Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Linki

You are here: Root > KOŚCIOŁY REFORMOWANE


[ Dodaj Link ]

KOŚCIOŁY REFORMOWANE

 • Angielski Kościół Reformowany w Amsterdamie (2,302)
  Strona Angielskiego Kościoła Reformowanego w Amsterdamie. Obecna jest także polskojęzyczna wersja tej strony.
 • ARKA TV (809)
  Telewizja chrześcijańska nadawana od 1984 roku.
  Serwis chrześcijański, gdzie można znaleźć głębokie kazania chrześcijańskie w wersji tekstowej, MP3 oraz Wideo.
  Każde nasze kazanie tekstowe mogą Państwo pobrać w postaci pliku PDF i wydrukować.
  Osoby, które zainteresowane są naszymi programami, mogą również zapisać się do Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowych publikacjach.
  Jesteśmy także na Facebooku!
 • Ewangeliczny Kościół Reformowany (1,535)
  Strona gdańskiego kościoła protestanckiego. Podstawy protestantyzmu, biografie reformatorów, bogata czytelnia, historyczne wyznania wiary, "porozmawiaj o wierze", ciekawa galeria zdjęć
 • Ewangeliczny Kościół Reformowany w Legnicy (898)
  Jesteśmy nową parafią Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu.

  Jesteśmy kościołem chrześcijańskim. Podstawą naszej wiary i praktyki jest Pismo Święte (Stary i Nowy Testament), a poznanie teologiczne rozpoczynamy od doktryny o Trójcy Świętej. Właśnie Bóg w Trójcy Jedyny zaprasza nas w każdy Dzień Pański (niedzielę) na nabożeństwo, na którym hojnie obdarowuje nas swoimi darami: chwałą poprzez odpuszczenie wyznanych grzechów, mądrością poprzez swoje Słowo (Pismo Święte), życiem poprzez sakramenty (Chrzest i Wieczerza Pańska).

  W nauczaniu, liturgii i praktyce nawiązujemy do nauki reformatorów Kościoła, a zwłaszcza Jana Kalwina i Marcina Lutra. Nasze księgi wyznaniowe (oprócz starożytnych wyznań wiary) to: Belgijskie Wyznanie Wiary, Katechizm Heidelberski i Kanony z Dort. Od 2006 roku jesteśmy członkiem Confederation of Reformed Evangelical Churches.
 • Ewangeliczny Kościół Reformowany w Polsce (1,112)
  Ewangeliczny Kościół Reformowany w Polsce istnieje od 1995 roku,
  choć obecną nazwą posługuje się od 1997 roku.
  Od 2006 roku jest członkiem Confederation of Reformed Evangelical Churches
  (Konfederacji Ewangelicznych Kościołów Reformowanych).

  Ewangeliczny Kościół Reformowany w Polsce jest kościołem protestanckim
  odwołującym się w swym nauczaniu i praktyce do teologii Marcina Lutra i Jana Kalwina.

  Jego naczelnymi zasadami są:

  * Sola gratia (jedynie łaska): zniewolony grzechem człowiek może dostąpić zbawienia jedynie z łaski objawionej przez Ojca w Jezusie Chrystusie i udzielanej przez Ducha Świętego,
  * Sola fide (jedynie wiara): Bóg usprawiedliwia grzeszników jedynie przez wiarę czynną w miłości,
  * Soli Deo gloria (jedynie Bogu chwała): celem i sensem ludzkiego życia jest oddawanie czci i chwały jedynemu Bogu – Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
  * Ecclesia reformata et semper reformanda (Kościół reformowany i stale się reformujący): Kościół zobowiązany jest ustawiczne poddawać się osądowi Słowa Bożego, oczyszczać się z niebiblijnych poglądów i praktyk, reformować swoje instytucje i zwyczaje, tak aby mógł coraz wierniej i skuteczniej realizować swoje święte powołanie.
 • Ewangeliczny Kościół Reformowany w Poznaniu (1,087)
  Nawiązujemy do dziedzictwa protestanckiej Reformacji - wielkiego ruchu odnowy Kościoła. Reformatorzy postawili sobie za cel oczyszczenie Kościoła z niebiblijnych przekonań i praktyk, oraz powrót do Pisma Świętego jako jedynego źrodła prawdy, zgodnie z nastepującymi zasadami:

  solus Christus (jedynie Chrystus) – Jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi – Jezus Chrystus. On jest jedyną drogą do Boga.

  sola fide (jedynie wiara) – Człowiek może zostać zbawiony jedynie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę, w Chrystusie rozpoznajemy naszego Pana i Zbawiciela. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego.

  sola gratia (jedynie łaska) – Zbawienie jest darem łaski Bożej. Oznacza to, iż nie możemy sobie na nie zasłużyć, ani go wypracować. To Bóg daje nam przebaczenie grzechów i nowe życie, chociaż zasługujemy na śmierć i wieczne potępienie.

  sola scriptura (jedynie Pismo) - jedynym autorytetem jest dla nas Pismo Święte - czyste i nieskażone Słowo Boże. Jedynie Pismo Święte może decydować o tym, w co mamy wierzyć i jak mamy żyć.

  soli Deo gloria (jedynie Bogu chwała) – oddajemy chwałę jedynie Bogu w Trójcy jedynemu. Tylko do niego powinniśmy się modlić, Jemu za wszystko dziękować.
 • Ewangeliczny Kościół Reformowany we Wrocławiu (1,244)
  Wierzymy w Trójjedynego Boga (Ojca, Syna i Ducha Świętego), którego Ewangelia o Jezusie Chrystusie ma moc zmieniać ludzkie życie i całą rzeczywistość. Naszą naukę, doktrynę i praktykę staramy się opierać na Piśmie Świętym.
 • Federacja Kongregacjonalna (2,104)
  Stona brytyjskich kościołów kongregacjonalnych zrzeszonych w Federacji
 • Francuski Kościół Protestancki w Charleston (1,520)
  Kościół założony przez hugenockich uchodźców w Południowej Karolinie w 1681 roku, jako jedny z ok. pietnastu parafii hugenockich przetrwał do dziś i pozostał niezaleźną parafią ewangelicko – reformowaną. Uznawany jako jedna z głównych atrakcji turystycznych miasta.
 • Historia Kościoła Reformowanego w Polsce (1,769)
  Strona opisująca dzieje Kościoła Reformowanego w Polsce

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń