Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wersja do Wydruku

Kobieta w Piśmie Świętym

Współcześnie wiele mówi się o godności człowieka, szczególnie o godności kobiety. Często jednak pojmuje się ją powierzchownie lub błędnie. Dla wielu polega ona na niczym nie skrępowanej wolności. W dyskusji na temat roli i pozycji kobiety często przytaczane są słowa Pisma św. Zauważyć można przy tej okazji niepokojącą nieznajomość źródeł oraz wybiórcze traktowanie prawd i zasad wiary. Należy więc wyjaśnić niektóre fragmenty Pisma św., by nie dopuszczać do formowania się stereotypów.
2/10 6
Wersja do Wydruku

Problem manuskryptów

Przyjęło się obecnie tłumaczyć Biblię Nowego Testamentu z tekstu większościowego, opracowanego przez Westcotta i Horta, z poprawkami, naniesionymi przez zespół, pracujący pod przewodnictwem K. Alanda (oznaczenie: NA27). Ten tekst większościowy opracowano głównie w oparciu o kodeksy zachodnie, tj. egipskie (aleksandryjskie). Jednak waga kodeksów wschodnich (bizantyjskich) jest dużo wyższa i to właśnie one stanowiły podstawę wszelkich tłumaczeń, jakie powstawały w Kościele aż do XIX wieku (Biblia Króla Jakuba, Biblia Gdańska, Vulgata).
3/10 6
Wersja do Wydruku

Kanon Nowego Testamentu, Ewangelia Judasza i pisma gnostyków

Dan Brown w swoim Kodzie Leonarda da Vinci utrzymuje, że to Kościół ustalił kanon Nowego Testamentu wespół z cesarzem Konstantynem dopiero w IV wieku. Liberalni teolodzy próbują datować nowotestamentowe księgi na okres po śmierci apostołów, egzaltując się pismami gnostyków, podobnie jak media, które ostatnio rozpisują się o Ewangelii Judasza tak, jakby zawarte w niej poglądy istotnie wyszły spod pióra Judasza. A jaka jest prawda?
4/10 6
Wersja do Wydruku

Wiarygodność Nowego Testamentu

Prof. Nelson Glueck, zapewne największy hebrajski archeolog, napisał: „Należy kategorycznie stwierdzić, że nie ma takiego archeologicznego odkrycia, które zaprzeczyłoby choćby jednemu zdaniu z Biblii.” [1] Znamienność tego faktu uświadomimy sobie w pełni, gdy weźmiemy pod uwagę, że dzięki wykopaliskom znamy miliony (!) szczegółów. Samych tylko miejsc wspomnianych w Biblii odkryto już około 30.000! Nie znaleziono jednak niczego sprzecznego z jej zapisem! Przeciwnie, jak powiedział o Piśmie Świętym znawca archeologii Joseph. P. Free:„Archeologia potwierdziła wiarygodność niezliczonych tekstów, które krytycy odrzucali jako niehistoryczne lub będące w sprzeczności ze znanymi faktami”. [2]
5/10 6
Wersja do Wydruku

Czy istnieje przekład dosłowny?

Gdy pytamy o przekład dosłowny, stajemy przed problemem definicji. Trzeba najpierw ustalić znaczenie, zakres i rodzaje dosłowności. Jeśli dosłowność rozumiemy jako adekwatność, to, oczywiście, o pełnowymiarowej dosłowności nie może być mowy, a to głównie z uwagi na niemożliwość pełnego odwzorowania jednego języka w drugim.

Czasem proponuje się inną terminologię, aby pominąć problem dosłowności lub jej braku. Współcześnie najczęściej mówi się o statyczności, bądź dynamiczności przekładu, chociaż i tu niemało jest wątpliwości i wiele sporów, o co tak naprawdę w tej statyczności ma chodzić.

Nie uciekając od problemu dosłowności, można wyróżnić kilka jej typów.

6/10 6
Wersja do Wydruku

Oryginały i kopie

Do naszych czasów przetrwały tylko kopie starożytnych oryginałów. Czy obecny tekst biblijny okazałby się rzetelną kopią, gdybyśmy go mogli porównać z oryginałem?Zachowane kopie różnią się między sobą szczegółami, które nazywamy wariantami. Ich liczba w zachowanych kopiach ksiąg biblijnych przekracza 200.000, choć znaczących różnic jest zaledwie 40.
6/10
Wersja do Wydruku

Biblia Jerozolimska

"Pallotinum" zapowiada wydanie dawno oczekiwanej na naszym rynku "Biblii Jerozolimskiej". Biblia posiada już imprimatur, tzn. zgodę władz kościelnych na druk. Wydawnictwo zapewnia, że odbitki są już przygotowane. Druk ma się rozpocząć na dniach, a oficjalna dystrybucja tego wydania po księgarniach ma nastąpić w drugiej połowie 2006 roku.
7/10
Wersja do Wydruku

Datowanie Ewangelii

Konstantin von Tischendorf uzyskał doktorat na uniwersytecie w Lipsku, gdzie następnie wykładał. Znał dobrze prace swoich krytycznych kolegów z Tybingi, ale czytał też Biblię jako Słowo Boże, dlatego wierzył, że wyjdzie ona zwycięsko z ognia prób i zarzutów. Ruszył on na Bliski Wschód na poszukiwanie wczesnych manuskryptów biblijnych, gdzie w bibliotece starodawnego klasztoru św. Katarzyny odkrył bezcenną kopię Nowego Testamentu zwaną Kodeksem Synajskim, która pochodziła z IV wieku.
8/10
Wersja do Wydruku

Krytycy Nowego Testamentu

Krytyka Nowego Testamentu skupiła się na Ewangeliach. W 1835 roku D. F. Strauss (1808-1874) z uniwersytetu w Tybindze wydał książkę Życie Jezusa poddane krytyce, w której argumentował, że autorami Ewangelii nie mogli być naoczni świadkowie. Według niego Ewangelie to pozbawione historycznej wartości mity, które skompilowano setki lat po śmierci Jezusa, dlatego są pełne zmyślonych nadprzyrodzonych wydarzeń. Poglądy te spopularyzował w swoim Życiu Jezusa francuski filozof Ernest Renan (1823-1892). W Polsce propagował je, tyle że na dyletanckim poziomie, Zenon Kosidowski m.in. w Opowieściach Ewangelistów.
9/10
Wersja do Wydruku

List do Kolosan - studium w audycjach Trans World Radio

List do Kolosan jest jednym z czterech listów apostoła Pawła zwanych więziennymi. Należą do nich: List do Efezjan, Filipian, Kolosan i bardzo krótki, osobisty list do Filemona. Łączy je to, że zostały napisane przez apostoła w czasie jego pobytu w więzieniu. Gdy porównujemy List do Kolosan i List do Efezjan zauważamy ich duże podobieństwo. Oba listy nauczają o Chrystusie i o Kościele. List do Efezjan koncentruje się jednak na opisie Kościoła, jako żywego organizmu, którego głową jest Chrystus. Natomiast List do Kolosan ukazuje przede wszystkim samego Chrystusa, czyli ową głowę Kościoła. Znajdujemy w tym Liście obraz pełni boskości Chrystusa.

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń

  Najnowsze

  ARTYKUŁY

  Brak nowych artykułów

  KOMENTARZE last 2 days

  Brak nowych komentarzy

  O serwisie (info)


  Polski English Deutsch Français Portugues Dansk Suomi Espanol