Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wersja do Wydruku

Drugi List do Koryntian - studium w audycjach Trans World Radio

Nie ulega wątpliwości, że autorem  Drugiego Listu do Koryntian jest apostoł Paweł. List ten jest jednym z najbardziej osobistych pism apostoła. Właśnie z tego listu dowiadujemy się najwięcej o życiu  Pawła, o trudach, jakie ponosił w swojej apostolskiej służbie, o doświadczeniach, przez jakie przeszedł.  Poznajemy życie i  odczucia, przeżycia apostoła lepiej niż z jakichkolwiek innych jego pism.

2/10 6
Wersja do Wydruku

Biblijne podstawy dogmatu o Trójcy Świętej

Ogólnochrześcijański dogmat o Trójcy Świętej można sterścić w następujący sposób: ISTNIEJE JEDEN BÓG W TRZECH OSOBACH - OJCA, SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Kto uważa się za chrześcijanina, a tego dogmatu nie uznaje jest nazywany 'antytrynitarzem'. Do antytrynitarzy należeli w starożytności arianie, a obecnie miedzy innymi bracia polscy, remonstranci polscy, unitarianie i świadkowie Jehowy. Wszyscy oni twierdzą, że Biblia nic nie mówi o Trójcy Świętej, w związku z czym 'trynitarze' (czyli chrześcijanie ortodoksyjni) są chrześcijaninami tylko z nazwy, bo tak naprawdę wierzą w trzech bogów. Poniższy tekst ma zamiar wykazać, że to właśnie antytrynitarze są chrześcijanami z nazwy - a tak naprawdę w ogóle nie są chrześcijanami lecz tworzą odrębną religię.
3/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Nehemiasza - studium w audycjach Trans World Radio

Chronologicznie Księga Nehemiasza jest ostatnią  księgą historyczną Starego Testamentu. Doprowadza ona historię Izraela najdalej; w Starym Testamencie nie ma opisu wydarzeń z dziejów Izraela, które miałyby miejsce później.

4/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Ezdrasza - studium w audycjach Trans World Radio

W pierwotnym tekście hebrajskim Księga Ezdrasza i Nehemiasza stanowiły jedną całość. Dzieło to powstało najprawdopodobniej pod koniec IV w. przed Chrystusem.  Księgi Ezdrasza i Nehemiasza opierają się na oryginalnych dokumentach hebrajskich, w tym na pamiętnikach Ezdrasza i Nehemiasza, głównych bohaterów tych dwóch historycznych ksiąg Starego Testamentu.

5/10 6
Wersja do Wydruku

Pierwszy List do Koryntian - studium w audycjach Trans World Radio

I List do Koryntian należy do tzw. "ksiąg nauczających" Nowego Testamentu. Apostoł Paweł, jako prawdziwy nauczyciel, stara się doprowadzić koryncką wspólnotę chrześcijańską do właściwego poznania i zrozumienia wielu ważnych prawd. Mimo to, jego list nie jest wcale rozprawą teologiczną, jest autentycznym listem, skierowanym do określonych ludzi.

6/10 6
Wersja do Wydruku

I Polski Maraton Biblijny

W Kościele pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu trwa I Polski Maraton Biblijny. Aby przeczytać całą Biblię, ok. 850 osób będzie czytać ją przez 120 godzin.

 

6/10
Wersja do Wydruku

Księgi Kronik - studium w audycjach Trans World Radio

Księgi Kronik znajdują się w naszych Bibliach zaraz po Księgach Królewskich. W swojej zasadniczej części opisują one ten sam okres historii Izraela, co Księgi Samuela i Księgi Królewskie: od rządów Saula, a potem Dawida i Salomona, aż po upadek państwa i niewolę babilońską. Czy znaczy to, że Księgi Kronik powtarzają historię już raz opowiedzianą? Nie! Są one jakby uzupełnieniem, dopełnieniem obrazu, wyrysowanego w innych księgach historycznych Starego Testamentu. Tłumacze Biblii hebrajskiej na język grecki, czyli autorzy Septuaginty, nazwali Księgi Kronik "Paralipomena", co znaczy "rzeczy opuszczone". Znajdujemy w Księgach Kronik wiele szczegółów, które w innych księgach Starego Testamentu zostały opuszczone. Stąd zresztą wywodzi się nazwa tych ksiąg, powszechnie dziś przyjęta; św. Hieronim nazwał je "Kroniką całej historii świętej".

7/10
Wersja do Wydruku

Biblijny kod czy współczesna kabała?

1 września 1995 roku Michael Drosnin wysłał list do premiera Icchaka Rabina ostrzegając go przed zamachowcem. Opierał się na zaszyfrowanym przekazie z Pięcioksięgu Mojżeszowego (Pwt.4:42). W dwa miesiące później, 4 listopada, Rabin padł ofiarą skrytobójcy imieniem Amir. W swej książce Drosnin stwierdza, że przy pomocy komputera można znaleźć; w Biblii proroctwa, które dotąd pozostawały zakryte. Dlatego Drosnin upatruje w swym kodzie ocalenie dla ludzkości. (1)
8/10
Wersja do Wydruku

List do Rzymian - studium w audycjach Trans World Radio

Bóg komunikuje się z człowiekiem na wiele sposobów. Przed wiekami objawił się Mojżeszowi, przekazując mu swoje Prawo. Natchnął Dawida i innych wielkich twórców, by przemówił do nas poprzez poezję. Objawiał się także w niezwykłych przepowiedniach proroków, wreszcie poprzez słowa swego Syna, Jezusa Chrystusa, a potem poprzez słowa Jego apostołów.

9/10
Wersja do Wydruku

Wiarygodność Pisma Świętego pod obstrzałem

Najwybitniejszy amerykański archeolog i biblista W. F. Albright napisał: "Odkrycie za odkryciem potwierdziło dokładność niezliczonych szczegółów, przyczyniając się do rozpoznania wartości Biblii, jako rzetelnego źródła historycznego".1 Są jednak uczeni, którzy podkopują wiarę w historyczną wierność Pisma Świętego, twierdząc, że nie ma ono oparcia w odkryciach. Dzieje się tak, gdyż ocena wiarygodności Biblii ma wiele wspólnego ze światopoglądem. Chcielibyśmy wierzyć, że uczeni są bezstronni, ale tak nie jest. Ich światopogląd ma wiele do czynienia z tym, jak filtrują dane i konstruują wnioski.

Szukaj

Menu Użytkownika






Nie pamiętasz hasła?

Polecamy





EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy



 • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń

  Najnowsze

  ARTYKUŁY

  Brak nowych artykułów

  KOMENTARZE last 2 days

  O serwisie (info)


  Polski English Deutsch Français Portugues Dansk Suomi Espanol