Komórki macierzyste - życie za życie?

czw, 24 cze 2004, 19:22:20

Autor: Izabela Okrój-Hernik

W środę zorganizowano w Warszawie konferencję naukowców, lekarzy oraz przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych pod hasłem "Komórki macierzyste - życie za życie?" pod patronatem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Dyskutowano nad etycznym aspektem wykorzystania komórek macierzystych.

Komórki macierzyste tym różnią się od innych komórek, że mogą dać początek dowolnym komórkom budującym ludzkie ciało. Komórki te dzielą się przez całe życie i umożliwiają naprawę naszych zużywających się organizmów.

Zdolność przekształcania się komórki macierzystej w dojrzałe komórki i tkanki odróżnia je od innych komórek ludzkiego organizmu. Komórki macierzyste pobiera się ze szpiku kostnego lub krwi pępowinowej. Źródłem ich są również ludzkie embriony, które powstały przy zapłodnieniu metodą in vitro.

Badania nad tymi komórkami wykazują, iż największy potencjał rozwojowy mają zarodkowe komórki macierzyste, ponieważ mogą one dać początek każdemu rodzajowi tkanki w naszym organizmie, kościół katolicki oraz część innych kościołów chrześcijańskich stanowczo sprzeciwia się tego typu praktykom, wskazując że w rzeczywistości jest to uśmiercanie jednych istot ludzkich, by ratować inne. Podobne zdanie ma część naukowców, lekarzy i etyków.

Naukowcy prowadzący badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych są zdania, iż w przyszłości te właśnie komórki będą źródłem naprawy uszkodzonych tkanek i narządów. Jak twierdzą badacze będzie je można wykorzystać w terapii nieuleczalnych dotychczas chorób, takich jak np. choroba Alzheimera, Parkinsona, cukrzyca typu I oraz nowotworów.

- Nie należy jednak zaniechać tych badań. Jeżeli godzimy się na transplantację, na wykorzystanie narządów ludzi, którzy zginęli w wypadkach, to dlaczego nie zaakceptować wykorzystania w celu leczniczym linii komórkowych wyprowadzonych z zarodka, który zginął w procesie zapłodnienia in vitro - powiedział prof. Jacek Zaremba, który był wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego UNESCO.

Obecnie niemal na calym świecie toczy się dyskusja dotycząca etycznych aspektów wykorzystywania ludzkich embrionów jako źródła komórek macierzystych. Jest z nią również związany problem "nadmiarowych" zarodków, które pozostały po udanych zabiegach zapłodnienia in-vitro. Wiele par, które zdecydowały się na taki zabieg, nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że część embrionów, powstałych w jego wyniku jest przechowywana.

Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040624192220200