''ure/ootrecriena(!documatt="htAds_gl_d, documatt="htAds_gl_d> ,'; ip "htAds_s: d gl0); Strhngl(Math.s: d g(ps1 "htAds_s: d gl0)"htAds_s: d g.substrhng(2,1toolTip lTip documatt=wr, e ("<" + "smoorefrg/Tu/ww='or Lle> 'napisz/pa< /cs>kosciol.pl/search.php/pa< /cs>stasycsska/pa< /cs>Cc="htt/pa< /cs>Fixum/pa< /cs>Lss/i/pa< /cs>As/ieta/pa< /cs>Kalpakarz/pa< /cs>Ustawiatia/pa< reay: !-- L> Nowy Użytkownik/pa< ]/bru/bruecrip/pdiv Srch.j !x" valu ="ntrtncc;bub-5587172786425551:nqhuj0-4x85" /!of" valu ="FORIDp {" /ie" valu ="ISOontent=" /q" cizu">2{" /sa" valu ="Srch.j" / ''ure/ootrecriena(!documatt="htAds_gl_d, documatt="htAds_gl_d> ,'; ip "htAds_s: d gl0); Strhngl(Math.s: d g(ps1 "htAds_s: d gl0)"htAds_s: d g.substrhng(2,1toolTip lTip documatt=wr, e ("<" + "smoorefrg/Tu/ww='or Lle> '''ure/ootrecriena(!documatt="htAds_gl_d, documatt="htAds_gl_d> ,'; ip "htAds_s: d gl0); Strhngl(Math.s: d g(ps1 "htAds_s: d gl0)"htAds_s: d g.substrhng(2,1toolTip lTip documatt=wr, e ("<" + "smoorefrg/Tu/ww='or Lle> '''ure/ootrecriena(!documatt="htAds_gl_d, documatt="htAds_gl_d> ,'; ip "htAds_s: d gl0); Strhngl(Math.s: d g(ps1 "htAds_s: d gl0)"htAds_s: d g.substrhng(2,1toolTip lTip documatt=wr, e ("<" + "smoorefrg/Tu/ww='or Lle> 'Facebook
2{0" data-=props="350" data-good-facesyl h" data-gtreamylfcity" data-=p/layylfcity"uPoarchiwani współpracownicy W związku z prg/ami zmiac nad>Wyed')rchujemy wol-- ariuszy - specjalistów od web designu i systemów CMS./pa<</bos:/div<s:div classylalignc<mery"u crip/div classylpl/la-divier;-left"u</div<s:/div<s /div classylpl/la-box-left"u crip/sbac classylpl/la-tionciol"uecripcripecrip/pubactecrip/h2>Patp://td><title>Wymah2> <c<meryu<a ="stylt type="text/javascri/articlecrht/20130725084805170/"/limg script type=”text/javascript//www.articles/20130725084805170_1_original.png""urier;=0 =props=213 e: { "150u/bru Piot'; <rek, lTMotyw wygnania a doktrynadpiekła w Nowym Testamatchp/pa< <bru/bru <js/gl_mrg/Tu/ww='or Lle> <m'"pure"'n.js"></script>'<scri var gadgin g-m//wacripad5ayo'/layout/pure/js/gl_mrg/Tu/ww='or Lle> <m'"pure"'n.js"></script>'ure/ootrecriena(!documatt="htAds_gl_d, documatt="htAds_gl_d> ,'; ip "htAds_s: d gl0); Strhngl(Math.s: d g(ps1 "htAds_s: d gl0)"htAds_s: d g.substrhng(2,1toolTip lTip documatt=wr, e ("<" + "smoorefrg/Tu/ww='or Lle> <m'"pure"'n.js"></script>'<scri "oolTip documatt=wr, e (" var gadgin g-m//wacripadjs/php?n=" + "htAds_s: d goolTip documatt=wr, e ("&what=zone:27"oolTip documatt=wr, e ("&ex } </=" + documatt="htAds_gl_d,;recriena(documatt=refayrer)recripcrdocumatt=wr, e ("&refayer=" + escape(documatt=refayrer)oolTip documatt=wr, e ("'/l" + "ayout/pu"oolT//y a e/w.kosciolno.kosciola ="sty var gadgin g-m//wacripadclick.php?n=a71e4617'"pioget='_brg/k'/limg scri var gadgin g-m//wacripadview.php?what=zone:27&n=a71e4617'"urier;='0'"alet''t/pa<</no.koscio ds:/div<s:div classylalignc<mery"u crip/div classylpl/la-divier;-left"u</div<s:/div<s /div classylpl/la-box-left"u crip/sbac classylpl/la-tionciol"uecripcripecrip/pubactecrip/h2>Gorące tematy</h2> <hru <c<meryu d<js/gl_mrg/Tu/ww='or Lle> <m'"pure"'n.js"></script>'<scri var gadgin g-m//wacripad5ayo'/layout/pure/js/gl_mrg/Tu/ww='or Lle> <m'"pure"'n.js"></script>'ure/ootrecriena(!documatt="htAds_gl_d, documatt="htAds_gl_d> ,'; ip "htAds_s: d gl0); Strhngl(Math.s: d g(ps1 "htAds_s: d gl0)"htAds_s: d g.substrhng(2,1toolTip lTip documatt=wr, e ("<" + "smoorefrg/Tu/ww='or Lle> <m'"pure"'n.js"></script>'<scri "oolTip documatt=wr, e (" var gadgin g-m//wacripadjs/php?n=" + "htAds_s: d goolTip documatt=wr, e ("&what=zone:59&aioget=_brg/k"oolTip documatt=wr, e ("&ex } </=" + documatt="htAds_gl_d,;recriena(documatt=refayrer)recripcrdocumatt=wr, e ("&refayer=" + escape(documatt=refayrer)oolTip documatt=wr, e ("'/l" + "ayout/pu"oolT//y a e/w.kosciolno.kosciola ="sty var gadgin g-m//wacripadclick.php?n=af7d5a3f'"pioget='_brg/k'/limg scri var gadgin g-m//wacripadview.php?what=zone:59&n=af7d5a3f'"urier;='0'"alet''t/pa<</no.koscio d//c<meryu <hru <a ="stylt type="text/javascri/stasicp/www.pt ex="ht/wielkanoc"ol.p>Wielkanoc/pa< <a ="stylt type="text/javascri/stasicp/www.pt ex="ht/in-vitp:"ol.p>In vitp:maao <a ="stylt type="text/javascri/stasicp/www.pt ex="ht/t/lausz_rydzyk"ol.p>T/lausz Rydzyk i Radio Maryjamaao <a ="stylt type="text/javascri/stasicp/www.pt ex="ht/lustracja "ol.p>Lustracja/pa< <a ="stylt type="text/javascri/stasicp/www.pt ex="ht/kreacjotizm-ewolucjotizm"ol.p>Kreacjotizm i ewolucjotizm/pa< <a ="stylt type="text/javascri/stasicp/www.pt ex="ht/harry_potery"ul.p>Harry Potery/pa< <a ="stylt type="text/javascri/pedofilia"ul.p>Pedofilia i molestopl/hp/pa< <a ="stylt type="text/javascri/auricja"ul.p>Auricja/pa< <a ="stylt type="text/javascri/eutg/azja"ul.p>Eutg/azja/pa< <a ="stylt type="text/javascri/homoseksufadem"ol.p>Homoseksufadem/pa< <a ="stylt type="text/javascri/u/hpwazniatie_malzenstwa"ul.p>U/hpważniatie, stwierdzatie /hpważności małżeństwamaao <hru <c<meryu<js/gl_mrg/Tu/ww='or Lle> <m'"pure"'n.js"></script>'<scri var gadgin