Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wersja do Wydruku

Księga Ozeasza - studium w audycjach Trans World Radio

Ozeasz jest pierwszym z dwunastu proroków Starego Testamentu nazywanych „mniejszymi”. Za proroków „wielkich” uważa się Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. Natomiast począwszy od Ozeasza, po Malachiasza, określa się proroków mianem „mniejszych”. Jest to jednak podział umowny. Właściwie wszystkich proroków Starego Testamentu możemy nazywać wielkimi. Wszyscy byli wybranymi przez Boga posłańcami, przekazującymi jego wolę, jego wyroki, w poselstwie każdego z nich zawarte są niepowtarzalne, bezcenne, niezwykle ważne prawdy.

2/10 6
Wersja do Wydruku

List do Hebrajczyków - studium w audycjach Trans World Radio

Jest w Nowym Testamencie księga, która w szczególny i fascynujący sposób ukazuje, jak proroctwa i symbole Starego Testamentu urzeczywistniły i urzeczywistniają się w osobie Jezusa Chrystusa.

Chodzi o List do Hebrajczyków. Niezwykły to i fascynujący fragment Nowego Testamentu. Prawdziwą przygodą i wspaniałym uzupełnieniem , dopełnieniem lektury Starego Testamentu jest lektura tego właśnie listu.

Chrystus jako ofiara, jako zadośćuczynienie za nasz grzech. Chrystus jako nasz arcykapłan, nieustannie orędujący za nami. Odpocznienie w wierze, jako wypełnienie się obietnicy wejścia do Ziemi Obiecanej... to tylko niektóre z tematów, których pełne rozwinięcie znajdziemy właśnie tutaj, w Liście do Hebrajczyków.

3/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Daniela - studium w audycjach Trans World Radio

Księga Daniela to jedna z najbardziej poruszających, fascynujących ksiąg Pisma Świętego. Ze względu na zawartość wielu treści proroczych zaliczana jest do ksiąg prorockich, choć w Biblii hebrajskiej znajduje się w ostatniej części zbioru, wśród „Ketubim”, czyli „Pism”.

4/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Ezechiela - studium w audycjach Trans World Radio

Ezechiel zaliczany jest do grupy proroków „większych”. Jego imię (hebr. Jechezqel) znaczy: „Bóg jest mocny”, albo „Bóg czyni mocnym”. Charakter jego proroctw najlepiej określa symboliczne widzenie, w którym Bóg kazał mu połknąć zwój z wypisanymi na nim słowami: narzekania, wzdychania i biadania (2, 8 – 3, 3). 

5/10 6
Wersja do Wydruku

Listy do Tymoteusza - studium w audycjach Trans World Radio

Listy do Tymoteusza i List do Tytusa stanowią grupę pism apostolskich zwanych "Listami Pasterskimi". Mają one charakter duszpasterski. Apostoł Paweł pragnie przekazać Tymoteuszowi i Tytusowi porady i pouczenia dotyczące sprawowania opieki nad wspólnotami wczesnego Kościoła. Chociaż listy te są adresowane do konkretnych osób, mają ogromną wartość dla całego chrześcijaństwa.

6/10 6
Wersja do Wydruku

Treny Jeremiasza - studium w audycjach Trans World Radio

Treny, Lamentacje, to niezwykłe, wspaniałe utwory poetyckie. Ich autor należał do tych, którzy byli świadkami upadku Jerozolimy. Z treści trenów wynika, że autor nie został uprowadzony do Babilonu, lecz pozostał w kraju wraz z biedotą judzką. Zgodnie z tradycją żydowską autorem tym był sam prorok Jeremiasz.

6/10
Wersja do Wydruku

Księga Jeremiasza - studium w audycjach Trans World Radio

Jeremiasz jest jedną z najbardziej niezwykłych postaci biblijnych. Dowiadujemy się o nim z Pisma Świętego stosunkowo dużo, bo jego proroctwa powiązane były ściśle z jego życiem; Księga Jeremiasza zawiera wiele fragmentów o charakterze autobiograficznym.

7/10
Wersja do Wydruku

Listy do Tesaloniczan - studium w audycjach Trans World Radio

Pierwszy List do Tesaloniczan jest najstarszym znanym nam pismem apostoła Pawła i w ogóle pierwszym pismem Nowego Testamentu. List ten powstał w czasie drugiej podróży misyjnej Pawła w roku 50 lub 51. Drugi List do Tesaloniczan apostoł napisał niewiele później, prawdopodobnie jeszcze w tym samym, 51 roku. Listy do Tesaloniczan zostały więc napisane przed spisaniem Ewangelii i reszty pism Nowego Testamentu. Studiując ich treść będziemy zapoznawać się z najwcześniejszą literaturą chrześcijańską.

8/10
Wersja do Wydruku

Biblia Jakuba ma 400 lat

Z londyńskiego teatru Globe, gdzie przed czterema wiekami wystawiano prapremiery sztuk Szekspira, po raz pierwszy w jego historii zostanie odczytane całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

9/10
Wersja do Wydruku

Homiletyka oraz Teologia Starego Testamentu

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna zaprasza na kursy Homiletyki i Teologii Starego Testamentu II.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń

  Najnowsze

  ARTYKUŁY

  Brak nowych artykułów

  KOMENTARZE last 2 days

  Brak nowych komentarzy

  O serwisie (info)


  Polski English Deutsch Français Portugues Dansk Suomi Espanol