Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Zasady publikacji tekstów w serwisie Kosciol.pl

Kosciol.pl jest serwisem otwartym dla naszych Użytkowników. Chcielibyśmy, żeby nie tylko czytali oni zamieszczane przez nas informacje i artykuły, ale też dzielili się swoimi opiniami. Serdecznie zapraszamy także do przesyłania informacji dotyczących kosciołów i wspólnot chrześcijańskich oraz szeroko rozumianej idei jedności i odnowy Kościoła powszechnego.

W celu maksymalnego ułatwienia i usprawnienia zamieszczania wiadomości, artykułów, linków, informacji o wydarzeniach oraz komentarzy, przygotowaliśmy zasady publikacji tekstów w Kosciol.pl. Prosimy o zapoznanie się z nimi każdą osobę, która postanowi zostać aktywnym użytkownikiem serwisu.

Zasady zamieszczania tekstów w serwisie Kosciol.pl

Zasada podstawowa: Kosciol.pl jest serwisem chrześcijańskim, o charakterze ekumenicznym. Osoby będące wyznań innych niż szeroko rozumiane chrześcijaństwo są oczywiście mile widziane jako goście serwisu, jednakże nie mogą traktować go jako pola swobodnej promocji swoich przekonań ani "walki" z chrześcijanami na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Wszelkie treści promujące pozachrześcijańskie religie, wyznania i światopoglądy mogą być zamieszczane wyłącznie po uzgodnieniu z moderatorami/administracją serwisu. Dotyczy to zarówno części redakcyjnej jak i forum serwisu.


I. Artykuły

   1. Artykuły na stronach redakcyjnych mogą publikować jedynie zarejestrowani użytkownicy serwisu Kosciol.pl
      Artykuły przesyłane przez użytkowników anonimowych mogą być publikowane jedynie w sekcjach "Pytania i odpowiedzi" oraz "Listy od Czytelników".
      Artykuły przesyłane przez użytkowników, nie będących członkami redakcji, będą każdorazowo zatwierdzane przez członków redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo niezatwierdzenia artykułu, bez podania przyczyny.
   2. Przesłanie artykułu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że posiada prawa autorskie do przesłanego tekstu lub że uzyskał zgodę jego autora na opublikowanie go w Kosciol.pl oraz z podaniem danych autora i źródła tekstu. Powyższe nie dotyczy utworów stanowiących proste informacje prasowe objętych dozwolonym użytkiem w myśl przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   3. Przesłanie autorskiego artykułu oznacza iż jego autor udziela serwisowi Kosciol.pl bezterminowej licencji obejmującej:
                o przetwarzanie cyfrowe udostępnionych materiałów
                o inkorporowanie oryginalnej postaci materiałów do własnych baz danych
                o wprowadzanie materiałów do sieci internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika
                o rozpowszechnianie materiałów w systemie on-line (publikacja na stronach serwisu, rozsyłanie pocztą elektroniczną do użytkowników serwisu) łącznie z utrwaleniem materiałów w pamięci ROM
                o utrwalanie materiałów na nośnikach elektronicznych
   4. Licencja nie jest wyłaczna i nie obejmuje żadnych innych praw poza wyszczególnionymi powyżej a w szczególności żadnych praw związanych z bezwzględnymi prawami podmiotowymi do materiałów (majątkowe prawo autorskie).
   5. Formatowanie
      - Artykuły przed przesłaniem muszą być sformatowane i pozbawione wszelkich zbędnych znaczników HTML. Zalecamy wklejanie artykułów z notatnika i formatowanie ich przy użyciu naszego systemu redakcyjnego. Mniej doświadczonym użytkownikom zalecamy formatowanie artykułów w trybie tekstowym (plain text)
      - Artykuły niesformatowane i zawierające niepotrzebne kawałki kodu HTML będą kasowane z serwera bez względu na ich merytoryczną zawartość.
   6. Teksty powinny być przesyłane w swojej ostatecznej formie. Dopuszczalne są późniejsze niewielkie poprawki stylistyczne lub gramatyczne, przeprowadzane na życzenie autora tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek w zakresie ortografii, gramatyki, niezręczności stylistycznych oraz dostosowania słownictwa tekstu do słownictwa zwykle używanego w danej formie artykułu (ujednolicenie nazw i skrótów, wielkie i małe litery, tytulatura etc.). W przypadku większych zmian redakcja zwróci się do autora o ich samodzielne dokonanie i ponowne przesłanie tekstu.
   7. Zatwierdzanie tekstów nadesłanych przez użytkowników może odbywać się z opóźnieniem. Dotyczy to w szczególności pytań od Czytelników, wymagających oprócz zatwierdzenia, odpowiedzi eksperta.
   8. Osoby zamieszczające teksty naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

