Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wersja do Wydruku

Księga Jozuego - studium w audycjach Trans World Radio

 

W  tradycji izraelskiej księgi Mojżeszowe noszą miano Tory, natomiast Księga Jozuego należy już do tzw. "proroków wcześniejszych", w odróżnieniu od "proroków późniejszych", działających od VIII w. p.n.e.

Treściowo Księga Jozuego obejmuje opis zdobywania Ziemi Obiecanej, następnie podział Kanaanu pomiędzy poszczególne pokolenia oraz zawiera, w końcowej części, duchowy testament Jozuego.

 

2/10 6
Wersja do Wydruku

V Maraton Biblijny

Młodzi ludzie z Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zorganizowali V-tą edycje Maratonu Biblijnego. Maraton rozpoczął się 8 marca 2009 roku w kościele pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu. Po raz pierwszy nie rozgrywa się w całości w Poznaniu.

3/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Powtórzonego Prawa - studium w audycjach Trans World Radio

Zastanawialiśmy się już wspólnie nad treścią czterech pierwszych ksiąg Biblii: Księgi Rodzaju, Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej i Księgi Liczb. Kolej na piątą, równie, a może nawet bardziej ciekawą niż poprzednie, Księgę Powtórzonego Prawa. Nazwa tej księgi  nie powinna prowadzić nas do wniosku, że  jest w niej zawarte powtórzenie  prawa sformułowanego już  wcześniej, w czasie przekazania Mojżeszowi  Bożych przykazań na górze Synaj. Nie znajdziemy tu powtórzenia, ale całkiem nowy obraz  Prawa, które Bóg  chce przekazać swemu  ludowi.

4/10 6
Wersja do Wydruku

Ewangelia Jana - studium w audycjach Trans World Radio

"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo". Już te słowa otwierające Ewangelię Jana zawierają niewyobrażalnie doniosłą prawdę. Właściwie nie jesteśmy w stanie objąć jej swym umysłem, mimo, że wyrażona jest prostymi słowami, słowami zrozumiałymi nawet dla dziecka.

5/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Liczb - studium w audycjach Trans World Radio

 W oryginalnym brzmieniu, w języku hebrajskim, czwarta księga Biblii, czwarta część Pięcioksięgu Mojżeszowego, nosi nazwę, zaczerpniętą z najważniejszego zwrotu pierwszego swego wiersza "bemidbar", czyli "na pustyni".
 Septuaginta i Wulgata natomiast nadały jej nazwę od dużej ilości liczb występujących w tekście. W Septuagincie jej nazwa brzmi "Arithmoi" , a w Wulgacie "Numeri". Polska nazwa "Księga Liczb" nawiązuje do tych tradycji.
6/10 6
Wersja do Wydruku

Między dobrem a złem - kilka słów o podwójnej naturze chrześcijanina

Jest w Liście Apostoła Pawła do Rzymian jeden z ważniejszych fragmentów Nowego Testamentu, mówiący o chrześcijańskiej walce z grzechem. Są nim słowa Apostoła, zapisane w rozdziale 7,13-25. Ów tekst ukazuje nam wewnętrzny niepokój człowieka wiary. To rozdarcie – ów niepokój – uwidacznia się w walce pomiędzy pragnieniem dobra, zwycięstwa, a skłonnością ulegania złu. Częstokroć stajemy przed takim samym dylematem – chcę czynić dobro, a jednak zwycięża zło. Zastanówmy się ilekroć my przeżywamy tę samą walkę? Jak zrozumieć tę sytuację? Jak żyć w takim rozdarciu? Jak skutecznie walczyć z grzechem? Te pytania poprowadzą nasze rozważania nad tekstem Apostoła Narodów.

6/10
Wersja do Wydruku

Kardynał Stanisław Dziwisz w maratonie biblijnym

Metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz jako jedyny Polak weźmie udział w maratonie biblijnym zorganizowanym przez włoską telewizję publiczną RAI.
7/10
Wersja do Wydruku

Studium Ewangelii Łukasza w Trans World Radio Polska

W naszej wędrówce przez Biblię dotarliśmy do jednej z najpiękniejszych ksiąg Pisma Świętego. Znana jest z tego, że przedstawia najpełniejszy, najbardziej szczegółowy opis życia Jezusa Chrystusa. Zanim wsłuchamy się w słowa tej księgi, by rozważać jej treść, pomyślmy przez chwilę o tym jak powstała i co czyni ją wyjątkowo cenną i piękną.
8/10
Wersja do Wydruku

Ewangelia Marka - studium w audycjach Trans World Radio

Ewangelia Marka jest księgą o wielkim znaczeniu. Została napisana najwcześniej z czterech Ewangelii. Pochodzi z około 65 roku n.e., co znaczy, że powstała już około 30 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa!

Niemal wszyscy komentatorzy zgadzają się, że Ewangelia Marka jest najwcześniejszą z Ewangelii, i że jest pierwszym zapisem życia Jezusa, który zachował się do naszych czasów.

9/10
Wersja do Wydruku

Księga Wyjścia - studium w audycjach Trans World Radio

Księga Wyjścia to druga z kolei część Pięcioksięgu Mojżeszowego. Księga ta wywodzi się od Mojżesza, tak jak cały Pięcioksiąg. Zwana jest więc Drugą Księgą Mojżeszową. Jej najbardziej znana, międzynarodowa nazwa - Exodus , pochodzi od tłumaczy Starego Testamentu z języka hebrajskiego na grecki (czyli autorów Septuaginty). "Exodus" znaczy "Wyjście", stąd Księgę Exodus nazywamy "Księgą Wyjścia". Chodzi o wyjście Izraelitów z Egiptu, a w sensie szerszym, alegorycznym, o "wyjście", wyzwolenie ludu Bożego z niewoli grzechu.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń

  Najnowsze

  ARTYKUŁY

  Brak nowych artykułów

  KOMENTARZE last 2 days

  Brak nowych komentarzy

  O serwisie (info)


  Polski English Deutsch Français Portugues Dansk Suomi Espanol