzenia przodków w Cesarstwie Rzymskim, które z logistycznego punktu widzenia jest niemożliwe. Miliony ludzi przemieszczające się po Cesarstwie, akurat tam gdzie dziesięć pokoleń wcześniej urodził się ich protoplasta. Spis w Cesarstwie był potrzebny do poboru podatku i można było się zgłosić do wyznaczonego miejsca, a nie 500 kilometrów od miejsca zamieszkania. Dlatego warto wiedzieć, że Ewangelie są biografiami antycznymi, w których prawda miesza się z fikcją. Tak wtedy pisano.

===

 
 Profil   Email 
 Cytat 
Zawartość wygenerowana w: 0,04 sekund
Nowy wątek Odpowiedz 
Zwykły temat Zwykły temat
Temat zamknięty. Temat zamknięty.
Gorący temat Gorący temat
Nowy post Nowy post
Gorący temat i nowe posty Gorący temat i nowe posty
Temat zamknięty i nowe posty Temat zamknięty i nowe posty
Zobacz posty gości 
Goście serwisu mogą wysyłać posty 
HTML dozwolony w ograniczonym zakresie 
Zawartość zmoderowana