Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Wersja do Wydruku Wersja PDF

800 lat po Konstantynopolu

"12. kwietnia 1204 roku – Krzyżowcy (IV krucjata) zaatakowali chrześcijański Konstantynopol, który następnie zdobyli i złupili". - taką informację przyniesie nam kalendarium w tegoroczny poniedziałek wielkanocny. Wtedy, 800 lat temu akurat wypadał Wielki Piątek, dzień Męki i Śmierci Krzyżowej Jezusa z Nazaretu, Syna Boga Jedynego, Mesjasza i Odkupiciela całej ludzkości.
2/10 6
Wersja do Wydruku Wersja PDF

Sobór Watykański I

8 XII 1869 roku bł. Pius IX zwołał bullą "Aeterni Patris" Sobór Watykański I. W auli soborowej zasiadło 700 ojców soboru co stanowiło 70 procent episkopatu światowego.
3/10 6
Wersja do Wydruku Wersja PDF

Mieszkańcy parafii Małopolski Północno-Zachodniej w okresie Reformacji i Kontrreformacji

W każdej dziedzinie nauki zajmującej się problematyką instytucji religijnych dużą trudność sprawia uchwycenie zachodzących w nich zjawisk i przemian społecznych na przestrzeni historii. Życia parafii będącej przecież żywym organizmem społecznym nie można przecież zamknąć tylko w wymiarach faktografii.
4/10 6
Wersja do Wydruku Wersja PDF

Upadek zborów ewangelickich w Małopolsce Północnej

Nie można jednoznacznie wykazać, kiedy rozpoczął się upadek tak żywotnych przecież społeczności religijnych, jakimi w XVI wieku były zbory kalwińskie. W końcowych latach XVII stulecia Jednota Małopolska, skupiająca zbory ewangelicko-reformowane, stanowiła już tylko wspomnienie dawnego, prężnie działającego organizmu kościelnego. Pomału likwidowano struktury organizacyjno-administracyjne Kościoła, gdyż byłoby absurdem utrzymywać nadrzędne jednostki administracyjne tam, gdzie nie było już prawie ani jednego zboru (1).
5/10 6
Wersja do Wydruku Wersja PDF

Postawa społeczeństwa katolickiego wobec ewangelików w Małopolsce Północnej

Działalność kontrreformacyjna instytucji kościelnych i państwowych nigdy nie odniosłaby tak spektakularnego zwycięstwa, gdyby nie rosnące w społeczeństwie nastroje antyprotestanckie. Należy wszak pamiętać, że w przeważającej części polska reformacja była sprawą zarezerwowaną tylko i wyłącznie dla "Rzeczypospolitej szlacheckiej"
6/10 6
Wersja do Wydruku Wersja PDF

Działalność kontrreformacyjna władzy świeckiej w Małopolsce Północnej

Postawę władzy świeckiej w walce z reformacją na ziemiach Rzeczypospolitej nie można określić jako jednoznaczną. Ulegała ona ciągłej zmianie, modyfikowała się i dostosowywała do aktualnej sytuacji i potrzeb. Jest w tym jednak pewna prawidłowość, ponieważ taki po prostu jest świat polityki, rządzący się swoimi prawami, w których musi się odnaleźć każda siła sprawująca jakąkolwiek władzę, a szczególnie władzę państwową.
6/10
Wersja do Wydruku Wersja PDF

Marie Dominique Philippe oraz Bracia Św. Jana w ich filozofii realistycznej

U schyłku życia Marta Robin - francuska mistyczka i żywy dowód na istnienie cudu w medycynie - zainicjowała wiele ruchów odnowy w przeżywającym kryzys lat posoborowych Kościele francuskim. Marta przepowiadała Kościołowi wiosnę zanim to zrobił Jan XXIII. Odnowę chrześcijaństwa bardzo konkretnie wiązała z udziałem laikatu w życiu Kościoła.

7/10
Wersja do Wydruku Wersja PDF

850 lat Archidiecezji Nidaros

Morze łączy antyczne arcybiskupstwo. Morze, po którym nasi przodkowie pływali na otwartych łodziach. Płynęli na Wyspy Owcze, Orkady, Szetlandy, Hebrydy, Wyspę Man, Islandię, Grenlandię i do Norwegii. Przez Morze Północne wiedzie wiele szlaków. Przez każdy z nich płynęli ludzie. Prawdziwe życie, któremu groziło niebezpieczeństwo - powiedział z okazji 850-lecia Arcybiskupstwa Nidaros ks. Finn Wagle, biskup Nidaros, zwierzchnik luterańskiego Kościoła Norwegii.
8/10
Wersja do Wydruku Wersja PDF

Kontrreformacyjna działalność Jasnej Góry

Zakony odegrały swoją szczególną rolę wobec ruchów protestanckich w XVI-XVII w. Prowadziły one świadomą działalność kontrreformacyjną w całej Europie,  w tym również w Polsce. W połowie XVI w. na terenie Rzeczypospolitej istniało 14 zakonów męskich i 8 żeńskich. W okresie reformacji większość z nich znajdowała się w stanie głębokiego kryzysu. Wraz ze wzrostem walki Kościoła Rzymsko-katolickiego z reformacją nastąpiło także duże ożywienie w środowisku klasztornym. Dotyczyło to jednak przede wszystkim tych zakonów, które postawiły na tak zwaną działalność aktywną, czyli pracę duszpasterską i kaznodziejsko-misyjną.
9/10
Wersja do Wydruku Wersja PDF

Biskupi krakowscy wobec reformacji w Małopolsce Północnej

Od połowy XVI w., kiedy polska reformacja przeżywała swój moment szczytowy, w szeregach starego Kościoła rozpoczęła się równocześnie kształtować myśl o podjęciu środków zmierzających do odparcia coraz silniejszego obozu reformacyjnego. W poczynaniach tych nie brakowało też głosów nawołujących do przeprowadzenia autentycznej odnowy Kościoła rzymskiego. Niemniej rozpoczęty proces przywracania pierwotnego układu sił w pierwszym rzędzie dotknął zwolenników reformacji, których losy z każdym dniem stawały się coraz bardziej przesądzone. Był to początek bardzo trudnych czasów, kiedy to w całej Polsce jeden po drugim zaczęły upadać kolejne zbory protestanckie, a sytuacja prawna ludności niekatolickiej coraz bardziej się pogarszała.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń

  Najnowsze

  ARTYKUŁY

  Brak nowych artykułów

  KOMENTARZE last 2 days

  Brak nowych komentarzy

  O serwisie (info)


  Polski English Deutsch Français Portugues Dansk Suomi Espanol