Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wersja do Wydruku

List do Hebrajczyków - studium w audycjach Trans World Radio

Jest w Nowym Testamencie księga, która w szczególny i fascynujący sposób ukazuje, jak proroctwa i symbole Starego Testamentu urzeczywistniły i urzeczywistniają się w osobie Jezusa Chrystusa.

Chodzi o List do Hebrajczyków. Niezwykły to i fascynujący fragment Nowego Testamentu. Prawdziwą przygodą i wspaniałym uzupełnieniem , dopełnieniem lektury Starego Testamentu jest lektura tego właśnie listu.

Chrystus jako ofiara, jako zadośćuczynienie za nasz grzech. Chrystus jako nasz arcykapłan, nieustannie orędujący za nami. Odpocznienie w wierze, jako wypełnienie się obietnicy wejścia do Ziemi Obiecanej... to tylko niektóre z tematów, których pełne rozwinięcie znajdziemy właśnie tutaj, w Liście do Hebrajczyków.

2/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Daniela - studium w audycjach Trans World Radio

Księga Daniela to jedna z najbardziej poruszających, fascynujących ksiąg Pisma Świętego. Ze względu na zawartość wielu treści proroczych zaliczana jest do ksiąg prorockich, choć w Biblii hebrajskiej znajduje się w ostatniej części zbioru, wśród „Ketubim”, czyli „Pism”.

3/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Ezechiela - studium w audycjach Trans World Radio

Ezechiel zaliczany jest do grupy proroków „większych”. Jego imię (hebr. Jechezqel) znaczy: „Bóg jest mocny”, albo „Bóg czyni mocnym”. Charakter jego proroctw najlepiej określa symboliczne widzenie, w którym Bóg kazał mu połknąć zwój z wypisanymi na nim słowami: narzekania, wzdychania i biadania (2, 8 – 3, 3). 

4/10 6
Wersja do Wydruku

Listy do Tymoteusza - studium w audycjach Trans World Radio

Listy do Tymoteusza i List do Tytusa stanowią grupę pism apostolskich zwanych "Listami Pasterskimi". Mają one charakter duszpasterski. Apostoł Paweł pragnie przekazać Tymoteuszowi i Tytusowi porady i pouczenia dotyczące sprawowania opieki nad wspólnotami wczesnego Kościoła. Chociaż listy te są adresowane do konkretnych osób, mają ogromną wartość dla całego chrześcijaństwa.

5/10 6
Wersja do Wydruku

Treny Jeremiasza - studium w audycjach Trans World Radio

Treny, Lamentacje, to niezwykłe, wspaniałe utwory poetyckie. Ich autor należał do tych, którzy byli świadkami upadku Jerozolimy. Z treści trenów wynika, że autor nie został uprowadzony do Babilonu, lecz pozostał w kraju wraz z biedotą judzką. Zgodnie z tradycją żydowską autorem tym był sam prorok Jeremiasz.

6/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Jeremiasza - studium w audycjach Trans World Radio

Jeremiasz jest jedną z najbardziej niezwykłych postaci biblijnych. Dowiadujemy się o nim z Pisma Świętego stosunkowo dużo, bo jego proroctwa powiązane były ściśle z jego życiem; Księga Jeremiasza zawiera wiele fragmentów o charakterze autobiograficznym.

6/10
Wersja do Wydruku

Listy do Tesaloniczan - studium w audycjach Trans World Radio

Pierwszy List do Tesaloniczan jest najstarszym znanym nam pismem apostoła Pawła i w ogóle pierwszym pismem Nowego Testamentu. List ten powstał w czasie drugiej podróży misyjnej Pawła w roku 50 lub 51. Drugi List do Tesaloniczan apostoł napisał niewiele później, prawdopodobnie jeszcze w tym samym, 51 roku. Listy do Tesaloniczan zostały więc napisane przed spisaniem Ewangelii i reszty pism Nowego Testamentu. Studiując ich treść będziemy zapoznawać się z najwcześniejszą literaturą chrześcijańską.

7/10
Wersja do Wydruku

Biblia Jakuba ma 400 lat

Z londyńskiego teatru Globe, gdzie przed czterema wiekami wystawiano prapremiery sztuk Szekspira, po raz pierwszy w jego historii zostanie odczytane całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

8/10
Wersja do Wydruku

Homiletyka oraz Teologia Starego Testamentu

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna zaprasza na kursy Homiletyki i Teologii Starego Testamentu II.

9/10
Wersja do Wydruku

Księga Izajasza - studium w audycjach Trans World Radio

Księga Izajasza jest pierwszą wielką księgą prorocką, otwierającą profetyczną część Starego Testamentu. Nie znaczy to, że proroctwa biblijne rozpoczęły się wraz z pojawieniem się Izajasza. Już Mojżesz był przecież prorokiem. W Pięcioksięgu znajdujemy niezwykle ważne proroctwa Mojżesza. Jednak począwszy od Księgi Izajasza w całej końcowej części Starego Testamentu treści profetyczne wyraźnie dominują.

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń

  Najnowsze

  ARTYKUŁY

  Brak nowych artykułów

  KOMENTARZE last 2 days

  O serwisie (info)


  Polski English Deutsch Français Portugues Dansk Suomi Espanol