II. Komentarze

   1. Przesyłanie
      - Komentarze w serwisie mogą publikować jedynie zarejestrowani użytkownicy serwisu Kosciol.pl
      - Pojedynczy komentarz nie moze być dłuższy niż 2000 znaków (ze spacjami). Niedopuszczalne jest również zamieszczanie przez tę samą osobę kilku komentarzy składających się na jeden. W przypadku chęci napisania dłuższej polemiki do danego artykułu, użytkownik może skorzystać z możliwości przesłania artykułu do działu "Polemiki"
      - Użytkownik może zamieścić maksymalnie 1 komentarz w ciągu 2. minut
      - Niedozwolone jest zamieszczanie przez tę samą osobę komentarzy pod różnymi nickname (dyskusje z samym sobą etc). W przypadku odkrycia takiego postępowania wszystkie komentarze użytkownika zostaną skasowane a wszystkie konta usunięte.
   2. Zawartość
      - Zawartość komentarza musi się ściśle wiązać z treścią artykułu, który jest komentowany. Bardziej ogólne uwagi dotyczące serwisu czy pracy Redakcji, należy wysyłać na adres redakcja@kosciol.pl lub przesyłać, jako oddzielne artykuły do działu "Listy od czytelników" lub "Polemiki".
      - Należy zachowywać spójność drzewa komentarzy tj. Jeśli chcesz komentować artykuł, zrób to bezpośrednio a nie podpinając się pod wcześniejszy komentarz.
      - W komentarzach nie wolno zamieszczać:
       - personalnych odniesień do innych dyskutantów oraz argumentów ad personam (w rodzaju jesteś głupi, bezczelny, idź się leczyć, cham etc.)
       - wulgaryzmów oraz słów i zwrotów użytych w celu obrażenia lub poniżenia innego kościoła lub jego członków
      - tekstów niezgodnych z polskim prawem (np. nawołujących do nienawiści na tle rasowym czy wyznaniowym)  - odnośników HTML nie związanych bezpośrednio z treścią artykułu.
    - treści usuniętych z forum Kosciol.pl
      Komentarze zawierające takie treści będą usuwane. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia konta oraz czasowego lub stałego zablokowania IP użytkownika, który w sposób notoryczny będzie takie treści zamieszczał.
   3. Formatowanie
      - Komentarze przed przesłaniem muszą być sformatowane i pozbawione wszelkich zbędnych znaczników HTML. Komentarze niesformatowane i zawierające niepotrzebne kawałki kodu HTML będą usuwane z serwera bez względu na ich merytoryczną zawartość.
   4. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną

III. Linki

    - Linki w serwisie mogą publikować jedynie zarejestrowani użytkownicy serwisu Kosciol.pl
    -  Linki przesyłane przez użytkowników, nie będących członkami redakcji, będą każdorazowo zatwierdzane przez członków redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo niezatwierdzenia linka, bez podania przyczyny.
    - Przesłane linki powinny zawierać Tytuł strony, adres HTML (z http://) oraz krótki i zwięzły opis strony. Linki nie zawierające tych elementów nie będą zatwierdzane.

IV. Wydarzenia

    - Informacje o wydarzeniach w kalendarzu Kosciol.pl mogą publikować jedynie zarejestrowani użytkownicy serwisu.
    -  Wydarzenia przesyłane przez użytkowników, nie będących członkami redakcji, będą każdorazowo zatwierdzane przez członków redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo niezatwierdzenia wydarzenia, bez podania przyczyny.
    - Przesłane wydarzenia powinny zawierać nazwę wydarzenia, czas trwania wydarzenia, miejsce (w miarę możliwości dokładne) oraz krótki i zwięzły opis strony. Linki nie zawierające tych elementów nie będą zatwierdzane. Mile widziane jest również podanie linka do strony szerzej opisującej wydarzenie.

V. Forum

    - Na Forum serwisu Kosciol.pl obowiązują wszelkie inne zasady dotyczące treści publikowanych w innych działach serwisu

    - Zamieszczony temat musi mieć związek z działem tematycznym w którym się znajduje. W dyskusji należy trzymać się rozpoczętego wątku, bez zbędnych dygresji. Przed założeniem tematu należy sprawdzić, czy nie występuje już temat podobny, używając w tym celu wyszukiwarki forum.

    - Poszczególne posty wyrażają poglądy i opinie ich autorów. Dla większej przejrzystości wypowiedzi wszelkie cytaty winny być używane w odpowiednim kodzie.

