Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wersja do Wydruku

Czy teorię ewolucji można pogodzić z Biblia

Czy Bóg posłużył się ewolucją, by ze zwierząt utworzyć człowieka? Czy tak pokierował sprawami, by z bakterii powstały ryby, potem gady i ssaki, a w końcu by pewne małpy przekształciły się w ludzi? Niektórzy naukowcy i duchowni twierdzą, że wierzą zarówno w teorię ewolucji, jak i w Biblię.

2/10 6
Wersja do Wydruku

Dlaczego Bog toleruje zło?

NIE trzeba daleko szukać, by dostrzec mnóstwo zła i cierpień. Na wojnach giną zarówno żołnierze, jak i cywile. Wszędzie panoszy się przestępczość i przemoc. Niewykluczone, że ostatnio sam padłeś ofiarą uprzedzeń lub niesprawiedliwości. Pod wpływem tego wszystkiego być może pomyślałeś sobie: Dlaczego Bóg toleruje zło?

3/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Psalmów - studium w audycjach Trans World Radio

Oryginalna, hebrajska nazwa Księgi Psalmów to, w wolnym tłumaczeniu,  "Księga Uwielbienia", "Księga Chwały".  Nazwa   "psalm"   pochodzi  z  greckiego  określenia "psalmos" i  jest  odpowiednikiem  hebrajskiego słowa  "mizemor". Oznacza poetycki utwór religijny wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych.

4/10 6
Wersja do Wydruku

List do Galacjan - studium w audycjach Trans World Radio

Krótko po wizycie apostoła Pawła w Galacji do założonych przez niego wspólnot przybyli nowi głosiciele Ewangelii, domagając się od nawróconych zachowywania przepisów rytualnych i ceremonialnych Starego Testamentu, w szczególności zaś obrzezania. Nowinkarze ci, będący prawdopodobnie chrześcijanami żydowskiego pochodzenia, zwani "judaizującymi", domagali się zachowania Prawa Starego Testamentu jako warunku nieodzownego do usprawiedliwienia i zbawienia. Wprowadzili oni wielki zamęt w umysłach Galacjan, którzy wskutek tego znaleźli się w rozterce. Byli bliscy porzucenia Ewangelii głoszonej przez Pawła i zwrócenia się ku innemu, rzekomo pełniejszemu poselstwu judaizujących.

5/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Hioba - studium w audycjach Trans World Radio

Księga Hioba jest pierwszą poetycką księgą Starego Testamentu.
 
Stanowi, wraz z Księgą Psalmów, Przysłów (Przypowieści Salomona), Koheleta (Kaznodziei Salomona) i Pieśnią nad Pieśniami grupę dydaktycznych, czyli mądrościowych ksiąg Starego Testamentu.

Księga Hioba otwiera drugą, spośród trzech części Pism ST. Należy do ksiąg mądrościowych, rozdzielających księgi historyczne i prorockie. 

6/10 6
Wersja do Wydruku

Księga Estery - studium w audycjach Trans World Radio

Księgę Estery napisał nieznany nam autor, wiemy jednak, że opowiadanie, które ta księga zawiera, oparte jest na faktach i realiach historycznych. Znajdujemy tu opis pewnego wydarzenia z życia dworu króla perskiego Kserksesa, w którym główną rolę odegrała młoda Izraelitka, Estera oraz jej stryjeczny brat i opiekun, Mardocheusz. Jest możliwe, że to właśnie Mardocheusz (Mordochaj) spisał dzieje Estery.

6/10
Wersja do Wydruku

Drugi List do Koryntian - studium w audycjach Trans World Radio

Nie ulega wątpliwości, że autorem Drugiego Listu do Koryntian jest apostoł Paweł. List ten jest jednym z najbardziej osobistych pism apostoła. Właśnie z tego listu dowiadujemy się najwięcej o życiu Pawła, o trudach, jakie ponosił w swojej apostolskiej służbie, o doświadczeniach, przez jakie przeszedł. Poznajemy życie i odczucia, przeżycia apostoła lepiej niż z jakichkolwiek innych jego pism.

7/10
Wersja do Wydruku

Księga Nehemiasza - studium w audycjach Trans World Radio

Księga Nehemiasza i Księga Ezdrasza stanowiły w hebrajskim oryginale jedną całość. Księgi te spisał jeden autor, cytując pamiętniki Ezdrasza i Nehemiasza, a także listy, dekrety i inne oryginalne pisma aramejskie i hebrajskie.

8/10
Wersja do Wydruku

Pierwszy List do Koryntian - studium w audycjach Trans World Radio

I List do Koryntian należy do tzw. "ksiąg nauczających" Nowego Testamentu. Apostoł Paweł, jako prawdziwy nauczyciel, stara się doprowadzić koryncką wspólnotę chrześcijańską do właściwego poznania i zrozumienia wielu ważnych prawd. Mimo to, jego list nie jest wcale rozprawą teologiczną, jest autentycznym listem, skierowanym do określonych ludzi.

9/10
Wersja do Wydruku

O Bogu współpracującym z człowiekiem - rozważanie na kanwie spotkanie Boga z Marią (Łk 1,26-38)

Fragment Ewangelii Łk 1,26-38  pomaga nam spojrzeć na tajemnicę wiary, więzi człowieka z Bogiem. Mówiąc inaczej, światło Ewangelii rozjaśnia przed nami to szczególne wydarzenie jakim jest spotkanie Boga z człowiekiem, po którym mówimy teraz wszystko jest nowe, rozpocząłem, rozpoczęłam nowe życie, wybrałem nową drogę życia, mogę być kimś lepszym… Wzorem takiego spotkania jest, to co wydarza się między Bogiem i Marią, Marią a Bogiem. Udajmy się do Nazaretu, miejscu gdzie wszystko się zaczęło. Kiedy Bóg poprzez swoje Anioła spotkał się z Marią.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń

  Najnowsze

  ARTYKUŁY

  Brak nowych artykułów

  KOMENTARZE last 2 days

  Brak nowych komentarzy

  O serwisie (info)


  Polski English Deutsch Français Portugues Dansk Suomi Espanol