Ekumenizm

EkumenizmEncyklopedia Serwisu Ekumenicznego Kosciol.pl - Hasło: Ekumenizm

Termin Ekumenizm jest najczęściej używany na określenie ruchu na rzecz jedności chrześcijan lub jedności Kościoła. Faktycznie, posiada on jednak o wiele szersze znaczenie.

 

Słowo ekumenizm wywodzi się z klasycznego języka greckiego – oikumene – gdzie wyrażało ideę "całego tego zamieszkałego świata". W takim też sensie termin ten po raz pierwszy znalazł zastosowanie w Piśmie Świętym (zob. Mt 24, 14; Dz. Ap. 17, 6; Hebr 2, 5). Jego znaczenie uległo jednak uściśleniu w tradycyjnym ujęciu katolickim, w którym używano go na określenie soboru powszechnego, w przeciwieństwie do partykularnych synodów Kościoła powszechnego.

W języku współczesnej teologii znaczenie terminu ekumenizm przeszło prawdziwą ewolucję związaną z uświadomieniem sobie przez chrześcijan problemu podzielonego Kościoła oraz potrzeby przywrócenia utraconej jedności. Ruch jedności chrześcijan wydobył to słowo, aby nadać mu nową jakość jako cały ten zamieszkały przez uczniów Chrystusa Kościół. Odtąd wszelkie zaangażowanie na rzecz jedności chrześcijan nazywa się popularnie ekumenizmem lub ruchem ekumenicznym.  

Mała Encyklopedia Ekumeniczna

Ruch ekumeniczny

Światowa Rada Kościołów 

Zobacz na forum:

Ekumenizm i dialog - wiadomości


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/staticpages/index.php/20030801155325474

()