Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wersja do Wydruku

Kim była żona Kaina?

Ateistyczny uczony Carl Sagan w książce Contact zapytał: „Skąd Kain wziął żonę, skoro sam był pierwszym dzieckiem Adama i Ewy” (Rdz.4:1). Pytanie to implikuje, że na Ziemi żyli także ludzie wywodzący się skądinąd niż od Adama i Ewy, czemu rzekomo historia o Kainie ma poświadczać, tymczasem Biblia mówi, że cała ludzkość wywodzi się od Adama (Dz.17:26-27), a Ewa „była matką wszystkich żyjących” (Rdz.3:20). Kim więc była żona Kaina?
2/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Nahuma

Imię Nahum znaczy „pocieszyciel”, a dosłownie „Jahwe pociesza”. Poselstwo Nahuma nie zawiera jednak słów pociechy, przeciwnie, zawiera zapowiedź sądu. Nahum ogłasza Boży sąd nad Niniwą, stolicą potężnej, wrogiej Izraelowi Asyrii. Stąd jego słowa są źródłem pociechy dla ludu pierwszego przymierza, a szczególnie dla dziesięciu północnych plemion izraelskich, uprowadzonych do asyryjskiej niewoli. 

3/10 6
Wersja do Wydruku

Ewangelia według Łukasza - ewangelia wyzwolenia

Gdybyśmy mieli opisać cechy charakterystyczne Ewangelii Łukasza poprzez porównanie do pozostałych dwóch ewangelii synoptycznych, to szczególnie dwie z nich wysunęłyby się na główny plan. Po pierwsze, księga ta przywiązuje wielką wagę do szczegółów natury historycznej, dzięki którym można bardzo dokładnie umiejscowić w czasie większość zawartych w niej wydarzeń (Łk 1,5; 2,1-2; a zwłaszcza Łk 3,1-2). Historyczność wydaje się górować nad wartościami katechetycznymi – zupełnie odwrotnie rzecz ma się u Mateusza. Po drugie, język Łukasza jest piękny, literacki, jak gdyby autor nie zadowalał się przekazaniem jedynie informacji, ale przykładał dużą wagę do formy wypowiedzi. Ta cecha całkowicie odróżnia tę ewangelię od szorstkiego w wypowiedzi Marka.

4/10 6
Wersja do Wydruku

Utwory paraboliczne w literaturze polskiej i obcej.

Parabola jest to utwór należący do literatury moralistyczno – dydaktycznej. Jego cechami są schematyczna fabuła, uproszczona konstrukcja postaci, obiektywny narrator, selekcja realiów. Te właściwości służą odczytaniu alegorycznego lub symbolicznego znaczenia przedstawionego świata, prawd moralnych. Posiada narrację, w której postaci i zdarzenia pełnią rolę nosicieli i zarazem przykładów prawd uniwersalnych. Fabuła ulega zwykle schematyzacji, realia zaś występują w postaci zredukowanej. Interpretacja przypowieści wymaga sięgnięcia do znaczeń alegorycznych lub symbolicznych. Przypowieść była szczególnie rozpowszechniona w starożytności w literaturze religijnej Dalekiego i Bliskiego Wschodu, np. w Biblii.
5/10 6
Wersja do Wydruku

Ewangelia według Marka - podsumowanie

Ewangelia według Marka, w odróżnieniu od Mateusza, jest przede wszystkim ewangelią czynów i mocy Jezusa a nie ewangelią Jezusa nauczającego, jej celem zaś jest przedstawienie Jezusa jako Syna Bożego, o czym świadczy już pierwsze zdanie tego dzieła: Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym(Mk 1,1). 
6/10 6
Wersja do Wydruku

Ewangelia według Mateusza

Po pobieżnej lekturze Ewangelii wg Mateusza można dojść do wniosku, iż jest to spisana historia życia Jezusa Chrystusa. Jednak bliższy kontakt z tą księgą zaczyna uświadamiać czytelnikowi, że powodem jej napisania nie było tylko przekazanie wiadomości historycznych opisujących ziemską działalność Jezusa. Pierwszym i głównym celem autora tej księgi Nowego Testamentu było przedstawienie Jezusa jako Mesjasza, którego zapowiedział już wcześniej Stary Testament. Drugim celem było przedstawienie nauczania Jezusa w starannie przemyślanej strukturze. Same wydarzenia z życia i działalności Jezusa tworzą raczej tło dla nauczania i są jemu całkowicie podporządkowane.
6/10
Wersja do Wydruku

List Jakuba - studium w audycjach Trans World Radio

List Jakuba jest pierwszym z grupy tak zwanych "listów powszechnych". Należą do tej grupy także Listy Piotra, Jana i Judy. Listy te nie są adresowane do konkretnej osoby, czy wspólnoty, lecz do całego Kościoła; mają charakter ogólny, powszechny.
7/10
Wersja do Wydruku

Biblia w 20 tysiącach skrzynek emailowych

W styczniu 2007 roku liczba odbiorców Słów zmieniających życie przekroczyła 20 000 osób. Serwis oferujący emaile, e-kartki oraz e-plakaty z hasłami biblijnymi znajduje duże uznanie wśród internautów.

8/10
Wersja do Wydruku

Jezus łamie prawa natury.

Ludzie przyzwyczajeni są do pewnych podstawowych praw. Owe prawa nazwano fizycznymi. Dla każdego zrozumiałym jest, że rzucony przedmiot spada, a wchodząc do zbiornika wodnego nie pozostajemy na powierzchni lustra wody, lecz głębiej. Zdajemy sobie sprawę, że nie mamy większej władzy nad żywiołami – ogniem czy burzą. Żyła jednak kiedyś na świecie pewna Osoba, dla której natura nie stawiała ograniczeń. My, jako chrześcijanie, wierzymy, że owa Osoba wciąż egzystuje i opiekuje się nami. Jest Nią Jezus Chrystus – nasz Zbawiciel. W tym artykule przybliżymy sobie cuda, których dokonanie wiązało się ze złamaniem fundamentalnych praw fizycznych.
9/10
Wersja do Wydruku

Jezus oczyszcza z trądu

Jedną z najbardziej przerażających i godnych litości chorób opisanych w Nowym Testamencie jest trąd. Żadna inna choroba nie doprowadzała człowieka do tak odrażającej, a przy tym trwającej długie lata ruiny. Gdy Chrystus posyłał apostołów dał im nakaz: „Chorych uzdrawiajcie, trędowatych oczyszczajcie (…)” (Mt 10,8). Nie przykazał, by zgodnie ze zwyczajem trzymać się od tych cierpiących z daleka.

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń

  Najnowsze

  ARTYKUŁY

  Brak nowych artykułów

  KOMENTARZE last 2 days

  O serwisie (info)


  Polski English Deutsch Français Portugues Dansk Suomi Espanol