Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wersja do Wydruku

Kodeks Synajski będzie dostępny w sieci

Najstarsza Biblia świata zostanie umieszczona w internecie, dokona tego zespol specjalistów z Europy, Egiptu i Rosji. Praca nad przepisaniem manuskrytpu znanego jako "Codex Sinaiticus" (Kodeks Synajski), już są prowadzone.
2/10 6
Wersja do Wydruku

List do Galacjan - studium w audycjach Trans World Radio

Krótko po wizycie apostoła Pawła w Galacji do założonych przez niego wspólnot przybyli nowi głosiciele Ewangelii, domagając się od nawróconych zachowywania przepisów rytualnych i ceremonialnych Starego Testamentu, w szczególności zaś obrzezania. Nowinkarze ci, będący prawdopodobnie chrześcijanami żydowskiego pochodzenia, zwani "judaizującymi", domagali się zachowania Prawa Starego Testamentu jako warunku nieodzownego do usprawiedliwienia i zbawienia. Wprowadzili oni wielki zamęt w umysłach Galacjan, którzy wskutek tego znaleźli się w rozterce. Byli bliscy porzucenia Ewangelii głoszonej przez Pawła i zwrócenia się ku innemu, rzekomo pełniejszemu poselstwu judaizujących.

3/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Hioba - studium w audycjach Trans World Radio

Jedną z wielkich kwestii tej księgi jest pytanie: dlaczego cierpią ludzie sprawiedliwi, prawi? Wydaje się, że Księga Hioba nie udziela pełnej odpowiedzi na to pytanie, podaje  jeden z powodów cierpienia, dotykającego ludzi prawych. Dlaczego musiał cierpieć tak prawy człowiek jak Hiob? Odpowiedź na to pytanie przynosi wnikliwe przestudiowanie treści całej księgi.

4/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Estery - studium w audycjach Trans World Radio

Księga Estery jest w pewnym sensie najbardziej niezwykłą księgą biblijną. Nie pojawia się w niej ani razu imię Boga; autor księgi konsekwentnie unika jakiejkolwiek wzmianki o Bogu. Wspomina się tu natomiast aż 192 razy króla perskiego, najpotężniejszego władcę ówczesnego świata. Nie zawiera ta księga ani jednej modlitwy, skierowanej do Boga, mówi natomiast o pogańskich przesądach i o szczegółach życia dworu wielkiego pogańskiego monarchy.

5/10 6
Wersja do Wydruku

Drugi List do Koryntian - studium w audycjach Trans World Radio

Nie ulega wątpliwości, że autorem  Drugiego Listu do Koryntian jest apostoł Paweł. List ten jest jednym z najbardziej osobistych pism apostoła. Właśnie z tego listu dowiadujemy się najwięcej o życiu  Pawła, o trudach, jakie ponosił w swojej apostolskiej służbie, o doświadczeniach, przez jakie przeszedł.  Poznajemy życie i  odczucia, przeżycia apostoła lepiej niż z jakichkolwiek innych jego pism.

6/10 6
Wersja do Wydruku

Biblijne podstawy dogmatu o Trójcy Świętej

Ogólnochrześcijański dogmat o Trójcy Świętej można sterścić w następujący sposób: ISTNIEJE JEDEN BÓG W TRZECH OSOBACH - OJCA, SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Kto uważa się za chrześcijanina, a tego dogmatu nie uznaje jest nazywany 'antytrynitarzem'. Do antytrynitarzy należeli w starożytności arianie, a obecnie miedzy innymi bracia polscy, remonstranci polscy, unitarianie i świadkowie Jehowy. Wszyscy oni twierdzą, że Biblia nic nie mówi o Trójcy Świętej, w związku z czym 'trynitarze' (czyli chrześcijanie ortodoksyjni) są chrześcijaninami tylko z nazwy, bo tak naprawdę wierzą w trzech bogów. Poniższy tekst ma zamiar wykazać, że to właśnie antytrynitarze są chrześcijanami z nazwy - a tak naprawdę w ogóle nie są chrześcijanami lecz tworzą odrębną religię.
6/10
Wersja do Wydruku

Księga Nehemiasza - studium w audycjach Trans World Radio

Chronologicznie Księga Nehemiasza jest ostatnią  księgą historyczną Starego Testamentu. Doprowadza ona historię Izraela najdalej; w Starym Testamencie nie ma opisu wydarzeń z dziejów Izraela, które miałyby miejsce później.

7/10
Wersja do Wydruku

Księga Ezdrasza - studium w audycjach Trans World Radio

W pierwotnym tekście hebrajskim Księga Ezdrasza i Nehemiasza stanowiły jedną całość. Dzieło to powstało najprawdopodobniej pod koniec IV w. przed Chrystusem.  Księgi Ezdrasza i Nehemiasza opierają się na oryginalnych dokumentach hebrajskich, w tym na pamiętnikach Ezdrasza i Nehemiasza, głównych bohaterów tych dwóch historycznych ksiąg Starego Testamentu.

8/10
Wersja do Wydruku

Pierwszy List do Koryntian - studium w audycjach Trans World Radio

I List do Koryntian należy do tzw. "ksiąg nauczających" Nowego Testamentu. Apostoł Paweł, jako prawdziwy nauczyciel, stara się doprowadzić koryncką wspólnotę chrześcijańską do właściwego poznania i zrozumienia wielu ważnych prawd. Mimo to, jego list nie jest wcale rozprawą teologiczną, jest autentycznym listem, skierowanym do określonych ludzi.

9/10
Wersja do Wydruku

I Polski Maraton Biblijny

W Kościele pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu trwa I Polski Maraton Biblijny. Aby przeczytać całą Biblię, ok. 850 osób będzie czytać ją przez 120 godzin.

 

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń

  Najnowsze

  ARTYKUŁY

  Brak nowych artykułów

  KOMENTARZE last 2 days

  Brak nowych komentarzy

  O serwisie (info)


  Polski English Deutsch Français Portugues Dansk Suomi Espanol