Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wersja do Wydruku

Księga Liczb - studium w audycjach Trans World Radio

 W oryginalnym brzmieniu, w języku hebrajskim, czwarta księga Biblii, czwarta część Pięcioksięgu Mojżeszowego, nosi nazwę, zaczerpniętą z najważniejszego zwrotu pierwszego swego wiersza "bemidbar", czyli "na pustyni".
 Septuaginta i Wulgata natomiast nadały jej nazwę od dużej ilości liczb występujących w tekście. W Septuagincie jej nazwa brzmi "Arithmoi" , a w Wulgacie "Numeri". Polska nazwa "Księga Liczb" nawiązuje do tych tradycji.
2/10 6
Wersja do Wydruku

Między dobrem a złem - kilka słów o podwójnej naturze chrześcijanina

Jest w Liście Apostoła Pawła do Rzymian jeden z ważniejszych fragmentów Nowego Testamentu, mówiący o chrześcijańskiej walce z grzechem. Są nim słowa Apostoła, zapisane w rozdziale 7,13-25. Ów tekst ukazuje nam wewnętrzny niepokój człowieka wiary. To rozdarcie – ów niepokój – uwidacznia się w walce pomiędzy pragnieniem dobra, zwycięstwa, a skłonnością ulegania złu. Częstokroć stajemy przed takim samym dylematem – chcę czynić dobro, a jednak zwycięża zło. Zastanówmy się ilekroć my przeżywamy tę samą walkę? Jak zrozumieć tę sytuację? Jak żyć w takim rozdarciu? Jak skutecznie walczyć z grzechem? Te pytania poprowadzą nasze rozważania nad tekstem Apostoła Narodów.

3/10 6
Wersja do Wydruku

Kardynał Stanisław Dziwisz w maratonie biblijnym

Metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz jako jedyny Polak weźmie udział w maratonie biblijnym zorganizowanym przez włoską telewizję publiczną RAI.
4/10 6
Wersja do Wydruku

Studium Ewangelii Łukasza w Trans World Radio Polska

W naszej wędrówce przez Biblię dotarliśmy do jednej z najpiękniejszych ksiąg Pisma Świętego. Znana jest z tego, że przedstawia najpełniejszy, najbardziej szczegółowy opis życia Jezusa Chrystusa. Zanim wsłuchamy się w słowa tej księgi, by rozważać jej treść, pomyślmy przez chwilę o tym jak powstała i co czyni ją wyjątkowo cenną i piękną.
5/10 6
Wersja do Wydruku

Ewangelia Marka - studium w audycjach Trans World Radio

Ewangelia Marka jest księgą o wielkim znaczeniu. Została napisana najwcześniej z czterech Ewangelii. Pochodzi z około 65 roku n.e., co znaczy, że powstała już około 30 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa!

Niemal wszyscy komentatorzy zgadzają się, że Ewangelia Marka jest najwcześniejszą z Ewangelii, i że jest pierwszym zapisem życia Jezusa, który zachował się do naszych czasów.

6/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Wyjścia - studium w audycjach Trans World Radio

Księga Wyjścia to druga z kolei część Pięcioksięgu Mojżeszowego. Księga ta wywodzi się od Mojżesza, tak jak cały Pięcioksiąg. Zwana jest więc Drugą Księgą Mojżeszową. Jej najbardziej znana, międzynarodowa nazwa - Exodus , pochodzi od tłumaczy Starego Testamentu z języka hebrajskiego na grecki (czyli autorów Septuaginty). "Exodus" znaczy "Wyjście", stąd Księgę Exodus nazywamy "Księgą Wyjścia". Chodzi o wyjście Izraelitów z Egiptu, a w sensie szerszym, alegorycznym, o "wyjście", wyzwolenie ludu Bożego z niewoli grzechu.

6/10
Wersja do Wydruku

Biblia czytana w 2454 językach świata

Jak poinformował Światowy Związek Towarzystw Biblijnych, do końca 2007 roku, księgi Biblii zostały przetłumaczone na 2454 języki świata, a kompletny tekst Pisma Świętego dostępny jest w 438 językach.
7/10
Wersja do Wydruku

Kim była żona Kaina?

Ateistyczny uczony Carl Sagan w książce Contact zapytał: „Skąd Kain wziął żonę, skoro sam był pierwszym dzieckiem Adama i Ewy” (Rdz.4:1). Pytanie to implikuje, że na Ziemi żyli także ludzie wywodzący się skądinąd niż od Adama i Ewy, czemu rzekomo historia o Kainie ma poświadczać, tymczasem Biblia mówi, że cała ludzkość wywodzi się od Adama (Dz.17:26-27), a Ewa „była matką wszystkich żyjących” (Rdz.3:20). Kim więc była żona Kaina?
8/10
Wersja do Wydruku

Księga Nahuma

Imię Nahum znaczy „pocieszyciel”, a dosłownie „Jahwe pociesza”. Poselstwo Nahuma nie zawiera jednak słów pociechy, przeciwnie, zawiera zapowiedź sądu. Nahum ogłasza Boży sąd nad Niniwą, stolicą potężnej, wrogiej Izraelowi Asyrii. Stąd jego słowa są źródłem pociechy dla ludu pierwszego przymierza, a szczególnie dla dziesięciu północnych plemion izraelskich, uprowadzonych do asyryjskiej niewoli. 

9/10
Wersja do Wydruku

Ewangelia według Łukasza - ewangelia wyzwolenia

Gdybyśmy mieli opisać cechy charakterystyczne Ewangelii Łukasza poprzez porównanie do pozostałych dwóch ewangelii synoptycznych, to szczególnie dwie z nich wysunęłyby się na główny plan. Po pierwsze, księga ta przywiązuje wielką wagę do szczegółów natury historycznej, dzięki którym można bardzo dokładnie umiejscowić w czasie większość zawartych w niej wydarzeń (Łk 1,5; 2,1-2; a zwłaszcza Łk 3,1-2). Historyczność wydaje się górować nad wartościami katechetycznymi – zupełnie odwrotnie rzecz ma się u Mateusza. Po drugie, język Łukasza jest piękny, literacki, jak gdyby autor nie zadowalał się przekazaniem jedynie informacji, ale przykładał dużą wagę do formy wypowiedzi. Ta cecha całkowicie odróżnia tę ewangelię od szorstkiego w wypowiedzi Marka.

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń

  Najnowsze

  ARTYKUŁY

  Brak nowych artykułów

  KOMENTARZE last 2 days

  Brak nowych komentarzy

  O serwisie (info)


  Polski English Deutsch Français Portugues Dansk Suomi Espanol