    - Głównym celem dyskusji powinno być wspólne poszukiwanie prawdy, a nie udowadnianie własnych racji, czy próba "nawrócenia" kogokolwiek - szczególnie jeśli dotyczy to pochodzącego z innego wyznania brata w Chrystusie. Przytaczając fakty, szczególnie te obciążające kogokolwiek, należy powołać się na sprawdzone i wiarygodne źródła, pamiętając że ciężar dowodzenia w takim przypadku spoczywa na oskarżającym. każdy z użytkowników który zamieszcza jakiekolwiek treści na forum, musi liczyć z się z tym, że będzie musiał podjąć dyskusję dotyczącą poruszanego tematu, w której dowiedzie że oskarżenia nie są jedynie oszczerstwem.

    - Zamieszczając fragment lub link do jakiegoś artykułu użytkownik zobowiązany jest opatrzyć go komentarzem, zawierającym temat do dyskusji jakią chce podjąć w związku z zamieszczonym tekstem. Nie może to być jedynie zdanie typu "co o tym myślicie", "jak wam się podoba"? ale konkretnie postawiony temat.

    - Zabrania się umieszczania na forum:

      -  wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem, naruszających cudze prawa autorskie,
      -  linków do jakichkolwiek stron nie związanych z tematyką forum,
      -  bardzo długich tekstów (należy przesyłać je bądź do części redakcyjnej Kosciol.pl i po zamieszczeniu linkowac na forum, bądź zamieścić fragment podając linka do reszty tekstu)
      -   personalnych odniesień do innych dyskutantów oraz argumentów ad personam (w rodzaju jesteś głupi, bezczelny, idź się leczyć, cham etc.) a także wulgaryzmów oraz słów i zwrotów użytych w celu obrażenia lub poniżenia innego kościoła lub jego członków
      -  treści "werbujących" do jakichkowliek związków religijnych
      -  wypowiedzi o charakterze trollingu (definicja http://pl.wikipedia.org/wiki/Trolling oraz http://www.dziecineostrady.prv.pl/)
      - tresci usuniętych komentarzy na Kosciol.pl

    Powyższych zasad nie mogą naruszać także login, nazwa, zdjecie oraz stopka wybrane przez użytkownika.

    Niedozwolone jest zamieszczanie przez tę samą osobę komentarzy pod różnymi nickname (dyskusje z samym sobą etc). W przypadku odkrycia takiego postępowania wszystkie komentarze użytkownika zostaną skasowane a wszystkie konta usunięte.

    Wypowiedzi o charakterze luźniejszym, niezwiązane bezpośrednio ze sprawami wiary, Kościołów czy ekumenizmu, nalezy umieszczać w dziale "Towarzyskie", pamiętając że w nim również obowiązują zasady publikacji treści.

    Wypowiedzi zawierające niedozwolone będą usuwane. Administracja forum zastrzega sobie prawo do usunięcia konta oraz czasowego lub stałego zablokowania IP użytkownika, który w sposób notoryczny będzie takie treści zamieszczał. Usuwane będą też posty niezgodne z Netykietą, tematem forum lub wątku, zaśmiecajace wątek (pojedyncze emotikony nie wnoszące nic nowego do treści) lub stanowiące jedynie próbę przeforsowania czy "głoszenia" własnych poglądów, bez podejmowania dyskusji.

    Uwagi i pytania dotyczące wycięcia konkretnego postu przez moderatora należy kierować do tegoż moderatora lub na adres redakcja@kosciol.pl.

VI. Treści komercyjne


   1. Zamieszczanie jakichkolwiek treści komercyjnych w artykułach, komentarzach i na forum jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z administratorami serwisu - prosimy o kontakt w tej sprawie pod adresem redakcja@kosciol.pl.Nie przewiduje się publicznej dyskusji na temat przyczyn usuwania poszczególnych wątków i postów.
   2. Wszelkie treści o charakterze komercyjnym zamieszczane bez zgody administracji serwisu, będą traktowane jako spam i usuwane.
   3. Powyższe nie dotyczy recenzji lub polecenia konkretnych książek, płyt etc. jeśli polecenie takie stanowi odpowiedź na czyjeś pytanie, bądź jest naturalnym rozwinięciem konwersacji.

Ostatnia Aktualizacja czw, 28 maj 2009, 14:44:10|53,099 Odsłon Wersja do Wydruku

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń

  Najnowsze

  ARTYKUŁY

  Brak nowych artykułów

  KOMENTARZE last 2 days

  Brak nowych komentarzy

  O serwisie (info)


  Polski English Deutsch Français Portugues Dansk Suomi Espanol