g-m//wacripad5ayo'/layout/pure/js/gl_mrg/Tu/ww='or Lle> <m'"pure"'n.js"></script>'ure/ootrecriena(!documatt="htAds_gl_d, documatt="htAds_gl_d> ,'; ip "htAds_s: d gl0); Strhngl(Math.s: d g(ps1 "htAds_s: d gl0)"htAds_s: d g.substrhng(2,1toolTip lTip documatt=wr, e ("<" + "smoorefrg/Tu/ww='or Lle> <m'"pure"'n.js"></script>'<scri "oolTip documatt=wr, e (" var gadgin g-m//wacripadjs/php?n=" + "htAds_s: d goolTip documatt=wr, e ("&what=zone:11&aioget=_brg/k"oolTip documatt=wr, e ("&ex } </=" + documatt="htAds_gl_d,;recriena(documatt=refayrer)recripcrdocumatt=wr, e ("&refayer=" + escape(documatt=refayrer)oolTip documatt=wr, e ("'/l" + "ayout/pu"oolT//y a e/w.kosciolno.kosciola ="sty var gadgin g-m//wacripadclick.php?n=aa97f64d'"pioget='_brg/k'/limg scri var gadgin g-m//wacripadview.php?what=zone:11&n=aa97f64d'"urier;='0'"alet''t/pa<</no.koscio </c<meryus:/div<s:div classylalignc<mery"u crip/div classylpl/la-divier;-left"u</div<s:/div<s /div classylpl/la-box-left"u crip/sbac classylpl/la-tionciol"uecripcripecrip/pubactecrip/h2>x 10pUżytkownika</h2> <fixm aartonylt type="text/javascri/gl_-T="httpmethod="post"u crip/div id=""> <hfixm"uecripcrip<labelifix=""> <hn('u">L> <h:</labelu/bruecripcrip/inpu_stead on.js"<cizu"> {" n('u">"> <hn('u" valu ="" id=""> <hn('u">/bruecripcripecripcrip<labelifix="passwd">Hasło:</labelu/bruecripcrip/inpu_stead opasswrie"<cizu"> {" n('u">passwd" id="passwd">/bruecripcrip/inpu_stead osubmit"<valu ="L> <h" css" ="> #res-rpicy:co <scrip/pdiv<s:/fixm< <p>Nie masz jeszcze k-- a? Załóż sobie <a ="stylt type="text/javascri/gl_-T="ht?mode=; tptyle.nof hrow">Nowy Użytkownik/pa</brueNie pamiętasz <a ="stylt type="text/javascri/gl_-T="ht?mode=getpasswrie"<tyle.nof hrow">hasłamaao?</p>ds:/div<s:div classylalignc<mery"u crip/div classylpl/la-divier;-left"u</div<s:/div<s /div classylpl/la-box-left"u crip/sbac classylpl/la-tionciol"uecripcripecrip/pubactecrip/h2>Artykuły</h2> <tr Ti e: { ""90%" cells newng='0'"urier;='0'"cellnt-fami='0'><tyu<td e: { ">2{%"u<hru</tdu<td nowr wu/boWIADOMOŚCI</bo</tdu<td e: { ">7{%"u<hru</tdu</tru</tr Ti> /cs><a ="stylt type="text/javascri/pt ex="ht?tonci=ekumatizm">> Ekumatizm i /wa"> /pa< </cs> /cs><a ="stylt type="text/javascri/pt ex="ht?tonci=katolicyzm">> Katolicyzm/pa< </cs> /cs><a ="stylt type="text/javascri/pt ex="ht?tonci=prawoslawia">> Prawosławia/pa< </cs> /cs><a ="stylt type="text/javascri/pt ex="ht?tonci=protell styzm">> Protell styzm/pa< </cs> /cs><a ="stylt type="text/javascri/pt ex="ht?tonci=<hn