Religia

Religia

Encyklopedia Serwisu Ekumenicznego Kosciol.pl - Hasło: Religia

Tradycyjnie przyjmuje się, że termin religia pochodzi od łacińskiego słowa – religio. Jest to jednak sprawa dyskusyjna, bowiem istnieją jeszcze inne łacińskie formy, w których można doszukiwać się pochodzenia słowa religia (relegere, religare, reeligere). Najogólniej jednak mozna zdefiniować, że religia wyraża, określa i opisuje system wierzeń oraz praktyk ukierunkowanych na świat duchowy lub nadprzyrodzony, który istnieje i funkcjonuje w społeczności ludzkiej. Religia manifestuje także relację jednostki do różnie pojmowanego sacrum, czyli sfery świętej i boskiej.


Religia posiada wiele elementów, które wyrażają jej cechy oraz charakter. Najważniejszy z nich to doktryna, czyli zespół prawd wiary, zwanych dogmatami. Innym elementem religii jest jej kult, czyli czynności rytualne. Religia jest najczęściej zorganizowana w sposób społeczno-instytucjonalny. Jest to przede wszystkim wspólnota religijna, znana np. w chrześcijaństwie jako kościół oraz osoby zajmujące się organizacją życia religijnego, czyli kapłani lub – najogólniej – duchowni.

Jak dowodzi współczesna filozofia religii, psychologia i teologia osoba ludzka posiada naturalną potrzebę określenia się wobec wyczuwalnej sfery sacrum. Relacja jednostki do sacrum skupia się wokół poczucia świętości - chęci zbliżenia się do sacrum, poczucia lęku, czci czy dystansu wobec niego.

Badaniem religii zajmują się religioznawstwo. Fenomenem religii zajmują się także inne nauki: filozofia (filozofia religii, filozofia Boga), socjologia religii, geografia religii, etnologia, etnografia i teologia.

Religia dzieli się ze względu na podmiot objawienia na religię naturalną i objawioną. Ze względu na stosunek do istoty wyższej (Bóg, bóg, bogowie, bóstwo) na monoteizm, politeizm, henoteizm, panteizm i animizm. Ze względu na zasięg oddziaływania religia dzieli się na: religie uniwersalistyczne, narodowe i plemienne.

Religia w świecie

Obecnie na świecie istnieje ponad 4000 różnych wyznań religijnych. Około 14% całej populacji nie przyznaje się do żadnej wiary. Do religii największych pod względem liczby wyznawców należą:
· Chrześcijaństwo - 33%
· Islam - 22%
· Hinduizm - 15%
· Buddyzm - 6%
· Chińskie religie tradycyjne - 4%
· Religie pierwotne - 4%

Religia w swej różnorodności

Do najbardziej znanych wierzeń należą następujące religie świata:
· Buhaizm
· Buddyzm
· Chrześcijaństwo
· Dżinizm
· Hinduizm
· Islam
· Judaizm
· Konfucjanizm
· Nowe ruchy religijne
· Religie pierwotne
· Shinto
· Sikhism
· Taoizm
· Zoroastryzm


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/staticpages/index.php/20031001235633689

()